Ek Fiil

Konu 'Türkçe 7. Sınıf' bölümünde HaYaT SéRSéRi tarafından paylaşıldı.

 1. HaYaT SéRSéRi

  HaYaT SéRSéRi Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2011
  Mesajlar:
  2.006
  Beğenileri:
  1.062
  Ödül Puanları:
  114
  Yer:
  uçurumun dibi.

  1. Geniş zaman
  İsim soylu kelimelere kişi ekleri getirilerek yapılır. Bunlar geniş zaman eklerinin yerini tutar. Üçüncü kişilere "-dİr" eki getirilir.
  "insanım, insansın, insan(dır), insanız, insansınız, insan(dır)lar"

  "yorgun değilim, yorgun değilsin, yorgun değil, yorgun değiliz, yorgun değilsiniz, yorgun değiller"
  Ben bir küçük kelebeğim.
  Üstümüze doğan bir güneşsin sen.
  Her taraf bugün bir başka güzel(dir).
  2. -di'li (bilinen,görülen) geçmiş zaman
  Ek-fiilin bilinen geçmiş zaman çekimi, kavramların ve varlıkların bilinen geçmişteki durumuna şahit olunduğunu gösterir.
  "sevinçli idim, sevinçli idin, sevinçli idi, sevinçli idik, sevinçli idiniz, sevinçli idiler"

  "sevinçli değildim, sevinçli değildin, sevinçli değildi, sevinçli değildik, sevinçli değildiniz, sevinçli değildiler (değillerdi)"
  Bir güzelin hayranıydım. >>hayranı i-di-m
  Dün daha heyecanlıydın. >>heyecanlı i-di-n
  Merhametli biriydi. >>biri i-di
  3. -miş'li (duyulan,anlatılan) geçmiş zaman
  Ek-fiilin bilinmeyen (öğrenilen) geçmiş zaman çekimi, kavramların ve varlıkların öğrenilen geçmişteki durumunun başkasından duyulduğunu anlatır.
  "küçük imişim, küçük imişsin, küçük imiş, küçük imişiz, küçük imişsiniz, küçük imişler"
  "küçük değilmişim, küçük değilmişsin, küçük değilmiş, küçük değilmişiiz küçük değilmişsiniz küçük değilmişler (değillermiş)"
  Suçlanan ben-miş-im. < ben imişim
  Meğer sen ne çalışkan-mış-sın. < çalışkan imişsin
  Adam yirmi yıldır evine hasret-miş. < hasret imiş
  Dikkat!
  Ben iyi bir oku-r-um. (Ek-fiilin geniş zamanı )
  Hep iyi kitaplar oku-r-um. (Şahıs eki )
  Benim oku-r-um anlayışlıdır. (İlgi eki ve iyelik eki)
 2. HaYaT SéRSéRi

  HaYaT SéRSéRi Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2011
  Mesajlar:
  2.006
  Beğenileri:
  1.062
  Ödül Puanları:
  114
  Yer:
  uçurumun dibi.
  Fiiller, zaman ve anlam özelliklerine göre türlü ekler alarak değişik biçimlerde kullanılırlar. Bu kullanılış biçimlerinin her birine kip denir. Kip, fiillerin zaman, şahıs, tekillik ve çoğulluk bildiren şekilleridir. Bunların yanında olumsuzluk ve soru biçimleri de vardır, ama bu ikisi zaten var olan kiplerin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru şeklinde kullanımlarıdır, o kadar.

