fen yazılısı olanlar buraya!!!

Konu 'Fen Bilgisi 8. Sınıf' bölümünde goncam_92 tarafından paylaşıldı.

 1. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18

  merve58, kazabilenka ve SoulSlayer bunu beğendi.
 2. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  Aşağıdaki çaprazlama sorularını cevaplayınız?

  1)Hemofili hastası anne ile sağlam babanın çocukarının sağlam olma olasılığını bulunuz?(hemofili çekinik)

  2)Hemofili hastası anne ile taşıyıcı babanın çocuklarının hasta olma olasılığını bulunuz?

  3)Orak hücreli anemi hastası baba ile taşıyıcı annenin çocuklarının sağlam olasılığını bulunuz?(

  4)Orak hücreli anemi taşıyıcı olan anne ile taşıyıcı olan babanın hasta olma olasılıklarını bulunuz?(Orak hücreli anemi çekinik)

  5)Uzun kirpikli saf anne ile kısa kirpikli babanın çocuklarının kısa kirpikli olma olasılığını bulunuz?(uzun kirpik baskın)

  6)Uzun kirpikli melez anne ile kısa kirpikli babanın çocuklarının uzun kirpikli olma olasılığını bulunuz?

  7) Uzun kirpikli melez anne ile uzun kirpikli melez babanın çocuklarının kısa kirpikli olma olasılığını bulunuz?

  8)Saf kalın dudaklı anne ile ince dudaklı babanın çocuklarının kalın dudaklı olma olasılığını bulunuz?

  9) Yapışık kulak memesi anne ile ayrık kulak memesi melez babanın çocuklarının kulak memesinin ayrık olma olasılığını bulunuz?

  10)esmer tenli saf anne ile sarışın babanın çocuklarının esmer olma olasılığını bulunuz?
 3. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  1)Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kromozom fazlalığı sonucu oluşur?

  A) Hemofili B) Renk körlüğü C) Down sendromu D) Albinoluk

  2) a.down sendromu b.Hemofili c. Renk körlüğü

  Yukarıdaki hastalıklardan hangileri x kromozomu ile taşınır?

  A) yalnız a B) Yalnız c C) a ve c D) b ve c

  3) Genetik hastalıklar ve tedavileri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) Akraba evlilikleri anormal doğum oranını azaltır.

  B) Kalıtsal hastalıkların anne karnında teşhisi yapılabilir.

  C)Kalıtsal faktörler sadece çevresel faktörlerin sonucu oluşur.

  D)Kalıtsal hastalıkların tümü ölümcüldür.

  4) Aşağıdakilerden hangileri genleri etkisi ile oluşmaz?

  A) Nuriye nin mavi gözlü olması B) Fatma nın saçlarının kıvırcık olması

  C) Sait in boyunun uzun olması D) Hüseyin in grip olması

  5)Fenotipi Siyah saçlı olan bireyin genotipi nasıl olur?(siyah sarıya baskındır)

  A) KK B) kk C) KK ve Kk D) KK ve kk

  6)Fenotipi mavi gözlü bireyin genotipi nasıl olur?(siyah göz mavi göze baskındır)

  A) AA B)Aa C) aa D) Aa ve aa

  7)Homozigot saf siyah saçlı birey ile homozigot saf sarı saçlı bireyin çaprazlanmasıyla oluşan çocukların siyah saçlı olma olasılıklarını bulunuz?

  A) % 25 B) %50 C) % 75 D) %100

  8)Heterozigot siyah gözlü bir erkek ile mavi gözlü bayanın çocuklarının yeşil gözlü olma olasılığı nedir?

  A) %25 B) %50 C) %75 D)%100

  9)Aşağıdaki genotipe sahip bireylerden hangisinin çaprazlanması sonucu üç çeşit genotip oluşur?

  A) Hh x hh B) HHxhh C) HhxHh D) HHxHh

  10) Anne ile babanın erkek çocuk dünyaya getirme ihtimali nedir?

