felsefe yazılı soruları

Konu 'Felsefe Dersi Yazılı ve Test Soruları' bölümünde abdullah1354 tarafından paylaşıldı.

 1. abdullah1354

  abdullah1354 Üye

  Katılım:
  23 Aralık 2009
  Mesajlar:
  59
  Beğenileri:
  91
  Ödül Puanları:
  0

  FELSEFE DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI A GRUBU
  1. Bilgi nedir? Tanımlayınız. (5 puan)
  2. Doğruluk ve gerçeklik kavramlarını açıklayarak birer örnek veriniz.(10 p)
  3. Çağdaş Fransız filozofu J. Derrida “Günümüzde, toplumun çok acil sorunlarına cevap aramakta, hiçbir zaman olmadığı kadar felsefeye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman, günümüzdeki kadar felsefi hafızaya ihtiyacımız olmamıştır.” der. Felsefeye günümüzde neden daha fazla ihtiyaç duyulduğu üzerine felsefi bir yazı yazınız. (20 puan)
  4. “Bilim ve teknik bugün insanlığın karşısında bir tehdit olarak görünüyorsa, ne bilim ne teknik yüzündendir bu; tersine bizim bilinçsizliğimizdendir.” (Server Tanilli) sözünü açıklayınız. (20 Puan)
  5. Bilginin bireysel ve toplumsal yaşamda hayatı kolaylaştırıcı bir amacının olduğunu savunan biri, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? (5 P)
  A) Bilginin değerinin B) Bilginin evrenselliğinin C) Bilginin kaynağının
  D) Bilginin sınırlarının E) Bilginin işlevinin

  6. Gök cisimlerinin uzaydaki hareketlerini ancak gözlemleyebiliriz. Ama bir cismin suyun üstünde nasıl durduğunu anlamak için, her istediğimizde farklı cisimlerle ve farklı yoğunluktaki su ortamında deney yapabiliriz.
  Bu durum gözlemle deney arasındaki hangi farkın bulunduğunu gösterir? (10 P)
  A) Gözlemle elde edilen sonuçlar, deneye oranla daha çok zaman alır.
  B) Gözlemle kesin sonuçlara ulaşmak, deneyle ulaşmaktan daha zordur.
  C) Gözlemle yapılan incelemelerde öznellik, deneylerde olduğu gibi dışlanamaz.
  D) Gözlemde olayların akışına müdahale edilmezken, deneyde müdahale edilir.
  E) Herkes gözlem yapabilir ama herkes deney yapamaz.

  7. Sofistler evrensel doğruların olabileceği görüşünü kabul etmezler. Çünkü, onlara göre, tüm bilgilerimiz duyu verilerinden edinilir. Duyumlara dayalı bilgilerin doğruluk değeri bireyden bireye değişir. Bu yüzden herkes için geçerli bir bilgi olanaklı değildir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi, sofistlerin bilgi anlayışına denk düşer? (5 P)
  A) Kendini bilmek en büyük erdemdir.
  B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
  C) Zevkler ve renkler tartışılmaz.
  D) Bir musibet bin nasihatten iyidir.
  E) Akıl en büyük hazinedir.

  8. Ressam, bir insan portresi yaparken; onu çizgi, gölge ve renk öğeleriyle kendine göre yorumlar. Bu yorumu heykeltıraş mermer veya bronzla, şair kelimelerle, müzisyen ise notalarla gerçekleştirir.
  Yukarıda sanatın
  I. Hayalgücü ve yaratıcılık gerektirme
  II. Kendine özgü bir dil kullanma
  III. Yöneldiği nesnede güzeli amaçlama
  özelliklerinden hangileri vurgulanmaktadır? (5 P)
  A. Yalnız I B. Yalnız III C. I ve II D. II ve III E. I, II, III

  9. Aşağıda belirtilen özelliklerin hangi bilgi türüne ait olduğunu yazınız. (10P)
  I. Aklın belli bir alanda, belli bir yöntemle elde ettiği bilgilerdir. ………………………………………………………………………
  II. Kişinin duyuş ve düşünüş biçimine göre değişen öznel bilgilerdir. ………………………..............................................
  III. Doğanın işe yarar hale dönüştürülmesinin bilgisidir. ………………………………………………………………………………………….
  IV. Belli bir yönteme dayanmayan, tecrübelerle kazanılmış bilgilerdir. ……………………………………………………………….
  V. Evreni parçalara bölmeden bir bütün halinde kavrayan tümel bilgilerdir. ………………………………………………….

  10. Cisimlerin ısıyla genleştiği bilgisi teorik-bilimsel bir bilgidir. Bu bilgiyi buhar makinesine uygulamak ise tekniktir
  Buna göre bilimsel bilgiyi teknik bilgiden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? (10 P)
  A. Pratik yaşamda kullanılması
  B. Bilmek için yapılması
  C. İnsan aklının ürünü olması
  D. Yaygın olarak kullanılması
  E. Deneyimlere dayalı olması


  FELSEFE DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI B GRUBU
  1. Bilgi nedir? Tanımlayınız. (5 puan)
  2. Ultrasonik seslere ilişkin bilimsel buluşun ultrason aletinde kullanılması hangi bilgi türleri arasında ilişkiyi gösterir? Siz de bu türden bir örnek yazınız. (10 p)
  3. Çağdaş Fransız filozofu J. Derrida “Günümüzde, toplumun çok acil sorunlarına cevap aramakta, hiçbir zaman olmadığı kadar felsefeye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum…. Hiçbir zaman, günümüzdeki kadar felsefi hafızaya ihtiyacımız olmamıştır.” der. Felsefeye günümüzde neden daha fazla ihtiyaç duyulduğu üzerine felsefi bir yazı yazınız. (20 puan)
  4. “Bilim gerçeklerden kuruludur, tıpkı bir evin tuğlalardan kurulu olması gibi. Ancak gerçeklerin toplanması bilim değildir. Tıpkı bir küme tuğlanın ev anl***** gelmemesi gibi.” (Poincare) sözünü açıklayınız. (20 puan)

  5. Felsefe insana doğru ve disiplinli düşünme alışkanlığı kazandırır. Oysa sanat söz konusu yaratıcı faaliyetinde, doğrudan doğruya duygulara, sanatçının hayalgücüne, imgelemine dayanır. Bu hem sanatçı hem de sanat esrini inceleyen kişi için geçerlidir. Sanatın temelinde güzel olanı yakalama ve ifade etme, güzellik yaratma vardır. Nihayet sanat insandaki güzellik ve beğeni duygusunu geliştirir. Oysa felsefe daha çok insanın eleştirel tavrını, düşünme yöntemlerini geliştirir. Çünkü insan aklına hitap eder.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi filozoftan çok sanatçının cevaplayacağı sorulardan biridir? (10 P)
  A. Tüm toplumlar için ideal bir sanat anlayışı olabilir mi?
  B. Sanatın özü ve değeri nedir?
  C. Bu heykel en uygun hangi materyalle yapılır?
  D. Sanatın doğruluğu kanıtlanabilir mi?
  E. Sanat insan aklınca kavranabilir mi?
  6. Aşağıda belirtilen özelliklerin hangi bilgi türüne ait olduğunu yazınız.(10 p)
  I. Doğanın işe yarar hale dönüştürülmesinin bilgisidir. ………………………………………………………………………………………….
  II. Aklın belli bir alanda, belli bir yöntemle elde ettiği bilgilerdir. ………………………………………………………………………
  III. Evreni parçalara bölmeden bir bütün halinde kavrayan tümel bilgilerdir. ………………………………………………….
  IV. Belli bir yönteme dayanmayan, tecrübelerle kazanılmış bilgilerdir. ……………………………………………………………….
  V. Kişinin duyuş ve düşünüş biçimine göre değişen öznel bilgilerdir. ……………………….............................................
  7. Gök cisimlerinin uzaydaki hareketlerini ancak gözlemleyebiliriz. Ama bir cismin suyun üstünde nasıl durduğunu anlamak için, her istediğimizde farklı cisimlerle ve farklı yoğunluktaki su ortamında deney yapabiliriz.
  Bu durum gözlemle deney arasındaki hangi farkın bulunduğunu gösterir? (10 P)
  A) Gözlemle elde edilen sonuçlar, deneye oranla daha çok zaman alır.
  B) Gözlemle kesin sonuçlara ulaşmak, deneyle ulaşmaktan daha zordur.
  C) Gözlemle yapılan incelemelerde öznellik, deneylerde olduğu gibi dışlanamaz.
  D) Gözlemde olayların akışına müdahale edilmezken, deneyde müdahale edilir.
  E) Herkes gözlem yapabilir ama herkes deney yapamaz.

  8. Sofistler evrensel doğruların olabileceği görüşünü kabul etmezler. Çünkü, onlara göre, tüm bilgilerimiz duyu verilerinden edinilir. Duyumlara dayalı bilgilerin doğruluk değeri bireyden bireye değişir. Bu yüzden herkes için geçerli bir bilgi olanaklı değildir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi, sofistlerin bilgi anlayışına denk düşler? (5 P)
  A. Kendini bilmek en büyük erdemdir.
  B. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
  C. Bir musibet bin nasihatten iyidir.
  D. Zevkler ve renkler tartışılmaz.
  E. Akıl en büyük hazinedir.
  9. Bilginin bireysel ve toplumsal yaşamda hayatı kolaylaştırıcı bir amacının olduğunu savunan biri, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? (5 P)
  A) Bilginin değerinin B) Bilginin evrenselliğinin C) Bilginin kaynağının
  D) Bilginin sınırlarının E) Bilginin işlevinin

  10. Bilimdeki gelişmeleri bir gökdelenin inşasına benzetebiliriz. Filozoflar ise özgür ruhlu insanlar olarak gökdelenler de başkalarına bağımlı olarak değil de kendilerine ait bağımsız küçük evlerde otururlar.
  Bu parçada felsefenin hangi özelliği anlatılmıştır? (5 P)
  A. Nesnel olma B. Evrensel olma C. Öznel olma
  D. Eleştirel olma E . Mantık ilkelerine uygun olma  FELSEFE DERSİ
  2.DÖNEM 1. YAZILI SINAVI A GRUBU

  1. Çağdaş Fransız filozofu J. Derrida “Günümüzde, toplumun çok acil sorunlarına cevap aramakta, hiçbir zaman olmadığı kadar felsefeye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum…. Hiçbir zaman, günümüzdeki kadar felsefi hafızaya ihtiyacımız olmamıştır.” der. Felsefeye günümüzde neden daha fazla ihtiyaç duyulduğu üzerine felsefi bir yazı yazınız. (20 puan)

  2. Sokrates, konuşmalarında, kendisinin hiçbir şey bilmediği gerekçesiyle, karşısındaki kişiye sorular yöneltir. Bu sorular ve onlara aldığı cevaplarla, önce o kişinin ortaya koyduğu düşüncenin üstünkörülüğünü, temelsizliğini gösterir. Sorularına devam ederek, konuştuğu kişinin doğru düşünceye ulaşmasına yardımcı olur. Kendi deyişiyle “ruhta uyku halinde bulunan düşünceleri doğurtmaya” uğraşır. Sokrates’in bu yaklaşımının temelindeki düşünce nedir? Belirtiniz. (15 puan)

  3. “Dışarıda bir gerçeklik vardır, dışarıdadır, ama, bununla birlikte zihnimize doğrudan doğruya verilmiştir. Bu gerçeklik hareketliliktir. Ortada yapılmış şeyler yoktur, yalnız yapılmakta, oluşmakta olan şeyler vardır, ortada öylece durup duran durumlar yoktur, değişmekte olan durumlar vardır.” Henri Bergson’un bu görüşleri bağlamında bilgi anlayışı hakkında bilgi veriniz. (15 puan)

  4. Platon’a göre kaç tür bilgi vardır? Adlarını yazarak açıklayınız.(10 p)
  5. Pozitivizme göre doğru bilgi nasıl bilgidir? Belirtiniz. (5 p)
  6. Bilimsel çalışmanın evreleri nelerdir? Bilgi veriniz.(10 p)
  7. Bilimin özelliklerinden nesnel olma (objektif olma) ne anlama gelir? (5 p)

  8. Thomas Kuhn’a göre paradigma nedir? Bir paradigmadan başka bir paradigmaya geçiş niçin ve nasıl olmaktadır? Açıklayınız.(15 puan)

  9. Sofistler evrensel doğruların olabileceği görüşünü kabul etmezler. Çünkü, onlara göre, tüm bilgilerimiz duyu verilerinden edinilir. Duyumlara dayalı bilgilerin doğruluk değeri bireyden bireye değişir. Bu yüzden herkes için geçerli bir bilgi olanaklı değildir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi, sofistlerin bilgi anlayışına denk düşler? (5 puan)
  A) Kendini bilmek en büyük erdemdir.
  B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
  C) Zevkler ve renkler tartışılmaz.
  D) Bir musibet bin nasihatten iyidir.
  E) Akıl en büyük hazinedir.
  FELSEFE DERSİ
  1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI B GRUBU
  1. Bilgi felsefesinin konusu nedir? Belirtiniz. (5 puan)
  2. Doğruluk ve gerçeklik kavramlarını açıklayarak birer örnek veriniz. (5 p)
  3. Septiklerin şüphe anlayışı ile Descartes’ın şüphe anlayışı arasındaki en temel fark nedir? (5 p)
  4. İ. Kant’a göre herkes için genel geçer, zorunlu, kesin bilgi mümkün müdür? Nasıl? (10 p)
  5. Bergson’a göre zeka neden hayatı anlamakta yetersiz kalır? Açıklayınız. (10 p)
  6. Platon’a göre kaç tür bilgi vardır? Adlarını yazınız. (5 p)
  7. “İnsanlar hangi düzeyde çevre yaratmışlarsa, çevre de aynı düzeyde insanlar yaratır” ( K. Marx) sözü üzerine felsefi bir yazı yazınız. (20 puan)
  8. Aşağıdaki ifadelerdeki boşluklara uygun isimleri ya da kavramları yazınız. (10 p)
  a. ……………..göre idealar ayrı bir evrende değildir.Bu evrende varlıkların içinde bulunan özlerdir.O bu öze “form” adını verir.
  b. ……………. göre her iddia için birbirinin karşıtı olan iki kanıt ileri sürülebilir.Bu nedenle her türlü yargıdan kaçınmak gerekir.

  Test soruları (Doğru cevapları daire içine alınız.)
  9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Henri Bergson’un sistemleştirdiği bu öğretiye göre bilginin kaynağı duyumlardır.- Görüngübilim
  B) Doğuştan zihinde hiçbir düşünce ve ilke yoktur. Bütün bilgilerimiz deneyden gelir.-Empirizm
  C) Akıl birtakım hazır ilkelere sahiptir ve gerçekliğin bilgisine bu ilkelerden hareketle ulaşılabilir.-Rasyonalizm
  D) Doğru bilginin ölçütü onun faydalı olmasıdır.- Pragmatizm
  E) Bilinebilir olanın sadece olgular olduğunu savunan görüştür.- Pozitivizm

  10. Kant’a göre biz, duyu verilerini, olayları zihnin apriori formlarına, kategorilere göre biliriz. Bu zihin formları da bütün insanlarda aynıdır. Bilgi bütün insanların zihinlerinde aynı olan bu kategorilere göre meydana geliyorsa o halde insan zihni bakımından görelidir (relatif). Biz nesneleri, olayları olduğu gibi değil, zihnin formlarına göre biliriz.
  Kant’ın bu görüşünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
  A) Duyu verileri bilginin kaynağıdır.
  B) Zihin olaylara kanunlarını dikte eder.
  C) Herkese göre gerçek olan bilgi yoktur.
  D) Zihnin kavrayamayacağı olay yoktur.
  E) Bilgi, suje ile obje arasındaki ilişkidir.

  11. Sokrates’in ironi (alay) ve doğurtma (maiotik) diye iki aşamadan oluşan “diyalektik yöntemi”, insan ruhunda bulunana kavramları aydınlatmak için ustaca yürütülen karşılıklı konuşma sanatıdır.
  Sokrates bu yöntemi, aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak amacıyla kullanmıştır?
  A) Temel bilgilerin akılda doğuştan var olduğunu
  B) Değişen hayatın sezgi ile kavranabileceğini
  C) Dünyanın anamaddesinin sonsuzluk olduğunu
  D) Bilginin herkese göre değişebileceğini
  E) İnsanların daima yargı vermekten kaçınmaları gerektiğini
  12. W. James’a göre bilimde, felsefede, teolojide hiçbir tanım ya da formül kesin, nihai ve değişmez değildir. Bundan dolayı insanı ve dünyayı konu alan kuramların anlamları, yalnızca onların problemleri çözme kapasitelerinde aranmalıdır. Eğer, bir kuram ya da formül bir problem çözemiyor, pratik yaşam için şöyle ya da böyle bir farklılık yaratmıyorsa, o kuram ya da formülden vazgeçilmelidir.
  W. James’a göre bilginin değeri aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A) Sezgisel bir nitelik taşımasına
  B) Empirik bir nitelik taşımasına
  C) İnsanın hayatını kolaylaştırmasına
  D) Dille ifade edilmesine
  E) Akılla kavranılır olmasına

  13. Protagoras’ın “insan her şeyin ölçüsüdür” şeklinde özetlenebilecek öznel göreliliğinden kurtulabilmek ve genel geçer bir bilginin varlığını gösterebilmek için Platon aşağıdakilerden hangisini kabul etmiştir?
  A) Duyu verilerinin yanılgılara yol açmayacağını
  B) Duyumların yanılgısının tüm insanlarda ortak olduğunu
  C) Doğru bilginin duyu verileriyle kavranan dünyanın dışında var olduğunu
  D) Doğru bilgiye ulaşmak için aklın ve duyu verilerinin birlikte kullanılması gerektiğini
  E) Aklın tek yaratma ve buluş yetisi olduğunu

  14. Tabiatta gördüğümüz bir ağaç, gerçek bir ağaç değildir. Tersine gerçek olan ağaç ideasının bir gölgesi ve kopyasıdır.
  Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnektir?
  A) Kant’ın kategoriler öğretisine
  B) Sokratesin diyalektik öğretisine
  C) Platon’un idealar öğretisine
  D) Thales’in anamadde öğretisine
  E) Aristoteles’in mantık öğretisine

  NOT: Testler 5’er puandır.  alıntıdır
  Yusuf Vuran, benqiSu ve edanur_44 bunu beğendi.
 2. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  Teşekkürler

Sayfayı Paylaş