Edebiyat Gereksinimi

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde MAHMUT123 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. MAHMUT123

  MAHMUT123 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  11 Ocak 2011
  Mesajlar:
  129
  Beğenileri:
  106
  Ödül Puanları:
  0

  Selam arkadaşalr, edebiyat kitabı sayfa94-95-96-97-98-9-100 cevaplarını rica etsem yazabilir misiniz? :264:
 2. Desert Rain.*

  Desert Rain.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  6 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  3.421
  Beğenileri:
  2.918
  Ödül Puanları:
  0
  SAYFA 94:
  4. Metinde mekan adlarında tasvirlerle anlatım yoktur.Bunlar sadece olayların yaşandığı mekan isimleri olarak kullanılmıştır.(mekan isimleri olay örgüsünde olayların geçtiği yeri anlatma işlevine sahiptir.)
  5.Metinde belirli zaman ifadeleri yoktur.Giriş bölümündeki açıklayıcı bilgilerden hareketle metnin olay örgüsünün 8.yüzyılda yaşandığı söylenebilir.
  6.Metnin teması Battal Gazi'nin kahramanlıklarıdır.(bu tema dönemin sosyal ve siyasi özellikleriyle örtüşmektedir.)
  7.Battalname'den alınan metindeki kahramanlık İslam dini içindir.Alperenlik anlayışı bunu gerektirir.
  8.Metin tarihi bir olaya dayanmaktadır."Halifenin varlığı, gaza anlayışı, savaşta davulların vurulması, ganimet toplanması, esir alınması " gibi olaylar dönemin sosyal ve siyasi zihniyetini yansıtır.
  9. Büyüyle mezarda bulunan birinin çağrılması, Seyyid Battal'ın savaş esnasında gösterdiği olağanüstü kahramanlıklar gerçek hayatta yaşanması mümkün olmayan olaylardır.
  10.Metnin anlatıcı her şeyden haberdar olan, olayların öncesini ve sonrasını bilen ilahi bakış açılı hakim anlatıcıdır.
  11.Tabloda 2-4-5. cümleleri işaretleyiniz.
  12.

  •"Gördüler ki bir kişi bir ağacın dibinde yatıyor, burnu ve kulağı kesik.
  •"Hayli cenk ettiler." "Kurt lain iyi ok atan bir melun idi."
  •"Hemen o evliyaların şahı bir nara atıp meydana girdi."
  •"Kurt laine öyle bir süngü vurdu ki götürdü, laini yere vurdu."
  •"Sonra Kayser Esatur o durumu gördü, öfkelendi, altın kemerli dört yüz kul meydana girdi." vb... cümleler tasvirlerle anlatılmıştır.Bu tasvirler anlatılmak istenenin zihinde daha iyi canlanmasını sağlamak içindir.
  13.Metindeki "kahramanlık" teması evrenseldir.Çünkü insanoğlu "ideal" olan her şeye ilgi duymuş ve onu yüceltmiştir.Kahramanlık anlayışı da bunlardan biridir.
  1.Etkinlik:
  Metnin yapısını oluşturan ögeler(olay örgüsü,kişiler, yer ve zaman) arasında organik bir bağ vardır.Anlatılan olay belli bir zamanda, belli bir mekanda belli kişiler arasında yaşanır.Metne bütünlük kazandıran olay örgüsünün meydana gelmesini sağlayan unsur da budur.Bu yapı unsurları metnin iletisini vermede ve somutlaştırmayı sağlamada birer araçtır.
  MAHMUT123 bunu beğendi.
 3. Desert Rain.*

