Felsefe I.Dönem I.Yazılı Soruları

Konu 'Felsefe Dersi Yazılı ve Test Soruları' bölümünde 35dy34 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. 35dy34

  35dy34 Üye

  Katılım:
  4 Kasım 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar bugün felsefe sınavı olduk ve soruları sizinle paylaşmak istedim. İşte sorular;
  1-Felsefe bilgisinin özelliklerinden beş tanesini yazınız.
  2-Felsefe bilgisi ile dinsel bilgi arasındaki farklılıkları söyleyiniz.
  3-Ortaçağ İslam felsefesinde savunulan düşünceyi açıklayınız
  4-I.Kant'ın : " felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir." sözünde ne anlatılmak istendiğini yazınız.
  5- Bilginin temel kavramlarından temellendirme ve bilgi öğelerini açıklayınız
  6-Bilginin genelleyici olması nedir? açıklayınız.
  7-Gün****k bilginin özelliklerini yazınız.
  8-Metafiziğin konusu nedir?

  Umarım yardımcı olur :)
  Son düzenleyen: Moderatör: 24 Kasım 2008
 2. arzu_asi

  arzu_asi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.141
  Beğenileri:
  254
  Ödül Puanları:
  36
  sakarya7b bunu beğendi.
 3. ozqe__

  ozqe__ Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2009
  Mesajlar:
  22
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  11.sınıf Felsefe 1.Dönem 1.yazılı

  SORULAR
  S-1Sofisteler kimdir kısaca hakkında bilgi veriniz
  S-2 Auguste Comte’ göre neyi bilgisini bilebiliriz. Kısaca açıklayarak yazınız
  S-3 Bilgiyi tanımlayarak bilgi türlerini yazınız
  S-4 Gün****k bilginin özelliklerini yazınız
  S-5Felsefe ile sanatın farklı yönlerini yazınız
  S-6Bilgi kuramın temel kavramlarından olan doğruluğu tanımlayarak örnek veriniz
  S-7Descartesin şüphesi ile septikçileri şüphesi arasındaki farkı yazınız
  S-8Rasyonalistlerin bilgi hakkındaki görüşleri yazınız
  S-9Aristoya göre bilgi edinme yollarını kısaca açıklayarak yazınız. Ve ona göre gerçek ve doğru olan bilgi neyin bilgisidir yazınız
  S-10= Felsefi düşünüş hangi kültürde ortaya çıkmıştır yazınız

  sakarya7b bunu beğendi.
 4. ozqe__

  ozqe__ Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2009
  Mesajlar:
  22
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  Felsefe nedir?
  Bilgi nedir? Sanat bilgisinin özelliklerini açıklayınız.
  Descartes in şüphe anlayışıile septiklerin şüphe anlayışı arasındaki fark nedir?
  Bilim ve felsefenin farkları nelerdir?
  Bilgi kuramının temel soruları nelerdir?
  Doğruluk ve gerçeklik arasındaki fark nedir?
  Felsefe neden gerekilidir?
  Platon un idea anlayışını açıklayınız?
  Bilgi felsefesinin temel kavramları nelerdir?
  Bilgi felsefesinin konusu nedir?
  Hegel in diyalektik anlayışını açıklayınız.
  August Comte nin 3 hal yasasını açıklayınız.
  İnsan bilgiye niçin ihtiyaç duyar?
  Epistomoloji,mantık,sezgicilik ,kritisizm,pragmtizm,ontoloji ve entüisyonizm kavramlarını açıklayınız
 5. ozqe__

  ozqe__ Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2009
  Mesajlar:
  22
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  Felsefe Test soruları 1.Dönem 1.yazılı

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Buradan indirebilirsiniz.
  - Alıntı-
  komodo bunu beğendi.
 6. ozqe__

  ozqe__ Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2009
  Mesajlar:
  22
  Beğenileri:
  22
  Ödül Puanları:
  0
  Aşağıda belirtilen özelliklerin hangi bilgi türüne ait olduğunu yazınız. (10P)
  I. Aklın belli bir alanda, belli bir yöntemle elde ettiği bilgilerdir. ………………………………………………………………………
  II. Kişinin duyuş ve düşünüş biçimine göre değişen öznel bilgilerdir. ………………………......................................... .....
  III. Doğanın işe yarar hale dönüştürülmesinin bilgisidir. ………………………………………………………………………………………….
  IV. Belli bir yönteme dayanmayan, tecrübelerle kazanılmış bilgilerdir. ……………………………………………………………….
  V. Evreni parçalara bölmeden bir bütün halinde kavrayan tümel bilgilerdir. ………………………………………………….
 7. kopukpiriest

  kopukpiriest Üye

  Katılım:
  21 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  11.sınıf felsefe 1.dönem 1.yazılı soruları

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  FELSEFE DERSİ
  1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI A GRUBU
  Test Soruları (Cevapları daire içine alınız)
  1. Felsefi sorunların sonsuz olarak nitelendirilmesinin nedeni onların çözümlenemez olması değil, her dönemin onları kendine özgü bir biçimde ortaya koymasıdır." Paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

  A) Felsefede çözümlenmemiş sorun yoktur.
  B) Felsefe ileriye dönük sorunlarla ilgilenmez.
  C) Felsefede sorunlar her dönemde şartlara göre yeniden ele alınır.
  D) Felsefede her sorun bir döneme aittir ve o döneme göre ele alınmalıdır.
  E) Felsefi sorunlar olgulara dayanmakla birlikte akılla temellendirilir.

  2. "Doğa bilimleri kavramını belirlemeğe çalışırken bazı özelliklerini belirlemek gerekir. Doğa biliminin başta gelen ve onu mantık, matematik, din gibi diğer düşünme disiplinlerinden ayırt edici özelliği olgusal oluşudur."
  Yukarıdaki paragrafa göre bilim hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir ?

  A) Temel sorun doğa bilimlerine ait önermelerin doğruluğu ya da yanlışlığıdır.
  B) Doğa bilimleri ne kadar akla uygun görünürse görünsün, konusuyla ilgili olarak eleştirici tutumu elden bırakmaz.
  C) Doğa bilimleri genelleyicidir, tek tek olgularla değil olgu türleriyle uğraşır.
  D) Doğa bilimlerine ait önermelerin tümü doğrudan ya da dolaylı olarak, gözlenebilir olguları dile getirir.
  E) Doğa bilimleri, ulaştığı sonuçların her türlü çelişkiden uzak, kendi içinde tutarlı olmasını ister.

  3. "Felsefe ile toplumun karşılıklı etkileşiminin dayandığı ilkeyi bulmak için, felsefenin toplumsal işlevlerini, toplumda oynadığı rolü gözden geçirmek, felsefi bilinçle toplumsal gerçekliğin kendine has biçimini belirlemek ve felsefi sorunların evriminin toplumların gelişme aşamasına bağlı olduğunu sergilemek gerekir." Buna göre felsefenin hangi özelliğinden söz edilebilir ?

  A) Felsefe her zaman için toplumsal sorunların bir adım önünde yer almıştır.
  B) Felsefe yapabilmek için toplumsal bir bilgi birikimi şart değildir.
  C) Çoğu felsefi sorun, toplumsal sorunların gelişmesine paralel olarak ortaya çıkar ve gelişir.
  D) Toplumsal sorunların çözümü için felsefe şarttır.
  E) Toplumsal sorunlar, felsefi sorunlarla karşılaştırıldığında ilk sırayı alır.

  4. K.Jaspers "Felsefi meselelerde herkes, kendini hüküm vermeye muktedir görür. Bilimlerde eğitim, öğretim ve metot, anlamanın şartı olarak kabul edildiği halde, felsefeye gelince, zaten işin içinde bulunulduğu, konuşmaya katılınabileceği iddiası yükselir. İnsan oluşumuz, kendi kaderimiz ve hayat tecrübemiz yeterli şart olarak kabul edilir" der.
  Paragrafta sözü edilen problem felsefenin hangi özelliğiyle ilgilidir ?

