Edebiyat

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aldım sazı çıktım gurbet görmeye
  Dönüp yâre geldim yüzüm sürmeye
  Ne lüzum var şuna buna sormaya S
  Senden ayrı ne hal oldum, gör beni
  Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Çapraz uyak C) Düz uyak
  B) Sarma uyak D) Mani tipi uyak
  E) Serbest uyak


  2. Güzel aşkım, tatlı aşkım, kaynayan yaram benim
  İçimde taşırım seni yaralı bir kuş gibi
  Ve onlar bilmeden izler geçiyorken bizleri
  Ardımdan tekrarlayıp ördüğüm sözcükleri
  Ve hem can verdiler iri gözlerin için
  Mutlu aşk yoktur
  Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pastoral
  B) Lirik
  D) Epik
  C) Didaktik
  E) Dramatik


  3. Bilmem siz de bana benzer misiniz? Dört çeşit insan karşısında nutkum tutulur. Deli bir, sarhoş iki, bunak üç, demagog dört. Karşımdaki mantık dışına çıktı mı şaşırır kalırım. Ortak bir dil konuşamazsınız, ikna edemez, bir yerde buluşamaz, anlaşamazsınız, iki kere ikinin dört ettiğini bile anlatamazsınız.
  Bu parça hangi edebi türe örnektir?
  A) Söyleşi B) Deneme C) Anı
  D) Fıkra E) Makale


  4. Aşağıdakilerden hangisi "masal "in bir özelliği değildir?
  A) Yer ve zaman belirsizdir.
  B) Eğitici bir nitelik taşıyabilir.
  C) Düş ürünü doğaüstü olay ve kişileri işler,
  D) Ulusal kahramanlar olağanüstü nitelikler kazanır.
  E) Sözlü edebiyat ürünüdür.


  5. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özelliklerinden biri olamaz?
  A) Gözlem esastır.
  B) Romancılar ideal kişiler yaratmazlar.
  C) Hayatta olan her şey sanatın konusu olabilir.
  D) Çevre ve kişi tasvirleri çoğunlukla olayla birlikte, olayın akışı içinde gerçekleşir.
  E) Süslü, sanatlı ve coşkulu bir anlatıma yer verilir.


  6. Sırma saçlım, fidan boylum
  Gelir sallanı sallanı
  Birinci dizede görülen söz sanatı, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A) Her şey ne sıcaktı, her şey ne iyi Hatta o karanlık, aysız geceler
  B) Yol kuytu, sular şen, koru sakin, ufuk engin
  C) İzmir’in denizi kız, kızı deniz Sokakları hem kız, hem deniz kokar
  D) Bulamadım dünyada gönüle mekân Nerede bir gül bitse, etrafı diken
  E) Bulut bulut gözlerinle içimde sen vardın
  7. "Kırmızı ve Siyah", sosyal ve psikolojik bir bunalım romanı, bir ihtiras, aşk ve ölüm hikâyesidir. "Faust" bir bakıma insanlığa Allah'ın mı yoksa şeytanın mı hâkim olduğunu ya da olacağını düşündüren dramdır. "Dar Kapı", derin psikolojik tahlillerin yapıldığı, içli, dini ve mistik bir aşk anlayışının romanıdır.
  Parçada adları ve konuları dile getirilen yapıtların yazarları, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) Flaubert - Schiller - Octava Feuillet
  B) Stendhal - Goethe - Andre Gide
  C) Chateaubriand - Daniel Defoe - Svvift
  D) Puşkin - Goethe - Dostoyevski
  E) Gogol - Paul De Cock - Jules Mary


  8. Aşağıdakilerin hangisi "dram" ile ilgili bir özellik değildİr?
  A) Gülünç ve acıklı olaylar birlikte işlenir.
  B) Perde sayısı serbesttir.
  C) Kişiler toplumun her kesiminden seçilebilir.
  D) Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
  E) Seçkin, soylu bir dil kullanılır.


  9. Neşeli olduğumuzda hayat ırmağı, serbest bir kaynaktan fışkıran bir su gibi akar; hayat mis gibi kokmaya başlar.
  Bu cümlede yapılan benzetmede, "benzeyen" durumunda olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ırmak
  D) çiçek
  B) su
  E) kaynak
  C) hayat


  10. Bir varlığı adıyla birlikte vermek, yavaş yavaş bulma yoluyla doğacak şiir tadının üçte ikisini ortadan kaldırmak demektir. Belirsizliğin zenginliği, müziksel anlatımla beslenirse şiir, kıvamını bulmuş olur.
  Bu parça aşağıdaki akımlardan hangisine ait bir görüşü olabilir?
  ozanın
  A) Sembolist B) Pamasyen C) Romantik
  D) Sürrealist E) Realist


  11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur?
  A) Duyulmasın diye gürültüler uykularda
  Yağmurlar yağar geceleri
  B) Akıl ersin ermesin sevdama
  Senden yanayım dedi yeşeren dal
  C) İki kapılı bir handa
  Gidiyorum gündüz gece
  D) Akşam yine akşam, yine akşam
  Bir sırma kemerdir suya baksam
  E) Memleket isterim
  Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun

  12. Yazarın herhangi bir konuda düşüncelerini açıklayarak savunduğu gazete veya dergi yazısıdır. Bu yazı türünde bilgiler ve görüşler belgelere dayandırılır, nesneldir. Konu bakımından sınır yoktur, ilk örneği Şinasi'nin Tercümân-ı Ahval'de yayımladığı "Mukaddime" dir.
  Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deneme B) Eleştiri C) Röportaj
  D) Makale E) Biyografi


  13. Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere
  Onlardır ancak el verecek kimse sizlere
  Bu dizelerdeki edebi sanat, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A) Her nefeste işledim ben bir günah
  Bir günah için demedim bir gün ah
  B) Ela gözlerine kurban olduğum
  Yüzüne bakmaya doyamadım ben
  C) Ne büyüksün ne küçük
  Tamam bana kararsın
  D) Bahçenizde dut var mı?
  Havada bulut var mı?
  E) Beyhude seslenir, beyhude çağlar
  Bir sola bir sağa çoban çeşmesi

  14. Martın on sekizi ki Çanakkale kan ağlar
  Gülle kurşun sesiyle çınlıyor karşı dağlar
  Bu dizelerde yer alan uyak türü aşağıdakilerden hangisidir
  A) Yarım uyak C) Çapraz uyak?
  B) Tam uyak D) Cinaslı uyak
  E) Tunç uyak  15. "Aklı seviniz, yapıtlarınız görkem ve değerini yalnız ondan almalı." diyen Boileau hangi edebi akımın temsilcisidir?
  A) Romantizm B) Klasisizm C) Realizm
  D) Natüralizm E) Sürrealizm


  16. Aşağıdaki destan ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
  A) Şehname - İran B) Kalevala - Fin
  C) Mahabarata – Alman D) Şinto - Japon Rus
  E) İgor

  17. Gazel; en az beş, en çok on beş beyitten oluşur.
  1
  Fahriye kasidenin bir bölümüdür.
  2
  Mesnevinin beyit sayısı sınırsızdır
  III
  . Rubai ve tuyuğ dörtlüklerden oluşur
  4
  ve hece ölçüsüyle yazılır.
  5

  Bu parçadaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.

Sayfayı Paylaş