Felsefe 1.ve 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Konu 'Felsefe Dersi Yazılı ve Test Soruları' bölümünde 2αн!_∂3 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. 2αн!_∂3

  2αн!_∂3 Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  8 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.350
  Beğenileri:
  454
  Ödül Puanları:
  36

  1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

  Test Soruları

  1. I. Pozitivizm

  II. Entüisyonizm

  III. Realizm

  IV. Nihilizm

  Yukarıdaki felsefi yaklaşımlardan hangilerinin temel tartışmaları varlık hakkındadır ?

  A) I-II B) II-III C) III-IV D) II-IV E) I-III

  2. Siyaset felsefesinin, konusu itibariyle, aşağıdaki alanlardan hangisiyle daha çok ilişki içinde olması beklenir ?

  A) Psikoloji B) Sosyoloji C) Antropoloji D) Ekoloji E) Fizyoloji

  3. Bazı düşünürlere göre “Siyaset felsefesinin işi, ilk örneğini Aristoteles’de bulduğumuz bir siyaset teorisinin yaptığı gibi, devlet biçimlerini sıralamak, özelliklerini ayırt etmek ve giderek bunlar üzerine yargılar vermek değildir. Siyaset felsefesi, belli devlet biçimleri, belli yönetim tipleri hakkında karşılaştırmacı ve yargı verici bir tutumla iş görmez.” Bu görüş aşağıdaki niteliklerden hangisiyle çelişir ?

  A) Olması gerekeni inceleme B) Evrensel olma C) Varlığı bütünüyle ele alma

  D) Sübjektif olma E) Deneyle ispatlanabilir olma

  4. “Bütün bilgimiz ‘var olan’ bir şeyin bilgisidir. Bu durum bilimsel bilgiyle felsefi bilginin ortak noktasıdır. Ancak her iki alanın da bu ‘var olan’ hakkında soru sorma tarzları onları birbirinden ayırır.” Paragraf bilimle ontolojinin (varlık felsefesinin) hangi bakımdan birbirlerinden ayrıldıklarını iddia etmektedir ?

  A) Bilim ve felsefe, aynı varlıklara baksalar bile farklı nitelikleriyle ilgilenirler.

  B) Bilim ve felsefe, herhangi bir varlık karşısında aynı ilgiyi göstermeyebilir.

  C) Hem bilim hem de felsefe ‘var olmayanlarla’ ilgilenmezler.

  D) Felsefe ve bilim aynı varlıklarla ilgilenmezler, bu da onların en önemli özelliğidir.

  E) Bilim ve felsefe aynı varlıkla farklı zamanlarda ilgilenirler.

  5. Kant bir kitabında metafizik için “-bu bilim ki, başka her şeyde bilgisiz olan herkes, onda kesin bir yargıda bulunmaya cesaret ediyor, çünkü bu alanda gerçekten de, esaslı olanı boş laftan ayırt edecek kesin bir ölçü yoktur” der. Kant, burada metafiziğin hangi özelliğinden bahsetmektedir ?

  A) Metafizik nesnel bir bilgi dalıdır.

  B) Metafiziğin en önemli özelliği sınırlarının iyi belirlenmiş olmasıdır.

  C) Metafizik nesnel bir sınıra sahip değildir.

  D) Metafizik nesnel bir ölçüte sahip olmak zorunda değildir.

  E) Metafizik diğer bilgi dallarından öznel olmamasıyla ayrılır.

  6. “Bilim ‘var olan’ı o kadar çeşitli alanlara böler ki, dış görünüşüyle bu alanlar arasında herhangi bir ilgi görmek olanaksızdır; örneğin zamanımızda fizik, biyoloji o kadar çok alt alanlara ayrılmışlardır ki, onlar arasındaki bağı gözden kaçırmak çok kolaydır. Ancak ontoloji bu alt alanları ‘var olan’ adı altında tek bir bilginin alanı haline getiriyor ve ‘var olan’ların arasındaki derin bağı (böylece de bilimler arasındaki sıkı ilişkiyi) gösterebiliyor.” Paragraf bilimle felsefenin hangi yönüyle ayrıldığını iddia etmektedir ?