  Desert Rain.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  6 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  3.421
  Beğenileri:
  2.918
  Ödül Puanları:
  0
  SAYFA 98:
  14.METNİN OLAY ÖRGÜSÜ:
  -Destandaki olay Bayındır Han’ın “yılda bir kere ziyafet verip Oğuz beylerini misafir” etmesi ile başlar.
  -Bayındır Han’ın Oğuz Beylerine ziyafet vererek ve onları huzuruna davet etmesi.
  -Bayındır Han’ın ziyafet için şartlar öne sürmesi ve bu şartlar doğrultusunda misafirleri sınıflandırılması.
  -Dirse Han’ın Bayındır Han tarafından kara otağa oturtulması ve bunun sonucu Dirse Han’ın üzüntüsü(Çocuğu olamayışı .)
  -Dirse Han’ın çocuğu olmamasına üzülmesi ve evine gelerek bunu hatunu ile istişare etmesi.
  -Eşin çocuk sahibi olmak için Dirse Han’a yapması gerekenleri söylemesi.
  -Duaların kabul olması ve Dirse Hanın bir erkek çocuğunun olması
  -Çocuğun büyüyüp 15 yaşına gelmesi
  -Delikanlının Bayındır Han’ın boğasını yenerek Dede Korkut tarafından Boğaç adını alması ve bunun sonucunda Oğuz tarafından onanması.
  -Boğaç Han’a hanlık ve taht verilmesi kırk namertin bunu kıskanması.
  -Boğaç Han’ın kırk namerdin yalanları yüzünden babası tarafından öldürülmek istenmesi.
  -Ok ile avlanan Boğaç Han’ın Dirse Han tarafından ölüme terk edilmesi.
  - Annenin Boğaç Hanı arayıp yaralı halde bulması ve tedavi ettirmesi
  -Boğaç Han’ın yaralarının iyileşmesi ve kırk namerdin bunu öğrenerek endişelenmesi.
  -Dirse Han’ın kırk namert tarafından tutsak alınarak kaçırılması.
  -Boğaç Han’ın kırk namertle savaşarak babasını kurtarması.
  -Boğaç Han’ın babası Dirse Han’ı kırk namerdin elinden kurtarması sonrasında Bayındır Hanın ona beylik vermesi
  Dede Korkut'un Boğaç Han için destan söyleyip dua etmesi
  15.Metinde cümleler kısa, dil son derece sade ve anlaşılır bir Türkçedir.

  Metindeki bazı ekler ve sesler zamanla ses değişikliğine uğramıştır.
  SES DEĞİŞİKLİĞİNE UĞRAYAN KELİMELER VE GÜNÜMÜZDEKİ KARŞILIKLARI:
  hanun> hanın
  yigitleri > yiğitleri (g>ğ değişimi)
  karşuladılar > karşıladılar (u>ı değişimi)
  getürüp > getirip (ü>i değişimi)
  kondurdılar > kondurdular (ı>u değişimi)
  kiçe > keçe (i>e değişimi)
  yahnısından > yahnisinden ( ı>i değişimi)
  önine > önüne ( i>ü) değişimi
  getürdiler > getirdiler ( ü>i değişimi)
  böyledür > böyledir (ü > i değişimi)
  benüm > benim ( ü>i değişimi)
  eksikligüm > eksikliğim (g>ğ değişimi ü>i değişimi)
  gördi > gördü ( ü>i değişimi)
  kılıcumdan > kılıcımdan
  suframdan > soframdan ( u>o değişimi)
  ağ> ak ( ğ>k değişimi)
  oldı > oldu (ı > u değişimi)
  kim > ki ( m ünlüsün düşmesi)
  didi > dedi ( i> e değişimi)
  oğlı > oğlu (ı > u değişimi)
  dahı> dahi ( ı >i değişimi)
  kalkuban > kalkarak ( -uban zarf fiil eki kullanımdan düşmüş)
  yirinüz> yeriniz (i>e değişimi & ü > i değişimi)
  karayıb > garaip
  KULLANILMAYAN KELİMELER
  aydur (de-, söyle-)
  kargayupdur ( beddua etmiştir.)
  örü turdu (yerinden kalktı)
  SAYFA 99:
  16.Verilen özelliklerden 1. 2.3.4.6.7.8.9.11.12. cümleler Boğaç Han Hikayesinde bulunur.
  17. Hikayede toplumun değerlerinin benimsenmesi ve yaşaması için çaba harcayan Dede Korkut, aynı zamanda kahramana ad veren onun ruhsal olarak doğmasını sağlayan norm bir karakterdir. Kahramanın simgesel anlamda yeniden doğuşunun yönlendirici gücü olan Dede Korkut, kahramanın başarılarından sonra onun için Tanrı’ya dua eder, destanlar söyler.
  18.a) Aile bağlarının sağlamlılığı: Annesinin Boğaç Hanı arayıp bulması onu gizlice tedavi ettirmesi, Boğaç Hanın babasını kırk namerdin elinden kurtarması
  b) Kahramanlığın yüceltilmesi: Boğaç Hanın Bayındır Hanın boğasını öldürmesinden sonra babası tarafından ona taht ve beylik verilmesi
  c)Çocuk sevgisi ve çocuğa verilen değer: Metinde çocuğu olamayan Dirse Hana beddua edilmesi, Dirse Han’ın Bayındır Han tarafından kara otağa oturtulması...
  d)Çocuğa ad verilme biçimi: Gösterilen kahramanlıktan sonra bilge bir kişilik olan Dede Korkut'un gelip ad koyması
  19.Dede Korkut’ta kadınlara büyük değer verilir. Kadınların toplumun içindeki konumları çok yüksektir. Ailede bir erkek kadar söz sahibidirler. Erkekler bir karar almadan önce hanımlarına danışırlar. Bir erkek kadınına güzel sözlerle hitap eder, onu çok güzel bir şekilde tasvir eder.
  20.Tonyukuk Bilge Kağan'ın baş veziri ve akıl hocasıdır, tecrübeli bir devlet adamıdır.
  Ögdilmiş: Kutadgu Bilig'de akıl,zeka ve ilmi temsil eder.
  Dede Korkut ise hikayelerde kendisine akıl danışılan, tecrübeli bir bilge kişidir.
  Türk Devlet geleneğinde yöneticilerde aranan en önemli özellikler akıl,bilgelik ve tecrübedir.Türk Devlet geleneğinde danışarak kararları alma çok önem verilen bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mekanizma, alınan kararların isabetini ve uygulamadaki başarısını yakından etkilemiştir.


