Edebiyat İle İlgili Boşluk Doldurma

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde yusuf112 tarafından paylaşıldı.

 1. yusuf112

  yusuf112 Üye

  Katılım:
  10 Kasım 2010
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  1-Battalname ve Danişmendname’de ------------------------- işlenir?
  2- Danişmendname’de-------------------------------------dil özellikleri görülür
  3-Anadolu’da İslamiyet’in etkisiyle oluşan ilk destanın adı -----------------
  4- İskendername---------------------------‘in yapıtıdır
  5-Anlatmaya bağlı metinler-------/--------/----------/--------/ unsurlarından oluşur
  6- Anadolu’nun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan İslâmî Dönem Türk destanı –
  7- “Çin Şahı’nın oğlu, bir rüya görür ve bunun üzerine yollara düşüp gördüğü güzele kavuşmak ister.” Bu bilgiler -------------------------- ilgilidir?
  8-sagu--------------/mersiye----------------/ağıt-------------edebiyatında ----------------konusunu işler
  “ Güler düşmen benüm agladuguma 9-yandaki beyitte belirgin olan söz sanatı-----------------
  Acep şol kafirin imanı yok mı”
  “Yidi yıl uçtular bülbül gibi
  Bir nefeslik gitmediler gül gibi”
  10- Metinde geçen mazmunlar------------------
  11-İlahinin Bektaşi tarikatındaki karşılığına ……………………….. denir.
  12-Dede Korkut Hikayeleri-------------------------Türklerinin sosyal yaşantısını anlatır
  13-“Makalat”---------------------------------‘in yapıtıdır.
  14-Mevlana’nın Selçuklu büyüklerine yazdığı 147 kısa mektubun bulunduğu yapıta------------
  15-Mevlana’yı etkileyen…………………….’dir.
  16-“Garipname”----------------------‘ın yapıtıdır.
  17-Divan edebiyatında gazel,kaside………..beyitle kurulan nazım biçimleridir.
  18-Kaside ve gazel --------------------yönünden birbirinden ayrılır.
  19-kasidede şairin kendini övdüğü bölüme----------------denir
  20-Divan şiirinde belli kavramları çağrıştıran,kalıplaşmış benzetmelere------------------denir
  21-Divan edebiyatında, bir kişiyi eleştirmek için yazılan şiirlere-------------------
  22-Gazelleri bir makamla okuyan kişilere-------------------denir.
  23-Divan edebiyatında”Sultanü’ş Şuara” sıfatıyla anılan şair----------------------------‘dir.
  24-Baki’nin şiirlerinin bulunduğu yapıtın adı-------------------dır.
  25-Kasideler adlarını nesip bölümünde işlenen konulardan ve---------------------------------alırlar
  26-kasidelerde methiye bölümüne geçmek için kullanılan beyitlere(bölüme)-------------denir
  27-Rübai ------------------bentten oluşan aruzun---------------------kalıplarıyla yazılan bir nazım biçimidir.
  28-Su Kasidesi adını-------------------------------------ten alır.
  29-Anonim edebiyattaki “mani”nin karşılığı divan edebiyatında--------------------------dur.
  30-Fuzuli’nin ünlü aşk mesnevisinin adı-------------------------------------dur.
  31- Divan şiirinde anlamca ilgili sözleri bir beyitte kullanma sanatına---------------denir.
  32-Fuzuli,”--------------------------------“kişiyi olgunlaştırdığına inandığı için şiirlerinde-----------------işler.
  33-Tanrı’nın birliğini anlatan şiirlere divan edebiyatında -----------------------------denir.
  34-şiirde Zihniyet(anlayış) dendiğinde----------------------------------------özelliklerine bakılır.
  35-Firdevsi’nin--------------------------------adlı yapıtı birçok şairimizi etkilemiştir.
  36-Divan edebiyatında ortak imge ve hayallerle yerli söyleyiş ve hayallerin,gerçek yaşam sahnelerinin kaynaştırıldığı akıma-----------------------denir.
  37-“Aşk rüzgarı gönül kayığını gam deryasından elbette bir sahile atar,bu rüzgardır.”ifadesinde “rüzgar”hem yel hem zaman anlamında kullanıldığı,her iki anlam da konuya uygun düştüğü için-------------sanatı vardır.
  38-bir şiirin ölçüsünün--------------,biriminin-------------,dil ve anlatımının-----------------olması,o şiirin Divan edebiyatı geleneğinde yazıldığını gösterir.
  39-Mantıku’t Tayr , düşünceler simgelerle anlatıldığı için-----------------------------bir yapıttır
  40-Nedim ,şiirlerinde --------------------------------döneminin özelliklerini ustalıkla yansıtmıştır.
 2. yusuf112

  yusuf112 Üye

  Katılım:
  10 Kasım 2010
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  En hızlısından şunları cevaplayabilirmisinz.

Sayfayı Paylaş