Edebiyat

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?

  A) ............., bir sanatçının ya da eserin değerini ortaya koymak amacıyla yazılmış yazılardır. (Eleştiri)
  B .............., yazarın herhangi bir konuda, bir düşünceyi belli kanıtlar kullanarak ispatlamaya çalıştığı gazete veya dergi yazılarıdır, (Makale)
  C) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili konuşmalara ................ denir, (söylev)
  D)Bir yazarın, başından geçen olayları anlattığı yazı türüne .................. denir, (anı)
  E) Gazete ve dergilerde yayımlanan, güncel konuları ele alan; kısa, nükteli yazılara .............. denir, (deneme)


  2. Günümüz oyun yazarlarındandır. Çok sayıda ünlü yapıtı çevirerek dilimize kazandırmıştır. "Deli İbrahim" oyunuyla Türk Dil Kurumu ödülünü alan yazarın oyunları arasında "IV. Murat", "Elif Ana", "Kösem Sultan" ve "Bizans Düştü" sayılabilir.
  Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tank Buğra B) Turan Oflazoğlu C) Necati Cumali D) Haldun Taner E) Behçet Necatigil


  3. Tanzimat döneminde Nabizade Nazım'ın ruhsal be¬timlemeye ağırlık veren .............adlı yapıtından sonra, Servet-i Fünun döneminde daha çok aşk üzerinde duran Mehmet Rauf'un psikolojik tahlillerde sanatının en yüksek noktasına çıkmasını sağlayan ............... adlı yapıtı, Türk romancılığının belli başlı basamaklarını temsil eder.
  Bu cümlede boş bırakılan yerlere getirilmesi gere¬ken yapıt adları aşağıdakilerin hangisinde sırasıy¬la verilmiştir?
  A) Karabibik - Araba Sevdası
  B) Sergüzeşt - Nadide
  C) Zehra - Eylül
  D) Yaban - Mai ve Siyah
  E) Ateşten Gömlek - Aşk-ı Memnu


  4.Yaşar Kemal'le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır.
  B) Sanat yaşamına şiirle başlamış, daha sonra öykü ve romana yönelmiştir.
  C) Daha çok, romanlarıyla tanınmış, yapıtlarında Çukurova'yı konu edinmiştir.
  D) Yapıtlarını oluştururken sözlü anlatım geleneğine ait ürünlerden yararlanmıştır.
  E) "Yorgun Savaşçı" ve "Devlet Ana" tanınmış romanlarındandır.


  5. Türk edebiyatında Ahmet Haşim'in Piyale, Cahit Sıtkı Tarancı'nın Otuz Beş Yaş, Yahya Kemal'in Eski Şiirin Rüzgârıvla, Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sebil ve Güvercinler ile Ziya Osman Saba'nın Çoban Çeşmesi adlı yapıtları ünlü şiir kitaplarına örnek olarak gösterilebilir.
  Bu cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
  A) I. ile II. B) I, ile IV. C) II. ile III. D) III. ile V E) IV ile V.

  6. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Namık Kemal'in "intibah" adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk edebi roman örneğidir.
  B) Hüseyin Rahmi Gürpınar, "Çalıkuşu" adlı yapıtında idealist bir öğretmenin yaşadıklarını anlatır.
  C) "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı roman, Peyami Safa'nın hayatıyla benzerlikler taşımaktadır.
  D)Tarık Buğra, "Küçük Ağa" adlı yapıtında Kurtuluş Savaşı yıllarını işlemiştir.
  E) Recaizade M. Ekrem'in "Araba Sevdası" adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk realist roman örneğidir.


  7. Namık Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Tiyatroyu halkı eğitmek için kullanmıştır.
  B) Halka kendi diliyle seslenmeyi amaçlamıştır.
  C) Şiirlerinde "vatan, özgürlük, eşitlik" gibi konuları işlemiştir.
  D) Bizde eleştiri türünün ilk örneğini vermiştir.
  E) Edebiyatımızdaki ilk yerli romanı yazmıştır.


  8. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçıyla ilgili değildir?
  A) "Muhakemetü'l Lügateyn" ve "Mecalisü'n Nefais" adlı yapıtlar onun tarafından oluşturulmuştur. (Ali Şir Nevai)
  B) Düşüncelerini özgürce dile getirmiş, softa görüşlerle alay eden şathiyeler yazmıştır. (Kaygusuz Abdal)
  C) Aşk ve doğa üzerine söylediği şiirlerini sade ve duru bir Türkçeyle dile getirmiştir. (Karacaoğlan)
  D)Yerbiliminden ruhbilimine kadar birçok alandaki bilgileri ansiklopedik özellikteki "Marifetname" adlı yapıtında ele almıştır. (Erzurumlu Emrah)
  E) Hoşgörüsüyle insanların ilgisini çekmiş, "Mesnevi" adlı yapıtında dini ve tasavvufi öğütlerle hikâyelere yer vermiştir. (Mevlana Celaleddin-i Rumi)


  9. Divan Edebiyatı'nda. vergi şiirlerine hicviye adı verilir. Bu şiirlerin en başarılı örneklerini "Siham-ı Kaza" adlı yapıtıyla Nabi ortaya koymuştur.
  Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

  10. Der ki Ömer ben bir merdim
  Tazelendi eski derdim
  Sen bir kuzu ben bir kurdum
  Seni benden sakınırım
  Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki şiir biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?
  A) Şarkı B) Koşma C) Semai D) destan E) Tuyuğ


  11. I. Yapıtlarda biçimsel güzelliğe önem verilmiştir.
  II. Gözlem ve belgelere önem verilmiştir.
  III. "Sanat, sanat içindir." görüşü benimsenmiş ve olaylar tarafsız bir gözle anlatılmıştır.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen edebiyat akımı ve bu akımın temsilcisi aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
  A) Romantizm - Goethe
  B) Sembolizm - Baudelarie
  C) Realizm - Balzac
  D) Sürrealizm - Andre Breton
  E) Klasisizm - Moliere

  12. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde uyak (kafiye) kullanılmamıştır?

  A) Sırdır anılarımda hâlâ sır çocukluğum
  Hep böyle şaşkın şaşkın bakınır çocukluğum
  B) Ey yakm insanları bu ıraksı diyarın
  Beni bileceksiniz, sarın çevremi, sarın
  C) Varsın üstüme tek tek kapansın dış kapılar
  Kale mahkûmu gibi sarsın beni dört duvar
  D) Kimsenin efendisi değilsin köylerde
  Her şeyin kölesisin şehirlerde
  E) Zor bu düşten kurtuluş, pek dalmasam derine
  Ama teğet geçilmez eski bayram yerine


  13. Gitmekle bitmiyor umman
  Sular azgın, tekne delik
  Ah bu dağlar, ah bu duman
  Yolunu şaşırdı geyik
  Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  B) Çapraz uyak düzeniyle oluşturulmuştur.
  C) Tam ve zengin uyağa yer verilmiştir.
  D) Redif kullanılmıştır.
  E) Ulama vardır.


  14. Divan edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimi olan gazelin ...................
  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bilgi yanlışı ortaya çıkar?
  A) şairin mahlasının geçtiği son beytine "matla" denir
  B) en güzel beytine "beytü'l gazel" denir
  C) beyit sayısı 5-15 arasında değişir
  D) bütün beyitlerinde aynı söyleyiş güzelliği varsa bu gazele "yek-avaz" denir
  E) beyitleri arasında konu bütünlüğü bulunma koşulu
  yoktur


  15. Tanzimat'la birlikte başlayan eski-yeni çatışması, edebiyat alanında yeninin galip gelmesi ve 19. yüzyılın sonuna
  doğru yenilikçi gençlerin Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmaları ile sonuçlandı. Derginin başyazarı
  I
  Ziya Paşa idi. Sanat sanat için görüşünün hâkim olduğu bu toplulukta sanatçılar ağır bir dil
  II III IV
  kullanılmış yapıtlarında bireysel konulara yer vermişlerdir.
  V
  Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


  16. "Sefiller" adlı roman, İspanyol yazar Cervantes tarafından kaleme alınmıştır. Bu yapıt,
  I II III IV
  dünya edebiyatında modern romanın ilk örneği olduğu için önemlidir.
  V
  Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


  17. Klasik akıma bağlı sanatçılar arasında özellikle lirik şiir türünde ürün vermiş
  I II
  bir sanatçı da Lamartine'dir. Bu akımın dram türündeki önemli bir temsilcisi de
  III IV
  Victor Hugo'dur.
  V
  Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Sayfayı Paylaş