  A) Bilimde ölçme olduğu için teknoloji kurulabilir, ancak felsefenin teknolojisi yoktur.

  B) Bilimin sonuçları belli bir kesinlik ifade edebilir, felsefenin ise kesinliği yoktur.

  C) Bilimde objektiflik ön plandadır, felsefede ise sübjektiflik.

  D) Bilim parçacı bir yaklaşıma sahiptir, felsefe ise bütünleştiricidir.

  E) Bilim dış olaylara yönelirken, felsefe olaylardan içe (zihne) yönelir.

  7. “Bir felsefe disiplininin konusunu kesin çizgilerle bir diğerinden ayırmak mümkün değildir. Bir konudaki fikirler başka bir disiplinle ilgili temel kavramları kullanmayı da gerektirir çoğu zaman. Sözgelimi, bilgi felsefesindeki herhangi bir tez, içinde varlık, bilim ve din felsefesiyle ilgili temel kavramlardan yararlanır.” Paragrafta sözü edilen ana fikir, felsefi bilginin hangi özelliğiyle daha iyi açıklanabilir ?

  A) Felsefe bilgisi kümülatif (birikimsel) bir bilgidir. B) Felsefi bilgi sistemli ve düzenlidir.

  C) Felsefi bilgi varlığı bütünüyle ele alır. D) Felsefe bilgisi ilerleme özelliğine sahip değildir.

  E) Felsefi bilgi sübjektif bir bilgidir.

  8. “…Felsefeyle bilimler arasındaki ilişkinin tek yönlü olmadığını da ayrıca belirtmek gerekir. Yani, sadece felsefenin bilimsel çalışmalar üzerine etkisinden değil, bilimsel çalışmaların felsefi görüşler üzerine olan etkisinden de söz etmek gerekir. Nitekim, günümüz pozitivizminin doğuşunda bilimsel gelişmenin büyük etkisi olmuştur.” Paragrafta bilimle felsefi bir yaklaşım arasındaki ilişkinin hangi yönünden söz edilmektedir ?

  A) Bilimler daima felsefenin yol göstericisi olmuşlardır.

  B) Felsefe, bilimleri yönlendiren tek unsurdur.

  C) Felsefe bilimi etkilediği kadar bilim de felsefeyi etkileyerek yeni düşüncelere yol açar.

  D) Felsefenin olduğu kadar bilimin de bazı fikir ayrılıklarından dolayı metot arayışına girdiğini unutmamak gerekir.

  E) Felsefe ve bilim, karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenmezler.

  9. “Bilim ‘var olan’ı değil, ‘var olan’ın küçük bir alanını sorup soruşturmadan, onun temeline inmeyi düşünmeden ele alır ve kendi alanının başka alanlarla olan derin ilişkisine dokunmadan araştırmasına başlar.” Paragraf, bilimin hangi özelliği üzerinde durmaktadır ?

  A) Evrensel olma B) Deneye dayanma C) Olgulara dayanma D) Parçacı olma E) Kesinlik taşıma

  10. Felsefi bilginin genel geçer bir bilgi olmaması hangi özelliğiyle daha çok ilgilidir ?

  A) Sübjektif olmasıyla B) Evrensel olmasıyla C) Bütünleştirici olmasıyla D) Refleksif olmasıyla E) Birikimsel olmasıyla

  Devamı:

  11. “Son büyük savaştan beri Japonya’nın kuramsal fizik dalına sağladığı büyük bilimsel katkı, belki de Uzak Doğu geleneklerinde varolan felsefi fikirlerle fizikteki kuantum kuramının felsefi özü arasındaki benzerliğe işaret etmektedir” W.Heisenberg Paragrafta felsefenin hangi özelliği vurgulanmak istenmektedir ?

  A) Felsefe ortaya koyduğu evrensel fikirlerle bilimin gelişimine yardımcı olmaktadır.

  B) Felsefe, bilimlerle olan ilişkisinde önceden belirlenemeyecek birtakım sonuçlara neden olabilir.

  C) Felsefe için neyin önemli olduğunu bilim belirler.

  D) Felsefi fikirlerin doğruluğu zamanla bilimin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkar.

  E) Bilimsel kuramlar ve bilhassa fizik, felsefenin söylediklerine uymak zorundadırlar.

  12. “Felsefe, yeni gerçeklere açık olan, onları irdeleyen ve eleştiren; her konuyu kökünden ele alarak aydınlığa kavuşturmak isteyen derinlemesine düşüncenin çabasıdır. Başka bir deyişle, varlığın tümü gibi, felsefenin bulguları ve açıklamaları da sürekli olarak ortaya çıkan, değişikliğe uğrayan, bir bölümü ve bir başka biçimde varlığını sürdüren şeylerdir.” Paragraftan felsefeyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz ?

  A) Felsefe eleştirel bir tutumla hareket eder.

  B) Diğer bazı dallarda olduğu gibi felsefede de değişim söz konusudur.

  C) Her felsefe sistemi nesnel olgulara dayalıdır.

  D) Filozof derinlemesine araştırma yapar ve peşin kabullere gitmez.

  E) Bütün felsefe sistemleri, felsefedeki çeşitliliğin birer göstergesidirler.

  Klasik sınav soruları

  13. “Devlet, tek insanın eylemlerini düzenlemek için yeterli olmayan vicdanın yerine geçer” görüşünü örneklerle açıklayınız. (15 puan)

  14. G. Or**ll ve A. Houxley gibi düşünürler diğerlerinin aksine korku ütopyaları ortaya koymuşlardır. Sizce, korku ütopyaları ortaya koymanın sebebi nedir ? Örnekle açıklayınız (10 puan)

  15. Aşağıdaki sorulardan sadece bir tanesini cevaplayınız.

  a) Siyasetle siyaset felsefesi arasındaki farkı örnekle açıklayınız. (15 puan)

  b) Felsefe ile bilimin varlığa ilişkin temel bakışını örneklerle karşılaştırınız. (15 puan)
  Özel Üye Esra bunu beğendi.
 2. arzu_asi

  arzu_asi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.141
  Beğenileri:
  254
  Ödül Puanları:
  36
  11.sınıf felsefe 2.dönem 2.yazılısı

  2008 /2009 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ATAKENT LİSESİ FELSEFE DERSİ II. DÖNEM
  II. YAZILI DEĞERLEMDİRME SORULARI (11/B)

  Adı –Soyadı:
  No:
  1- İdeal düzeni reddeden akımları tanımlayınız
  2- İktidar-yönetim-meşruiyet-birey kavramlarını tanımlayınız  3-Siyasette kuvvetler ayrılığı prensibi ne demektir?  4-Mevlana’nın ahlak ile ilgili düşüncelerini yazınız.  5- Platon’un sanat ile ilgili görüşlerini yazınız.
  6-Aldous Huxley ‘in “Cesur Yeni Dünya” ütopyasını anlatınız.

  7-Sivil toplumu tanımlayınız. Ülke gelişimindeki rolünü yazınız.  8-Kendi ütopianızı yazınız Açıklayınız .(Mantıksal anlatım 10 + kavram kullanımı 10 + Filozoflardan örnekler 10 = 30 Puan)

  Not: (1,2,3,4,5,6,7 sorular 10 puan, 8. soru 30 puandır.) süre 40 Başarılar


  Özel Üye Esra, BySerhad ve .:SusKuN:. bunu beğendi.
 3. 4-4-2

  4-4-2 Üye

  Katılım:
  8 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları !

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...
  1. Etik kavramı ve ahlak kavramı arasındaki farklılığı açıklayınız.

  2.Kant'a göre ödev ahlakını açıklayınız.

  3.Ahlak felsefesinin temel kavramları nelerdir?

  4.Bergson'a göre sezgi ve özgürlük ilişkisinin ahlak felsefesinde nasıl kurulduğunu açıklayınız.

  5.Sokrates'in ''Kendini bil.'' sözünü temel alarak Sokrates'in ahak felsefesini açıklayınız.

  6.''İnsan her şeyin ölçüsüdür.''diyen sofistlerin ahlakla ilgili görüşlerini açıklayınız.

  7. Siyaset bilimi kavramı ve siyaset felsefesi kavramı arasındaki fark nedir?

  8.Nihilistlerin ideal düzeni reddetmelerinin sebebi nedir?

  9.Pozitif hukuk kaynağını niçin doğal hukuktan alır?

  Sorular-2

  11.Sınıf Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

  1.Klasik görüşün bilime bakış açısını açıklayınız.

  2.Bilimsel bilginin özellikleri nelerdir?

  3.Klasik görüşe yapılan eleştrileri açıklayınız.

  4.Dogmatik bilginin bilim tarihine verdiği zararlardan tarihi örnekler veriniz.

  5.Pradigma kavramını örnek vererek açıklayınız.

  6.Varlık felsefesinin kapsadığı problemler nelerdir?

  7.Panteizm ne anlama gelmektedir?Hangi belli başlı filozoflar bu akımdan etkilenmişlerdir?

  8.Metafiziğin varlık dünyasına sorduğu temel sorular nelerdir?

  9. Realizmin varlıık dünyasına bakış açısını açıklayınız.
  Özel Üye Esra, attack ve abdullah1354 bunu beğendi.
 4. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  11.Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları [ Cevapları Yok ]

  1. Yapılan bir eylemin sorumluluğu ile özgürlük kavramı arasındaki ilişkiyi örnekle açıklayınız. (15 p)

  2. Bilim ele aldığı olgular üzerinde iyi, kötü, doğru, yanlış, haklı, haksız vb gibi değer yargılarında bulunmaz. Bu durum bilimin hangi özelliğini gösterir?

  3. J. P. Sartre’ın varoluş özden önce gelir” sözünü açıklayınız.

  4. Metafizik ve ontoloji kavramları ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.

  5. Aristoteles’e göre bir varlığın ortaya çıkışında hangi nedenler söz konusudur? Bir örnek üzerinde belirtiniz.

  6. “Kurallar insana her zaman baskı yapar, insanın istediğini yapmasına engel olur. Bu kurallar topluluğunu oluşturanlardan biri de ahlak kurallarıdır. Bu nedenle ahlak kuralları kaldırılmalıdır” görüşü hangi felsefi akıma aittir?

  7. Herakleitos’un “savaş her şeyin babasıdır” sözüyle anlatmak istediği nedir? Açıklayınız.

  8. Platon varlığı kaça ayırır? Kısaca bilgi veriniz.
  Özel Üye Esra ve okanmercan bunu beğendi.
 5. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  Felsefe nedir?
  Bilgi nedir? Sanat bilgisinin özelliklerini açıklayınız.
  Descartes in şüphe anlayışıile septiklerin şüphe anlayışı arasındaki fark nedir?
  Bilim ve felsefenin farkları nelerdir?
  Bilgi kuramının temel soruları nelerdir?
  Doğruluk ve gerçeklik arasındaki fark nedir?
  Felsefe neden gerekilidir?
  Platon un idea anlayışını açıklayınız?
  Bilgi felsefesinin temel kavramları nelerdir?
  Bilgi felsefesinin konusu nedir?
  Hegel in diyalektik anlayışını açıklayınız.
  August Comte nin 3 hal yasasını açıklayınız.
  İnsan bilgiye niçin ihtiyaç duyar?
  Epistomoloji,mantık,sezgicilik,kritisizm,pragmtizm,ontoloji ve entüisyonizm kavramlarını açıklayınız?
  Özel Üye Esra bunu beğendi.
 6. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  11.Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı Soruları [ Cevapları Yok ]

  AD – SOYAD : SINIF: NO:
  2007-2008 YILI ……………….LİSESİ FELSEFE DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI B GRUBU


  1. Siyaset, hem siyaset biliminin hem de siyaset felsefesinin konusudur. Ancak siyaset bilimi varolanı incelerken, siyaset felsefesi olması gerekeni yani ideal olanı inceler.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinden çok siyaset biliminin ilgilendiği sorulardan biridir?
  a. Devlerin tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?
  b. Ütopik düzen gerçekleşebilir mi?
  c. İdeal devlet düzeni olabilir mi?
  d. Meşruiyetin ölçütü nedir?
  e. Sivil toplum gerekli midir?

  2. Karl Marx, kapitalist ekonomiyi yarattığı sınıf ayrımı nedeniyle, insanlık dışı bir sömürü aracı olarak nitelemiştir. Bu ekonomiden kurtulmanın yolu olarak üretim araçlarının tümünü kamulaştırmayı önermiştir.
  Buna göre, Karl Marx ideal düzenin ölçütü olarak aşağıdakilerden hangisini görmektedir?
  A) Adaleti B) Eşitliği C) Özgürlüğü
  D) Hukuku E) Temel hakları

  3. I. Hak ve özgürlükleri devlete karşı savunabilen özgür ve özerk vatandaşların oluşturduğu bütündür.
  II. devletin içte ve dışta kararlar alıp bunları uygulayabilmesidir.
  Verilenler aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisine karşılık gelir?
  A) Bürokrasi – Egemenlik B) Toplum – İktidar C) sivil toplum – Egemenlik D) Bürokrasi – Meşruiyet E) Egemenlik –Toplum

  4. Bürokrasi akılcı bir örgütlenme biçimi olarak devletin yönetim yükümlülüklerini gerçekleştiren vazgeçilmez bir yapılanma şeklidir.
  Buna göre, bürokrasi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  a. Devlete alternatif bir güçtür.
  b. Devletin işlevselliğini sağlar
  c. Her bakımdan devletin işleyişini zayıflatır.
  d. Özgürlükleri engelleyici yapıdadır.
  e. Kolayca terk edilebilir özellikler taşır.

  5. Sofistler, insanın oluşturduğu düzenin doğal durumdaki güç dengesini bozduğunu, bu düzenin egemen olanlara yaradığını öne sürerler. Onlara göre, doğa insanları eşit yaratmıştır. Ancak toplumsal düzen, insanları yöneten ve yönetilen, özgür ve köle olarak ayırmıştır. Dolayısıyla insan doğasına uygun düzen arayışları boşuna bir çabadan öteye geçemez.
  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin toplumsal düzen anlşayışlarını en iyi özetlemektedir?
  a. İnsan, doğasına uygun devleti oluşturmalıdır.
  b. Devlet insanın özüne uygun doğal bir kurumdur.
  c. Her yerde geçerli toplumsal kurallar vardır.
  d. İnsanlar arasındaki çatışma devletin kurulmasıyla yok olur.
  e. İnsanın özüne uygun ideal bir toplumsal düzen yoktur.

  6. Bir mimarın projesine dayanarak birbirinin benzeri aynı güzellikte yüzlerce konut yapılabilir. Ama bunlar sanat eseri değildir. Oysa Mimar Sinan’ın ünlü yapıtlarından biri olan “Süleymaniye Camii” bir sanat eseri olarak kabul edilebilir. Çünkü bu yapıt herhangi bir yapıt olmaktan uzaktır.
  Buna göre, bir yapıtın sanat eseri olma koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mimarının ünlü olması B) Kendi türünde özgünlük taşıması
  C) İnsan yaratısı olması D) Manevi yönünün bulunması
  E) Yapıtın eski çağlara ait olması
  7. Küçük bir akarsuyun oluşturduğu çağlayan, tarla kenarındaki gelinciklerya da kanaryanın ötüşü “güzel” olmalarına rağmen, sanat felsefesinin konusuna girmezler. Buna karşılık Cahit Külebi’nin “Atatürk’e Ağıt” adlı şiiri ya da Picasso’nun “Guernica” adlı tablosu birer sanat ürünü olduklarından sanat felsefesinin inceleme alanına girerler.
  Buna göre, bir güzelliğin sanat felsefesinin inceleme alanına girebilmesi içintaşıması gereken özellik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
  A. Mutlak ve kalıcı olması
  B. İnsan ürünü olması
  C. Doğada bulunması
  D. Genel olarak kabul görmesi
  E. Büyük sanatçılarca yansıtılması

  8. Benedetto Croce’ye göre, sanat, sanatçının hayal gücünde ve ruhunda meydana gelen ama bir kez olup biten bir estetik yaşantıdır. Bu yaşantı, sanatla doğa arasında mutlak bir ayrım yapar. Bu anlayış, doğada ideal olanın ve mükemmelliğin bulunmadığını savunur. Mükemmelliği arayan sanatın, doğada hiçbir şekilde olmayan bir şeyi yarattığını dile getirir.
  Bu yaklaşıma göre, yaratma kuramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A. Mükemmel varlık sanat eserinde kendini gösterir.
  B. Dış dünyadakinden farklı ürünler meydana getirir.
  C. Sanatçının duyguları belirleyicidir.
  D. Sanatla dış dünya arasında kesin bir ayrıma gidilir.
  E. Doğanın aslına uygun tasvir edilmesidir

  9. I. Aristoteles’e göre güzellik, nesnenin parçaları arasındaki uyumlu orantıdan kaynaklanır.
  II. Plotinos’a göre güzellik, tanrısal aklın evrende ışımasıdır.
  III. Augustinus’a göre güzelliğin nedeni olan uyum, Tanrı’nın mükemmelliğinden kaynaklanır.
  IV: Hegel’e göre, mutlak ruhun nesnelerde görünün hale gelmesidir.
  V. Croce’ye göre güzellik, muutluluk veren bir ifadedir.
  Verilenlerden hangilerinde filozofların güzellik anlayışlarının idealist olduğu söylenemez?
  A) Yalnız V B) II veIII C) I ve V D) I, III ve V E) II ve IV

  10. Kant’a göre bir nesnenin güzel olduğunu söylemek, kişisel bir yargıda bulunmaktan öte bir anlam taşır. Çünkü insan bir şeyi güzel bulduğunda, herkesin o şeyi güzel bulmasını bekler.
  Buna göre, Kant’ın güzellik anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A. Kişisel beğeniden kaynaklanır.
  B. İyilik ve doğrulukla ilişkilidir.
  C. Faydacı bir yaklaşımın ürünüdür.
  D. Evrensel bir nitelik taşır.
  E. Tamamen deneyime dayalıdır.

  Klasik sorular (11.soru 10 puan, diğerleri 15’er puandır.)

  11. İstenen ütopya anlayışını korku ütopyalarına dönüştüren nedenleri yazınız.
  12. Platon Devlet’te kurguladığı toplum düzeninde kaç sınıfın olduğunu ve görevlerini yazınız.
  13. George Orwell’ın 1984’ü hakkında bilgi veriniz.
  Başarılar Dilerim
  Özel Üye Esra bunu beğendi.
 7. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  AD – SOYAD : SINIF: NO:

  FELSEFE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI A GRUBU

  1. Bilim felsefesinin konusu nedir? Belirtiniz. (10 p)
  2. “Cehalet bilgiden daha fazla güven telkin eder: şu ya da bu sorunun bilim tarafından asla çözülemeyeceğini kendinden öylesi emin bir ifadeyle öne sürenler, çok bilenler değil az bilenlerdir.” (Charles Darwin) sözünü yorumlayınız. (20 p)

  3. Aşağıdaki ifadelerdeki boşluklara uygun isimleri ya da kavramları yazınız. (15 p)
  a. Alman filozof …………………………....………. insan zihninde, herkesi aynı hükme vardıran birtakım ilkeler bulunduğu kanısındadır. Bunlara “kategori” adını verir. Bu kategoriler on iki tanedir. Geneldir, zorunludur, kişilere göre değişmezler, sabittirler. İçleri boş olan bu kategoriler, ancak duyu organlarından gelen birtakım verilerle dolarlar ve böylece bilgi oluşur.
  b. “Hayat ve olaylar değiştiğine göre, insanın ihtiyaçları da değişir; bu durum hakikatlerin de değişmesini doğurur. Çünkü, hakikat insanın işine yarama ya da fayda demektir” görüşü ……………………………………………………… aittir.
  c. “Bir “at”ı ele aldığımızda “at” tan duyularla algıladığımız tek tek koşum ya da koşu atını değil, düşünsel olarak kavradığımız bir at özünü anlarız” görüşü kime ya da hangi yaklaşıma aittir? ……………………………………………………

  4. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)
  a. “Dışarıda bir gerçeklik vardır, dışarıdadır, ama, bununla birlikte zihnimize doğrudan doğruya verilmiştir. Bu gerçeklik hareketliliktir. Ortada yapılmış şeyler yoktur, yalnız yapılmakta, oluşmakta olan şeyler vardır, ortada öylece durup duran durumlar yoktur, değişmekte olan durumlar vardır.” Henri Bergson’un bu görüşleri bağlamında bilgi anlayışı hakkında bilgi veriniz.
  b. Protagoras’ın “Her bir şey bana nasıl görünürse benim için böyledir; sana nasıl görünürse senin için de öyle.” Sözünü bilgi kuramı açısından değerlendiriniz.

  5. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)
  a. Klasik bilim anlayışına eleştirel yaklaşan Karl Popper'a göre ileri sürülen bilimsel yargılar niçin hiçbir zaman kesin olarak doğrulanamaz? Açıklayınız.
  b. Thomas Kuhn’a göre paradigma nedir? Bir paradigmadan başka bir paradigmaya geçiş niçin ve nasıl olmaktadır? Açıklayınız.

  6. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)
  a. Bilimin özelliklerinden ‘seçici olma’ ne demektir? Açıklayınız.
  b. Bilimin özelliklerinden evrensel olma ne demektir? Açıklayınız.

  Test Soruları (Cevapları daire içine alınız. Doğru cevaplar 5’er puandır)
  7.Locke matematiğin ve mantığın ilkelerinin doğuştan ilkeler olduğuna karşı çıkar.Ona göre bu ilkeleri çocuklar, okumamışlar ve budalalar bilmezler.Doğuştan olsalardı,onların da bilmesi gerekirdi.Çocuk acıyı tatlıdan, kırmızıyı yeşilden ayırmayı çelişmezlik ilkesini öğrenmeden çok önce öğrenir.
  Paragrafa göre Locke’un bilgi yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A)Bilginin kaynağını akıl ve mantık ilkeleri oluşturur.
  B)Bilginin kaynağı duyum ve gözlemlerdir.
  C)Bilginin kaynağı sezgisel yaklaşımdır.
  D)Bilginin kaynağını inanç oluşturur
  E)Bilginin kaynağı akıl ve duyumdur.

  8. İlk bilim adamı bir nesneye "acaba bu bana yiyecek, giyecek, barınak, araç, oyuncak veya silah sağlar mı ?" diye değil, sadece öğrenme, bilme merakını doyurma amacı ile yaklaşmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz ?
  A) Bilimin başlangıcında manevi çıkar maddi çıkardan önce gelmiştir.
  B) Bilimde esas olan bilim adamlarının araştırma meraklarıdır.
  C) Bilimsel araştırmaların temelinde merak ve öğrenme ihtiyacı vardır.
  D) Bilim ad***** değil onun uğraştığı projelere destek verilmelidir.
  E) Bilim adamının düşünce yapısının merakla oluşmadığı düşünülemez.
  Özel Üye Esra ve okanmercan bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş