EDEBİYATIMIZDAKİ İLKLER

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde DWL tarafından paylaşıldı.

 1. DWL

  DWL Üye

  Katılım:
  27 Ekim 2007
  Mesajlar:
  339
  Beğenileri:
  14
  Ödül Puanları:
  16

  *İlk yerli tiyatro eseri:Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

  *İlk yerli roman :Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

  *Batılı tekniğine uygun kusursuz ilk roman :Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu

  *İlk çeviri roman :Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

  *İlk köy romanı :Nabizade Nazım / Karabibik

  *İlk psikolojik roman:Mehmet Rauf / Eylül

  *İlk realist roman :Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

  *İlk resmi Türkçe gazete :Takvim –i Vakayi

  *İlk yarı resmi gazete :Ceride-i Havadis

  *İlk tarihi roman :Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri

  *İlk özel gazete :Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi

  *İlk pastoral şir:A.Hamit Tarhan /Sahra

  *İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci :Şinasi

  *Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan :A.Hamit /Eşber veya Sardanapal

  *Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri:A.Hamit/Nesteren

  *İlk bibliyografya:Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi

  *İlk hatıra kitabı :Babürşah /Babürname

  *İlk hamse yazarı :Ali Şir Nevai

  *İlk tezkire :Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

  *İlk antoloji:Ziya paşa /Harabat

  *İlk atasözleri kitabı :Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

  *İlk mizah dergisi:Diyojen /Teodor Kasap

  *İlk hikaye kitabı :A:Mithat /Letaif-i Rivayet

  *İlk fıkra yazarı :Ahmet Rasim

  *İlk siyasetname :Kutadgu Bilig

  *İlk mensur şiir örneklerini veren :Halit Ziya

  *Dünya edebiyatındaki ilk modern roman :Cervantes/Don Kişot

  *İlk makale :Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

  *İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk:Fecr-i Ati

  *Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : KUTADGU BİLİG

  *İlk seyahatname : MİR’ATÜL MEMALİK / SEYDİ ALİ REİS

  *İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi

  *Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü

  *Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri: Boccaio Decameron

  *Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

  *Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: TEVFİK FİKRET

  *Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / SARF-I TÜRKİ

  *İlk naturalist eserimizin yazarı Nabızade Nazım / Zehra

  *Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim

  *Şarkıyı icat eden: NEDİM

  *İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus'ul Alam

  *İlk sözlüğümüz:Divan-ı Lügat-it Türk

  *İlk Türkçe sözlük:Şemsettin Sami:Kamus-ı Türki

  *İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

  *İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz:Kutadgu Bilig

  *Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin :Orhun Abideleri

  *Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan:R. Mahmut Ekrem

  *Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul

  *Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin

  *Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiiri yazan :A. Hamit / Validem

  *İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

  *İlk alfabemiz:Göktürk Alfabesi

  *Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi

  *İlk Türk destanı :Alp Er Tunga Destanı

  *Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan:Namık Kemal

  *Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner

  *İlk kadın romancımız:Fatma Aliye Hanım

  *Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa

  *Dünyanın bilinen ilk destanı:Sümerlerin Gılgamış Destanı

  *Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

  *Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi

  *Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :Ateşten Gömlek

  *Komedi türünün ilk büyük ustası:Aristofanas

  *Trajedi türünün ilk büyük ustası:Aiskylos

  *İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı :A.Vefik Paşa

  *Deneme türünün kurucusu:Montaigne

  *İlk divan şairi:Hoca Dehhani

  *Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen: Refik Halit Karay

  *En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu

  *İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin

  *Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler

Sayfayı Paylaş