edebiyat sayfa 20 ile 30 arsı yapan varmı

Konu 'Edebiyat 9.Sınıf' bölümünde miraç599 tarafından paylaşıldı.

 1. miraç599

  miraç599 Üye

  Katılım:
  27 Eylül 2011
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  16
  Ödül Puanları:
  0

  :confused::confused::confused::confused::cry::cry::shy::shy::97:
 2. miraç599

  miraç599 Üye

  Katılım:
  27 Eylül 2011
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  16
  Ödül Puanları:
  0
  Sayfa 4
  Anlama Yorumlama

  resimler-1- tiyatro 2-mimari 3- müzik 4- resim

  Sayfa 5

  Olçme ve Değerlendirme
  1-) D
  Y
  2-) DİL
  3-)E
  4-)B
  sayfa 6
  1)Tarih: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır. Tarihin konusu Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

  Sosyoloji: Sosyolojinin ana konusu toplumdur. Sosyolojinin konusu daha dar anlamda toplum yapısı, toplumsal kurumlar toplumsal ilişkiler, sosyal grup, sosyal tabakalaşma, kültür ve tüm bu unsurlarda meydana gelen değişme ve gelişmelerdir.

  Matematik: Biçim sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri üst bilim yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi, cebir, uzam bilgisi gibi dallara ayrılan bilim dalıdır. İlgi alanları Kişiyi günlük yaşamında etkileyen basit olgulardan başlayıp, evrenin yapısına kadar giden düşüncelerin hepsinde matematik vardır. Ona verilebilecek nitelikler de pek çoktur. İnsanlığın ortak düşünme aracıdır, evrensel dildir, bilimdir, sanattır… O, insan aklının güzelliğini ve yüceliğini gösteren yetkin bir yapıttır.

  Fizik: Madde ve madde bileşenlerini inceleyen, aynı zamanda bunların etkileşimlerini açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır Fiziğin amacı evrendeki "gözlenebilir" niceliklerin (enerji, momentum, açısal mom entu m, spin vs.) "nasıl" değiştiğini anlamaktır.

  Kimya: atomları, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini (makroskopik ve mikroskobik boyutta), uğradıkları dönüşümleri, bu dönüşümler sırasında açığa çıkardıkları ya da soğurdukları enerji ve entropiyi inceleyen bilim dalıdır.

  Biyoloji veya Canlı bilimi: canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Biyologlar, tüm canlıları - tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar - onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte incelerler.

  Tıp: İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanı koyma, hastalıkları sağaltma (tedavi etme), ve hastalık ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunan birçok alt bilim dalından oluşan bilimsel disiplinlerin şemsiye adıdır. Hem bir bilgi alanı – vücut sistemlerinin ve bunların hastalıklarının ve tedavilerinin bilimi – hem de bu bilginin uygulandığı meslektir.

  Psikoloji: İnsan bir canlı olarak çevresine uyum sağlamak ve kendi içinde de dengeli bir gelişme sağlamak ister. Psikoloji de elde ettiği yasaları yine insana uygulayarak onun davranışlarını açıklayabilir, önceden kestirebilir, kontrol edebilir. Böylece, insana bu gelişim ve uyum sürecinde yardımcı olabilir.


  2)

  Derslerde konuyla ilgili farklı araçların kullanılması dersin hem sıkıcılığını önler hem de dersin daha zevkli ve uygulanabilir hale gelmesine yardımcı olur. Verilmek istemen konu daha iyi kavratılmış olur.

  sayfa 7)
  1)Yukarıdaki verilen üç parçada da ele alınan konular sosyolojinin ilgi alanlarıyla ilgilidir. Üç parçada da toplumsal bir durum dile getirilmiştir. Toplumların yapısı ve özellikleriyle sosyoloji bilimi ilgilenir.

  2)Yukarıdaki parça bilimsel bir değer taşımaktadır. Çünkü bu ifade sosyoloji biliminin ilgi alanına girmektedir. Edebî eserler bilimlerin verilerinden yararlanır, yararlanırken de bu verileri düzenler, hayal süzgecinden geçirir. Bu nedenle edebî eser bilimsellikten uzaklaşır. Bir edebî eserin bilimlerden yararlanması onun bilimsel olduğunu göstermez. Bu yüzden parçadaki her düşünceye bilimsel diyemeyiz.

  3)Vadideki Zambak adlı metnin yazılış amacı toplumda yerleşmiş kuralların neler olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu çerçevede metnin teması toplumdur. Bu tema başka bilim dallarında ele alınıp işlenebilir. Bir tarihi toplum meydana getirdiği için tarih bilimi, toplumu insanlar oluşturduğu için psikoloji bilimi de rahatlıkla bu konuyu işleyebilir. Edebi eserlerin yazılış amacı okuyucuya estetik bir zevk vermektir. Bilimsel metinlerin amacı ise okuyucuya doğrudan genel geçerliği olan kişiden kişiye değişmeyen nesnel bilgiler vermektir.

  Anlama Yorumlama
  1)Bir edebî eserin değişik bilim dallarının verilerinden faydalanması ona bilimsel bir özellik kazandırmaz. Çünkü edebî eser faydalandığı bilimin verilerini kendi süzgecinden geçirerek tekrar oluşturur. Bu oluşumda hayallere, duygulara da yer verilir. Hayalin, duygunun, öznelliliğin olduğu metinde bilimsel nitelik taşımaz.

  2)Matematik şiirinde matematik biliminin terimleri kullanılmıştır. Bu terimlerin kullanılması şiire bilimsellik kazandırmamıştır. Sadece bu terimler kullanarak şair kendi duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir. Bu da edebi eserler diğer bilimlerin verilerinden ve terimlerinden yararlanır ama bu aldığı bilgileri kendince dönüştürerek ortaya koyar.

  3)Edebî eserlerin temelinde hayal vardır. Hayaller edebî esere yön verir. Bazı edebi eserlerde de bu hayallerin gerçekleştiğini görmemiz mümkündür. Buradan şunu söylemek mümkündür. Edebi eserlerdeki hayaller gerçekleşmeyecek diye bir şey yoktur. Burada olduğu gibi edebî eserlerde anlatılan bazı durumlar bilimlerin gelişmesiyle gerçeğe dönüşebilir. Bu durum edebi eserlerin bilime ilham kaynağı olabileceği sonucuna varabiliriz.

  1-Aşağıdaki cümlelerin karşılarına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

  Birinci Dünya Savaşı’nı anlatan bir edebî metin, fizik biliminden yararlanır. (Y)

  İnsanın ruhsal durumunu anlatan bir edebî metin, psikoloji biliminden yararlanır. (D)  2-"Hasta çocuklar, yanlarında ailelerinden birer büyük insan-ki hastalardan daha endişeli görünüyorlar- ve bir anne, pelerinini iliklemek bahanesiyle omuzu sarılı çocuğunun sırtını okşuyor; onu biraz sonra çekeceği acıya hazırlamak için. Sıralarda hiç düz oturan yok. Hatalar sarılı bir kol veya bacağın bozduğu muvazene ile hep umutları kırılmış, yamru yumru duyuyorlar ve büyükler küçüklere doğru eğilmişler.”

  Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.

  Bu edebî metin incelenirken psikoloji biliminden yararlanılır.  3-Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-sosyoloji ilişkisiyle ilgili ulaşılabilecek sonuçlardan biri değildir?

  A) Edebî metinlerin sosyal bir çevrede ortaya çıkması

  B) Edebiyat ve sosyolojinin birbirini etkilemesi

  C) Edebî eserlerin bir dönemin toplumsal hayatına ışık tutması

  D) Yazarın toplumsal olayları tarafsız bir şekilde işlemek zorunda olması

  E) Edebiyatla sosyolojinin amaçları bakımından birbirinden ayrılması

  A,B,C,E seçenekleri edebiyat-sosyoloji ile ilgili ulaşılabilecek sonuçlardır. Ancak D seçeneğinde verilen yargı bilimsel eserler için geçerlidir. Edebiyat ile doğrudan ilgili bir yargı değildir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.

  4-Bir edebî eser meydana getirilirken neden başka bilimlere ihtiyaç duyulur? Aşağıya yazınız.

  Bir edebî eser oluşturulurken bilimlerin verilerinden faydalanmak eserin etkileyiciliğini arttırır. Örneğin tarih romanı yazacak bir yazar, tarih bilimin verilerinden yararlanmadan bu romanı yazması onun etkileyiciliğini azaltır. Ama tarihteki olayları bilip de romanını kurgularsa etkileyiciliği daha fazla olur. Bu yüzden edebî eserler bilimlerin verilerine ihtiyaç duyar.  Sayfa 8
  Olçme ve Değerlendirme
  1-)Y
  D
  2-) PSİKOLOJİ-TIP
  3-)D  Sayfa 11-
  Olçme ve Değerlendirme


  1-)D
  D
  2-)NESNE YA DA CANLI VARLIKTIR.
  3-)D

  sayfa 12-13

  1)kazak için ip,tığ veya şişe ihtiyacımız vardır.tabi en önemlisi bir matif örneğine ihtiyaç duyarız
  3)balık tutmak en mantıklısı olur.diğerleriyle mantıksal yönden uyuşmaz
  4)şiirde herşey anlatılmış fakat gerçek anlamlarıyla değil.başka bir anlamla anlatılmıştır

  sayfa 14-
  anlama yorumlama

  2-yarın batıdan yağışlı bir hava gelecek---yağışlı hava yarın batıdan gelecek---batıdan yarın yağışlı hava gelecek
  ahmet annesine hediye aldı---hediyeyi annesine ahmet aldı.

  3-bazı kelımelerın cıkartılması verılmek isteen mesajın verılememesine neden olur.bu durum metnın yapısıyla ilgilidir.cumleler anlam bırımlerı olarak bırleserek metnın ana dusuncesını yada temasını olusturur .bunlardan yada cumleyı olusturan anlamlı dıl bırlıklerınden bazılarının cıkarılması temnaın ana dusuncenın yada verılmek istenen mesajın verılememesıne neden olur.

  4-erle avuca gelır seymı :ulasılmaz yakalanamaz anlamında
  yanına kar kalır :karsılıksız kalmak tek kazancı o olmak
  olmayacak duaya amın demek :gerceklesemeyecek bır seyle uğrasmak
  kırk yılda bır merhaba etmek : çok az seyrek gorusmek

  Olçme ve Değerlendirme

  1- D-Y

  2-insanların iletişim kurmak kendılerını ifade etmek amacıyla bır araya getırdıklerı sozlu veya yazılı cumleler topluluğuna metın denır.

  3- cevap: A

  4- öğpretıcı metınler var olan grceklıgın bır ifadesıdır .sadece öğretmek bılgı vermek amaclandıgı için dil ,gondegesel işleviyel kullanılır yan anlam değerı tasıyan sozcuklere ,okuyucunun sezgısıne ve duygusuna hıtap eden ifadelere yer verilmez.bu anlatım bıcmıde öğretici metınlerde gercek'in işlendığını gosterır
 3. ayse sena

  ayse sena Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2010
  Mesajlar:
  22
  Beğenileri:
  23
  Ödül Puanları:
  0
  merabalar bu linkte kitabın bir kısmının cevabı var teşekkür ederseniz sevinirim :)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

Sayfayı Paylaş