  SAYFA 102:
  OLAYIN OLUŞUM AŞAMALARI:
  -Danişment Gazi’nin Zile’yi fethetmek için hazırlık yapmaları
  -Kafirlerin gece baskını yapıp yüz kişiyi şehit etmeleri ve kaleye çekilmeleri
  -Melik Gazi’nin askerleriyle kaleye hücum etmeleri
  -Abdurrahman Gazinin mancınık almak için Tokat’a gitmesi ve Gümeneklilerin isyan ettiğini görmesi

  -Kafirlerin İslam askerlerine saldırmaları ,bazılarını esir alıp kaleye çekilmeleri
  -Melik’in üzgün şekilde geri dönmesi
  -Melik’in otağında bir papaz görmesi ve onun kaleye giriş yolunu bildirilmesi için gönderildiğini söylemesi
  -Melik Gazinin papazın gösterdiği yoldan gizlice kaleye girmesi
  -Kalenin zapt edilmesi ve Emenos’un öldürülmesi
  -Melik Gazi ve askerlerinin Tokat’a hareket etmesi
  -Düşmanla savaşılması ve Tokat’ın ele geçirilmesi

  22. Danişmentoğulları Beyliği Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın komutanlarından Danişment Gazi Gümüştegin Ahmet Bey tarafından kuruldu. Başkenti Sivas’tır. Beyliğin sınırları zamanla Tokat, Niksar, Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Elbistan ve Malatya’ya kadar ulaşmıştır. Danişment Gazi Anadolu Selçuklu Sultanı I.Kılıç Arslan ile birlikte Haçlılara karşı büyük başarılar kazandı.Verilen metinde Danişment Gazi’nin Haçlılara karşı gösterdiği kahramanlıklarla Zile ve Tokat’ı ele geçirdiğini görüyoruz.Tarihi gerçeklikler metinde olağanüstü özellikler katılarak anlatılmıştır.

