Edebiyat kitabı 29-45'e kadar olan cevaplar

Konu 'Edebiyat 9.Sınıf' bölümünde melis tuğçe tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. melis tuğçe

  melis tuğçe Üye

  Katılım:
  30 Eylül 2011
  Mesajlar:
  28
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  0

  SAYFA 29
  1. ESKİ TÜRK TOPRAKLARINI ÖĞRETMEK İÇİN VE BU BİR ÖĞRETİCİ METİN
  2. OLMAZ ÇÜNKÜ BAZI KELİMELER EKSİK ÖRNEĞİN YÜKLEM YOK
  3. -
  4. İLK ANLAMDA KULLANILANLAR: BANKA MEMURUSUNUZ DEMEK
  EVET EVET BANKA MEMURUYUM

  YAN ANLAMDA KULLANILANLAR:SAYILARLA BOĞUŞURUM VS.

  SAYFA30
  DEĞERLENDİRME
  1. İKİ METİN BİYOGRAFİ
  ANCAK a. nesnel b. ise özneldir
  2. -
  3. B
  4. Edebi metinde

  anlam bağı

  Sayfa35
  Yorumlama - Güncelleme
  1."Dönüş" adlı metindeki olay,dilin alıcıyı harekete geçirenişleviyle anlatılabilir mi? Nedenleriyle açıklayınız.
  Cevap: Tamamen bu işlevle anlatamayız.Ama bazı bölümlerde bu işlevuygulanabilir.

  2."Dönüş" metninin iletisi sizce nedir?Her metnin bir iletişim aracıolduğunu söyleyebilir misiniz?Bir hikâye ile gazete haberi aynı türden iletişimaraçları mıdır? Niçin?
  Cevap:Metnin iletisi 'Anne sevgisi'dir. Edebi metinlerde iletişimkuramayız.Çünkü her insanın duygu ve düşünceleri farklıdır.Bir hikâye ve gazetehaberi aynı türden iletişim aracı değildir.Çünkü hikâye sanatsal , gazetehaberi öğretici metindir.

  3.Hikâyeden yan anlamda kullanılmış kelimeler bulunuz.Edebî metinlerde yananlamın niçin tercih edildiğini açıklayınız.
  Cevap:Ağaçlara soğuk vurmuş,Karanlığa üflemek ... Edebi metinlerde okuyucununsezgisine ve anlayışına bırakılacak kelimeler vardır .

  4.-

  Değerlendirme ~

  1. Cevap: D
  D
  D
  Y
  D
  D

  2. Edebî metnin oluşturulma nedeni nedir?
  Cevap: Edebî metinlerin oluşturma edenleri ilk olarak sanat yapmaktır.

  3.Aşağıdaki iletişim araçlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
  Cevap: B.Roman

  4.Aşağıdaki cümleleri bu konuda öğrendiğiniz bilgilere göre tamamlayınız.
  Cevap:
  -Edebî eserler yan anlam içerir ve her okuyuşta yeni anlam değerleri kazanır .

  -Edebî metin anlamlı dil birliklerinden oluşur.


  Sayfa: 36- 37
  Hazırlık ~

  1.Edebî eserlerde okuyucunun anlayışına bırakılan cümleler vardır.Bu eserde'gökkuşağını beline dolamak' gerçek anlamda kullanılmamıştır.

  2.Edebî eserde gerçeği olduğu gibi anlatmaz.Gerçek kurgulanarak ve yorumlanarakyazılır.


  İnceleme ~

  1.Metinde anlatılanların gerçek hayatta yaşanması mümkündür.Yazar anlattığıherşeyi yaşamış olması gerekmez.Gerçeği yorumlayarak anlatabilir.

  2.Mümkün değildir.Çünkü 17. yüzyılda plakalar ve dikiz aynalarına rastlamamızmümkün değildir.O döneme ait yaşayış tarzından söz edilmiştir.

  3.Metinlerde tanıtılan mekân Ankara'dır.Hayır aynı sözlerletanıtılmamıştır.2.metin tarihi metindir.3.metin de psikoloji bilimindenyararlanılmışdır.

  4.Sözü edilen kişi Selim'dir.Bu metinde Selim'in duygu ve düşüncelerinden yararlanılmıştır.İnsanlarınher türlü etkinliği işlenebilir.

  5.-

  Sayfa: 38

  Yorumlama ve Güncelleme

  1.-

  2.Kahramanların olağanüstü özellikleri vardır.Çevremizde böyle kişilerigörmemiz mümkün değildir.

  3.Bilim verilerinden yararlanmamıştır.Günümüzde oluşturulsaydı daha farklıbiçimde oluşturulurdu.Çünkü edebî metinler yazıldıkları dönemin özellikleriniyansıtır.

  Değerlendirme ~

  1. E. Edebî metin teknik gelişmeleri olduğu gibi aktarır.

  2.Diğer bilgi ve bilim alanlarının ortaya koyduğu veriler edebiyatın oluşumunakaynaklık eder.

  Edebî metinde günlük hayattaki yaşanan tüm olaylar tam olarak yer almaz.

  3.Edebî metinlerde okuyucunun sezgisi ve anlayışına bırakılan kelimelervardır.Metinlerde ise böyle bir anlatım yoktur.

  4. Tamamen aynı özelliklere sahip değildir. ama özellikleri birbirlerinebenzer.

  5. Y
  D
  D
  D
  Y  Sayfa: 39
  I.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ~
  1. Etkilenen nesne gerçek,sanat eseri ise kurgulanarak,yorumlanarak yapılmışbir kurmacadır.
  2. D. Bilgilendirme amaçlı olması
  3. A. Paleontoloji = Fosil Bilimi
  4. -
  5. Resim - Çizgi ve renk
  Roman - Söz
  Heykel - Taş
  Şarkı - Ses

  (Olarak eşleştirilecektir.)

  6. Duygu ve heyecanı dile getirme - Heyecana Bağlı İşlev
  Göndergeyi olduğu gibi ifade etmek - Gödergesel İşlev
  İletinin iletisini kendinde taşıma - Şiirsel İşlev
  Dille ilgili bilgi verme - Dil Ötesi İşlev

  (Olarak eşleştirilecektir.)


  7. Aynı amaçla kullanılmaz.Tarih metni öğretici metin , tarihî roman ise edebîmetindir.

  8. Okuyunun sezgisine ve anlayışına bırakıldığında her okuyucu için farklıanlamlar içerir.Farklı yorumlara sebep olur ve okunmasına katkı sağlar.

  9. Edebî metinde her okuyucu farklı yorum çıkardığı için okuyucu ve eserarasında iletişim gerçekleşir.

  10. -

  Sayfa: 42
  İnceleme ~
  1. O dönemdeki islam inancını değişik şekillerde çağırdığını anlatarak o dönemeait dinî görüşünü şiire yansıtmıştır.Benzetmelerden yararlanmıştır .Dağlar iletaşlar ile,seherlerde kuşlar ile ...

  2. Birinci dönemdeki sanat anlayışı : 'Sanat , toplum içindir ' görüşünübenimsemiştir.Halkın anlayacağı sade dil kullanılmıştır.

  İkinci dönemdeki sanat anlayışı : 'Sanat , sanat içindir ' görüşünübenimsemiştir.Halkın anlaması önemli değildir.

  -Namık Kemal'in şiiri birinci döneme aittir.

  3. Kaside de insanların hak,adalet,hürriyet düşüncesini benimsediğinianlatıyor.Cenge Giderken ' de savaş döneminde neler yapacağını anlatıyor.

  Sayfa43
  2. metin
  -Birinci dönemdeki sanat anlayışı:Sanat toplum içindir.Şiirde hak , adalet ,özgürlük gibi kavramlar işlenmiş edebiyata yeni türler kazandırmıştır.
  -İkinci dönemdeki sanat anlayışı:Sanat sanat içindir.Abdülhamit'in istibdaddönemine denk geldiği için sanatçılar kendi işlerine kapanmışlar.Bireysel yervermişlerdir.

  3. metin-3. soru
  -Kaside , arız ölçüsüyle yazılmıştır.Şiirlerini ağır bir dille yazmıştır. CengeGiderken , hece ölçüsüyle yazılmıştır. Milliyetçilik(türkçülük) akımındanetkilenmiştir.Şiirlerini sade bir dille yazmıştır.Milli edebiyat diliozanlarındandır.

  Sayfa44
  Yorumlama-Güncelleme
  1. soru
  -Tanzimat şairleri divan şiiri gelenekleriyle yetiştirildiği için ağır bir dilkullanmıştır.

  2. soru
  1. metin:Sözlü edebiyatta gelişen tasavvufi türk edebiyatıdır.Dili sadedir.8'lihece ölçüsü vardır.Amaç topluma hitap etmektir.
  2. metin:Aruz ölçüsü kullanılmıştır.Tanzimat edebiyatı geleneğiyle yazılmıştır.Şekilve biçim ölçüsüyle kasidedir.
  3. metin:Sade bir dil vardır.Milli edebiyat geleneği içindeyazılmıştır.Milliyetçilik akımından etkilenmiştir.Amaç topluma hitap etmektir.

  Değerlendirme
  1. soru(boşluklara gelecek kelimeler)
  -dönemden
  -sosyal ve kültürel
  -edebiyatını
  -islamın

  2. soru
  C şıkkı
  3. soru:yapamadım
  4. soru(doğru-yanlış)
  D
  D
  Y
  .....
  4.

  Sayfa45
  Hazırlık
  1.Metinlerden 2.metni daha ahenkli okuruz.Çünkü kelimeler birbiriyle ses veanlam bakımından etkileyici bir bütün oluşturmuştur.

  2.Türkü de anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri daha etkili bir biçimdeanlatırız. Yazdığımız düz metinde ise söyleyiş tarzımız değişir.

  İnceleme
  1.Anlatılmak istenen duygu ve düşünceleri daha etkili bir biçimde ifadeedilebilmesi için ses tonunu değiştirerek okuruz.Bundan dolayı iki arkadaşımızda farklı ses tonu ile okur.

  2.Evet iki metinde de ahenk vardır.Bu iki metnin söylenişleri aynı değildir.Çünkü konular farklıdır.1.metin coşkulu ,2.metin sevinçli ifade ederiz.

  mahmut42, derda1 ve zaza arif bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş