edebiyat soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde buse_16 tarafından paylaşıldı.

 1. buse_16

  buse_16 Üye

  Katılım:
  10 Kasım 2007
  Mesajlar:
  158
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  16

  1- Koçaklama türündeki şiirleri ile tanınan Bolu Beyine baş kaldırmış Halk şairimiz kimdir?
  a) Dadaloğlu b) Karacaoğlan c) Gevheri d) Emrah e) Köroğlu


  2- Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?
  a) Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
  b) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
  c) Atabetü’l Hakayık- Ahmet Yesevi
  d) Mesnevi – Mevlânâ
  e) Risalet’ün Nushiye- Yunus Emre

  3- XIII. yüzyılda Tasavvufi Halk Edebiyatı en büyük temsilcisi kimdir?
  a) Hoca Dehhani b) Şeyh Galip c) Kadı Burhanettin
  d) Yunus Emre e) Kaygusuz Abdal

  4- Mevlânâ’nın eserleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  a) Divan-ı Kebir- Mektubat- Mesnevi
  b) Fihî Mâfih- Harname- Hikmetler
  c) Mecalis-i Seb’a- Mektubat- Enbiya
  d) Mesnevi- Hurşitname- Mektubat
  e) Şemsname- Mevlit- Küttap

  5- XIV. yüzyıl Türk Edebiyatının önemli şairlerdendir. Divan şiirin kurucusu sayılan ve özellikle mesnevinin kurucu sayılır. İskendername adlı eseri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ahmedi b) Bâkî c) Gülşehri d) Nef’î e) Pir Sultan Abdal

  6- Şeyhi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Genellikle din dışı öğretici konularda şiir yazmıştır
  b) Eserlerinde mazmunlardan yararlanmıştır
  c) Yaşadığı dönemin sosyal konularını ifade etmiştir
  d) XVII. Yüzyıl Halk şairidir
  e) Harnâme adlı eseri alegorik satirik fabl örneğidir

  7- Aşağıdakilerden Hangisi Fuzûlî’nin eserlerinden biri değildir?
  a) Leyla ile Mecnun b) Su Kasidesi c) Şikayetname
  d) Hadis-i Erbâin e) Safahat

  8- Aşağıdaki şairlerden hangisi Tasavvuf edebiyatı şairlerinden biri değildir?
  a) Nedim b) Mevlânâ c) Yunus Emre
  d) Hacı Bayram Veli e) Gülşehri

  9- XV.yüzyıl şairlerindendir. Devlet kademelerinde görev almış; aşk, şarap, güzellik konularında şiir eser vermi “Sultan’uş Şuara” ünvanı verilmiş şair kimdir?
  a) Fuzûli b) Bâkî c) Köroğlu d) Ahmedi e) Süleyman Çelebi

  10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Mevlit’in bölümlerinden biridir?
  a) Fahriye b) Veladet c) Methiye d) Semai e) Nesip

  11- Aşağıdaki sanatçılardan hangisi diğerlerinden farklı bir edebiyat geleneğine bağlıdır?
  a) Nâbî b) Şeyh Galip c) Nedim d) Bayburtlu Zihni e) Bâkî

  12- Dönemin siyasi ve sosyal konularını işlemiştir eserlerinde. Hikemi tarzının temsilcisidir. “ Hayriye” adlı eseri olan şair kimdir?
  a) Naima b) Sinan Paşa c) Nâbî d) Nef’î e) Katip Çelebi

  13-Koşmanın genelde güzelleme türünde şiir yazan XVII. Yüzyıl Halk şairi ve güzellerin şairi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Köroğlu b) Karacaoğlan c) Aşık Ömer
  d) Kayıkçı Kul Mustafa e) Seyrani

  14- Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?

  a) Cihannüma- Kâtip Çelebi b) Seyahatname- Evliya Çelebi
  c) Siham-ı Kaza – Nef’î d) Hüsn –ü Aşk- Şeyh Galip
  e) Ma’rifetnâme- Erzurumlu Emrah


  15- Aşağıdakilerden hangisi XVIII. Yüzyıl Divan Edebiyatının bir özelliği değildir?
  a) Dilde Mahallileşme akımı görülür
  b) Şarkı türüne rağbet artmıştır
  c) Nedim hece ölçüsü ile de şiir yazmıştır
  d) Şeyh Galip Sebk-i Hindî’nin en önemli temsilcisidir
  e) Enderunlu Vasıf bu dönem şairlerindendir

  16- Aşağıdaki halk şairlerden hangisi sadece hece ölçüsü ile şiir yazmıştır?
  a) Aşık Ömer b) Dadaloğlu c) Bayburtlu Zihni
  d) Gevheri e) Erzurumlu Emrah

  17- Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı türler hangi seçenekte verilmiştir?
  a) Şarkı- Türkü b) Rubai – Mesnevi c) Tuyuğ- Şarkı
  d) Mesnevi- Mani e) Kaside – Gazel
  18- Kayseri’de doğmuştur. Medrese eğitimi alan şair din dışı konularda da şiir yazan şair taşlamaları ile meşhur olan sanatçı kimdir?
  a) Seyranî b) Dadaloğlu c) Erzurumlu Emrah
  d) Enderunlu Vasıf e) Karacaoğlan

  19- “ Oğuz Türklerinin sosyal hayatı ve komşuları ile olan ilişkilerini işleyen, 12 bölümden oluşan destansı halk hikayeciliğin ürünü olan eser aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mesnevi b) Battalname c) Kerem ile Aslı
  d) Dede Korkut Hikayeleri e) Manas Destanı

  20- Aşağıdaki sanatçılardan hangisi nesir alanında eser vermemiştir?
  a) Seydi Ali Reis b) Katip Çelebi c) Pir Sultan Abdal
  d) Latifî e) Naimâ
 2. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  bunların cevaplarını mı istiyor sun?
 3. buse_16

  buse_16 Üye

  Katılım:
  10 Kasım 2007
  Mesajlar:
  158
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  yani bulabilirsen evet bulamassan kalsın
 4. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  2)C
  7)E
  8)A
  9)B
  10)B
  14)D
  .......
 5. buse_16

  buse_16 Üye

  Katılım:
  10 Kasım 2007
  Mesajlar:
  158
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  ya ben bulduğum kadarıyla yazayım

  1:E
  2:C
  3:d
  4:a
  5:A
  6:d
  7:E
  8:A
  9:B
  10:B
  11:-
  12:C
  13:A
  14:E
  15:-
  16:-
  17:C

  bu kadar bulabildim ben
 6. haskican

  haskican Üye

  Katılım:
  14 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  buse_16 birkaç soruda yanlışın var.
  1-E
  2-C
  3-D
  4-A
  5-A
  6-D
  7-E
  8-A
  9-B Bu sorunun cevabı Bâki ;fakat Bâki 16. yy şairidir. Soruda yanlışlık var.
  10-B
  11-D
  12-A Hayriye ve hayrabad Nâbi'nindir.
  13-B Köroğlu 16. yüzyıl şairidir!
  14-E
  15-E
  16-B
  17-C
  18-Kayseride doğmuş medrese eğitimi görmüş başka bilgi yok mu?
  19-D
  20-C

Sayfayı Paylaş