Esenler ticaret meslek lisesinden Doğan demircan Tarih Sorularının cevapları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde serseriaşkım tarafından paylaşıldı.

 1. serseriaşkım

  serseriaşkım Üye

  Katılım:
  19 Kasım 2010
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0


  TARİH SORU VE CEVAPLAR
  1-Aydınlanma düşüncesinin sosyal, ekonomik, siyasi, bilimsel sonuçlarını yazınız?
  * Bilim sanat edebiyat siyaset ve sosyal alanlarda önemli eserler verildi.
  * Bilimsel ve teknolojik gelişmeler Sanayi İnkılâbı’nın temellerini oluşturdu.
  * Siyasi ve sosyal gelişmeler ABD’nin kurulmasında ve Fransız İhtilali’nin çıkmasında etkili oldu.
  * Avrupa’da akılcı düşünce sistemi gelişmiştir.

  2-Sanayi inkılâbı nedir.
  XVIII. yüzyılda ilk olarak İngiltere’de başlayan, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan, etkileri bakımından tüm dünyayı sarsan önemli bir olaydır. Aletin yerini makinanın alması demek olan bu devrimin başlamasında ilk önemli etken buhar gücünün sanayide uygulanmasıdır.
  3- Sanayi inkılâbının siyası ve sosyal sonuçları nelerdir.
  1) Üretimde aletin yerini makine aldı ; seri üretime geçildi
  2) Üretim patlaması yaşandı; uluslararası ticaret hızlandı
  3) Büyük şirketler kuruldu: sermaye birikimi daha da yoğunlaştı
  4) Büyük üniteli fabrikalar kuruldu; yeni bir sosyal sınıf doğdu (işçi sınıfı)
  5) Köyden kente göç başladı; kentleşme hızlandı; dünyanın ilk gecekonduları meydana geldi

  6) Hammadde kaynakları ve pazar alanları bulma yarışı sanayileşen ülkeler arasında rekabete yol açtı
  7) Emek ve sermaye arasında çelişkiler yoğunlaştı; işsizlik bir yandan artarken öte yandan teknoloji alanlarında yeni yenilikler görüldü
  Yorum: işsizliğin artması, işgücünün önemli bir unsur olmasına karşın ucuz olmasına yol atı Bu durumda işçi sınıfı kendini korumak için sendikalaşmaya başladı Böylece çalışma hayatında yeni bir dönem başladı
  8) Uluslararası ekonomik ve kültürel ilişkiler arttı
  9) Sosyalizm ve Liberalizm gibi düşünce akımları ortaya çıktı

  4-Sanayi inkılâbının Osmanlı devletine etkileri nelerdir.
  Sanayi İnkılâbı, buhar gücünün bulunması, bu gücün üretimde kullanılmaya başlanması sonucunda ortaya çıkan üretimin basit el aletleri ile pahalıya ve yavaş yapılması uygulamasının terk edilmesi, üretimin fabrikalarda hızlı ve ucuza gerçekleştirilmesi olayıdır. Yani Sanayi İnkılâbı üretimde basit el aletlerinin yerini, makinenin almasıdır. Sanayi İnkılâbı,”Globalleşme” denilen, pazarları ve üretimi dünya boyutuna taşıyan ekonomik dönüşümün de başlangıcını teşkil etmektedir.
  5-Sömürgecilik nedir.
  Sömürgecilik, genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi,
  6-Kırımın Osmanlı devleti önemi nedir
  •Karadeniz bir Türk gölü haline geldi
  •İpek yolu'nun Karadeniz in kuzeyine giden kolu denetim altına alındı
  •Kırım ın alınmasıyla Lehistan üzerine doğudan yapılacak seferlerde üs kazanıldı

  7-1739 Belgrat antlaşmasını önemi ve maddeleri nelerdir
  1. Avusturya Pasarofça Antlaşması ile aldığı yerleri (Sırbistan, Belgrad, Eflak'ın bazı kısımlarını ve Bosna'da bir sınır bölgesini) Banat bölgesi hariç geri verdi.
  2. Azak Kalesi yıkıldı, toprakları Osmanlı Devleti ile Rusya arasında sınır oldu.
  3. Kuzey Kafkasya'da bulunan ve dağ geçitlerini (Daryal Geçidi,vd) denetleyen Kabartay bölgesi (Kabardiya) tarafsız bir bölge olarak kabul edildi.
  4. Ruslar Kırım'dan çekilecek.
  5. Karadenizde savaş ve ticaret gemileri bulunduramayacaktı.

  ÖNEMİ; Osmanlılarla-Rusya ve Avusturya arasında olmuştur. İki büyük Avrupa Devletine karşı kazanılan başarı Osmanlı Devletinin hala güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir. Bu antlaşma Osmanlı Devletinin 18.Yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşmadır. Kazanılan başarıda Humbaracı Ahmet Paşa’nın ordudaki reformları etkili olmuştur. Antlaşmanın imzalanması sırasında Fransa’nın arabuluculuk yapması sonucu daha önce 1535′de verilen kapitülasyonlar 1740 yılından itibaren sürekli hale gelmiştir
  8–1740 kapitülasyonların önemi nedir
  Osmanlı Devletinde yabancıların statüsünü tespit eden hukukî, malî, idarî ve dinî özellikteki antlaşmalar. Kapitülasyonlara, kısaca “imtiyaz” veya “imtiyâzât-ı ecnebiyye” de denir.
  9- Leh sorunu 1768 Osmanlı-Rus savaşını açıklayınız.
  1768–1774 Osmanlı-Rus Savaşı

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  yenik düşmesiyle sonuçlanmış bir savaştır. Bu savaşın sonucunda

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'nın güneyi, Kuzey

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'nın eline geçmiştir.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  tarihinde tahta yeni geçmiş olan

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  padişahı

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  imzalayarak savaşa son verdi. Bu antlaşmayla

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'a bağımsızlığı verildi. Ama

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'nın asıl amacı bağımsız olan

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'ı kısa bir süre sonra topraklarına katmaktı. 9 yıl sonra

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  yılında

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'ı resmen kendine bağladı. Kısa bir süre sonra da

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  arasında tekrar savaş çıktı.

  10-Grek ve Dakya projesini açıklayınız.
  Grek;

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  -

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  yılları arasında

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ile savaşan

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  `nın hazırlamış olduğu gizli plandır. Bu plana göre Osmanlı topraklarının bir bölümü Avusturya`ya verilecek,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  İmparatorluğu yeniden kurulacak ve başına

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  `ın torunu getirilecekti. Böylece Avusturya Balkanlarda, Rusya Avrupa ve Akdeniz`de daha da güçlenecekti. Bu amaçla hayata geçirilmek istenen plana, Grek Planı denir.

  11-Küçük Kaynarca Antlaşmasının Maddeleri Ve Sonuçları
  1)Kırım'a bağımsızlık verilecek, Kırım sadece dini bakımdan halifeye(padisah) bağlı kalacak.
  2)Kılburun, Yenikale, Kerç ve Azak Kalesi Ruslara verilecek.
  3)Eflak-Boğdan, Ege adaları ve Gürcistan Osmanlılarda kalacak. 6)Ruslar istanbul'da daimi bir elçi bulundurabileceklerdi.
  4)İngiltere ve Fransa'ya verilen Kapitülasyonlar Rusya'ya da verilecek.
  5)Ruslar Osmanlı hakimiyetindeki Ortodoksların koruyucusu (hamisi) olacak.

  Sonuçları; Osmanlı Devleti, arazi itibariyle fazla kayba uğramamakla beraber, Rusların

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ’a karışmaları, istedikleri yerlerde konsolosluk açabilmeleri ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  hamisi sıfatını takınmaları gibi maddeler sebebiyle, zayıf anlarında, devamlı olarak bu devletin saldırılarına mâruz kalmıştır.

  Ayrıca bu antlaşmayla

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'a özerklik verilmesi Rusya'nın sonradan Kırım'ı egemenliği altına alması için bir atlama taşı oluşturmuştur. Nitekim Rusya bu antlaşmanın imzalanmasından 9 yıl sonra Kırım'ı topraklarına katmıştır.

  12- ABD kuruluşunu açıklayınız.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'nın 1492'de

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  tarafından keşfinden sonra

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  , buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi oldular. İngilizler, Amerika'daki topraklarını genişlettikten sonra, İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  kurdular.18. yüzyıl ortalarında, bu kolonilerin sayısı 13'e yükseldi ve bu

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  , Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturdu.Amerika Kıtası, insanlar için yeni olanaklar ve yeni bir hayat sağladı. Daha sonra, bu koloni sistemi

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  politikasına dönüştü. İngiliz kolonileri,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'a endüstri konusunda hizmet ediyordu. İngilizler kolonilerden vergi alıyordu.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Koloniler zaman içinde İngiliz devletinden farklı bir kimlik geliştirmeye başladı. Nüfus hızla büyüyor, tarıma dayalı ekonomi gelişiyor, iş adamları ticari ataklarda bulunuyordu. Dinsel yapıda da farklılık vardı. Avrupa'dan gelenler tutucu bir

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  geliştirmişti.
Sayfayı Paylaş