Edebiyat Testi

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde gulhan tarafından paylaşıldı.

 1. gulhan

  gulhan Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  429
  Beğenileri:
  127
  Ödül Puanları:
  16

  1.Aşağıda verilen Divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisi kullanılan nazım birimi yönünden diğerlerinden farklıdır?
  A)Rubai B)Şarkı C)Murabba D)Kaside E)Tuyuğ

  2.”Çok sayıdaki romanıyla İstanbul halkının iç mahallelerdeki hayatını hikaye ve karikatürize eden yazar,eserlerindeki bu özellikle geniş bir ün kazanmıştır.”Romanlarındaki belirgin özelliği yukarıda verilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Hüseyin Rahmi Gürpınar B)Memduh Şevket Esendal
  C)Yakup Kadri Karaosmanoğlu D)Halide Edip Adıvar
  E)Halit Ziya Uşaklıgil

  3.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şairlerinin özellikleri arasında yer almaz?
  A)Tümüyle breysel konulara yönelme
  B)Genellikle ağır bir dil kullanma
  C)Değişik sanat akımlarından etkilenme
  D)Batı nazım biçimlerinden yararlanma
  E)Şiir dilini düzyazı diline yaklaştırma

  4.Aşağıdakilerden hangisi Halk ve Divan edebiyatlarında ortak bir özelliktir?
  A)Konuları yaşamdan alma
  B)Aynı kültürden kaynaklanma
  C)Sanatlı bir söyleyişe öncelik tanıma
  D)Genellikle aynı nazım birimini kullanma
  E)Şiiri,düzyazıdan daha çok önemseme

  5.”İzlediğim yöntem,insan eserlerine bir olgu,bir ürün gözüyle bakmak;onun değerli ve değersiz yönleriyle belgelemektir.”diyen bir yazar hangi edebiyat türünde yazılar yazmaktadır?
  A)Günlük B)Eleştiri C)Fıkra D)Deneme E)Makale

  6.”Romanı bitirince anlıyorum ki nasıl yazdığımı pek önemsememiştim yine.Ayrıntılar,kişilerin sergilenmesi vb.tümü yaşamı yansıtsın istedim.Roman,günümüzde,yaşamı yansıttığı ölçüde geçerli bence.”Böyle düşünen bir yazar,söz konusu romanını hangi edebi akıma uygun oluşturmuştur?
  A)Romantizm B)Parnasizm C)Klasisizm D)Realizm E)Sürrealizm

  7.Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere divan edebiyatında ne ad verilir?
  A)Tezkire B)Münşeat C)Hamse D)Velayetname E)Siyer

  8.”Romanın yapısına ilşkin teknik kurgu öğelerinden biri de komposizyondur.Komposizyon romanda gelişltirilen durum ve eylemlerin düzenlenmesi,aralarında sağlıklı bir dengenin kuulması anl***** geliyor.”Bu açıklamaya göre aşağıdaki romancılarımızdan hangisi ötekilerden daha başarılı örnekler vermiştir?
  A)Namık Kemal B)Halit Ziya C)Samipaşazade Sezai D)Ahmet Mithat E)Hüseyin Rahmi

  9.”Sen sana ne sanırsan,ayruğa da onu san”diyerek daha XIII.yüzyılda hümanizmin müjdecisi olan,bu yönünden ötürü de 650.yıldönümünde Unesco’ca bütün dünyada ve yurdumuzda anılan Türk şairi kimdir?
  A)Mevlana B)Ahmet Yesevi C)Hacı Bayram Veli D)Yunus Emre E)Sultan Veled


  10.Ö.lüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde
  Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
  Ve serin serviler altında kalan kabrinde
  Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter”
  Bu dörtlükteki uyağın biçimleniş yönünden türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Sarma Uyak B)Cinaslı Uyak C)Düz Uyak D)Tunç Uyak E)Çapraz Uyak

  11.Bir odası vardır gayet küçüçek
  Kendi aklı sıra keyf getirecek
  Bir çanağı yoktur ayran içecek
  Kahveyi bulunca fincan beğenmez.
  Seynani’ye ait bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A.Kendini göründüğünden farklı gösteren insanı
  B.Aşık edebiyatı ürünüdür.
  C.Bir taşlama örneğidir.
  D.Ö.lçüsü, 6+5=11’li hece ölçüsüdür.
  E.Anonim bir üründür.

  12.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ziya Paşa’nın edebi kişiliği ile ilgili değildir?
  A)Dil ve nazım biçimleri bakımından klasik şiire bağlıdır.
  B)Nükte ve hicivleri ile ünlüdür.
  C)Gazellerinde daha başarılıdır.
  D)Öğüt verici ve ders almaya uygun şiirleri vardır.
  E)Batı tekniğiyle romanlar yazmıştır.

  14.“Tanzimat Edebiyatı’nın en önemli yanlarından biri de, edebiyatımıza batılı tarzda nesir anlayışını yerleştirmiş olmasıdır. Bu dönemde yazılan Talim-i Edebiyat, Sergüzeşt, Tahrib-i Harabat, Şair Evlenmesi, bu tarzın en önemli eserlerinden bazılarıdır.”
  Bu parçada Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserinden söz edilmemiştir?
  A) Recaizade Mahmut Ekrem B) Şinasi C) Sami Paşazade Sezai D) Namık Kemal E) Ziya Paşa

  15. “1909’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmaya devam etti. Şiirlerinin hepsi aruzla yazılmıştır.
  Aşk ve doğa temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe önem verdi. Değişik konuları yoğun dille anlatan fıkraları da vardır.” Sözü edilen sanatçı kimdir?
  A) Yahya Kemal Beyatlı B) Süleyman Nazif
  C) Cenap Şahabettin D)F.Nazif Çamlıbel E)Ahmet Haşim

  16. 22 Ekim 1860’da yayın hayatına başlayan ve çıkış tarihi Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının başlangıcı sayılan, ilk ve özel Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Muhbir B. Tasvir-i Efkar C. Hürriyet D. Takvim-i Vekayi E. Tercüman-ı Ahval

  17.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Funun Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
  A)Romanlarda genellikle olayların İstanbul dışında geçmesi
  B) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
  C)Aruz vezninin kullanılması
  D)Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması
  E)Nazmın nesre yaklaştırılması

Sayfayı Paylaş