Erime ve kaynama noktası

Konu 'Kimya 10. Sınıf' bölümünde yahyaozturk tarafından paylaşıldı.

 1. yahyaozturk

  yahyaozturk Üye

  Katılım:
  5 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar maddelerin erime ve kaynama noktalarını yazabilecek var mı çok acil lazım bekliyorum:confused:
 2. *.Sinnlos Ein Sturm.*

  *.Sinnlos Ein Sturm.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  16 Nisan 2010
  Mesajlar:
  905
  Beğenileri:
  6.732
  Ödül Puanları:
  0
  MADDENİN YOĞUN FAZLARI :SIVILAR ve KATILAR

  Maddenin yoğun fazları deyince, sıvıları ve katıları anlıyoruz. Maddelerin katı, sıvı ve gaz halinde olması, sıcaklık ve basınç koşullarına bağlıdır. Su, 100°C ‘ta kaynar ve buhara dönüşür. 0°C’ta ise donar ve katılaşır. Demir 1700°C’ta sıvılaşır; bir dökümcü onu maşrapa ile kepçeleyebilir. Sıvı demir, su gibi akıtabilir. Mermer, serttir ve kolay kırılır; ama birkaç yüz bin atmosferlik basınç altında bir sıvı gibi akmaya başlar.

  İtfaiye hortumundan püsküren su, katı bir çubuk gibi ilerler. Tahta bir değneği kolayca kırabilir. Elektrikle işleyen su pompalarında 6-20 atmosferlik basınçlı su püskürmesi, yağ içindeki bıçak gibi kayaları dilimler. Bütün bunlar, sıvılarla katıların kimi zaman benzer özellikler gösterdiğinin örnekleridir. Katılara ve sıvılara maddenin yoğun fazları diyoruz; çünkü katı ve sıvıların yoğunlukları, gazlarınıkine göre oldukça büyüktür. Katı ve sıvıların yoğunluk farkının önemli bir sonucu yoğunluğu düşük olan katı ve sıvıların yoğunluğu daha yüksek olan sıvı üzerinde yüzmesidir (Çözelti oluşturmadıkları sürece). Zeytinyağının, tahta parçasının ya da kağıdın su üzerinde yüzmesi, o maddelerin yoğunluğunun suyunkinden düşük olmasının sonucudur.

  Sıvılara ve gazlara ise "akışkanlar" diyoruz; çünkü sıvılarda ve gazlarda moleküller sürekli hareket halindedir, kolayca yer değiştirebilir (akabilir). Katılarda katıyı oluşturan yapı birimleri (atom, iyon ya da molekül olabilir), sınırlı bir titreşim hareketi yapabilir. Oysa sıvılarda ve gazlarda yapı birimleri (atom veya moleküller), titreşim hareketlerinden başka dönme ve öteleme(yer değiştirme) hareketleri de yapar. Bunun için bir sıvı ya da gazı içinde taneciklerin sürekli hareket ettiği bir dinamik bir nesne olarak hayal etmemiz gerekir.

  Gaz

  1. Hacmi kabın hacmi, şekli kabın şeklidir.

  2. Sıkıştırılabilir.

  3. Birbirleriyle her oranda karışır.

  4. Akışkanlıkları yüksektir.

  Sıvı

  1. Kabın doldurduğu kısmının şeklini alır.

  2. Kabı dolduracak şekilde genişleyemez.

  3. Sıkıştırılması çok zordur.

  4. Birbirleri içinde yavaş da olsa yayılır.

  5. Akışkandır.

  Katı

  1. Hacimleri ve şekilleri belirlidir.

  2. Sıkıştırılmaları çok zordur.

  3. Katıların birbiri içinde yayılması son derece yavaştır.

  4. Akışkan değildir.

  Bir katı eritilerek ya da bir gaz soğutulup yoğunlaştırılarak sıvı faza dönüştürülür. Moleküler düzen bakımından sıvılar, katılarla gazlar arasında yer alır. Verilen bir sıvının hacmi belirlidir ama sıvılar, gazlar gibi akışkandır. Kuşkusuz gazlar, sıvılara göre daha hızlı yayılan akışkanlardır.

  Katılara ve sıvılara maddenin yoğun fazları dendiğinin altını çiziyoruz. Çünkü katı ve sıvı fazlarda, atom, molekül ve iyonlar arası çekim kuvvetleri, maddeyi yoğun biçimde tutacak kadar güçlüdür. Katılar, yapılarındaki düzen bakımından amorf katılar ve kristal katılar olarak iki biçimde nitelenebilir. Lastik, mum, zift, cam gibi katılar amorf katılardır ve bunlar bir tür karışımdır; yapılarında belli geometrilerde düzen yoktur. Kendilerine özgü bir erime noktaları da yoktur. Tuz, metaller, şeker gibi maddelerin oluşturduğu katılara kristal katılar denir;bunların yapılarında belli geometrilerdeki birim hücreler vardır. Kimyada asıl bu katılar önem taşır.

  Katı ve sıvıların yoğunluk farkının önemli bir sonucu yoğunluğu düşük olan katı ve sıvıların yoğunluğu daha yüksek olan sıvı üzerinde yüzmesidir (Çözelti oluşturmadıkları sürece). Zeytinyağının, tahta parçasının ya da kağıdın su üzerinde yüzmesi, o maddelerin yoğunluğunun suyunkinden düşük olmasının sonucudur.

  ERİME VE ERİME ISISI

  Bir katıyı, örneğin buzu düzenli olarak ısıtalım. Sıcaklık arttıkça katıdaki taneciklerin (buzda su moleküllerinin) titreşim hareketleri artar. Belli bir sıcaklığa gelindiğinde madde katı fazdan sıvı faza geçmeye başlar. Bir katının, enerji alarak kimyasal bileşimi aynı olan sıvıya dönüşmesine erime denir.

  Arı bir madde erirken sıcaklığı sabit kalır. Bu sıcaklığa o maddenin erime noktası denir. Erime noktası, maddenin katı ve sıvısının birlikte bulunabildiği sıcaklıktır (7.2 Şekil). Çünkü arı bir maddenin (bir element ya da bileşiğin) erime noktası, aynı zamanda donma noktasıdır. Örneğin sıvı su 0°C’de donar; buz da 0°C’de erir.

  Katı tümüyle sıvı faza geçene kadar sistemin sıcaklığı sabit kalır. Peki bu sırada verilen enerji nerede kullanılmıştır? Sıcaklık artışı olduğunda daima taneciklerin (atom, molekül, iyon) kinetik enerjileri artar. Erime süresince sıcaklık sabit kaldığına göre verilen enerji tanecikler arası çekimi zayıflatmaya, onlar arasındaki uzaklığı artırmaya harcanır. Bu nedenle erime süresince verdiğimiz enerji başlıca potansiyel enerjiye dönüşür.

  Erime ısıları erime noktasındaki katıyı sıvı hale dönüştürmek için gerekli ısıdır ve maddenin bir molü için verilir (Molar erime ısısı). Erime sıcaklığı ve molar erime ısısı, katıdaki tanecikler arası çekim kuvvetlerinin büyüklüğünü gösterir. Erime noktası yüksek olan maddelerin erime ısıları da yüksektir. Buz 0°C ta erir, erime ısısı 6 kJ/mol dür; sofra tuzu (NaCl) 801°C ‘de erir, erime ısısı 27.2 kJ/mol dür. 7.2 Tabloda bazı maddelerin erime noktaları ve erime ısıları veriliyor. Bu tabloda gümüş (Ag) ve cıva (Hg), metalik; sodyum klorür iyonik ve ötekiler moleküler katı durumundaki maddelerdir.

  Buharlaşma ve Buharlaşma Isısı

  Sıvıların en önemli fiziksel özellikleri, yoğunluk, buhar basıncı, donma noktası, kaynama noktası, akışkanlık ve elektriksel iletkenliktir.

  Yoğunluk, birim hacmin kütlesidir ve bu her madde için sıcaklığa bağlı bir niceliktir. Örneğin suyun 25°C C’deki yoğunluğu 1 g/mL, 40°C’deki yoğunluğu 0.992 g/mL ve 80°C ’deki yoğunluğu da 0.972 g/mL’dir. Bir mililitre (mL), tam olarak bir santimetreküp (cm3) hacmine eşittir. Bilindiği gibi Dünya yüzeyinin yüzde 70’inden fazlası sudur.


  Buharlaşma

  Süblimleşme özelliği gösteren bazı katıları (katı karbon dioksit, naftalin, iyot gibi) dikkate almazsak, buharlaşma sıvıların önemli bir özelliğidir.

  Bir sıvıyı oluşturan moleküller, sürekli hareket eder (Brown hareketleri). Bu hareketleri sırasında birbirleriyle çarpışır, yeni gruplanmalar oluşur ve bu, böyle sürer gider. Belli bir sıcaklıkta toplam kinetik enerji ve molekül başına düşen ortalama kinetik enerji sabit kalmakla birlikte moleküller, aslında değişik kinetik enerjiler alabilir. Moleküllerin bu kinetik enerji dağılımı 7.3 şekildeki gibidir (Maxwell-Boltzmann dağılım eğrileri). Bir sıvıda ortalama kinetik enerjinin altında ya da üstünde enerjiye sahip moleküller vardır. Eğrinin altındaki gölgeli alanda bulunan bütün moleküller, çekim kuvvetlerini yenecek enerjiye sahiptirler. Bütün bu moleküller, sıvı yüzeyine yakın iseler sıvı fazdan kaçabilirler. Eğer bu yüksek enerjili moleküller sıvıdan ayrılırlarsa,geride kalan sıvının ortalama kinetik enerjisi eskisinden daha küçük olacaktır. Sıvıdan kaçabilenmoleküller,bir kısmı çekim kuvvetlerini yenmek için ukllandıkları,ortalamadan daha yüksek bir miktar kinetik enerjiyi de birlikte götürürler. Kalan moleküllerin enerjisi öncekinden daha az olacağı için sıcaklık düşer. Buna göre buharlaşma olayı soğumayla birlikte olmaktadır.

  Sıcaklık arttıkça belli bir enerji barajını (Eb) aşan molekül kesri de artar. Ortalama kinetik enerjiden fazlasına sahip olan (yüksek enerjili) moleküllerin bazıları sıvı fazdan koparak buhar fazına geçer.

  Bazı Maddelerin Yoğunlukları,Erime ve Kaynama Sıcaklıkları  Maddenin adı

  Yoğunluğu (gr/cm3 )

  Erime ve Donma Sıcaklığı oC

  Kaynama ve yoğunlaşma Sıcaklığı oC

  Lityum

  0,354

  180,7

  1342

  Bor

  2,34

  2300

  4002

  Karbon

  2,26

  3500

  4827

  Azot

  1,25.10-3

  -209,86

  -195,65

  Oksijen

  1,429.10-3

  -222,65

  -182,82

  Neon

  0,9

  -248,44

  -245,904

  Sodyum

  0,971

  98

  883

  Magnezyum

  1,738

  649

  1090

  Alüminyum

  2,702

  660,25

  2467

  Silisyum

  2,33

  1410

  2355

  Fosfor

  1,82

  44,3

  280

  Kükürt

  2,07

  115,36

  444,75

  Klor

  0,003214

  -100,84

  -33,9

  Potasyum

  0,862

  63,35

  759

  Kalsiyum

  1,55

  839

  1484

  Krom

  7,19

  1857

  2672

  Manganez

  7,43

  1244

  1962

  Demir

  7,874

  1535

  2750

  Nikel

  8,9

  1453

  2732

  Bakır

  8,96

  1084,6

  2567

  Çinko

  7,13

  419,73

  907

  Gümüş

  10,5

  961

  2163

  Kalay

  7,31

  232,06

  2270

  Antimon

  6,684

  630,9

  1587

  Baryum

  3,59

  729

  1898

  Platin

  21,45

  1772

  3827

  Altın

  19,32

  1064,58

  2807

  Civa

  13,546

  -38,72

  357

  Kurşun

  11,35

  327,6

  1740

  Bizmut

  9,75

  271,52

  1564

  Radyum

  5,5

  700

  1536

  Aktinyum

  10,07

  1050

  3200

  Uranyum

  18,95

  1132

  4134

  Su

  1,00

  0

  100

  Naftalin

  1,15

  80

  217

  Etilalkol

  0,78

  -115

  78

  Tahta

  0,60

  -

  -

  Mum(parafin)

  0,80

  48

  -

  Buz

  0,9

  0

  100

  Zeytin yağı

  0,910

  5-7

  200-210

  ispirto

  0,81

  -

  -

  Tungsten

  19,35

  3407

  5655

  Hava

  1,293.10-3

  -

  -

  Mantar

  0,24

  -

  -

  Gaz yağı

  0,7

  -

  -

  Deniz suyu

  1,025

  -

  -

  Benzin

  0,879

  -

  -

  Amonyak

  0,88

  -78

  -33,34

  Hidrojen

  0,00899

  -258,975

  -252,732

  Aseton

  0.79
  -

  56

  Kloroform

  Helyum d=1,78.10-4

  e.n - 269,7 NaCl e.n:801 oC Tereyağı

  e.n:31 oC

  argon e.n: - 189,3 oC

  k.n: - 185,7 o C

Sayfayı Paylaş