ekoyay yayınları türk edebiyatı sayfa 150-160 ın cevapları

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde serkankartal24 tarafından paylaşıldı.

 1. serkankartal24

  serkankartal24 Üye

  Katılım:
  5 Mart 2011
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  yardım edin sayfa 150-160 ne olur arkadaşlar
 2. Rüzgar

  Rüzgar Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  31 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.028
  Beğenileri:
  875
  Ödül Puanları:
  113

  SAYFA 150
  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  1.C
  2.A
  3.C
  4.E
  5.E
  6.E
  7.E
  8.A
  9.D
  10. D-Y-D-Y
  11.*Gazelin son beyitine..makta...şairin mahlasının bulunduğu beyite..taç beyit...en güzel beyitine ...beytü'l gazel... denir.
  *Diva şiirinde kullanılan kalıplaşmış nükteli ve sanatlı güzel sözlere...mazmun...denir.
  12.
  ...makta...
  ...taç beyit...
  ... Nedim...
  .. vasıta...
  ...aruz...
  ...mazmun...
  ...tecahül-i arif....
  ..benzeyen...ve ...benzetilen....
  ...tenasüp...


  sayfa 152 1. etkinlik : kime ait olduğu bilinmemektedir. anonim ürünlerdir.
  2-a) türkünün söyleyeninin bilinmediği kuşaktan kuşağa günümüze ulaştığını ifade ediyor
  b) kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmıştır.
  sayfa 153
  1-a) 1. mani : de'ler redif
  ere'ler zengin uyak
  7'li hece ölçüsü
  3. mani: dim ler redif
  il ler tam uyak
  4. mani: lar gibi ler redif
  ağ lar tam uyak
  5. mani: ma beni ler redif
  6. mani: ayna güzel ler cinaslı uyak
  c) cinas yapılmıştır. cinas maninin ahengi bakımından önemlidir. cinaslı manilerde ses ve söyleyiş cinas bulunan kelimelerle sağlanır.
  2-b) duygu ve düşüncenin ifade edildiği bölümlerin dışındaki dizeler doldurma dizelerdir. bu dizeler asıl anlamın bulunduğu dizelere hazırlık yapılmasını sağlar.
  3) 1,2,5,6 manilerin teması aşktır.3. maninin ayrılık 4. maninin derttir.
  4-a) yel: gerçek anlamı rüzgar manideki anlamı dargınlıktır.
  sanki aramızda serin yeller esiyordu./ bu yel sizi hasta eder dedi.
  ciğer: gerçek anlamı organ manideki anlamı içten, gönüldendir.
  ciğerinden rahatsızlanmış./ haberi alınca ciğerim yandı.
  10.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 153-154-155-156-157 Cevapları


  Sayfa 153 1. soru a şıkkı
  1.mani
  ....derede -de:redif
  ....nerede -ere:zengin uyak
  ....dedim 7'li hece ölçüsü
  ....pencerede

  2.mani
  Erkek
  ....Mesdi yar yar:redif
  ....mesdi yar
  ....arasında
  ....esdi yar
  Kız
  ....maniciyim -m:redif
  ....gemiciyim 7'li hece ölçüsü
  ....alma
  ....alıcıyım

  3.mani
  ....dildim -dim:redif
  ....sildim -il:tam kafiye
  ....kıymetin 7'li hece ölçüsü
  ....bildim

  4.mani
  ....çağlar gibi -lar gibi :redif
  ....dağlar gibi -ağ:tam uyak
  ....yaralıyım 7'li hece ölçüsü
  ....sağlar gibi
  5.mani
  ....alma beni -ma beni:redif
  ....salma beni -al:tunç uyak
  ....göster 7'li hece ölçüsü
  ....alma beni
  ....gül ister
  ....bağlar gibi

  ....aldım seni -dım seni:redif
  ....salma beni -al:tunç uyak
  ....göster 7'li hece ölçüsü
  ....alma beni

  6.mani
  ....ayna güzel ayna güzel:cinaslı uyak
  ....ayna güzel ay ne güzel:cinaslı uyak
  ....görenler 7'li hece ölçüsü
  ....ay ne güzel
  ....tarar
  ....ayna güzel

  1. soru c şıkkı
  ''Ayna güzel'' ve '' ay ne güzel'' ifadelerinin birlikte kullanılmasıyla cinas yapılmıştır.Cinas,maninin ahengi bakımndan önemlidir.Cinaslı manilerde ses ve söyleniş aralarında cinas bulunan kelimelerle sağlanır.

  2. soru a şıkkı
  Duygu ve düşünceler 1.manide 2,3 ve 4. dizelerde;2.manide ilk dörtlükte 2,3 ve 4. dizelerde,ikinci dötrlikte ise 3ve4. dizelerde; 3.manide 3 ve 4. dizelerde ;4 ve 5.manide bütün dizelerde; 6.manide 3,4,5 ve 6. dizelerde dile getirilmiştir.

  2. soru b şıkkı
  Duygu ve düşüncelerin ifade edildiği bölümlerin dışındaki dizeler ''doldurma'' dizelerdir.Bu dizeler asıl anlamının bulunduğu dizelere hazırlık yapılmasını sağlar.Doldurma düzeler anlam bütünlüğünü sağlar.

  3. soru
  1,2,5 ve 6. manilerin teması aşktır.3.maninin teması ayrılık 4.maninin teması derttir.

  4. soru a şıkkı
  Manilerde geçen deyimler şunlardır:
  -Serin yeller esmek:darılmak ve incinmek.''Aramızda serin yeller esiyordu.''
  -Kıymetini bilmek:değerini bilmek.''Kıymetinin bilinmemesinden şikayetçi.''
  -Dağ gibi=çok büyük
  -Dillere sarmak:Her yerde söz etmek.''Her yerde ondan bahsedip dillere saldı.''

  4. soru b şıkkı
  -Yel:Gerçek anlamı rüzgar; manideki anlamı dargınlıktır.
  Sanki,aramızda serin yeller esiyordu.
  Bu yel sizi hasta eder dedi.
  -Ciğer:Gerçek anlamı organ;manide gönülden, içten anlamında kullanılmıştır.
  Haberi alınca,ciğerim yandı.
  Ciğerlerinden rahatsızlanmıştı.
  -Altın:Gerçek anlamı değerli bir maden;manide kıymetli anlamında kullanılmıştır.
  Onun altın gibi bir kalbi var.

  5. soru
  1,2,3,5 ve 6. manilerde sevgili ve ona duyulan aşk teması işlenmiştir.4.manide ise çok dertli olan bir kişinin duyguları işlenmiştir.


  SAYFA 154
  6.a
  Edebiyat Dilinde Mani:
  Başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür. Çoğunlukla 7 heceli dört dizelik bir bendden meydana gelir.Dizeleri 4-5-8-10-14 heceli kalıplarla söylenmiş maniler de vardır. Birinci, ikinci dördüncü dizeler birbirleriyle kafiyeli, üçüncü dize serbesttir. Yani kafiye dizilişi aaxa'dır. aaaxa düzeninde maniler de var. İlk iki dize hazırlık dizeleridir. Son iki dize ile anlam bağlantısı yoktur. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir. Bir çok mani çeşidi vardır. En çok kullanılanlar düz ya da tam mani, kesik mani, cinaslı mani, yedekli mani, artık mani'dir.

  Düz Mani: Yedişer heceli dört dizeden oluşur. Kafiyeleri çokluk cinassızdır.

  Kesik mani: Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan maniler. Bu kesik dize sadece kafiyeyi hazırlar. Eğer meydan ve kahvehanelerde söylenen ve ilk dizeleri "aman aman" ünlemi ile doldurulan manilerse bunlara İstanbul manileri denir.

  Cinaslı mani: Kesik manilerde eğer kafiye cinaslı ise bunlara cinaslı mani denir.

  Yedekli mani: Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen maniler. Cinaslı kafiye kullanılmaz, birinci dizeleri anlamlıdır. Yedekli maniye artık mani de denir.

  Deyiş: İki kişinin karşılıklı söylediği manilerdir. Soru yanıt şeklinde düzenlenir. Bir başka kişinin ağzındanmış gibi aktarıldığı şekilleri de vardır.


  b.
  1.mani düz mani
  2.mani deyiş mani
  3.mani düz mani
  4.mani artık mani
  5.mani deyiş mani
  6.mani kesik mani
  155.sayfa
  1)ilk dörtlük=Şair kendini teselli etmeye çalışıyor.Çünkü derdine dermen aramak için gittiği gurbette daha fazla dertle karşılaşmıştır.
  ikinci dörtlük =Huma kuşunun yere düşüp ölmediğini,Süleyman peygamberin güçlü olduğu halde dünyanın ona kalmadığını,sevdiğine gitmek istediğini ama kısmet olmadığını söylemektedir.
  üçüncü dörtlük=Kendi acısını anasında ayrılmış kuzulara benzetiyor ve kandi derdini ancak onun gibi dert çekenin anlayacağını dile getiriyor.

  2)a.Nakarat bölümü
  b.mısra örgüsü 4 lüktür.

  Sayfa 156 4. soru a şıkkı
  Vurgu ve tonlama.Temaları farklı olduğuunda söyleyişi farklıdır.

  Sayfa 157 Ölçme Değ. Devapları
  1)E
  2)C
  3)C
  4)türkü denir.
  artık maniler asıl maniler....
  5)Mâni----Deyiş
  Türkü----Kavuştak
  Ağıt----Sagu

  SAYFA 159
  Birimlerde Anlatılanlar
  1) Şair, baharın geldiğini, bülbüllerin ötmeye başladığını anlatmaktadır.
  2) Şair, ağaçların yeşillendiğini, ırmakların coştuğunu, aşıkların da şevke geldiğini ifade etmektedir.
  3) Şair, baharın gelişiyle güllerin açtığını, güzellerin salınarak gezindiğini, aşıların buna sevindiğini ifade etmektedir.
  4) Şair, baharla birlikte her yerin yeşerdiğini belirterek acaba bu baharın coşkusuyla Allah ağlayanları da güldürür mü diye düşünmektedir.
  5) Şair, yeryüzünün güllerle kırmızıya boyandığı şu bahar günlerinde kendisinin ağladığını, dertli olduğunu ifade etmektedir.

  Şiirin teması: Baharın Gelişi
  Birim Değeri: Dörtlük
  Birim Sayısı: Beş

  Kafiye ve Redif
  1. Dörtlük: olduğu zamandır: redif
  kul ve yol ' daki l'ler yarım kafiye
  2. Dörtlük: -erler: redif
  giy uy ve kay ' daki y'ler yarım kafiye

  **çü: 11'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
  SAYFA 160
  3.a)İkinci dizede teşhis sanatı vardır.
  Üçüncü dizede teşhis sanatı vardır.
  Dördüncü dizede istifhan (soru sorma) sanatı vardır.
  Beşinci dizede istiare sanatı vardır. Gözyaşları jaleye (kırağı, çiğ) benzetilmiş ama söylenmemiş.

  b) Şiirin daha edebi ve coşkulu, aynı zamanda kuvvetli bir biçimde söylenmesini sağlar.

  4)Dil Özellikleri: Koşmada sade bir dil kullanılmıştır. Halk söyleyişinin de yansıdığı koşmada ayrıca halkın baharın gelişi karşısındaki duygu ve düşüncelerin ifade ediş biçimi de görülmektedir.
  Bağlı Olduğu Gelenek: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nın Sözlü Edebiyat geleneğine bağlıdır.

  5)Hissettiklerim: Heyecan - Sevgi - Güzellik - Sevinç - Coşku

  6)Asker bir saz şairidir.
  Şiirlerinde duru bir Türkçe kullanmıştır.
  Katıldığı askeri seferlerle ilgili pek çok şiiri vardır.
  Akıcı bir üslubu vardır.


  Doğru mudur?
 3. [†‡†..éda..†‡†]

  [†‡†..éda..†‡†] Üye

  Katılım:
  5 Ekim 2010
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  35
  Ödül Puanları:
  0
  170-173 arası cevapları yazabilirmisiniz... ? :S

Sayfayı Paylaş