edebiyat kitabın daki ölçme değerlendirmedeki sorular

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde öğrenci9 tarafından paylaşıldı.

 1. öğrenci9

  öğrenci9 Üye

  Katılım:
  20 Aralık 2009
  Mesajlar:
  111
  Beğenileri:
  10
  Ödül Puanları:
  0

  cevapları var ama sorular lazım bana kübra moderatör konuyu kapattığı için konuyu tekrar açtım
 2. öğrenci9

  öğrenci9 Üye

  Katılım:
  20 Aralık 2009
  Mesajlar:
  111
  Beğenileri:
  10
  Ödül Puanları:
  0
  EDEBİYAT YAZILI ÇALIŞMA SORULARI
  0)Aşağıdaki türlerden hangisi belge niteliği taşımasının yanı sıra içerik bakımından da yazıldığı dönemin özelliklerini daha çok yansıtır?
  A)Roman B)Tiyatro C)Şiir D)Anı(/hatıra) E)Hikaye

  1-Osmanlı devletindeki yenileşme hareketi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)yenileşmenin Osmanlı devletindeki çöküşün sebebi değil sonucu olduğu
  B)eğitim ve yönetim hayatı ile askeri sistemde gerçekleştiği
  C)ilk olarak askeri sistemde görüldüğü
  D)Tanzimat fermanı ile hız kazandığı
  E)XIX. yüzyılın ikinci yarısında başladığı

  2-1873 yılında Namık kemalin vatan yahut silistre adlı piyesinin temsilinden sonra izleyicilerin etkisiyle gösteri yapması ve tiyatroların bir süreliğine kapanması edebi eserin hangi yönünü gösterir?
  A)sosyal hayatın edebi esere etkisi
  B)edebi eserin sosyal ve siyasi hayata etkisi
  C)Edebi eserin düşünce hayatına etkisi
  D)Edebi eserin bilime etkisi
  E)Güzel sanatların edebi esere etkisi

  3-Aşağıdakilerden hangisi bir edebi eser için söylenemez?
  A)toplumsal sorunlara ayna tuttuğu
  B)Yazıldığı dönemin siyasi ve tarihi şartlardan etkilendiği
  C)tarih ve sosyoloji gibi bilimlerde bir belge olarak kullanılabildiği
  D)Dönemin zihniyetini yansıttığı
  E)Kendinden önceki edebi geleneklerden etkilendiği

  4)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı için söylenemez?
  A)Kökten değişme olamayıp devlet yönetiminde bazı düzenlemelerden ibaret olduğu
  B)Batı kaynaklı olduğu
  C)Adli,siyasi,askeri,mali ve idari alanları kapsadığı
  D)Padişahın hak ve yetkilerini sınırlandırdığı
  E)Hakim millet anlayıiını güçlendirdiği

  5)Şinasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra da çıkan hürriyet gazetesinde yayımladığı Şiir ve inşa makalesinde anlattığı
  B)Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verdiği
  C)Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri orjinalleriyle birlikte Tercüme-i Manzüme adlı bir kitapta topladığı
  D)Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk türk sanatçısı olduğu
  E)Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalıştığı

  6)Tanzimat döneminde halkı eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla aşağıdakilerin hangisinden daha çok yararlanılmıştır?
  A)Tiyatro B)Roman C)Gazete D)Hikaye E)Gezi yazısı
  7)Divan edebiyatı ile Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A)Divan şiirinde “parça güzelliği”,Tanzimat şiirinde ise konu birliği ve bütün güzelliği ön plandadır.
  B)Divan edebiyatında sanatçılar seçkin kişilere yönelik yazmayı, Tanzimat sanatçıları ise halka yönelik yazmayı amaçlamışlardır.
  C)Divan edebiyatında yalnız aruz ölçüsü kullanılmış,Tanzimat edebiyatında ise aruzun yanında nadiren de olsa heçe ölçüsüne yer verilmiştir.
  D)Tanzimat Edebiyatında divan edebiyatının süslü ve ağır dil eleştirilmiş ancak dil zevki bakımından genel olarak eskiye bağlı kalınmış,istenilen sadeleşme gerçekleşmemiştir.
  E)Tanzimat nazmında,divan edebiyatı nazım biçimleri tamamen bırakılıp Fransız şiirinde görülen nazım biçimleri benimsenmiştir.

  8)Roman edebiyatımıza teni bir tür olarak Tanzimat Döneminde girmiştir.Tanzimattan önce …………. Ve halk edebiyatında hikayelerin,hikaye ve roman tekniği ile bir ilgisi yoktur.Özellikle divan edebiyatında düz yazı ya da manzum olarak yazılan hikayeler belli konuların dışına çıkmaz.Halk hikayelerinin birçoğuda ……… karakteri gösterir.

  A)Tekke-destan B)İslamlık öncesi-şiir C)Tekke-mesnevi
  D)divan-mizah E)Divan-masal


  9)Aşağıdaki yargılardan hangisi Tanzimat dönemi tiyatrosu için söylenemez?
  A)İlk piyesi Şinasi kaleme almış, onu Namık kemal ve Ahmet Vefik Paşa’nın eserleri izlemiştir.
  B)Ahmet Vefik Paşa, özellikle Fransız komedi yazarı Moliere(Molyer)dan yaptığı uyarmalarla dikkati çeker
  C)Ahmet Vefik paşa uyarlamalarında bir yandan Batı edebiyatının seçkin örneklerini Türk seyircisine kazandırmış, diğer yandan toplumun çağdaşlamasına yardımcı olmuştur.
  D)Abdülhak Hamit’in yazdığı tiyatro eserleri oynamak için değil okunmak içindir.
  E)Tanzimat tiyatrosunda genellikle bireysel konular işlenmiştir.

  10-Adından da anlaşılacağı üzere ittihad-ı anasır siyasetini gütmek üzere Abdullah Kamil Beyefendi tarafından yayımlanan bu gazete hem Türkçe hem bir Avrupa dilinde olmak üzere iki lisanda çıkarılan ilk süreli yayınımızdır.Her iki sininde yazarı Abdullah Kamil Bey ‘dir.
  A)Basiret B)İttihad C)Takvim Vakayi D)Osmanlı E)Tarik

  11-Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi edebiyatı sanatçılarından biri değildir?
  A)Abdülhak Hamit Tarhan
  B)Şeyh Galip
  C)Şinası
  D)Ahmet Mithat Efendi
  E)Recaizade Mahmut Ekrem

  12”Bu sanatçımızın adı anılınca öteki dallarda verdiği ürünlerden çok şiiri gelir akla.Şiirlerinde değişik dönbemler vardır.Gençlik yıllarlında biçim ve içerik yönünden eski şiirin izinde yürürken Şinasi ile tanıştıktan sonra asıl yolunu bulmuştur.Şiirlerde eski biçim yine sürmüş ama içerik değişmiştir.Özelliklede sosyal konulara ağırlık vermiştir.Ancak özgürlük aşkını dile getiren şiirleriyle daha çok tanınır”
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ziya Paşa
  B)Cenap Şahabettin
  C)Namık KEMAL
  D) Recaizade Mahmut Ekrem
  E)Tevfik Fikret

  13Türk edebiyatının ilk tiyatro eseri ve bu eserin yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilimiştir?
  A)Eyvah-Ahmet Mithat Efendi
  B)Vatan yahut silistre-Namık Kemal
  C)Çok Bilen çok yanılır-Recaizade Mahmut Ekrem
  D)Zoraki Tabip-Ahmet Vefik Paşa
  E)Şair Evlenmesi-Şinasi

  14) Türk edebiyatının edebi romanı olan İntibah aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
  A)Recaizade Mahmut Ekrem
  B)Ziya Paşa
  C)Nabizade Nazım
  D)Halit Ziya Uşaklıgil
  E)Namık Kemal

  15)Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi edebiyatçılarının özelliklerinden biri değildir?
  A)Servetifünun dergisi etrafında toplanmaları
  B)Fransızca başta olmak üzere Batılı dillerini bilmeleri
  C)Edebi yazı ve etkinliklerini Tevfik Fikretin başkanlığında gerçekleştirmeleri
  D)Muallim Nacinin teşvikleriyle eserlerini yazmaları
  E)Estetik zevki ön plana çıkarmaları

  16)Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilen eserlerden hangisi öğretici bir metin türü değildir?
  A)Tevfik Fikret-Rübab Şikeste
  B)Mehmet Rauf – Edebi Hatıralar
  C)Cenap Şahabettin-Hac Yolunda
  D)Halit Ziya Uşaklıgil-KIRK YIL
  E)Hüseyin Cahit Yalçın-Kavgalarım

  17)Namık KEMAL ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Edebiyatı, düşüncelerini halka yaymak, bu yola toplum geliştirmek için bir araç olarak kullanmıştır.
  B)Eski edebiyata karşı olduğu halde yeni düşünce ve kavramları yaymak amacıyla yazdığı şiirlerin çoğunda biçim ve dil bakımından eskiye bağlı kalmıştır.
  C)Batı şiirini tanıtmak amacıyla Fransız şairlerinden manzum çeviriler yapmıştır.
  D)Edebiyattaki yeri, nesir alanında özellikle makale, piyes, roman, eleştiri, tarih türlerinde yazdığı eserlerle belirlenmiştir.
  E)Yazıda konuşma dilinin kullanmasından yana olmuş ve özellikle tiyatrolarını oldukça sade bir dille yazmıştır.


  ben kendim yazdım bulamayınca

Sayfayı Paylaş