Esmaü'l Hüsna ve Şerhi

Konu 'Dini Bilgiler' bölümünde Lethe tarafından paylaşıldı.

 1. Lethe

  Lethe Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2010
  Mesajlar:
  8.551
  Beğenileri:
  8.202
  Ödül Puanları:
  113

  <BIG><BIG style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif"><BIG>Aziz</BIG></BIG></BIG>​  [​IMG]

  Aziz : Üstün, kuvvetli, güçlü, şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, galip olan<BIG style="COLOR: rgb(0,0,0)">[SIZE=-1]<BIG></BIG>[/SIZE]</BIG>
  <BIG style="COLOR: rgb(0,0,0)">[SIZE=-1]<BIG></BIG>[/SIZE]</BIG>

  <BIG></BIG>​

  Cenab-ı Hak buyuruyor:

  "..[SIZE=+0]O, üstün ve güçlü olandir, hüküm ve hikmet sahibidir." [/SIZE]


  • <BIG>[SIZE=-1]<BIG>Kur'an-ı Kerim'de doksanbir yerde geçmektedir. Fakat hiç bir yerde tek başına zikredilmemiş; daima Esma-i Hüsna'dan diğer bir isimle beraber varid olmuştur.</BIG>[/SIZE]</BIG>

  Allah'ın 'Aziz' sıfatı, O'nun hiçbir zaman mağlup edilemeyeceğini, her zaman galip olanın Kendisi olduğunu ifade eder. Allah kainatta mutlak kuvvet sahibidir ve O'ndan üstün hiçbir güç yoktur.

  Kainattaki tüm düzeni, insanların sırrını kavramaya güç yetiremedikleri veya yeni yeni keşfedebildikleri her türlü kanunu yaratan Allah'tır. Bunun yanı sıra yeryüzünde bulunan her canlıyı yaratan da O'dur. Allah'ın kainatta kendini gösteren sonsuz gücü ve kudreti karşısında, yarattıklarının acizliği ise apaçıktır. Yarattığı tüm varlıklar ancak O'nun emriyle hareket edebilmekte, yaşamlarını sürdürebilmekte, belirli bir düzen içinde var olabilmektedirler. Kuşkusuz bu acizlik yeryüzüne hakim olduğunu zanneden insan için de geçerlidir. Bir insan ne kadar güçlü, zengin ve itibar sahibi olsa da, Allah karşısında acizdir, güçsüzdür. Ne malı, ne parası, ne de ona itibar eden insanların sayısı, onu Allah'ın azabına karşı koruyamaz. Ancak Allah'a teslim olan, O'nun emirlerine uygun yaşayan, rızasını kazanmaya çalışanlar hariç.
  • <BIG>[SIZE=-1]<BIG>O hiç bir şekilde ve surette asla yenilgiye uğramayan, her şeye gücü yetendir. </BIG>[/SIZE]</BIG>
  <BIG>[SIZE=-1]<BIG>[/SIZE]

  [SIZE=-1]</BIG>[/SIZE]</BIG>
  • <BIG>[SIZE=-1]<BIG>O, haksızlık yapılamayacak kadar güçlüdür. </BIG>[/SIZE]</BIG>
  <BIG>[SIZE=-1]<BIG>[/SIZE]

  [SIZE=-1]</BIG>[/SIZE]</BIG>
  • <BIG>[SIZE=-1]<BIG>O en üstündür, en yücedir, şeref ve izzet sahibidir. </BIG>[/SIZE]</BIG>
  • <BIG><BIG>Gayet izzetli, onurlu ve şanlıdır. Hiçbir şekilde mağlup edilmez, her işinde gâlibdir. Yahut eşi benzeri yoktur ve gayet yüksektir. Yani . "Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır." (İhlâs, 112/4) âyetinde ifade edildiği gibidir. Yahut dilediğini yapan yani (Hûd, 11/108). Bununla beraber alçaklığı, ahlâksızlığı, küfür, zulüm, fesad, isyan ve küfran gibi fenalıkları sevmez. </BIG></BIG>
  • O'nun gücünü bilmek, O'nu hatırdan çıkartmamak, günahlardan uzaklaşmayı, yararlı işlerle meşgul olmayı sağlar. Mutlak Hâkimin Allah'tır. Sevk ve idare O'nun elindedir. O'nun koruma ve himayesi olmadan korunulamaz. O'nun yardımı olmadan başarılı olunamaz. Acizliğini samimiyetle kabul etmek, Allah'ın izzetini müşahede etmeyi sağlar.
  • <BIG>[SIZE=-1]<BIG>"Yâ Âzizü" Her kim bu ismi kırk gün sabah namazından sonra 40 kere okursa Cenab-ı Hak hazretleri onu hiç kimseye muhtaç eylemez</BIG>[/SIZE]</BIG>
  sss, αуѕєgüℓ, !!emine!! ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 2. Lethe

  Lethe Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2010
  Mesajlar:
  8.551
  Beğenileri:
  8.202
  Ödül Puanları:
  113
  <BIG><BIG>Müheymin</BIG></BIG>
  <BIG><BIG></BIG></BIG>
  <BIG><BIG>[​IMG]</BIG></BIG>
  <BIG><BIG></BIG></BIG>
  <BIG><BIG>Müheymin : Gözetici ve koruyucu olan, doğrulayıcı ve güvenilir  <B><BIG></BIG><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right><TBODY><TR><TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">[​IMG] </TD></TR></TBODY></TABLE></B>
  Cenab-ı Hak buyuruyor:


  "O Allah ki, O'ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selam'ır; Mü'mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir."  <B><BIG></BIG>
  • <BIG><BIG>G</BIG></BIG><BIG><BIG>örüp gözeten, her şeye şahid olan koruyan ve bekçilik eden de O'dur.</BIG></BIG>
  • <BIG><BIG>Müheymin kelimesinin aslı "Müeymin"dir. Kolaylık için kelimedeki hemze harfi "ha" harfine dönüştürülmüştür. Arap dilinde bu tür dönüşümler vardır. </B>

  • </BIG></BIG>
  • <BIG><BIG>Müheymin, kıyamet günü, kendisine ibadet edenlerin ibadetinden ve sevabından bir şey eksiltmeyendir. Allah sevp vermekten aciz kalmadığı gibi onu zorlanarak veren değildir. Sevap vermekle kendisinden ve mülkünden bir şey eksilmez ki, sevabını kısıp sınırlasın. O, mülkünden faydalanan değil ki, başkası faydalandığında mülkünden bir şey eksilsin.</BIG></BIG>
  Allah, asilerin de isyanlarından ve hak ettikleri cezadan bir şey artırmaz. Allah, cehennem ehlinin azabını "ceza" (amellerin karşılığı) olarak adlandırmıştır. Bu yüzden günah olmayan şeyin cezası (karşılığı) yoktur. Bu da Allah'ın inkarcıların ve asilerin cezalarını arttırmayacağını göstermektedir.  <B>Müheymin, doğrulayıcı, tasdik edici ve güvenilir anlamındadır. Kur'an, kendisinden önceki kitapları doğrulayan bir kitaptır. <BIG><BIG></BIG></BIG></B>
  • Tüm evrenin kusursuz bir düzen içerisinde var olmasını sağlayan fizik yasaları, onları meydana getiren Allah'ın, kulları üzerindeki İlahi korumasına da en güzel delilleri oluştururlar.


  • Söz gelimi yer çekimi yasasını düşünelim. Bu çekim kuvveti daha zayıf olsaydı neler olurdu? Öncelikle hafif şeyler yeryüzünde sabit duramayacaktı. En ufak bir esintide yerden kalkan toz ve kum taneleri saatlerce havada uçuşacaktı. Yağmur damlalarının hızı çok yavaşlayacak, yere inmeden yeniden buharlaşacaklardı.
   Örnek olarak verilebilecek bir başka yasa Newton'un kütlesel çekim kanunudur. Bu yasa dünyanın, ayın ve gezegenlerin yörüngelerinin içinde bulundukları hassas dengeyi açıklar. Bu dengede meydana gelebilecek en küçük bir bozulma, Dünya'nın ya hızla Güneş'e yaklaşıp sıcaktan kavrulmasına ya da Güneş'ten uzaklaşarak uzaya savrulmasına ve mutlak soğuklukta donmasına sebep olacaktır.
   Peki cisimler ve yüzeyler arasında sürtünme kuvveti yaratılmamış bir Dünya nasıl olurdu? Kalem insanların ellerinden kayıp düşecek, kitaplar ve defterler masanın üzerinde kayacak, masa, döşeme üzerinde kayıp bir köşeye çarpacaktı; kısacası tüm cisimler, yanları bir yüzeye gelene kadar kayacak ve yuvarlanacaklardı. Sürtünmesiz bir Dünya'da tüm düğümler çözülecek, çiviler ve vidalar yerlerinden çıkacak, arabalarda fren tutmayacak, ses asla dinmeyip bir duvardan ötekine yankılanıp duracaktı....
   Allah'ın canlıların korunmasına yönelik yarattığı özellikler, kuşkusuz sadece fizik yasaları ile sınırlı değildir. Buna bir başka örnek de insanın üzerinde bulunduğu yeryüzünün sağlam ve güvenlikli kılınmasıdır. Dünyanın merkezine doğru inildikçe ısı, her kilometrede 30°C artar. Ve çekirdekte bu ısı 4.500°C gibi inanılmaz bir yüksekliğe erişir. Yerin sadece 1 km aşağısındaki sıcaklığın 60°C'ye yakın olduğu düşünüldüğünde bunun ne kadar büyük bir tehlike olduğu açıkça görülmektedir. Halbuki tüm canlılar büyük bir güvenlik içinde, altlarında kaynayan magmadan habersizce yaşamlarını sürdürmektedirler.
   Açıkça görüldüğü gibi Allah içinde bir ateş topu barındıran Dünya'nın yüzeyinde mükemmel bir düzen yaratmıştır. Hiçbir yer için en ufak bir başı boşluk söz konusu olmamaktadır. O, gökleri ve yeri kontrol altında tutmakta, kainattaki tüm canlıları bildikleri veya bilmedikleri büyük tehlikelere karşı her an korumaktadır. İnsanı ise daha cenin halindeyken savunması sağlam olan bir yere yerleştirerek korumaya almıştır.
   Görüyoruz ki insanların çoğunluğunun doğal karşıladığı pek çok özellik asıl olarak Allah'ın kullarına olan merhametine ve İlahi korumasına işaret eder. Çünkü düzeni ve birliği sağlayan yüzlerce fizik yasasının şu an oldukları şekilleriyle var olmaları için hiçbir zorlayıcı neden yoktur. Allah koruyucuların en hayırlısıdır.

  • "El Müheymin" Her kim bunu yazıp üzerinde bulundurursa bütn malı ve rızkı Hak tealanın hıfzında ve emanında olur. Yine demişleerdir ki, bir kimse gusül eyleyip bu ismi 100 kere okusa o kimsenin dışı parlak ve nurlu olur.
  </BIG></BIG>
  <BIG><BIG></BIG></BIG>​
  sss, αуѕєgüℓ, !!emine!! ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 3. Lethe

  Lethe Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2010
  Mesajlar:
  8.551
  Beğenileri:
  8.202
  Ödül Puanları:
  113
  <BIG style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif"><BIG>Mü'min</BIG></BIG>
  <BIG style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif"><BIG></BIG></BIG>
  <BIG style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif"><BIG>[​IMG]</BIG></BIG>
  <BIG style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif"><BIG></BIG></BIG>
  <BIG style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif"><BIG></BIG></BIG>
  <BIG style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif"><BIG>Mü'min :İnanan ve koruyan

  <B><BIG>[SIZE=-1]<BIG></BIG>[/SIZE]</BIG></B>​  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right><TBODY><TR><TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">[​IMG] </TD></TR></TBODY></TABLE>Cenab-ı Hak buyuruyor:


  "O Allah ki, O'ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selam'ır; Mü'mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir."

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  <B>
  • Allah, kıyamet günü azap gören mü'minleri cehennemden çıkardıktan sonra onlara derki: "Mü'min benim, sizler de mü'minlersiniz" Allah, sözünün doğru olduğunu ispatlayandır, mü'min kullarını imanlarında yanıltmayan, onları doğru yola çıkarandır, kullarına va'dinde sâdık olandır, [SIZE=-1]<BIG>insan kalbini şüphe ve tereddütlerden kurtararak imana kavuşturan, kalplere iman bağışlayan; yaratıkların zulümden, muminleri azaptan emin kılan; onların şahitliklerini kabul ve tasdik eden; taahüdlerini mutlaka yerine getirendir.</BIG>[/SIZE]
  • <BIG>[SIZE=-1]<BIG>İhlasla "Yâ Mü'min" diye bir müslüman bu isme devam etse, küfürden, şirkten, yalandan, insan ve cin şerrinden emin olur. Her türlü hastalıktan kurtulur.</BIG>[/SIZE]</BIG>
  </B></BIG></BIG>
  sss, αуѕєgüℓ, !!emine!! ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 4. Lethe

  Lethe Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2010
  Mesajlar:
  8.551
  Beğenileri:
  8.202
  Ödül Puanları:
  113
  Selam

  [​IMG]


  Selam : <SMALL>Bütün ayıplardan arınmış.</SMALL>[SIZE=+0] Selâm sahibi‚ yani herçeşit ayıptan selâmette‚ her türlü âfetten berî demektir.[/SIZE]
  <BIG>[SIZE=-1]<BIG></BIG>[/SIZE]</BIG>​  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right><TBODY><TR><TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"></TD></TR></TBODY></TABLE>Cenab-ı Hak buyuruyor:​


  [SIZE=+0]Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddûs'tur; Selam'dır; Mü'min'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'dır; Mütekebbir'dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir." [/SIZE]​
  <BIG></BIG>
  • <BIG>[SIZE=-1]<BIG>Selâmette olan, selâmette kılan. 'Selâm' kelimesi Kur'anı Kerimde 33 defa geçer ama bunlardan yalnız bir tanesi (Haşr 23) Allah'ın ismi olarak geçmektedir</BIG>[/SIZE]</BIG>
  • Resulullah buyuruyor: "Ey Allah'ım! Sen Selam'sın; Selâm yalnız sendedir. Ey ikram ve celâl sahibi olan! Sen ne yücesin."
  • Selâm ismi, Yüce Allah'ın kemalatının tümünün isbatını ve noksan sıfatların tümünün O'ndan uzaklaştırmayı içermektedir. Bunun manası şöyledir: "Subhânallahi ve'l-Hamdu lillah." Bu tesbih, yüce Allah'ın Ulûhiyyette ve tazimde tek olduğunu kapsamaktadır. Ve aynı şekilde "Lâ ilahe illalahu vallahu ekber" de Ulûhiyyette ve tazimde tek olduğunu kapsamaktadır.
  • Selâm ismi, "el-Bâkiyâtu's-Sâlihât" ları derleyip toplamıştır.
  "el-Bâkiyâtu's-Sâlihât"ın manaları , şu âyet-i kerimeden anlaşılmaktadır:  "Mal ve çocuklar, dünya hayatının çekici-süsüdür; sürekli olan 'salih davranışlar' ise, Rabbinin Katında sevap bakımından daha hayırlıdır, umut etmek bakımından da daha hayırlıdır." (Kehf, 46)  Muhakkakki bunlar beş vakit namazdır. Ve birde şunlar olduğu rivayet edilmiştir: "Subhânellahi ve'l Hamdu lillah", "Lâ ilehe illallahu vallahu ekber" ve "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah"
  • <BIG>[SIZE=-1]<BIG>Her doğan ölüyor, her yeşeren kuruyor, her yapılan yıkılıyor. Yaratılanların en değerlisi insan doğuyor, büyüyor, ihtiyarlıyor, hastalanıyor, acıkıyor, uyuyor ve ölüyor. 'Selâm' olan Rabbimiz bütün bunlardan salimdir. İslâm dinini indirerek selâmet yurdu olan Cennete davet eden, bu dünyada gönüller arasına köprü olan selâmı, nezaket kurallarını öğreten Rabbimiz Mü'minleri Cehennem azabından selâmette kılandır.</BIG>[/SIZE]</BIG>
  • Allah'ın Selam sıfatı aynı zamanda cennete kabul ettiği kullarına selam vermesi anla.mına da gelir. Cenab-ı Hak:
  <TABLE style="TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 700px; MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto" border=0 cellSpacing=2 cellPadding=2><TBODY><TR><TD style="VERTICAL-ALIGN: middle">"Çok esirgeyen Rabb'dan onlara bir de sözlü "Selam" (vardır)" <SMALL>(Yasin,58)</SMALL>


  </TD><TD style="TEXT-ALIGN: center; VERTICAL-ALIGN: middle">


  </TD></TR></TBODY></TABLE>şeklinde buyurarak cennete giren insanlara sözlü olar<TABLE style="TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 950px; MARGIN-LEFT: auto; MARGIN-RIGHT: auto" border=0 cellSpacing=2 cellPadding=2><TBODY><TR><TD style="WIDTH: 4800px; VERTICAL-ALIGN: middle">İşte onlar, sabretmelerine karşılık (cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orda esenlik dileği ve selamla karşılanırlar.<SMALL> (Furkan, 75)</SMALL></TD><TD style="TEXT-ALIGN: center; WIDTH: 470px; VERTICAL-ALIGN: middle">


  </TD></TR></TBODY></TABLE>ak selam vereceğini bildirir. Kuşkusuz Allah'ın selamı müminler için olabilecek en büyük müjdedir. </I>
  • <BIG>[SIZE=-1]<BIG>"Yâ Selâm" Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur. </BIG>[/SIZE]</BIG>
  sss, αуѕєgüℓ, !!emine!! ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 5. Lethe

  Lethe Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2010
  Mesajlar:
  8.551
  Beğenileri:
  8.202
  Ödül Puanları:
  113
  Kuddûs

  [​IMG]


  <B>Kuddûs :<BIG><BIG>Her türlü kötülük ve eksiklikten uzak, temiz, kutsal, yüce ve saygın olan</BIG></BIG></B>​

  <B><BIG></BIG></B>​

  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right><TBODY><TR><TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">[​IMG] </TD></TR></TBODY></TABLE>
  Cenab-ı Hak buyuruyor:

  "[SIZE=+0]O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddûs'tur; Selam'dır; Mü'min'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'dır; Mütekebbir'dir. [/SIZE][SIZE=+0]Allah, (müşriklerin) şirk kostuklarından çok yücedir." [/SIZE]


  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right><TBODY><TR><TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">[​IMG] </TD></TR></TBODY></TABLE>

  <B>"[SIZE=+0]Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah'ı tesbih eder."<BIG> </BIG>[/SIZE]<SMALL>

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  </B>

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  </SMALL>
  • Allah yeryüzünde, gökyüzünde, uzayın derinliklerinde, toprağın altında bulunan herşeyin, kısacası mikro ve makro alemlerdeki herşeyin tek Yaratıcısı'dır. İnsanın gözünü çevirip etrafına baktığında görebildiği ve çıplak gözle göremediği her yerde bulunan düzen, kanunlar, istikrarlı gidişat tamamen Allah'a aittir. "Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra artık kimse onları tutamaz..." (Fatır Suresi, 41) ayetiyle bildirildiği gibi var olan tüm sistemin düzenleyicisi ve koruyucusu O'dur. Allah'ın son derece aciz olarak yarattığı insanlar hata yapar, unutur, yanılır, gaflete düşerler. Aynı zamanda hem bedeni, hem ruhi yönden son derece eksiklik ve acz içindedirler. Ömürleri boyunca bedenlerine bakmak, yaşayabilmek için ona sürekli ihtimam göstermek zorundadırlar. Bedenlerini biraz fazla çalıştırsalar, birkaç gün uykusuz, bir gün susuz bıraksalar son derece aciz bir duruma düşmüş olurlar. Ancak herşeyin Yaratıcısı ve 'en güzel isimlerin sahibi' olan Allah elbette tüm eksikliklerden münezzehtir. Allah'ın sonsuz gücü, Yüceliği, aklı ve sınırsız ilmi Kuran'da insanlara bildirilmiştir. Bir ayette Allah şöyle buyurmaktadır:


  • Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)
  <B>
  • <BIG><BIG>Müslüman daima Allah'ı yüceltmeli ve O'nu her türlü noksanlıktan tenzih etmelidir. Sonra da bütün haramlardan, mekruhlardan, şüpheli şeylerden ve yararsız mubahlardan kendisini arındırıp temizlemeli ve Mevla'sına ibadet etmekle meşgul olmalıdır. </BIG></BIG>Kendisi için yararlı olan ilimleri öğrenmeye ve güzel ahlaki davranışlar kazanmaya çalışmalıdır. Beden ve ruhu arındırmanın yolu, Allah'ı tanımak ve yararlı ilimler öğrenip onunla amel etmektir. </B>

  • Bir kimse bu ismi her gün 100 kere okusa o kimsenin gönlü kederlerden arınmış ve paklanmış olur.
  sss, αуѕєgüℓ, !!emine!! ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 6. Lethe

  Lethe Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2010
  Mesajlar:
  8.551
  Beğenileri:
  8.202
  Ödül Puanları:
  113
  Melik

  [​IMG]

  Melik : Herşeyin hakimi, <SMALL>bütün kâinatın hükümdarı.</SMALL>​  [​IMG]

  Cenab-ı Hak buyuruyor:
  "Hak melik olan Allah pek Yücedir, O'ndan başka İlah yoktur; Kerim olan Arş'ın Rabbidir."

  <BIG></BIG>Melik ismi, gerçek anlamda her yönüyle yalnız Allah içindir. Bu sıfat, Allah'ın diğer bütün kemâl sıfatlarının var olmasını zorunlu kılar.

  <BIG><BIG>Melik ya da malik olma, malik olunan şey üzerinde istenildiği biçimde tasarrufta bulunmayı gerektirir.

  </BIG></BIG><BIG><BIG>Bütün kainat Allah'ın mülküdür ve Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf sahibidir.

  </BIG></BIG><BIG><BIG>İnsan yeryüzünde halife olduğu için, kendisine yeryüzü mülkü üzerinde izafi bir meliklik yetkisi tanınmıştır.

  </BIG></BIG><BIG><BIG>Herkesin belli bir tasarruf sahası vardır. Fakat bu tasarruf, hiç bir zaman mutlak değil, sınırlı ve Allah'ın tanıdığı alanda sadece bir emanettir.

  </BIG></BIG><BIG><BIG>Allah Teâlâ için insanların meliki denirken, O'nun insanlar üzerinde mutlak tasarruf sahibi olduğu anlatılmak istenir. Fakat şirk koşan insanlar, Allah'ın melikliğini yeryüzünde ve dolayısıyla insanlar üzerinde tasarruf sahibi olmak ve yeryüzündeki servetleri, yani mülkü diledikleri gibi kullanmak için gasbetmeğe çalışırlar.
  </BIG></BIG>
  Tenbih : Kulun mutlak melik olması hiç düşünelemez. Çünkü onun her şeyden müstağni olduğu söylenemez. Allah'tan başkasına ihtiyacı olmasa bile, mutlaka daima Allah'a muhtaçtır.


  <BIG style="COLOR: rgb(0,102,0)"><SMALL style="COLOR: rgb(0,0,0)">Kullardan gerçek Melik o kişidir ki</SMALL></BIG><SMALL style="COLOR: rgb(0,0,0)">;</SMALL>
  <SMALL style="COLOR: rgb(0,0,0)"></SMALL>
  <SMALL style="COLOR: rgb(0,0,0)"></SMALL>Allah'tan başka kimsesi olmaz. Allah'tan gayri her şeyden alakasını keser, bununla beraber asker ve halkının kendisine itaat ettiği boyun eğdiği ülkeye sahip olur. Nasıl mı? Şöyle: Çünkü onun öz ülkesi kalbi ve kalıbıdır. Askerleri ise, gazabı, şehveti, hava hevesidir. Halkı ise: dili, gözleri elleri ve sair azalarıdır. O, bütün bunlara hakim olup da kendisine boyun eğdirirse, işte kendi iç dünyasında sultanlık derecesine yükselmiş demektir. Bir de buna insanlara karşı olan ihtiyaçsızlığı hususu da eklenirse işte yeryüzünün sultanı olmuş demektir.

  "Yâ Mâlik" (Ey Padişah) Bir kimse sabah namazından sonra bunu okumaya devam ederse o kimse dünyalık ve ahiretlik olarak riyasetten emin olur. Halkın gözünde hürmetli ve heybetli olur.


  Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine

  112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"
  3 kere de "Yâ Şifae'l Kulûb" dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür.
  sss, αуѕєgüℓ, !!emine!! ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 7. Lethe

  Lethe Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2010
  Mesajlar:
  8.551
  Beğenileri:
  8.202
  Ödül Puanları:
  113
  <B><BIG>Rahim</BIG></B>
  <B><BIG></BIG></B>
  <B><BIG>[​IMG]</BIG></B>
  <B><BIG></BIG></B>
  <B><BIG></BIG></B>
  <B><BIG>Rahim : Acıyıcı <SMALL></B>
  </SMALL><SMALL>
  </SMALL>

  <SMALL></SMALL>
  <SMALL></SMALL>
  <SMALL>[​IMG]</SMALL>
  <SMALL></SMALL>
  <SMALL>Cenab-ı Hak buyuruyor:
  </SMALL>"<SMALL>[SIZE=-1]O Rahmân'dır ve Rahim'dir" <SMALL>(1)[/SIZE]

  [SIZE=-1]</SMALL>[/SIZE]</SMALL><SMALL>[SIZE=-1]"[/SIZE]</SMALL>[SIZE=-1]O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.[/SIZE][SIZE=-1]"[/SIZE]<SMALL>[SIZE=-1] " [/SIZE]</SMALL>
  <SMALL>

  </SMALL><SMALL>Rahman ve Rahim isimleri aynı kökten türetilmiştir. Her ikisi de mübalağa ifade eder.</SMALL>
  <SMALL></SMALL>
  <SMALL></SMALL>
  [SIZE=-1]Rahim sıfatının tecellileri ise daha çok ahirette görülecek, Cenab-ı Hakk'ın oradaki ikram ve ihsanları müminler için olacaktır.[/SIZE]
  [SIZE=-1]Kur'an-ı Kerim'in 115 ayetinde büyük çoğunluğu çok bağışlayıcı anla.mına gelen "gafur" sıfatı ile birlikte olmak üzere "rahim" sıfatı kullanılmıştır. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğunu gösterir. Dört ayettede "erhamü'r-rahimin (merhametlilerin en merhametlisi)" tamlaması kullanılmıştır.[/SIZE]

  <SMALL>Tenbih : Kul gücü yettiği kadar muhtaç durumda olan kimselerin ihtiyacını karşılamalı, yanında ve memleketinde ihtiyacını karşılamadığı hiç bir fakir bırakmamalı. Muhtaçların ihtiyaçlarını ya para ile ya da nüfuzu ile veyahut hayra delâlet etmekle, daha olmazsa zengin ve söz sahibi olan kişilere başvurmak suretiyle karşılamalıdır. Bu saydıklarımızdan aciz olursa, o zaman ona hayırlı dualar yapmak suretiyle onun hüzün ve kederini paylaşmalıdır. </SMALL>
  <SMALL></SMALL>
  <SMALL></SMALL>
  <SMALL></SMALL>
  <SMALL></SMALL>
  <SMALL>Her kimse bu ismi "Yâ Râhim" her farz namazdan sonra yüz kere okursa gaflet ve unutkanlıktan, gönül pekliğinden emin olur. Yine demişlerki, bir kimse sabah namazından sonra Rahim ismini yüz kere okursa bütün yaratılanlar o kimseye merhamet eder. </SMALL></BIG>
  sss, αуѕєgüℓ, !!emine!! ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 8. Lethe

  Lethe Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2010
  Mesajlar:
  8.551
  Beğenileri:
  8.202
  Ödül Puanları:
  113
  Rahman

  [​IMG]

  R[SIZE=-1]ahman : Yarattığı bütün canlılara nimet veren[/SIZE]​

  [SIZE=-1][​IMG][/SIZE]
  <SMALL>
  </SMALL><SMALL><SMALL></SMALL></SMALL>​
  <SMALL><SMALL></SMALL></SMALL><BIG>
  </BIG>​


  <SMALL></SMALL><SMALL></SMALL><SMALL></SMALL><SMALL></SMALL><SMALL></SMALL><SMALL></SMALL><SMALL></SMALL><SMALL></SMALL><SMALL></SMALL><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right><TBODY><TR><TD style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"></TD></TR></TBODY></TABLE>
  <SMALL>Cenab-ı </SMALL>​

  <SMALL>Hak buyuruyor:  <SMALL></SMALL></SMALL><SMALL>"</SMALL>Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize (ümmetlerine) sor! Rahmân'dan başka tapılacak tanrılar emretmiş miyiz? "<SMALL><SMALL> ​


  </SMALL></SMALL>​

  <SMALL><SMALL></SMALL></SMALL><SMALL><SMALL></SMALL></SMALL>​
  <SMALL><SMALL></SMALL></SMALL>
  <SMALL><SMALL></SMALL><SMALL>
  </SMALL></SMALL>[SIZE=-1]Rızıkları, ihtiyaçları ve her türlü iyilikleri ihsan husunda rahmetini mahlukatından hiç esirgemeyen anlamında olan Rahman, Rahim isminden daha geniş kapsamlı bir mana ifade eder. [/SIZE]
  <SMALL><SMALL>
  </SMALL></SMALL>[SIZE=-1]Rahmân, Yüce Allah'ın hem ismi hem de sıfatıdır. Bu isim, Allah lafzına bağlı olarak zikredildiğinde sıfat anlamındadır.Ancak Kur'an'da bu şekilde değil, özel isim olarak kullanılmıştır. Bu isim sadece Allah'a has özel isimlerden olduğu için daha çok bir isme bağlı olarak değil; yalnız zikredilmesi hoş karşılanmıştır. Rahman'ın bu şekilde kullanılması O'nun Rahman sıfatına ters gelmez. Çünkü Allah ismi de uluhiyet sıfatına delalet ettiği halde hiç bir zaman başka sına ait bir sıfat olarak zikredilmemiştir.[/SIZE]
  <SMALL><SMALL>
  </SMALL></SMALL>Kur'an'ın ilk ayeti olan Besmeledeki Rahman ve Rahim sıfatları arasındaki fark, Allah teala, Dünyanın Rahmanı ve Ahiretin Rahimidir cümlesinde veciz bir şekilde dile getirilmektedir. Rahman vasfı gereği Cenab-ı Hakk, dünyada bütün canlılara, mümin-kafir ayırımı yapmaksızın bütün insanlara, şefkat ve merhametle davranmayı kendi nefsine farz kılmıştır.

  Yüce Allah bir kudsi hadiste şöyle buyurur: "Rahmetim gadabımı geçmiştir."

  <SMALL>Tenbih : Kul, önce Allah'ın gafil kullarına merhamet edip onları olanca güçleriyle onları Allah yoluna vaaz ve nasihat etmek suretiyle çevirmeye çalışmalıdırlar. Bu konuda şiddet yolundan ziyade yumuşaklık ve şefkat yollarını tercih etmelidir. Asilere de merhamet gözü ile bakmalı, eziyet ve zulüm nazarı ile bakmamalıdır.

  Müminin başlıca gayesi, insanlardan ortaya çıkan her mâsiyetsanki kendi nefsinden ortaya çıkıyormuş gibi, o masiyeti onlardan bertaraf etmeye olanca gücüyle çalışmalı ve bu suretle onları Allah'ın gazabına uğramaktan kurtarmak olmalıdır.

  <SMALL>
  </SMALL></SMALL>İhlasla "Yâ Rahman" diye bir müslüman bu isme devam etse, kalbi yumuşar, zalimlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nâil olur.
  sss, αуѕєgüℓ, Okeanus ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 9. Lethe

  Lethe Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2010
  Mesajlar:
  8.551
  Beğenileri:
  8.202
  Ödül Puanları:
  113
  Allah

  [​IMG]

  Allah : O'nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.
  <SMALL>
  </SMALL>​
  <SMALL><SMALL><BIG>
  Cenab-ı Hak buyuruyor:</BIG>

  [​IMG]

  "E<BIG>n güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır." </BIG>
  <BIG></BIG></SMALL></SMALL>
  <SMALL>Kur'an'daki Esma'ül Hüsna'dan ilk inen isimdir. Çünkü ilk inen ayet besmeledir. Allah'ın doksan dokuz isminin en büyüğüdür..</SMALL>
  <SMALL>Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor:
  </SMALL>​
  <SMALL>Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever." </SMALL>
  <SMALL></SMALL>
  <SMALL>Esmâ'ül Hüsna'nın bütün anlamını içinde toplar. Yüce Yaratıcı'nın diğer bütün isimlerini kapsar. Bu yüzden el-Esmau'l-hüsna olarak bilinen bütün isim ve sıfatlar bu ada yandırılır. Bu nedenle "Rahman, Rahim, Aziz, Gaffar, Kahir Allah'ın adlarındandır deriz. " Ama Allah, Rahman'ın adlarındandır" demeyiz. </SMALL><SMALL>Allah isimi Kur'an'da 2697 yerde geçmektedir. </SMALL>
  <SMALL></SMALL>
  <SMALL></SMALL><SMALL>Allah'ın güzel isimleri vardır. En güzel isimler O'nundur. Gerçi Allah zatında birdir ve zatının ismi Allah'dır. Fakat sayı olan bir gibi eşi ve benzeri bulunabilecek şekilde bir birlikle değil, eşi ve benzeri bulunmayan üstün bir birlikle birdir. Zatında yalnızca vahid değil, birdir: İlâhî hitapta yer alan "Biz, şehadet ettik, yarattık." gibi çoğul kiplerindeki azamet ve ihtişam, işte ilâhî sıfat ve isimlerin bir araya gelmesinden doğan azamet ve yüceliği dile getirir ki, Allah yüce ismi, bütün bu sıfat ve isimlerin hepsini içine alan bir yüce isimdir. Allah ismi, Allah'ın kendisi gibi, eşi ve benzeri olmayan bir isimdir. Sıfat ve isimlerin çokluğu, zatın çokluğunu gerektirmeyeceğinden o isim ve sıfatların her biri Allah'ın eşsiz özelliklerinden birine delalet eder. Âdem'e öğretilen de isimlerin en güzelleridir.En güzel isimler Allah'a mahsustur. Öyleyse ey müminler, O'na o isimlerle dua ediniz, O'nu onlarla çağırınız veya O'nu bu güzel isimlerle adlandırıp anınız. Ve O'nun isimlerinde yamukluk edenleri terk ediniz. </SMALL>
  <SMALL></SMALL><SMALL><SMALL></SMALL></SMALL>
  Bu isimle çağrılan bir başka varlık olmamıştır, olmayacaktır da.

  <SMALL>Tenbih : Kul,</SMALL>Allah'a bütün kalbiyle bağlanmalıdır. Gözü O'ndan başkasını görmemeli, O'ndan başkasına iltifat eylememeli, O'ndan başka hiç kimseden bir dilekte bulunmamalı, O'ndan başkasından korkmamalıdır.


  <SMALL>İhlasla "Yâ Allah" diye bir müslüman bu isme devam etse, duası kabul olunur. Şeytanın şerrinden emin olur. Mutluluğa erişir. Duası kabul olur. Rızkı genişler ve Allah'ın izniyle şifa bulur.</SMALL>
  sss, αуѕєgüℓ, !!emine!! ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 10. Lethe

  Lethe Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2010
  Mesajlar:
  8.551
  Beğenileri:
  8.202
  Ödül Puanları:
  113
  Rezzak

  [​IMG]

  Rezzak : Rızık ihsan edici, <SMALL>tekrar tekrar, bol bol rızık veren.</SMALL>
  <B><BIG style="COLOR: rgb(0,0,0)"></B>
  <SMALL>Cenab-ı Hak buyuruyor:
  "</SMALL></BIG>[SIZE=+0]Allah, diledigine hesapsiz rizik verir." [/SIZE]
  [SIZE=+0]"[/SIZE]Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır..."

  <B>
  • <BIG>[SIZE=-1]<BIG>Beslenerek yaşamaları için bütün canlıların rızıklarını veren yalnız Allah Teala'dır. O'ndan başka rızık veren yoktur. Eğer Allah rızkı kulları için bolca yaysaydı, yeryüzünde taşkınlık yapar ve azarlardı. </BIG>[/SIZE]</BIG>Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kulun, her istediğini talep etmede helal yollardan hareket ettikten sonra, Rabbine müracaat etmesi lazımdır.
  </B>


  • [*]Kuluna karşı çok şefkatli ve merhametli olan Allah, insanları içinde sayılamayacak kadar çok nimetle dolu olan topraklarda yaşatır. Öyle ki insan toprağı ekip biçmeden bile toprak yemyeşil ürünler ve başaklar verir. İçinden sarı, kırmızı, yeşil, turuncu meyve ve sebzeler çıkar. Masmavi denizlerin içi ise yine binlerce çeşit ve lezzette balıklarla doludur. Bütün bunların yanında Allah insanlara hem yerdeki hayvanların etini, hem de gökteki kuşun etini yedirir, hayvanların içinden tertemiz süt çıkarır, arılara bal yaptırır... Bütün bunları insanlara Allah bağışlamaktadır. <SMALL></SMALL>


   [*]Tenbih: Kul, Allah'tan başkasından rızık beklememeli, bu konuda O'ndan başkasına dayanıp güvenmemelidir. Her müslüman, Allah'tan başka rızık veren birmutlak Rezzâk'ın olmadığını bilmelidir. Eğer başkası, geçinmesi için rızık veriyor görünsede gerçekte o, kendisine verileni vermektedir. O halde sen de Allah'ın sana rızık olarak verdiklerinden başkalarına ver ki, Allah sana daha fazlasını versin.
  Muhtaç olduğun halde, aşırı düşkünlük göstererek rızık arama. bil ki düşkünlükle rızık aranan sana takdir edilen rızkını kesinlikle artırmaz. Sana ancak takdir edilen rızık ulaşır, fazlası değil. O halde kendini küçük düşürerek rızık aramaktan vazgeç, onurunu ve izzeti nefsini koru.

  <B>
  • <BIG>[SIZE=-1]<BIG>Bir kimse sabah namazından önce evinin dört bir tarafına batıdan başlamak üzere </BIG>[/SIZE]</BIG><BIG>[SIZE=-1]<BIG>"Yâ Rezzâkü"</BIG>[/SIZE]</BIG><BIG>[SIZE=-1]<BIG> diye 200 kere okursa o eve fitne ve kötülük gelmez.</BIG>[/SIZE]</BIG>
  </B>
  sss, αуѕєgüℓ, !!emine!! ve diğer 3 kişi bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş