fen çaLışma kitabı 5.ünite yapan varmı

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde qüseL_kiss tarafından paylaşıldı.

 1. qüseL_kiss

  qüseL_kiss Üye

  Katılım:
  29 Ocak 2011
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  çoq aciL fen çaLışma kitaßı 5.ünite yapan varsa süLeyeßLiRmi?
 2. Moderatör Burcu

  Moderatör Burcu Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  21 Ekim 2010
  Mesajlar:
  654
  Beğenileri:
  827
  Ödül Puanları:
  93
  Düzgün Türkçe kullan..
 3. #Turkıshawty.

  #Turkıshawty. Üye

  Katılım:
  17 Şubat 2011
  Mesajlar:
  27
  Beğenileri:
  42
  Ödül Puanları:
  0
  Konuyuda yanlış yerde açmış , Türkçesi bozuk. :D

  Bu ne kızım ya kendini bir düzeltte gel. :D
 4. jalenur balbey

  jalenur balbey Üye

  Katılım:
  26 Aralık 2010
  Mesajlar:
  69
  Beğenileri:
  47
  Ödül Puanları:
  0
  evet ya Türkçe 'yi kullanda gel
 5. mRwee57

  mRwee57 Üye

  Katılım:
  20 Mart 2011
  Mesajlar:
  33
  Beğenileri:
  12
  Ödül Puanları:
  0
  ßencede Düzqün türkçe konuşsan iyi oLur ßu arada arkadaşLar sosyaL biLgiLer çaLışma kitabı 5. üniteyiyapan varsa VereßiLirmİ ..! aCiL.
 6. jalenur balbey

  jalenur balbey Üye

  Katılım:
  26 Aralık 2010
  Mesajlar:
  69
  Beğenileri:
  47
  Ödül Puanları:
  0
  sayfa 94

  Atatürkçülük nitelikleri:
  *akılcı ve bilimci
  *laik
  *eşit hakçı

  Atatürkçülük amaçları:
  *ülke bütünlüğünün korunmasını sağlamak
  *çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak
  *tüm insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını sağlamak


  Atatürkçülük ilkeleri:
  *cumhuriyetçilik
  *milliyetçilik
  *halkçılık
  *devletçilik
  *laiklik
  *inkılapçılık

  Atatürk ilkeleri amaçları:
  *Türk insanını atılgan, barışçı yapmak
  *Türk milletinin hak ettiği yeri almasını sağlamak

  Atatürk ilkeleri temel esasları:
  *vatan sevgisi
  *milli dil
  *milli tarih bilinci

  Atatürk ilkeleri ortak özellikleri:
  *Atatürkçü düşünme sistemini meydana getirmişlerdir.
  *ilkeler akla ve mantığa uygundur.
  *taklitçilik yoktur.  sayfa 95

  ben kendi yorumuma göre çizdim bir ay ve yıldız altına da şu sözü yazdım "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır
  Sayfa 96

  Türk düşünürler
  Tevfik Fikret,Namık kemal,ziya Gökalp

  fikirleri
  Tevfik Fikret=>vatan ve millet sevgisi,
  Namık kemal=>vatan sevgisi,
  ziya Gökalp=>Türkçülük

  yabancı düşünürler
  volta ire=>özgürlük ve insan hakları,=>insan hakları-demokrasi-özgürlük

  sayfa 98 cevapları

  1- çağdaş bir cumhuriyete sahip olmak için topluma nasıl uyum sağlamamız gerektiğini bilmeliyiz
  2- demokrasi olmadan cumhuriyet olmaz ve ikisi birbirini bütünler
  3- Türk milleti ve ordusunun birlik ve beraberlik içinde kararlı olması
  4- milletin eğilim ve ihtiyaçlarını buldu ve öğrendi.milletin refah seviyesini yükseltti.
  5- Türk milletine güvenmesi
  6- fikirleri his haline getirmek,demokrasiyi anlatmak ve açıklamak,cumhuriyeti ve gereklerini anlatmak

  sayfa 99 cevapları

  siyaset cumhuriyet öncesi= ülkeyi sadece tek bir kişi yönetiyordu
  siyaset cumhuriyet sonrası= egemenlik millete verildi
  ekonomi cumhuriyet öncesi= denizler başka devletlerin sömürüsü altındaydı
  ekonomi cumhuriyet sonrası= denizlerde tam egemenlik sağlandı
  hukuk cumhuriyet öncesi= kadınlar haklara sahip değildiler
  hukuk cumhuriyet sonrası= medeni kanunla kadınlara birçok haklar verildi
  eğitim cumhuriyet öncesi= sadece erkekler okula gidiyorlardı
  eğitim cumhuriyet sonrası= karma eğitime geçilerek kız-erkek aynı sınıfta eğitim görmeye başladı
  günlük hayat cumhuriyet öncesi= önemli ve resmi işlemlerde isimler karışıyordu
  günlük hayat cumhuriyet sonrası= soyadı kanunuyla bu karışıklık giderildi

  Sayfa 100

  1) Yaşama Hakkı - Seçme ve seçilme hakkı - çocuk hakları

  2) Gençlerin milliyetçiliği benimseyerek büyümeleri gerektiği , bunun sebebinin de onların yarının yetişkin bireyleri olacağını anlatıyor

  3)Sırayla

  Yasalarla haklarım güvence altındadır Örneğin; Çocuk Hakları
  Kişi hak ve hürriyetlerim güvence altındadır Örneğin;Okula gitmek
  Verdiğim kararlarda kimseye hesap vermek zorunda değilim
  İstediğim ülkeye, bölgeye yerleşebilirim , seyahat edebilirim
  Hangi dinden olduğumu rahatça söyleyebiliyorum
  Görüş ve fikirlerimi rahatça belirtiyorum
  İstediğim bilim dalıyla ilgilenebiliyorum
  Okula gidiyorum
  İstemediğim söyleşmeleri imzalamam
  Hak ve hürriyetlerim güvence altında olmadığında gerekli yerlere bu durumu bildiririm Örneğin;Aldığım top patlak ve aldığım yer bu topu değiştirmiyorsa dilekçe yazarım

  4)Başkalarının hak ve özgürlüklerinin sınırlarına girdiğim zaman

  5)İnsanları eşit kılmaz


  sayfa 101 cevapları

  kişi hak ve ödevleri
  haklar
  yaşama,düşünme ve ifade,özel hayatın gizliliği,kişi dokunulmazlığı,seyehat ve yerleşme
  ödevler
  askerlik yapma,kanunlara uyma

  sosyal ve ekonomik hak ve ödevler
  haklar
  konut dokunulmazlığı,çalışma,eğitim, sağlık,grev yapma,sendika kurma
  ödevler
  vergi erme,kanunlara uyma

  siyasi haklar ve ödevler
  haklar
  seçme ve seçilme,dilekçe
  ödevler
  oy kullanma,kanunlara uyma

  sayfa 102

  Madde 17 - Herkes, yasama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir


  Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz

  Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz

  Madde 20 - Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz

  Adli soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır

  Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz

  Madde 22 - Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir Haberleşmenin gizliliği esastır.

  Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğe dokunulamaz

  İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir

  Madde 23 - Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir

  Yerleşme hürriyeti, suç işlemesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;

  Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek; Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir

  Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ülkenin ekonomik durumu, vatandaşlık ödevi ada ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir

  Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz


  Madde 24- Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir

  Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerinde kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır

  Madde 27 - Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir

  Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 inci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz

  Bu madde hükme yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildir

  Madde 33 - Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir
  Dernek kurabilmek için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi yeterlidir Bu bilgi ve belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde yetkili merci, derneğin faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için mahkemeye başvurur

  Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir

  Madde 36 - Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak süratiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir

  Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz


  Madde 42 - Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz

  Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir


  Madde 48 - Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir Özel teşebbüsler kurmak serbesttir

  Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır

  Madde 49 - Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir

  Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır

  sayfa 105

  1 cevabı: milli mücadele döneminde Türk milletini yoksulukla mücadele etmiştir
  2 cevabı: Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele dönemi de milli birlik ve beraberliği sağlamak için
  3 cevabı: bir ülkede milli birlik ve beraberliğin sağlanamamış olması o ülkede dayanışmanın olmadığına demokrasinin yapılmaması gibi sorunlara yol açar

  sayfa 106

  Milliyetçilik İlkesi;

  Atatürk İlkeleri arasında son derece önemli bir ilke olan milliyetçilik, akilcilik, gerçekçilik, barışçılık ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle bütünleşen ve bu ilkelerle çelişen yorumlara kapalı bir ilkedir
  Slogan;

  milliyetçi olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
  devleti devlet yapan milliyetçiliğidir

  Milli Birlik ve Beraberlik;
  “Millî birlik ve beraberlik”, Türk İnkılâbının temel ilkelerinden biridir Milliyetçilikle, millî egemenlikle ve millî bağımsızlıkla çok yakından ilgilidir

  Atatürklün toplayıcı ve birleştirici, kaynaştırıcı milliyetçilik anlayışı, millî birlik ve beraberlik olarak ifadesini bulur
  Slogan bulamadım


  “Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında millî birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur Millet varlığını korumak için bütün yurttaşların canlarını ve her şeylerini derhal ortaya koymaya karar vermiş olmaları, bir milletin en yenilmez silâhı ve korunma vasıtasıdır Bu sebeple, Türk milletinin idaresinde ve korunmasında, millî birlik, millî duygu, millî kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir”
  Atatürk’ün yukarıdaki sözünden yola çıkarak günümüzde milli birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız

  sayfa 107 cevapları

  1 soru
  a-1-7-roman rakamıyla bir
  2 soru
  d-4-roman rakamıyla iki
  3 soru
  b-2-3-6-roman rakamıyla altı
  4 soru
  b-2-3-roman rakamıyla altı
  5 soru
  2-3-4-6-9-roman rakamıyla iki,dört,altı
  6 soru
  c-12-8-roman rakamıyla beş

  SAYFA 109

  1. bolum:
  1 = inkılap= kavramların hepsi
  2= din ve vicdan hürriyeti= tekke ve zaviyelerin kapatılması.
  3= çağdaşlık= kılık kıyafet, Türk medeni kanunu,tevhidi - i tedrisat , tekke ve zaviyeler...
  4= akılcılık ve bilimsellik= tekke ve zaviyelerin kapatılması, tevhidi i tedrisat kanunu...

  2. bolum:
  eşitlik= kadınların da oy kullanması. evlenme boşanma hakkına sahip olmaları vs.. gibi.
  din ve vicdan özgürlüğü= belki örnek sayılmaz ama dinde zorlama yoktur. herkes istediği dini seçmekte özgürdür.
  çağdaşlık= günümüzde medreseler kapatılıp çağdaş eğitim veren okullar açılmıştır. şapka, kılık kıyafet kanunu vb. kanunlar çıkarılmıştır.
  her alanda aklın ve bilimin üstünlüğü= bilim adamlarının çalışmalarına önem verilmiştir. çağdaşlaşmada akıl ve bilim ön planda tutulmuştur. vs.
  sayfa 116
  cumhuriyetçilik= demokrasinin gelmesi
  milliyetçilik= milli birlik ve beraberlik
  halkçılık= üstünlük ortadan kalkmıştır eşitlik sağlanmıştır
  devletçilik= ekonomik,sosyal ve kültürel değerlerin devlet eli ile yapılması
  laiklik= din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
  ßir teşekkür yeter..xDxD
  jeffhardy127, sweth, can6806 ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 7. muhammed_nebi

  muhammed_nebi Üye

  Katılım:
  20 Nisan 2011
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  ben sana bir site veriyim orda yapmışlar mutlaka e fen ve teklonoji
 8. beerin

  beerin Üye

  Katılım:
  4 Nisan 2011
  Mesajlar:
  116
  Beğenileri:
  14
  Ödül Puanları:
  19

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Konuyuda yanlış yerde açmış , Türkçesi bozuk. :D

  Bu ne kızım ya kendini bir düzeltte gel. :D
  Genişletmek için tıkla...
  arkadaşım o senin kızın değil önce sen konuşmayı öğren de gel :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::329::329::329::329::329:

Sayfayı Paylaş