  Fiiller kip yönünden ikiye ayrılır:
  Haber (bildirme) kipleri ve istek kipleri
  I. BASİT ZAMANLI ÇEKİMLER


  Fiillerin basit zamanlı çekimleri sadece bir tek kip eki içerir.
  Yapılışı şöyledir: fiil + kip eki + şahıs eki (gel-di-k vb.)
  Kipler, kip ekleri ve çekim örnekleri aşağıda verilmiştir:
  1. Haber (Bildirme) Kipleri


  Zaman kavramı taşıyan kiplerdir, yani zaman ekleriyle yapılırlar. Taşıdıkları bu zaman eklerine göre beşe ayrılır:
  a. Bilinen (görülen,bilinen,di'li) Geçmiş Zaman Kipi


  Fiile (kök veya gövde) "-dı/di/-du/-dü ; -tı/-ti/-tu/-tü" eki getirilerek yapılır.
  Bu ek bilinen geçmiş zaman ifade eder.
  ]Uzak ya da yakın geçmişte yapılan ve tamamlanan işleri kesinliğe bağlayarak anlatır.
  Araştırmalarını geçen yıl kitaplaştırarak yayımladı.
  Saat kaçta ve nerede buluşacağımızı şimdi hatırladım.
  Konular ayrıntılarıyla görüşüldü
  ]Kişi, kişiler ya da tarih tarafından bilinen olaylar anlatılır.
  1908'de ikinci Meşrutiyet ilân edildi.
  Türklere Anadolu'nun kapılarını Alparslan açtı.
  Çekimi:
  Olumlu: Gel-di-m, Gel-di-n, Gel-di,
  Gel-di-k, Gel-di-niz, Gel-di-ler
  Olumsuz: Gel-me-di-m, Gel-me-di-n, Gel-me-di,
  Gel-me-di-k, Gel-me-di-niz, Gel-me-di-ler
  Olumlu soru: Gel-di-m mi?, Gel-di-n mi?, Gel-di mi?,
  Gel-di-k mi?, Gel-di-niz mi?, Gel-di-ler mi?
  Olumsuz soru: Gel-me-di-m mi?, Gel-me-di-n mi?, Gel-me-di mi?,
  Gel-me-di-k mi?, Gel-me-di-niz mi?, Gel-me-di-ler mi?
 3. HaYaT SéRSéRi

  HaYaT SéRSéRi Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2011
  Mesajlar:
  2.006
  Beğenileri:
  1.062
  Ödül Puanları:
  114
  Yer:
  uçurumun dibi.
  Devamı

  b. Öğrenilen(duyulan,anlatılan,miş'li) Geçmiş Zaman


  Fiile "-mış/-miş-/-muş/-müş" eki getirilerek yapılır.
  ]Bu ek ve bu çekim, yapılan işin görülmediğini, duyulduğunu, öğrenildiğini ifade eder.
  Depremzedelere gönderilen yardımları engellemişler.
  Atalarımız bizlere güvenmiş de bu vatanı emanet etmişler.
  Annemin anlattığına göre ben bir yaşında yürümeye başlamışım.
  ]Farkında olunmayan ya da sonradan fark edilen fiilleri anlatır:
  Okula giderken otobüste uyumuşum.
  Bir de baktım ki okul durağını geçmişiz.
  ]Bir işle, oluşla ilgili kişisel görüş bildirir:
  Yemek güzel olmuş; ellerin dert görmesin.
  ]Masallarda kullanılır:Bir varmış, bir yokmuş. Az gitmiş uz gitmiş.
  Çekimi:
  Olumlu:Gel-miş-im Gel-miş-sin Gel-miş Gel-miş-iz Gel-miş-siniz Gel-miş-ler
  Olumsuz:Gel-me-miş-im Gel-me-miş-sin Gel-me-miş
  Gel-me-miş-iz Gel-me-miş-siniz Gel-me-miş-ler
  Olumlu soru:Gel-miş miyim? Gel-miş misin? Gel-miş mi?
  Gel-miş miyiz? Gel-miş misiniz? Gel-miş-ler mi?
  Olumsuz soru:Gel-me-miş miyim? Gel-me-miş misin? Gel-me-miş mi?
  Gel-me-miş miyiz? Gel-me-miş misiniz? Gel-me-miş-ler mi?
  c. Şimdiki Zaman


  Fiile "-yor" eki getirilerek yapılır. Ünsüzle biten fiile "İ" yardımcı ünlüsüyle birlikte; ünlüyle bitenlere tek başına getirilir: Oku-yor gel-i-yor
  ]Belirtilen işin, oluşun vb. içinde bulunulan zamanda yapılmakta olduğunu ifade eder.
  Gidiyorum, gurbeti gönlümle duya duya,
  Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya
  Bir yer var, biliyorum;
  Her şeyi söylemek mümkün;
  Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
  Anlatamıyorum.
  ]Bu çekimden sonra "-Dİr" bildirme eki kullanılırsa olasılık anlamı katılmış olur:
  O şimdi mışıl mışıl uyuyordur.
  ]Bu ekin yerini "-mEk-tE" ekleri alabilir:Gördüğün gibi dinleniyoruz>dinlenmekteyiz.
  Çekimi:
  Olumlu:Gel-i-yor-um Gel-i-yor-sun Gel-i-yor
  Gel-i-yor-uz Gel-i-yor-sunuz Gel-i-yor-lar
  Olumsuz:Gel-mi-yor-um Gel-mi-yor-sun Gel-mi-yor
  Gel-mi-yor-uz Gel-mi-yor-sunuz Gel-mi-yor-lar
  Olumlu soru:Gel-i-yor muyum? Gel-i-yor musun? Gel-i-yor mu?
  Gel-i-yor muyuz? Gel-i-yor musunuz? Gel-i-yor-lar mı?
  Olumsuz soru:Gel-mi-yor muyum? Gel-mi-yor musun? Gel-mi-yor mu?
  Gel-mi-yor muyuz? Gel-mi-yor musunuz? Gel-mi-yor-lar mı?
  d. Gelecek Zaman


  Fiile "-acak/ecek" eki getirilerek yapılır.
  ]İşin gelecekte yapılacağını bildirir.
  Senin altında doğdum,
  Senin dibinde öleceğim.
  Önümden çekilirsen İstanbul görünecek
  Nerede olduğumu bileceğim
  Sisler utanacak, eğilecek
  Ağzının ucundan öpeceğim
  Saçına kalbimi takacağım
  Avcunda bir şiir büyüyecek
  Nerede olduğumu bileceğim (Atilla İlhan; Rüzgâr Gülü)
  ]"-dir" bildirme ekiyle birlikte kullanıldığında kesinlik anlamı katar.
  Yarınki maç saat 14:00'te yapılacaktır.
  Çekimi:
  Olumlu:Gel-eceğ-im Gel-ecek-sin Gel-ecek
  Gel-eceğ-iz Gel-ecek-siniz Gel-ecek-ler
  Olumsuz:Gel-me-y-eceğ-im Gel-me-y-ecek-sin Gel-me-y-ecek
  Gel-me-y-eceğ-iz Gel-me-y-ecek-siniz Gel-me-y-ecek-ler
  Olumlu Soru:Gel-ecek miyim? Gel-ecek misin? Gel-ecek mi?
  Gel-ecek miyiz? Gel-ecek misiniz? Gel-ecek-ler mi?
  Olumsuz Soru:Gel-me-y-ecek miyim? Gel-me-y-ecek misin? Gel-me-y-ecek mi?
  Gel-me-y-ecek miyiz? Gel-me-y-ecek misiniz? Gel-me-y-ecek-ler mi?
 4. HaYaT SéRSéRi

  HaYaT SéRSéRi Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2011
  Mesajlar:
  2.006
  Beğenileri:
  1.062
  Ödül Puanları:
  114
  Yer:
  uçurumun dibi.
  e. Geniş Zaman


  Fiil kök veya gövdesine "-r" ; "-ar/-er" ; "-ır/-ir/-ur/-ür" eki getirilerek söz konusu olan işin vb. geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanların tümüne ait olduğunun, yani her zaman tekrarlandığı bildirir.
  Seni ancak ebediyyetler eder istiab.
  Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem
  Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.
  Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
  Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
  *Geniş zamanın olumsuz çekiminde bu ekin kullanımı biraz izah gerektirir. Bazı şahıslarda olumsuzluk ekinden sonra geniş zaman eki gelmezken bazılarında da "z" olarak kullanılır:
  Gel-i-r-im > gel-me-m ek yok
  Gel-i-r-sin > gel-me-z-sin z
  Gel-i-r > gel-me-z z
  Gel-i-r-iz > gel-me-y-iz ek yok
  Gel-i-r-siniz > gel-me-z-siniz z
  Gel-i-r-ler > gel-me-z-ler z
  Çekimi:
  Olumlu:Gel-i-r-im Gel-i-r-sin Gel-i-r Gel-i-r-iz Gel-i-r-siniz Gel-i-r-ler
  Olumsuz:Gel-me-m Gel-me-z-sin Gel-me-z
  Gel-me-y-iz Gel-me-z-siniz Gel-me-z-ler
  Olumlu Soru:Gel-i-r miyim?Gel-i-r misin?Gel-i-r mi?
  Gel-i-r miyiz?Gel-i-r misiniz?Gel-i-r-ler mi?
  Olumsuz Soru:Gel-me-z miyim?Gel-me-z misin?Gel-me-z mi?
  Gel-me-z miyiz?Gel-me-z misiniz?Gel-me-z-ler mi?
  2. DİLEK KİPLERİ


  Dilek kipleri, fiillere dilek anlamı katan kiplerdir.
  Fiilin zamanını bildirmezler. Ama hepsinde de pek belirgin olmayan bir gelecek zaman anlamı vardır.
  Dilek kipleri dörde ayrılır:
  a. Gereklilik Kipi


  Fiile "-malı/meli" eki getirilerek yapılır. Belirtilen işin yapılması gerektiğini bildirir.
  "lâzım, gerek, icap eder" anlamlarını verir.
  Bütün bunların üstüne
  Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim ;
  Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim
  Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna adın gelmeli
  Adın kurtuluştur ama söylememeliyim
  Can kuşum umudum canım sevgilim.
  Çekimi
  Olumlu:Olumsuz:Gel-meli-y-im
  Gel-meli-sin
  Gel-meli
  Gel-meli-y-iz
  Gel-meli-siniz
  Gel-meli-lerGel-me-meli-y-im
  Gel-me-meli-sin Gel-me-meli
  Gel-me-meli-y-iz
  Gel-me-meli-siniz
  Gel-me-meli-ler
  Olumlu Soru:Olumsuz Soru:Gel-meli mi-y-im?
  Gel-meli misin?
  Gel-meli- mi?
  Gel-meli mi-y-iz ?
  Gel-meli mi-siniz?
  Gel-meli-ler mi?Gel-me-meli mi-y-im?
  Gel-me-meli misin? Gel-me-meli- mi?
  Gel-me-meli mi-y-iz ?
  Gel-me-meli mi-siniz?
  Gel-me-meli-ler mi?

  b. İstek Kipi


  Fiile "-a /-e" eki getirilerek yapılır. Fiilin yapılmasının istendiğini bildirir.
  Bende yok sabr ü sükûn sende vefadan zerre
  İki yoktan ne çıkar fikr idelim bir kerre
  Güneş ufuktan şimdi doğar
  Yürüyelim arkadaşlar
  Nereye dikilmek istersen
  Söyle seni oraya dikeyim!
  Hep senünçündür benim dünyâ cefasın çektiğim
  Yoksa ömrüm varı sensiz neyle(ye)yim dünyâyı ben
  *Ünlüyle biten fillerin 1. tekil şahıs çekiminde heceden tasarruf edilebilmektedir:
  Gelmeyeyim>gelmeyim Okumayayım>okumayım Neyleyeyim>neyleyim
  *Beddua amaçlı da kullanılabilir:Kurşunlara gelesin.
  Çekimi
  Olumlu:Olumsuz:Gel-e-y-im
  Gel-e-sin
  Gel-e
  Gel-e-lim
  Gel-e-siniz
  Gel-e-lerGel-me-y-e-y-im
  Gel-me-y-e-sin Gel-me-y-e
  Gel-me-y-e-lim
  Gel-me-y-e-siniz
  Gel-me-y-e-ler
  Olumlu Soru:Olumsuz Soru:Gel-e-y-im mi?
  --
  --Gel-e-lim mi?
  --
  --Gel-me-e-y-e-yim mi?
  --
  --Gel-me-e-ye-lim mi?
  --
  --

  c. Dilek-Şart Kipi


  Fiile "-sa/-se" eki getirilerek yapılır.
  Fiilin yapılması dileğini bildirir. Bu durumda bu eki alan fiil yüklemdir.
  "Bu, taşındır" diyerek Kâbe'yi diksem başına;
  Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da, rida namiyle,
  Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle;
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan;
  Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan;
  Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına,
  Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına,
  Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem;
  Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
  Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
  AÇSAM RÜZGARA
  Ne hoş, ey güzel Tanrım, ne hoş
  Mavilerde sefer etmek!
  Bir sahilden çözülüp gitmek
  Düşünceler gibi başıboş.
  Açsam rüzgara yelkenimi;
  Dolaşsam ben de deniz deniz
  Ve bir sabah vakti, kimsesiz
  Bir limanda bulsam kendimi.
  Bir limanda, büyük ve beyaz...
  Mercan adalarda bir liman..
  Beyaz bulutların ardından
  Gelse altın ışıklı bir yaz.
  Doldursa içimi orada
  Baygın kokusu iğdelerin.
  Bilmese tadını kederin
  Bu her alemden uzak ada.
  Konsa rüya dolu köşkümün
  Çiçekli dalına serçeler.
  Renklerle çözülse geceler,
  Nar bahçelerinde geçse gün.
  Her gün aheste mavnaların
  Görsem açıktan geçişini
  Ve her akşam dizilişini
  Ufukta mermer adaların.
  Ne hoş. ey Tanrım, ne hoş,
  İller, göller, kıtalar aşmak.
  Ne hoş deniz deniz dolaşmak
  Düşünceler gibi başıboş.
  Versem kendimi bütün bütün
  Bir yelkenli olup engine;
  Kansam bir an güzelliğine
  Kuşlar gibi serseri ömrün.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Bir fiilin gerçekleşmesi koşulunu bildirir. Bu durumda bu eki alan fiil yan cümlenin yüklemidir.
  Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur
  Ne zaman seni düşünsem
  Bir ceylan su içmeye iner
  Çayırları büyürken görürüm (İlhan Berk)
  Sen ki; a'sara gömülsen taşacaksın... Heyhat,
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat...
  Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyalar adağı
  Bahtına lânet olsun aşmadıysan bu dağı
  Çekimi:
  Olumlu:Olumsuz:Gel-se-m
  Gel-se-n
  Gel-se
  Gel-se-k
  Gel-se-niz
  Gel-se-ler Gel-me-se-m
  Gel-me-se-n
  Gel-me-seGel-me-se-k
  Gel-me-se-niz
  Gel-me-se-ler
  Olumlu Soru:Olumsuz Soru:Gel-se-m mi?
  Gel-se-n mi?
  Gel-se mi?
  Gel-se-k mi?
  Gel-se-niz mi?
  Gel-se-ler mi?Gel-me-se-m mi?
  Gel-me-se-n mi?
  Gel-me-se mi?Gel-me-se-k mi?
  Gel-me-se-niz mi?
  Gel-me-se-ler mi?

  d. Emir Kipi


  1. şahısların çekimi yoktur.
  Fiilin yapılmasını emir biçiminde bildirir.
  Oraya otur ve yerinden kalkma.
  Bu raporu akşama kadar yetiştir.

  *Bazen dilek, istek anlamları da taşır.
  Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
  Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
  Kahraman ırkıma bir gül...
  Her şey gönlünüzce olsun.
  Allah'ım bizi affet!
  Peki, öyle olsun.
  Çekimi
  Olumlu:Olumsuz:--
  Gel
  Gel-sin--
  Gel-in(iz)
  Gel-sin-ler
  --
  Gel-me
  Gel-me-sin
  --
  Gel-me-y-(in)iz
  Gel-me-sin-er

  Olumlu Soru:Olumsuz Soru:--
  --
  Gel-sin mi?
  --
  --
  Gel-sin-ler mi?
  --
  --
  Gel-me-sin mi?
  --
  --
  Gel-me-sin-ler mi?

  Buraya kadar fiillerin basit zamanlı (tek kipe göre) çekimlerini yaptık.Fiillerin bir de birleşik zamanlı çekimleri vardır ki bundan önce birleşik zamanlı çekimleri yapmaya yarayan ek-fiili öğrenmek yerinde olacaktır.
  II. Ek-Fiil ve BİRLEŞİK ZAMANLI ÇEKİMLER


  Ek-Fiil:İsim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını ve basit zamanlı fiil çekimlerinin birleşik zamanlı çekimlerini yapmayı sağlayan fiildir.
  "imek" fiilinin ek olarak kullanımıdır. Genellikle bitişik yazılır.
  *Fiillerin hikâye, rivayet, şart birleşik zamanlı çekimlerini yapmayı sağlar.
  *"di"li geçmiş zamanın hikâyesi, şartı:
  geldi idim>geldiydim
  geldi isek>geldiysek
  *-miş'li geçmiş zamanın hikâyesi, rivayeti, şartı:
  gelmiş idi>gelmişti
  gelmiş imiş>gelmişmiş
  gelmiş ise>gelmişse
  *Şimdiki zamanın hikâyesi, rivayeti, şartı:
  biliyor idik>biliyorduk
  biliyor imişiz>biliyormuşuz
  biliyor isek>biliyorsak
  *Gelecek zamanın hikâyesi, rivayeti, şartı:
  alacak idik>alacaktık
  alacak imiş>alacakmış
  alacak isen>alacaksan
  *Geniş zamanın hikâyesi, rivayeti, şartı:
  sever idi>severdi
  sever imişler>severmişler
  sever iseler>severlerse
  *Dilek-şart kipinin hikâyesi, rivayeti: gitse idim>gitseydim gitse imiş>gitseymiş
  *İstek kipinin hikâyesi, rivayeti:bula idi>bulaydı ala imiş>alaymış
  *Gereklilik kipinin hikâyesi, rivayeti ve şartı:
  yazmalı idik>yazmalıydık
  çizmeli imişiz>çizmeliymişiz
  sürmeli iseler>sürmeliyseler veya sürmelilerse
  Dikkat
  Ben iyi bir okurum. Ek-fiilin geniş zamanı
  Hep iyi kitaplar okurum. Şahıs eki
  Benim okurum anlayışlıdır. İlgi eki ve iyelik eki
  Öğrenciydi ek-fiil çekimi
  Uyuyordu birleşik çekim
  Öğrenciymiş ek-fiil
  Uyuyormuş birleşik zaman
  Öğrenciyse ek-fiil
  Uyuyorsa birleşik zaman
  BİRLEŞİK ZAMANLI ÇEKİMLER


  Fiillerin basit zamanlı çekimleri sadece bir tek kip eki içerir. Hâlbuki dilimizde iki kip eki üst üste gelebilir.
  İşte çekimi iki kip ekiyle yapılmış olan bu fiillere birleşik zamanlı fiiller; çekimlerine de birleşik zamanlı çekimler denir.
  Birleşik zamanlı çekimlerde sonradan eklenen haber veya dilek ki ekleri asıl zamanı kendi üzerlerine alırlar.
  Yapılışı şöyledir:
  Basit zamanlı çekimlerde, fiil + kip eki + şahıs eki (gel-di-k vb.);
  Birleşik zamanlı çekimlerde fiil + kip eki + birleşik zaman eki + şahıs eki (gel-miş-ti-niz vb.) olur
  Üçüncü çoğul şahıslarda genellikle fiil + kip eki + şahıs eki + birleşik zaman eki (gel-i-yor-lar-dı vb.) olur
  Üç birleşik zaman vardır:

  Hikâye birleşik zamanı "-Dİ" ekiyle yapılır <idi
  Rivayet birleşik zamanı "-mİş" ekiyle yapılır < imiş
  Şart birleşik zamanı "-sE" ekiyle yapılır < ise
  Aslında bu ekler ek-fiilin üç zamana göre çekimlenmesinden başka bir şey değildir.
  "idi, imiş, ise", basit zamanlı çekimleri yaparken kullandığımız bilinen ve öğrenilen geçmiş zamanla şarta ait eklerin "imek" fiiline eklenmesiyle oluşmuştur. Daha sonra "i" düşer.
  Bu birleşik zamanları oluşturan eklerin hangi asıl (basit) zamanlı çekimlere gelebileceği aşağıda gösterilmiştir:
  1. Hikâye birleşik zamanı

  Emir çekimi hariç bütün basit zamanlı çekimlerin hikâye birleşik zamanlı çekimleri vardır. gel-di-y-di-m; gel-miş-ti-m; gel-i-yor-du-m; gel-i-r-di-m; gel-ecek-ti-m;
  gel-se-y-di-m; gel-e-y-di-m; gel-meli-y-di-m; ---------
  Bu birleşik çekim, basit zamanla belirtilen işin bilinen geçmiş zamana ait olduğunu gösterir.
  Tek kip ekiyle çekimlenmiş fiillerin sonuna "idi" ek-fiili getirilerek yapılır. "idi" ek-fiili de genellikle bitişik yazıldığı için "i" düşer ve "-dİ" hâlini alır.
  2. Rivayet birleşik zamanı
  Emir ve bilinen geçmiş zaman çekimleri hariç diğer basit zamanlı çekimlerin rivayet birleşik zamanlı çekimleri vardır.
  ----; gel-miş-miş-sin; gel-i-yor-muş-sun; gel-i-r-miş-sin; gel-ecek-miş-sin;
  gel-se-y-miş-sin; gel-e-y-miş-sin; gel-meli-y-miş-sin;-------
  Bu birleşik çekim, basit zamanla belirtilen işin öğrenilen geçmiş zamana ait olduğunu gösterir. Bu fiillerde kesinlik yoktur.
  Tek kip ekiyle çekimlenmiş fiillerin sonuna "imiş" ek-fiili getirilerek yapılır. "imiş" ek-fiili de genellikle bitişik yazıldığı için "i" düşer ve "-mİş" hâlini alır.
  3. Şart birleşik zamanı
  Emir, dilek-şart ve istek çekimleri hariç diğer basit zamanlı çekimlerin şart birleşik zamanlı çekimleri vardır.
  gel-di-y-se; gel-miş-se; gel-i-yor-sa; gel-i-r-se; gel-ecek-se;
  ----- ; ---- ; gel-meli-y-se; ------
  Bu birleşik çekim, basit zamanla belirtilen işin bilinen şarta bağlı olduğunu gösterir. Fiili bir başka fiilin koşulu yapar.
  Tek kip ekiyle çekimlenmiş fiillerin sonuna "ise" ek-fiili getirilerek yapılır. "ise" ek-fiili de genellikle bitişik yazıldığı için "i" düşer ve "-sE" hâlini alır.
 5. HaYaT SéRSéRi

  HaYaT SéRSéRi Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2011
  Mesajlar:
  2.006
  Beğenileri:
  1.062
  Ödül Puanları:
  114
  Yer:
  uçurumun dibi.
 6. **********ceren

  **********ceren Üye

  Katılım:
  31 Aralık 2010
  Mesajlar:
  210
  Beğenileri:
  745
  Ödül Puanları:
  0
  Bu konuyla ilgili test var mı .?

Sayfayı Paylaş