Fen Ve Tekoloji Dersi 8.Sınıf Yazılı Soruları

Konu 'Fen Bilgisi 8. Sınıf' bölümünde sevgiaydin_1907 tarafından paylaşıldı.

 1. sevgiaydin_1907

  sevgiaydin_1907 Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2010
  Mesajlar:
  44
  Beğenileri:
  149
  Ödül Puanları:
  0

  İsteyen , kaçıncı yazılı olduğunu yazsın.Hemen Yazabilirim :)
  mertsardoğan bunu beğendi.
 2. sevgiaydin_1907

  sevgiaydin_1907 Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2010
  Mesajlar:
  44
  Beğenileri:
  149
  Ödül Puanları:
  0
  Fen Ve Teknoloji I.Dönem 3.Yazılı Soruları



  ADI-SOYADI:…………………………………………………………………………….
  SINIFI-NO:…………………………………………

  A)-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.( 32 P )

  1- Hücrelerde kalıtsal karakterin taşındığı yer için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Ribozomlar B) Kromozomlar C) Endoplazmik retikulum D) Mitokondriler

  2- Hangisi sitoplâzmada bulunmayan yapıdır?
  A) Kromozom B) Koful C) Ribozom D) Sentrozom

  3- Aşağıdakilerden hangi canlı bölünerek çoğalır?
  A) Bakteri B) Eğrelti otu C) Hidra D) Bira mayası

  4- Aşağıdaki yapılardan hangisi mayoz bölünme sonucu meydana gelmez?
  A) Polen B) Yumurta C) Sperm D) Zigot

  5- Aşağıdakilerden hangisi kromozomların yapısında bulunmaz?
  A) DNA B) Klorofil C) Gen D) Protein

  6- Aşağıda verilen, hangi yapıda oluşabilecek mutasyon kalıtsal özelliğe sahiptir?
  A) Beyin B) Testis C) Karaciğer D) Kas

  7- DNA’nın her canlıda farklı bilgiler taşımasının sebebi nedir?
  A) Çekirdekte bulunması B) Fosfatın dizilişi C) Organik bazların dizilişi D) Şekerin dizilişi


  8- Kromozomlardaki kalıcı değişikliğe ne ad verilir?
  A) Mutasyon B) Modifikasyon C) Seleksiyon D) Varyasyon

  9- Aşağıdakilerden hangisi Mendel’ in çalışmalarında bezelye bitkisini seçmesinin sebebi değildir?
  A) Kolayca üreyebilmesi B) Tümünün aynı karakteri taşıması
  C) Tozlaşmanın kontrol altında tutulması D) Çiçeklerinin, dışındaki çiçek tozlarına kapalı olması

  10- Kültle ve hacim değerleri tabloda verilen A,B,C ve D cisimlerinden hangisinin yoğunluğu en büyüktür?
  A B C D
  Kütle (g) 28 18 15 30
  Hacim(cm3) 10 9 5 6

  A) A B) B C) C D) D




  11-Periyodik tabloda yerleri verilen A,B,C ve D elementleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1A
  2A 7A 8A

  A
  C
  B D




  A.) A elementi elektrik akımını iletir
  B.) B elementi toprak alkali metaller grubunda yer alır
  C.) C elementi bileşik oluşturmaz
  D.) D elementi oda sıcaklığında gaz halindedir





  12- 13Al ve 16S atomlarının arasında oluşacak bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

  A.) Al3S2 B.) AlS C.) Al2S3 D.) AlS3
  13-
  Madde A B C D
  pH 12 8 6 3
  pH değeri verilen yandaki maddelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A.) A çözeltisinin tadı ekşidir B.) B çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirir
  C.) C maddesi asidik özellik gösterir D.) D’nin sulu çözeltisi elektriği iletmez



  14- I. Çamaşır sodası II. Süt III. Soğan suyu
  Yukarıda verilen maddelerden hangisine fenolftalein çözeltisi damlatılırsa pembe renk elde edilir?
  A.) Yalnız I B.) I ve II C.) Yalnız III D.) I,II ve III

  15-Seçeneklerde verilenlerden hangileri metallerin özellikleri arasında yer almaz?
  A.) Isıyı ve elektriği iletirler B.) Oda sıcaklığında katı,sıvı ya da gaz halinde olabilirler
  C.) Tel ve levha haline gelebilirler D.) Ametallerle iyonik bağ oluştururlar

  16-Suyun içinde seçeneklerde verilen maddelerden hangisi çözünürse,kırmızı turnusol kağıdı maviye dönüşür?
  A.) NH3 B.) HNO3 C.) H3PO4 D.) HCl

  B)-Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi koyunuz. Yanlışın doğrusunu belirtiniz.(15P)

  1- ( ) Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir.
  2- ( ) Uluslar arası birim sisteminde basıncın birimi Newton’dur.
  3- ( ) Katı maddeler,uygulanan kuvveti aynı yönde ve artırarak iletir.
  4- ( ) Arabalardaki hidrolik fren sistemi,sıvıların basıncı iletme özelliğine dayanır.
  5- ( ) Mutasyonlar vücut hücrelerinde olursa kalıtsal olur.
  6- ( ) Mitoz bölünmede parça değişimi görülür.
  7- ( ) DNA’nın en küçük temel yapı birimi nükleotidlerdir.
  8- ( ) Periyodik tablonun sol tarafında metaller,sağ tarafında ametaller bulunur.
  9- ( ) Metaller elektrik akımını iletir.
  10- ( ) Metaller elektron vererek katyon oluşturmaya daha yatkındır.
  11- ( ) Metallerin görünümü mat,ametallerin görünümü parlaktır.
  12- ( ) Kimyasal tepkimeler sonucunda atomlar yok olur ve yeni atomlar oluşur.
  13- ( ) Kimyasal etkileşmeler element atomlarının en son katmanındaki elektronları arasında gerçekleşir.
  14- ( ) Sabun yapısında bulunan asitlerden dolayı ekşimsi tada sahiptir.
  15- ( ) Asitler ve bazlar karıştırılarak elde edilen çözeltilerin pH değeri 14’ tür.

  C)- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.( 15 P )
  1- Sağlıklı bir insanda ……………………….. kromozom bulunur.
  2- Beyaz kelebeklerin çevre şartları değişince ölmesi siyah kelebeklerin yaşamını sürdürmesi ……….………………………………dir
  3- Dişi arılardan iyi beslenenin kraliçe arı olması diğerlerinin işçi arılar olmaları……………………………………………………dur.
  4- “Kullanılan organ gelişir, kullanılmayan organ körelir” görüşünü öne süren bilim insanı…………………………..…………….…….dır.
  5- Elementlerin benzer özelliklerine göre sıralanmasıyla oluşan tabloya …………………………... .………………………………. denir.
  6- Bir element atomunun çekirdeğindeki proton sayısı ……………………..…………… adını alır.
  7- Periyodik tablodaki yatay sıralara ………………….……………..,düşey sıralara …………………………….. denir.
  8- Periyodik tabloda ……………………………. tane periyot vardır.
  9- ………………….……………………elektron vermeye,………………………………………elektron almaya yatkındır.
  10- Katyon oluşturmaya yatkın elementler periyodik cetvelin ………………….……………. grubunda yer alır.
  11- Metal atomları ile ametal atomları arasında ……………………………..…. alışverişi ile ……………………………. bağ oluşur.
  12- Asitler,metallerle birleşince ……………………………… ………………………..………açığa çıkar.
  13- …………………………………………….. kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür.
  14- Suda çözündüğünde …………………………………………… iyonu verebilen maddelere asit denir.
  15- Asit ve bazlar birleşerek tuzları oluşturduğunda …………………………………………… dışındaki özelliklerini kaybederler.




  D)- Tabloda otom numaraları verilen elementlerin elektron dizilimlerini,cinslerini ve periyodik tablodaki yerlerini bulunuz.( 10 P )

  Atom Numarası Elementin Adı Elektron Dizilimi Cinsi Grup Numarası Periyot Numarası
  5 B
  32 Ge
  14 Si
  19 K
  36 Kr

  E)- İyonik bağ nedir? Kısaca açıklayarak atom numarası 3 olan Li atomu ile atom numarası
  9 olan F atomu arasında gerçekleşecek iyonik bağı çizimle gösteriniz.( 5 P )
  İyonik bağ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





  F)-Asitlerin genel özelliklerinden dört tanesini yazınız.( 8 P )
  1-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  3-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  4-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  G)- Aşağıda verilen tepkime denklemini denkleştiriniz.( 5 P )

  C2H6 + O2 CO2 + H2O

  H)- Aşağıda formülleri verilen asit ve bazları adları ile eşleştiriniz.( 10 P )

  ADI FORMÜLÜ
  1 Hidroklorik asit NH3
  2 Sülfürik asit HNO3
  3 Karbonik asit CH3COOH
  4 Potasyum hidroksit NaOH
  5 Asetik asit H2SO4
  6 Fosforik asit KOH
  7 Amonyak HCl
  8 Nitrik asit Ca(OH)2
  9 Sodyum hidroksit H3PO4
  10 Kalsiyum hidroksit H2CO3





  Cevapları İsteyen Varsa Söylesin... Hemen Yazarım..



  ßİR TE$EKKÜR YETER ..!
  yalan_dünya, pelin eken ve Big_Man bunu beğendi.
 3. hasanatakan

  hasanatakan Üye

  Katılım:
  16 Aralık 2010
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  2 dönem 1 yazılı soruları
 4. sngl_61

  sngl_61 Üye

  Katılım:
  5 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  2.dönem 3.yazılı
 5. hasanatakan

  hasanatakan Üye

  Katılım:
  16 Aralık 2010
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  2 dönem 3 yazılı

Sayfayı Paylaş