  A) Genel-geçer bilgi olmasıyla B) Sübjektif bir bilgi olmasıyla
  C) Birikimsel bir bilgi olmasıyla D) Bütünleştirici bir bilgi olmasıyla
  E) Bilimi konu edinmesiyle

  5. Aşağıdakilerden hangisi formel bilimler için söylenemez ?

  A) Doğa olaylarıyla ilgilenmezler. B) Temel metot olarak tümdengelimi kullanırlar.
  C) Olguları konu edinmezler D) Deney en önemli veri kaynağıdır.
  E) Zaman ve mekandan bağımsız konularla ilgilenir.

  6. Bilimlerin formel bilimler, insan bilimleri ve doğa bilimleri şeklinde sınıflandırılmalarında aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur ?

  A) Kullandıkları metotlar B) İlgilendikleri konular C) Bilginin elde ediliş şekli
  D) Kullandıkları benzer kavramlar E) Araştırmalarının nesneleri

  7. "Bilimsel kuram (teori), bilimsel yasadan daha geniş, daha büyük ve daha sistemli olan, sistemli olarak düzenlenmiş çeşitli olayları açıklayan varsayımlardır."
  Buna göre bilimsel kuramın hangi özelliğinden söz edilebilir ?

  A) Bir kuram, doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlandığında kuram olmaktan çıkar.
  B) Bilimi bilim yapan şey bir kuramın doğruluk derecesidir.
  C) Her kuramı bir bilim adamı ortaya koyar.
  D) Bilimsel kuramlar olgulara dayanmak zorundadırlar.
  E) Kuramlar deneyle ispatlandıktan sonra ortaya atılırlar.

  8. "Hayatla bilimsel bilginin iç içeliği, bireyin 'kafa yapısının' oluşumunda da kendini gösterir. Bu bilgi türü, kişiye belli bir düşünme tarzını benimsetir. Onu deney ve gözlemden kaynaklanmayan, olgularla temellendirilmeyen genellemeler yapmaktan alı koyar. Eleştirici, araştırıcı, hoşgörülü, tek cümleyle 'çağının insanı' yapar."
  Yukarıda verilen parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz ?

  A) İnsan yaşayışında bilimsel yaklaşımın etkisi vardır.
  B) İnsanlar bilimsel yaklaşım sayesinde olaylara önyargılı bakmazlar.
  C) Bilimsel bilginin temelinde deney ve gözlem vardır.
  D) Bilimsel yaklaşıma sahip kişiler eleştirici ve araştırıcıdırlar.
  E) Bilimsel bilgi teoriden öte gitmeyen, pratiği yapılamayan bir bilgi topluluğudur.


  Klasik sınav soruları
  9. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)
  a) Formel (ideal) bilimlerin daha çok tümdengelim, doğa bilimlerinin ise tümevarım yöntemini kullanmalarının nedenini örneklerle açıklayınız.
  b) Dini bilgi ile felsefi bilginin farklılıklarını örnekle açıklayınız.

  10. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)
  a) “Felsefi düşünüşü diğerlerinden ayırt eden özelliklerden biri de, onu bizi onayladığımız her şey ya da çıkardığımız her sonuç için gerekçeler göstermeye zorlamasıdır.” cümlesini kısaca açıklayınız.
  b) “Sokrates’e göre felsefe, sorularımıza yanıt vermekle sorumlu değildir. O daha çok yanıtlarımızı sorgulamakla sorumludur.” cümlesini kısaca açıklayınız.

  11. K.R.Popper’i, bilimi ürün olarak gören diğer düşünürlerden ayırt eden özellikler nelerdir ? Açıklayınız. (15 puan)

  12. Aşağıdaki sorulardan sadece birini cevaplayınız. (15 puan)
  a) T.Kuhn’a göre “paradigma” nedir ? Bilimin gelişimindeki rolü nedir ? Açıklayınız.
  b) Bilimin bir etkinlik olması ne demektir ? Örnekle açıklayınız.

  Başarılar...
 8. Moderatör Gül

  Moderatör Gül Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  3 Kasım 2009
  Mesajlar:
  2.216
  Beğenileri:
  973
  Ödül Puanları:
  0
  SORULAR
  S-1Sofisteler kimdir kısaca hakkında bilgi veriniz
  S-2 Auguste Comte’ göre neyi bilgisini bilebiliriz. Kısaca açıklayarak yazınız
  S-3 Bilgiyi tanımlayarak bilgi türlerini yazınız
  S-4 Gün****k bilginin özelliklerini yazınız
  S-5Felsefe ile sanatın farklı yönlerini yazınız
  S-6Bilgi kuramın temel kavramlarından olan doğruluğu tanımlayarak örnek veriniz
  S-7Descartesin şüphesi ile septikçileri şüphesi arasındaki farkı yazınız
  S-8Rasyonalistlerin bilgi hakkındaki görüşleri yazınız
  S-9Aristoya göre bilgi edinme yollarını kısaca açıklayarak yazınız. Ve ona göre gerçek ve doğru olan bilgi neyin bilgisidir yazınız
  S-10= Felsefi düşünüş hangi kültürde ortaya çıkmıştır yazınız


  Bilgi nedir? Sanat bilgisinin özelliklerini açıklayınız.
  Descartes in şüphe anlayışıile septiklerin şüphe anlayışı arasındaki fark nedir?
  Bilim ve felsefenin farkları nelerdir?
  Bilgi kuramının temel soruları nelerdir?
  Doğruluk ve gerçeklik arasındaki fark nedir?
  Felsefe neden gerekilidir?
  Platon un idea anlayışını açıklayınız?
  Bilgi felsefesinin temel kavramları nelerdir?
  Bilgi felsefesinin konusu nedir?
  Hegel in diyalektik anlayışını açıklayınız.
  August Comte nin 3 hal yasasını açıklayınız.
  İnsan bilgiye niçin ihtiyaç duyar?
  Epistomoloji,mantık,sezgicilik,kritisizm,pragmtizm,ontoloji ve entüisyonizm kavramlarını açıklayınız?


  SORU1=Felsefe ve sanat arasındaki farkları yazınız?
  SORU2=Gün****k bilgi türünü kısaca açıklayınız?
  SORU3=Doğruluk nedir?
  SORU4=Demokritos ve anaxsimenese göre evrenenin ana maddesi nedir?
  SORU4=Temellendirme nedir?
  SORU5=John locke zihni benzetir(tabula rosa_boş levha)
  SORU6=İmmanal Konta göre akla dayanmayan bilgi ,deneye dayanmayan bilgi isedür(boş ve kör)
  SORU7=Hegel niçin idealist kabul edilir?
  SORU8=Sözlük anlamı olarak felsefe nedir?
  Son düzenleyen: Moderatör: 28 Kasım 2010
 9. arzu_asi

  arzu_asi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.141
  Beğenileri:
  254
  Ödül Puanları:
  36
 10. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  11.Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları [ Cevapları Yok ]

  AD – SOYAD : SINIF: NO:
  FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI A GRUBU

  1. Yapılan bir eylemin sorumluluğu ile özgürlük kavramı arasındaki ilişkiyi örnekle açıklayınız. (10 p)
  2. Bilim ele aldığı olgular üzerinde iyi, kötü, doğru, yanlış, haklı, haksız vb gibi değer yargılarında bulunmaz. Bu durum bilimin hangi özelliğini gösterir?(10p)
  3. J. P. Sartre’ın “varoluş özden önce gelir” sözünü açıklayınız.(15 p)
  4. Aristoteles’e göre bir varlığın ortaya çıkışında hangi nedenler söz konusudur? Bir örnek üzerinde belirtiniz.(10 p)
  5. Kant’ın ödev ahlakının ilkesi “öyle hareket et ki, hareketlerinin ilkesi (yasası) aynı zamanda başka insanlar için de bir ilke (yasa) olsun” şeklindedir. Bu görüşü örnekle açıklayınız.(15 p)

  6. Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde tamamlayınız.(15 puan)• Felsefe varlıkları incelerken varlığı………………………..………………...inceler.
  • Fenomenolojide varlığı anmada kullanılan yöntem ………………………………........ …………………….…………dır.
  • Bilimi anlamaya yönelik iki yaklaşım vardır.Bunlar………………………….…….ve …………………………..……dir.
  • Varlığı insan zihninden bağımsız olarak var kabul eden ve maddi cinsten olduğunu savunan görüşe ………………………………………………; varlığın ilk ve en önemli ögesinin idea (düşünce ) olduğunu öne süren öğretiye felsefede ……………………………………………… denilmektedir.
  • Dış dünyadaki varlıkları gözlemleyen ……………………………………, onların en az iki ögeden meydana gelmek durumunda olduğu sonucuna varır. Bu ögeler madde ve formdur.
  • Bergson’a göre insan neyin iyi neyin kötü olacağını ancak …………………………………. ile kavrayabilir.

  7. Bu bölümdeki ifadeleri Doğru/Yanlış D/Y olarak işaretleyiniz.(10 puan)
  • Felsefe bilimlerden ayrı bir alana sahiptir. Bu nedenle bilimlerle hiçbir ilişkisi yoktur(……)
  • Metafizik bilgiler olgulara dayanarak açıklanamaz (……..)
  • İyiyi ve kötüyü birbirinden ayırabilme gücüne yani bireyin kendi tutum ve eylemlerini değerlendirebilme yetisine erdem denir. (…….)
  • Thomas Hobbes’a göre insanı yönlendiren iki önemli güdü vardır: bunlar “ben sevgisi” ve “kendini koruma”dır. (…..)
  • Olgular arasındaki ilişkilerden oluşturulan genellemelerden yararlanarak henüz olmamış bir olguyu önceden kestirmeye hipotez (varsayım ) denir. (…..)

  8. "Bütün bilgimiz 'var olan' bir şeyin bilgisidir. Bu durum bilimsel bilgiyle felsefi bilginin ortak noktasıdır. Ancak her iki alanın da bu 'var olan' hakkında soru sorma tarzları onları birbirinden ayırır." Paragraf bilimle ontolojinin hangi bakımdan birbirlerinden ayrıldıklarını iddia etmektedir ? (5 p)
  A) Bilim ve felsefe, aynı varlıklara baksalar bile farklı nitelikleriyle ilgilenirler.
  B) Bilim ve felsefe, herhangi bir varlık karşısında aynı ilgiyi göstermeyebilir.
  C) Hem bilim hem de felsefe 'var olmayanlarla' ilgilenmezler.
  D) Felsefe ve bilim aynı varlıklarla ilgilenmezler, bu da onların en önemli özelliğidir.
  E) Bilim ve felsefe aynı varlıkla farklı zamanlarda ilgilenirler.

  9. Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlık felsefesinde varlığın olup olmaması konusunda diğerlerinden ayrılır?(5 p)
  A) Hegel B) Marx C) Gorgias D) Farabi E) Platon

  10. Etikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? (5 p)
  A) Etik, süjenin obje ile ilişkisini inceler
  B) Etik, bilimin metodunun nasıl olması gerektiğini araştırır.
  C) Etik, insan eylemleriyle onları idare eden ilkeleri konu edinir.
  D)Etik, varlığın bilgisini elde etmeğe çalışan bir disiplindir.
  E) Etik insanların inanma fenomeniyle ilgilidir.

  Başarılar Dilerim
  gokce_218, Megas, shooter ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş