EDEBİYATTA AKIMLAR

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  . "Sembolizme tepki olarak doğar. Eski beğeniyi, biçimleri canlandırmaya çalışır. Divan edebiyatı biçimleriyle şiir yazması, Yahya Kemal'in de bu akımdan etkilendiğini gösterir."
  Yukarıdaki sözü edilen akım, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Varoluşçuluk B) Neo - klasisizm
  C) Kübizm D) Fütürizm
  E) Dadaizm


  2. "Guillame Appolinaire'in şiire geçirdiği, resime özgü bir akım. Yaşamın gizlerini, özünü, bilinçaltını yansıtmaya çalışır. Varlıkların yalnız görünen yüzünü değil, arka planı da vermeye çalışırlar. Tek boyut yerine üç boyut geçirilmek istenir. Eşyanın alışılagelmiş düzeni bozulur. Eşya parçalanır."
  Yukarıda sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dadaizm B) Kübizm
  C) Fütürizm D) Neo - klasisizm
  E) Realizm


  3. "Çağdaş bir akım. Varlık sorunu, insan olma sorunuyla birleştirilerek düşünülür. Yabancılaşmaya var olmakla karşı çıkılır. Var olma özden öncedir. Özgürlükle birdir. Kendini biçimlendiren, oluşturan yine insandır."
  Bu parçada sözü edilen akım, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fütürizm B) Kübizm
  C) Dadizm D) Varoluşçuluk
  E) Neo - klasisizm


  4. "1920'lerde Fransa'da başlatılan bir akım, Freud, Bergson'un düşünceleri, Dadacıların sanat eğilimleri doğrultusunda oluşan bir sanat akımıdır. Andre Breton bu yönelişin öncüsüdür. Sezgiyi, güdüyü yaşamın kendisi olarak kabul eder."
  Yukarıda sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Empressiyonizm B) Dadaizm
  C) Kübizm D) Sürrealizm
  E) Parnasizm


  5. "Geçmişi bir yana bırakıp şimdiyi, yaşamın hızlı akışını, makinalaşmayı yakalamaya çalışan bir akım. Geleneksel edebiyatla ilgilenmez. Yeni anlatım biçimleri bulmayı, geleceğin dinamik toplumuna yaraşır sanatı, yakalamaya çalışır."
  Burada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Varoluşçuluk B) Kübizm
  C) Fütürizm D) Dadizm
  E) Neo - klasisizm


  6. "....... bu akımın en etkin yazarlarıdır. Romantizmden, realizme geçişin ilk basamaklarıdır ....'in .... 'i yayımlaması realizmin romantizme zaferidir."
  Yukarıda boş bırakılan yere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) G. Flaubert, Stendhal - Balzac, Vadideki Zambak
  B) Stendhal, V. Hugo - G. Flaubert, Madam Bovary
  C) Balzac, G. Flaubert - Stendhal, Parma Manastırı
  D) Balzac, Stendhal - G.Flaubert, Madam Bovary
  E) G. Flauber, V. Hugo - Balzac, Goriot Baba  7. Aşağıdakilerden hangileri 'pransizm'i benimseyen önemli iki Türk şairdir?
  A) Cenap Şahabettin - Ahmet Haşim
  B) Tevfik Fikret - Yahya Kemal
  C) Yusuf Ziya Ortaç - Orhan Seyfi Orhan
  D) Cevdet Kudret - Sabri Esat Siyavuşgil
  E) Cahit Sıtkı Tarancı - Orhan Veli


  8. Aşağıdaki dizilerden hangisi, bütünüyle 'parnasist' sanatçılardan oluşmuştur?
  A) Baudelaire - Verlaine - TRistan Tzara
  B) Andre Breton - Banville - Aragon
  C) François Coppee - Gautier - S. Prodhamme
  D) J. Maria de Heredia - Rimbaud - Mallarme
  E) Verlaine - Aragon - Rimbaud  9. Aşağıdaki eserlerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?
  A) Sefiller B) Meyhane
  C) Kötülük Çiçekleri D) Kırmızı ve Siyah
  E) Suç ve Ceza  10. Yazarla eserlerini birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Montesquieu - Kırmızı ve Siyah
  B) Voltaire - Candide
  C) Moliere - Cimri
  D) Stendhal - Parma Manastırı
  E) E) Baudelaire - Kötülük Çiçekleri


  11. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir edebiyat akımının ürünüdür?
  A) Sefiller
  B) Madame Bovary
  C) Notre Dame'in Kamburu
  D) Hernani
  E) Cromwel


  12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Plautus - gezi B) Vergilius - şiir
  C) Çiçero - söylev D) Seneca - felsefe
  E) Tacitus - tarih


  13. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) François - Villon şair
  B) Montaigne - denemeci
  C) Boileau - eleştirici
  D) La Fontaine - felsefeci
  F) E) Moliere - komedi yazarı


  14. Yazar ve eserini birlikte veren aşağıdaki eleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Schiller - Giyom Tel
  B) Geothe - Faust
  C) Nietzsche - Zerdüşt Böyle Dedi
  D) H. Hiene - Şarkılar Kitabı
  E) Hebbel - Othello


  15. Aşağıdakilerden hangisi 'gerçeküstücü'lerin özelliklerinden biri değildir?
  A) Söz ve yazı denemelidir.
  B) Gerçek kimliğimizi bilinçaltı oluşturur.
  C) Bilinçaltının bastırılması sirçok hastalığa neden olur.
  D) Rüya, hastalık, bunalım, sayıklama bu saklı özlemlerin dışavurumunu sağlar.
  E) Dışa çıkmayan istekler, kişinin ruh sağlığını bozar.


  16. 'Romantiz'in etkisi, aşağıdaki sanatçıların hangisinde görülmez?
  A) Namık Kemal B) Ahmet Mithat
  C) Şinasi D) Recaizade Ekrem
  G) E) Adbülhak Hamit


  17. Aşağıdakilerden hangisi 'romantizm'le 'kalsizmin' ortak özelliklerinden biri olabilir?
  A) Dil ve anlatım özellikleri
  B) Kahramanların seçimi, sıradanlığı
  C) Yazarın eserin dışında kalması
  D) Olaylar karşısındaki nesnellik
  E) Kişisel psikolojiye öncelik verilmesi


  18. 'Klasisizm' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Eski Yunan, Latin edebiyatlarını örnek aldığı
  B) Descartes'in akılcı felsefesinden yararlandığı
  C) Akıl, sağduyuya dayandığı
  D) Gerçek doğaya yöneldiği
  E) Klasik tiyatronun üç birlik kuralına uyduğu  19. 'Klasisizm'in insana yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Sonsuzluk, mükemmellik insan yaratılışında vardır.
  B) Kusurlu, aykırı yaratılış örnek alınmamalıdır.
  C) Her tür insan edebiyata konu olmalıdır.
  D) İradeli, duygu ve güdülerini denetleyen insan işlenmelidir.
  E) Seçkin insan, çocukları yönlendirecek kahramanlar konu alınmalıdır.


  20. Aşağıdakilerden hangisi 'romantizm' ve 'realizm'de, kimi aykırılıklara karşın, belli oranda birliktelik gösterir?
  A) Konunun ulusal kaynaklardan, tarihten, çağdaş edebiyattan alınışı
  B) Kişinin çevresiyle birlikte değerlendirilmesi
  C) Yazarın eserde görünmesi, kişi ve olayları yönlendirmesi
  D) Nesnelliğin yöntemsel ilke edinilmesi
  E) Lirik, epik şiirin önemsenmesi


  21. Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle 'romantik' sanatçılardan oluşmaktadır?
  A) Byron - Chateubriand - Schiller - Hugo
  B) A. Dumas - Musset - La Bruyere - Shelley
  C) Lamartine - Hugo - Goethe - A. Daudet
  D) George Sand - Schiller - Racine JJ. Rousseau
  H) E) Musset - Schiller - A. Dumas – Balzac


  22. Aşağıdakilerden hangisi 'klasisizm'in özelliklerinden biri değildir?
  A) Değişmez tipler yaratır.
  B) Duygular, istekler önceliklidir.
  C) İnsan yaradılışını temel alır.
  D) Kusurlu, aykırı yaradılışı konu almaz.
  E) Seçkin örnekleri işler.


  23. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Herman Melville - Moby Dick
  B) Hemingway - Silahlara Veda
  C) John Steinbeck - Fareler ve İnsanlar
  D) Eliot - Gazap Üzümleri
  I) E) Edgar Allan Poe - Anabell Lee


  24. Aşağıdakilerden hangisi A. De Musset'ın eserlerinden biri değildir?
  A) İspanya ve İtalya Öyküleri
  B) Bir Zamane Çocuğunun itirfları
  C) Şamdancı
  D) Eski Palto
  E) Nana  25. "XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkar. Gerçekliğin 'bilimsel deneye'e dayanmasını savunur. Pozitivizmle, determinizmi izler."
  Sözü edilen 'edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Realizm B) Natüralizm
  C) Romantizm D) Klasisizk
  E) Sembolizm


  EDEBİYATTA AKIMLAR Cevap Anahtarı
  1. B
  2. B
  3. D
  4. B
  5. C
  6. D
  7. B
  8. C
  9. C
  10. A
  11. B
  12. A
  13. D
  14. E
  15. A
  16. C
  17. C
  18. D
  19. C
  20. B
  21. A
  22. B
  23. D
  24. E
  25. B

Sayfayı Paylaş