  23. Alp kelime anlamı yiğit, kahraman, bahadır ve cesur olup savaş meydanlarında gözünü kırpmadan hak uğrunda çarpışan askerdir. Türkler İslam’ı kabul etmeden önce cihan hâkimiyeti sloganı ile Alp ruhuyla savaşırken İslamiyet’i kabul ettikten sonra eren ruhunu da bünyesine sindirerek Alperenlik ruhuyla İla-yı Kelimetullah üslubunda cihad karakterini kazanmıştır. İ’la-yı Kelimetullah ,Allah’ın ismini ve Kitabını (yani sözleri ve mecmuası olan Kur’anın yasa olarak uygulanması) yüceltmek demektir. Alp’lik ilk olarak Gazneliler devrinden itibaren Müslüman emirlerin hükümlerinde kullanılmaya başlamıştır. Abdulkerim Satuk Buğra Han’ın İslamı kabul etmesiyle birlikte erenlik vasfı, (yani İslamın yaşayış biçimini de alarak) Alperenlik sıfatına kavuşarak Müslüman olan Türkler arasında yayılmıştır.Örneğin Alptegin, Alpaslan, Alp-er han ve Osmanlılarda Gündüz Alp gibi isimler de kullanılmaya başlanmış ve aynı zamanda da Mücahid dervişlere de Alperen denilmeye başlanmıştı.Alperenler Osmanlının kuruluşunda büyük rol oynamışlardır. Alperenler daha ziyade sınır boylarında görev almışlardır. Devletin sınırları genişledikçe uç boylarına doğru kayarak orada İslamı yaymak suretiyle büyük tebliğ görevini yaparken düşmana karşı savaşmayı da Alperenlik ruhuna uygun olarak yaparlardı.

  24.Danişmentname adlı metinde
  -“Kısa cümleler kullanılmıştır.”
  -Oğuz Türkçesinin özelliklerini taşımaktadır.
  -Özgün metinde kullanılan bazı seslerle günümüz Türkçesindeki sesler arasında farklılaşmanın olduğu görülmektedir.

  SES DEĞİŞİKLİĞİNE UĞRAYAN KELİMELER:
  -Kılur > kılar (u>a değişimi)
  -Kal’a > kale (a>e değişimi)
  -Kapusın > kapısını
  -Açup > açıp
  -Turdılar > durdular
  -Karşu> karşı
  -Turup > durup (t > d değişimi)
  -Ceng iderlerdi > cenk ederlerdi (i>e & g>k değişimi)
  -Kalup > kalıp
  -Kafirün >kafirin
  -Niçesi > nicesi
  -Ugrın (gizli) >günümüzde kullanılmamaktadır
  -Kankı> hangi
  -Var-ısa> varsa
  -Bağladılar > bağladılar (g>ğ değişimi)
  -İrdiler > erdiler

  25.
  Battalname:
  Konu:Battal Gazi’nin İstanbul macerası
  Mekan:Rum,Malatya şehri,Cebel Dağı, Bağdat,meydan, " gibi mekanlar...Bu mekanlar “yer “adı olarak geçmiş, tasvirlerle anlatılmamıştır.
  Zaman:“Bir gün, ertesi gün,sonra, o dem" gibi belirsiz zaman ifadeleri..."

  Danişmentname:
  Konu:Danişment Gazinin Haçlılara karşı gösterdiği kahramanlıklar
  Mekan:“Turhal,Zile,kale,kilise,Tokat ,Firenk Dağı gibi mekanlar…” Bu mekanlar yer adı olarak geçmiş, tasvirlerle anlatılmamıştır.
  Zaman:“Bu arada, o gece, akşam vakti,bu haberi alınca, sabah olup…” gibi zaman ifadeleri kullanılmıştır.
  Kişiler:Her ikisinde de zalimlerle mücadele eden ve bu mücadele esnasında büyük kahramanlıklar gösteren ideal tipler (Battal Gazi-Danişment Gazi) vardır. Ayrıca ana kahramanın yanında olayın akışında ikinci dereceden etkili yardımcı karakterler vardır.
  Abdurrrahman-i Tokadi, Şah Şattat, Eyyüb, Süleyman, Emiran …)
  Olay Örgüsü: Ana olaya bağlı sebep-sonuç ilişkisi içinde gelişen yer yer olağanüstü nitelikler taşıyan olay örgüleri vardır.

  Her iki eser de destan geleneğine bağlı olarak oluşturulmuştur
  MAHMUT123 bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş