edebiyat soruları

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde Hunterofdragon tarafından paylaşıldı.

 1. Hunterofdragon

  Hunterofdragon Üye

  Katılım:
  27 Eylül 2008
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  arkadaşlar bu soruların cevapların yazarmısınız
  1.gazetenin türk edebiyatına getirdiği etki ve yenilikler
  2.sayfa 48 edebiyat kitabı)
  3.tanzimat döneminde sosyal hayatta meydana gelen değişiklikler
  4.tanzimat döneminde meydana gelen değişiklikler
  5.tanzimat dönemi temel özellikleri
  arkadaşlar bunlar yazılı sorularımız cevaplarsanız sevinirim:330:
 2. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  5-Tanzimat Edebiyatı’nın Özellikleri:

  Nazım şekli: ilk tanzimatçılar ( Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa) Divan şekilerinde bir değişiklik yapmadılar. Gazel, kaside, murabba, kıta, terhib-i bend gibi şekilleri çok kullandılar.

  Vezin: bütün Tanzimatçılar, esas olarak aruz vezni kullandılar. Hece vezni, hemen hepsinde, fakat ancak bir çeşni olarak vardı.

  Dil ve Üslup: Halka seslenmek isteyen bi şairlerin hepsinde sadelik eğitimi var. Halk diline, hatta konuşma edasına gitmek isterler. Ama gerek kelime haznesi, gerek o zamandakş okuyucuların dil anlayışı, bu niteliğe engel oldu. Divan Edebiyatı’nda şiir dili nesredir. Tanzimatta bunu tersine, nesir dili şiire uygulnamıştır. Anyı zamanda çoğunluğu şair ve nasir olan Tanzimatın öncülerinin nazım ve nesirde kullandıkları söz ve tamalamalar gibi ele aldıkları temalar, fikirler ve duyuşlar da birbirinden pek farkı değildi.

  Tanzimat’ın nesir ve nazım üslubunda şaşırtıcı bir yenilik var. İkisininde sadelikten uzak ve halk için yabancı olan ülsubları olmasına rağmen Tanzimat üslubu, Divan üslubundan tamamen farklıdır. Doğu kaynaklarında sıyrılıp, batı dünyasına yöneldiler. Şair ve yazıcıların işledikleri kavram, fikir, tema ve mecazların eskilere benzememesi bu nedenden. Yeni özdeyişler kendiliğinden yeni bir üslup doğurdu. Her ikisi kitabi ve Arap, Acem sözlerinde bulanmış olsada aradaki üslup farkılığı burdan doğmakta.

  Temalar: Tanzimat şiirinin temaların da divandekilerden çok farklı. Aşk, rintlik, tevekkül, fanilik, kötümserlik duyguları durada hemen hemen şiirin dışına atılmış, en çok sosyal temalar işlenmiştir. Vatan sevgisi, milletin yükselmesi, hürriyet aşkı, haksızlık ile savaş, yüce ülküler için ölmek, fedakarlık, Osmanlıcılık, Ümmetçilik görüşleri. Tabiat, fen, teknik, terakki hayranlığı, birlik, ilerilik, adelet fikirleri Tanzimat şiirinin başlıca temalarıdır.
 3. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  4-Tanzİmat DÖnemİnde Edebİ TÜRLERDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER-->


  Tanzimat şiirinin özellikleri;

  1- Tanzimat şiiri hiçbir zaman belirli bir sınıfın şiiri olmamıştır. Ortak oluşu ve ortak düşünceyi birinci plana getirmiştir. Bunuda gösterişli bir avrupa etkisiyle yapmıştır.

  2- Tanzimat şiiriyle fayldalı ülkücü ve inkilapçı heyecanlar millete aşılanmaya çalışıldı.

  3- İçeriğinde önemli değişiklikler meydana geldi. Divan şiirinin konuları yerini yeni konulara bıraktı.

  4- Tanzimat devrinde avrupa edebiyatından bir çok eser dilimize çevrildi. bu tercümeler sayesinde ölüm felsefesi doyasıya tabiat tasvirleri varlıklar ve olaylar karşısındaki insan tavırlarının değişik ifadeleri gibi konular Türk şiirine girdi.

  5- Türk şiirinni başka bir konusu olan hakiki kadın aşkı Türk zevkine ve Türk ahlakına uygun olarak Türk şiirinde kendine layık olan yeri bu dönemde buldu.

  6- Hürriyet ve vatan temaları da bu dönemde şiire girdi.

  7- Tanzimat şiirinin ilk zamanlarında şiir cümlesi mısra ve beyit ölçüleriyle söylenmekle beraber giderek şiirde toplu güzellik anlayışına önem verildi.

  8- Tanzimat şiirinde bir nokta eksik bırakıldı. O da şiirin bir musiki cümlesi olarak işlenmesiydi. Tanzimat nazmı Muallim Naci zamanında ve Servet-i Fünun şiirine kadar genellikle ihmal edilmiş seslerle söylenmiştir. Ancak Namık Kemal ve Hamit bu ses noksanını mısralara verdikleri heyecan ve yücelikle gizleyebilmişlerdir.

  9- Tanzimat şiiri divan şiirinden tamamen kopamamıştır. Divan şiirinde en çok bağlı kaldığı unsurlar teknik unsurlardır. Bu devirde hece veznine olan ilgi biraz artmışsada aruz eski hakimiyetin devam ettirmiştir. Divan nazmının şekilleri ve sanatlarıda tamamiyle atılamamıştır. Bu nedenle Tanzimat devrinde nazım şekillerinde bir bütünlük görülmez.

  10-Tanzimat devrinde şiirin eski hakimiyetine son verildi. Eserler daha çok Avrupa'nın sadeleşen ve modernleşen nesillerine benzer şekilde verildi.

  Tanzimat şiirinin gelişmesinde tercüme şiirin büyük etkisi vardır. Şinasi'nin Tercüme-i Manzumesi'ndeki şiirlerinde başka Ethem Pertev Paşa'nın Sadullah Paşa'nın Recaizade ve Muallim Naci'nin şiir tercümeleri Türk şiirinde yeni bir zevkin ve yeni bir anlayışın ifadeleridir.

  Yeni şiire Avrupai şekli ve kafiye tarzını veren ilk şair Hamid'dir. Şairin Duhter-i Hindu (Hindu kızı) eklediği Avrupai tarzı kafiyelendirilmiş bir manzumesi yeni Türk nazmında Avrupai şeklin ilk te'lif örneği sayılmaktadır.

  Şekil bahsi bir yana bırakılırsa gerek Pertev Paşa'nın manzumeleri gerekse Sadullah Paşa'nın Lamertine'den cevirdiği Göl şiiri Türk edebiyatında Avrupai şiirlerdir.

  NESİR

  Tanzimat Nesrinin Özellikleri

  1- Tanzimat dönemi nesirleri Avrupa edebiyatı nesrinden büyük ölcüde etkilenmekle beraber Türk edebiyatını içten olgunlaşması ve sadeleşmesi hareketlerinin de devamı oldu.

  2- Nesir şiirdeki gibi batıdan direkt tercüme yoluyla değil bir geleneğin de devamı olarakta varlığını sürdürdü.

  3- Türk nesri Tanzimat ile birlikte konu ve şekil bakımından yönelim içine girdi.

  4- Bu devirde nesirde tasvir gelişti. Tabiat insanlarının ruh haline çerçeve olmaya başladı.

  5- Tanzimatla nesirde meydana gelen diğer bir yenilik hicvin nesre girmesi oldu. Böylece nesir yazarları batıdan elde ettikleri bu yeni anlatım metodunun Türk nesrine uygulayarak geliştirdiler.

  Tanzimat nesrinin en karakteristik örnekleri Namık Kemal'in,Hamid'in, Ahmet Cevdet Paşa'nın ve Muallim Naci'nin nesirleridir.

  Namık Kemal'in nesrinde bilgi, fikir, heyecan ve iddia unsurlarıyla yüklü açık bir üslupçuluk görülür. Nesirleri yüksek sesli ve dalgalı nesirlerdir.

  Hamid'in nesirleri felsefidir. Fakat söz sanatları bolca içerir.

  Ahmet Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya eseri sade ve güzel diliyle Tanzimat devri Türkcesinin hakiki bir zaferidir. Tabii dili herşeyden üstün tutmuştur.

  Muallim Naci Tanzimat nesrini özellikle Ömer'in Çocukluğu adlı eseriyle sadeliğe ulaştırmıştır.

  Tanzimat devrinin diğer bir nesir çeşidi de Mizahi Nesir'dir. Bu nesrin temsilcisi Ali Bey'dir. O zeki buluşları ve Nasreddin Hoca'dan beri sürüpgelen ananevi Türk zekasının yeni bir görüşünün niteliğindeki eğlendirici espirileriyle dikkati çeker. Lehçet'ül Hakayık adlı mizahi lügat kitabında kelimelere bilgi,zeka ve tecrübe ürünü karşılıklar vermiştir.

  Ethem Pertev Paşa'nın Avavename adlı eseri muhavere tarzında yazılan mizahi nesrin ilk kuvvetli örneklerindendir.

  Yeni türk edebiyatında mizah iyi anlaşılmamıştır. Mizahi nesirde laubali bir dil kullanılmıştır. Nasreddin Hoca hikayeleri ve Hür Bektaşi fıkralarındaki kısa keskin kaliteli ve bilhassa edebi nuktelere yeni mizahta rastlamak zordur.
 4. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  SAYFA 48-Sayfa 48
  4 Etkinlik:
  Benzerlikleri:
  Nazım şekilleri,ölçü,nazım birimi,dil

  Farklılıkları
  DİVAN ŞİİRİ
  tema:aşk doğa ahlak tasavvuf ve devlet büyüklerini övme
  Yapı özellikleri:nazım şekilleri bulunması
  Dil ve anlatım:Arapça,farsça kelime ve tamlamalarla ağır bir dil

  TANZİMAT ŞİİRİ
  Tema:hürriyet eşitlik adalet kanun
  Yapı özel:divan şiirindeki şekil özelliklerinin aynen korunması ama içeriğinin değişmesi
  Dil ve anlatım:Sadeleştirilmeye çalışılmasına rağmen arapça farsça kelime ve tamlamalar kullanılır

  5.etkinlik
  Şekil bakımından divan şiirine bağlı ama içerik bakımından bağlı değil.

  NURÇİN ADLI ÜYEDEN ALINTIDIR.
 5. Hunterofdragon

  Hunterofdragon Üye

  Katılım:
  27 Eylül 2008
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  1 soruyuda cevaplayabilirmisin?
 6. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  1.soruyu bu kadar yapabilirim...
  GAZETE
  Bir yayın organı olarak 1831 de çıkmaya başlayan Takvim-i Vakayı,resmi bir gazeteydi.İlk edebi ve özel gazete ise 1860 yılında Şinasî ve Âgâh Efendiler tarafından çıkarılan Tercuman-ı Ahvaldır.
  Daha sonra Şinasî,1862 de Tasvir-i Efkâr’ı çıkarmaya başlar bunların dışında Muhbir (1866) Hürriyet (1867), Basiret (1869),İbret (1871),Devir (1872),Bedir (1872) gazeteleri çıkar.
 7. Hunterofdragon

  Hunterofdragon Üye

  Katılım:
  27 Eylül 2008
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  ok saol karşılığını verdim:D
 8. mrt mrt

  mrt mrt Üye

  Katılım:
  18 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  teşekkürler ... gerçekten çok işime yaradı ! :)

Sayfayı Paylaş