  A)% 25 B) %50 C) %75 D) %100
 4. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  YAZILI SINAV

  1)- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
  a- Eşey hücreleri …………… bölünme ile oluşur.
  b- Katı bir cismin basıncı ………….. ile doğru,
  ……….. ile ters orantılıdır.
  c- Ayakta duran bir insan ayaklarından birini kaldırıp tek ayağı üzerinde durmaya başladığında yere yaptığı basınç ……………
  d- Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça …………
  e- Açık hava basıncını ilk kez İtalyan bilgin …………………… ölçmüştür.

  2)- Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  ( ) a- Bir cisim sıvı içinde, kaldırma kuvveti kadar hafifler.
  ( ) b- Basınç yüzey ile doğru orantılıdır.
  ( ) c- Havanın basıncı yoktur.
  ( ) d- Sıvı içine bırakılan cisme etki eden kaldırma kuvvet, taşırdığı sıvının ağırlığı kadardır
  ( ) e- Yumurta ve sperm 2n sayıda kromozom taşır.

  3)
  Şekildeki ölçekli kaba 40 g kütleli bir cisim atıldığında sıvı seviyesi M’den K’ye yükseliyor. Buna göre cismin yoğunluğunu bulunuz.

  4) Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurup, hangi maddelerin aynı olabileceğini yazınız.
  MADDE KÜTLE HACİM YOĞUNLUK
  A 20 g 200 cm³
  B 40 g 0,1 g/ cm³
  C 500 cm³ 0,5 g/ cm³
  ………………………………………………….
  …………………………………………………

  5) Aynı miktar su özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında hangi ilde daha çabuk kaynar?
  A) Antalya B) Ankara
  C) Diyarbakır D) Ağrı

  6)
  Şekil 1’deki A kabı tamamen sıvı ile doludur. A kabındaki sıvı Şekil-2’deki X, Y ve Z kaplarına eşit olarak paylaştırılıyor.
  Bu durumda kapların tabanlarında oluşan basınçlar arasında nasıl bir ilişki vardır?
  A) X>Y>Z B) X=Y=Z
  C) Z<X=Y D)Z>X=Y


  7)
  Özdeş cisimlerden üç tanesi farklı şekillerde konulduklarında zemine yapılan basınçlar arasındaki ilişki nasıl olur?
  A) II=III>I B) I>II>III
  C) I=II=III D) I>II=III

  8) I-Kabın şekli II-Sıvı miktarı
  III-Sıvının yoğunluğu IV-Sıvının derinliği
  Bir kaptaki sıvı basıncı verilenlerden hangilerine bağlı değildir?
  A) Yalnız I B) I ve II
  C) III ve IV D) I,II ve IV

  9) Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırmakla ilgili değildir?
  A)İğnenin sivri uçlu olması
  B)Çatalın ucunun sivri olması
  C)Raptiyenin başının geniş olması
  D)Bıçağın ağzının ince olması

  10) Bir uçan balon belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra patlar.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Yükseldikçe hava basıncının artması ve bu basınca balonun direnç göstermesi
  B)Yükseldikçe hava basıncı azaldığından balonun içindeki gazın genleşmesi
  C)Yükseldikçe hava sıcaklığı arttığından balonun erimesi
  D)Yükseldikçe havadaki toz bulutlarının etkisinin de fazlalaşması

  12)
  A) Sıkışan gazın basıncı artar.
  B) Sıkışan gazın molekülleri daha çok çarpışır.
  C) Sıkışan gazın tanecik sayısı artar.
  D) Sıkışan gazın hacmi azalır.

  13) ) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin canlılar için önemini belirtir?
  A) Bir hücreli canlılarda üremeyi çok hücreli canlılarda büyümeyi ve gelişmeyi sağlar.
  B) Eşey hücrelerin oluşmasını sağlar.
  C) Tür içi çeşitliliği sağlar.
  D) Kromozom sayısını sabit tutarak türün devamlılığını sağlar.

  14) Genotipleri TT ve Tt şeklinde olan iki bitki çaprazlandığında oluşacak yavru döllerin yüzde kaçı uzun boylu olur.( T: uzun boylu, t :kısa boylu)
  A) %25 B) %50
  C) %75 D) %100

  15) 2n=40 kromozomlu bir hücre ardarda iki mitoz bir mayoz geçirdiğinde kromozom sayısı ve hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) 80 ve 16 B) 40 ve 8
  C) 20 ve 16 D)10 ve 16

  16)

  Bir hücredeki kromozom sayısındaki değişmeler zamana bağlı olarak grafikteki gibi verilmiştir.Buna göre I,II,III ve IV bölgelerde hangi olaylar gerçekleşmiştir?
  I II III IV
  A) Mitoz Mayoz Döllenme Mitoz
  B) Mayoz Mitoz Döllenme Mayoz
  C) Mayoz Döllenme Mitoz Mayoz
  D) Mitoz Mitoz Mayoz Döllenme
 5. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI

  2) 30 dakikada bir bölünerek çoğalan bir bakteri hücresinden 3 saat sonra kaç bakteri hücresi oluşur?
  A) 6 B) 32 C) 48 D) 64

  3) Genotipi 48+XX olan bir canlının eşey hücresi kaç kromozom taşır?
  A) 24+X B) 24+Y C) 23+X D) 48+X


  7) Bir gemiden denizin dibine gönderilen sesin yankısı 4 saniye sonra duyulmaktadır.
  Sesin sudaki hızının 1435 m olduğuna göre denizin derinliği kaç metredir?
  A) 1435 B) 2870 C) 4305 D) 5740

  8) I-Şiddeti II-Frekansı III-Tını
  Hangisi veya hangileri sesin rahatsız edici olmasında etkendir?
  A)Yalnız I B)I ve II C) I ve III D) I,II ve III
  9)
  A) Isınan gaz moleküllerinin çarpışma sayısı artar.
  B) Isınan gazın molekül sayısı artar.
  C) Isınan gazın basıncı artar.
  D) Isınan gaz moleküllerinin hareket enerjisi artar
  10)

  Yukarıdaki periyodik çizelgeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) T ile Y iyonik bağlı bileşik oluşturur.
  B) Y ile Z nin değerlik elektron sayısı aynıdır
  C) Proton sayısı en fazla olan Z’ dir.
  D) X hiçbiri ile bileşik oluşturmaz.

  11) K2Cr2O7 + 2X → 2KCrO4 + H2O
  “ X ” aşağıdakilerden hangisidir?
  A) OH B) H2O C) KOH D) K2CrO4  15) 1-Karanlıkta olabilir.
  2-Glikoz harcanır.
  3-Su açığa çıkar.
  Yukarıdakilerden hangileri oksijenli solunum için geçerlidir?
  A) Yalnız 3 B) 2 ve 3 C) 1 ve3 D) 1,2 ve 3

  16) Bitki fotosentez sırasında aşağıdakilerden hangisini dışarıdan alır?
  I-organik besin II- oksijen III- Karbondioksit
  A)Yalnız I B)Yalnız III C) I-II D) I-III

  17)Fotosentezin hızı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  I. ışık şiddeti
  II. sıcaklık
  III. ışık dalga boyu
  IV.CO2 konsantrasyonu
  A)Yalnız II B) II ve III C) I, II ve III D) I ve IV

  18) Fotosentezin amacı nedir?
  A) Oksijen üretmek
  B)Güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirmek
  C) Karbondioksit üretmek
  D) Su tüketmek

  19) Canlılarda oksijenli ve oksijensiz solunumun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Besin üretmek
  B)Etil alkol oluşturmak
  C)H2O ve CO2 oluşturmak
  D) ATP sentezlemek

  20) A-İnsan solunumu B-Fesleğenin fotosentezi
  C-Fermantasyon
  Yukarıdaki olayların hangisinde oksijen kullanılmaz?
  A)yalnız A B)yalnız B C)A-B D)B-C

  21) Oksijenli solunumda oksijensiz solunuma göre daha çok enerji üretilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Organik besin moleküllerinin inorganik moleküllere kadar parçalanması
  B) Daha hızlı şekilde enerji üretilmesi
  C)Mitokondri içerisinde gerçekleşmesi
  D)Çok miktarda glikoz kullanılması
  25) Fotosentez nedir ?Denklemini yazarak açıklayınız.
 6. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  BASINÇ
  Bulunduğumuz zemine bir basınç uygularız suda veya havada bulunan cisimlere de bir basınç uygulanır basınç günlük hayatımızda iç içe olduğumuz, fakat farkına varmadığımız bir kavramdır.
  Basınç, cisimler üzerinde kuvvetin yaptığı bütün etkileri (parçalanma, sıkıştırma, itme, çarpma, esneme gibi) gösterir. Yani basınç, cisimlerin hareket etmesini, şekil ve biçim değiştirmesini sağlar. Örneğin bir yelkenli, rüzgarın yelkene çarpmasıyla oluşan basınçla hareket eder. Büyük kaya parçaları dinamitlenerek ya da oyukları arasında biriken suyun donması gibi etkilerle parçalanabilir. Balta ve kama ile odun kolayca yarılabilir. Örnek aldığımız olayların her biri, basıncın etkileridir.
  Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete Basınç denir. Basınç ��sembolü ile gösterilir. Ve vektörel bir büyüklüktür
  Bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete de basınç kuvveti(F) denir.
  Basınç ile basınç kuvveti arasında; P=F/S bağıntısı vardır.
  S: Yüzey alanı (bazı kaynaklarda A sembolü ile gösterilebilir)
  Yaklaşık bir metre uzunluğunda olan bir ucu kapalı cam boru alınarak ağzına kadar cıva dolduruluyor. Borunun açık kısmı el ile kapatılıp cıva çanağına daldırıldıktan sonra el çekildiğinde, cıvanın biraz çanağa boşalıp sonra sabit kaldığı görülüyor. Bu durumda borudaki cıva yüksekliği 76 cm oluyor.
  Borunun ağzı açık olduğu halde cıvanın tamamının çanağa boşalmamasının nedeni, cıva basıncının açık hava basıncı tarafından dengelenmesidir.
  Aynı deney farklı genişlikteki borularla yapıldığında cıva düzeyleri arasındaki farkın yine
  76 cm olduğu görülüyor. Yani borudaki cıva yüksekliği borunun kesitine bağlı değildir.
  Toriçelli bu deneyi deniz seviyesinde ve 0 °C sıcaklıkta yapmıştır.
  Açık hava bısıncının ölçüldüğü aletlere barometre denir. Şekildeki barometrede çanaktaki cıva üzerine etki eden açık hava basıncı, cıva tarafından itilerek, borudaki cıva basıncını dengeler.
  Buna göre,
  P 0 = P cıva
  P 0 = h . d . g = 0,76 . 13600 . 10
  P 0 = 103360 pa » 10 5 pa dır.
  Bu sonuca göre açık hava, deniz düzeyinde 1 cm 2 lik yüzeye yaklaşık 10 N büyüklüğünde kuvvet uygulamaktadır.
  Açık Hava Basıncının Etkileri

  İçi su dolu bardağın ağzı hava kalmayacak şekilde kağıtla kapatılıp şekildeki gibi ters çevrildiğinde suyun dökülmediği görülür. Suyun dökülmemesinin nedeni, suyun kâğıda uyguladığı basıncın, açık havanın kâğıda uyguladığı basınca eşit ya da küçük olmasıdır.

  Bir yerden başka bir yere uygun şartlarda akabilen maddelere akışkan maddeler denir. Sıvılar ve gazlar akışkan maddelere örnektir.
  Akışkanlar daima basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yöne doğru akar. Dağlarda da sular daima aşağı doğru akar. Binaların zeminindeki strofor yardımı ile basınç farkı oluşturularak, su binanın üst katlarına kadar çıkarılır. Odanın kapı ve penceresini açarak hava akımı oluşturulması da basınç farkından dolayıdır.
  Yükseğe yerleştirilmiş bir depoya aşağıdaki şekildeki gibi üstten bir hortum daldırılıp, hortumun içindeki havayı boşaltırsak depodaki sıvıyı akmaya zorlarız. Eğer borunun içindeki hava boşaltılıp borunun ağız hizası, suyun üst düzeyinden aşağıda olmaz ise sıvı akışı başlamaz. Akmaya başladıktan sonra depodaki sıvı bitinceye kadar akma devam eder. Sistem yine hız ile basınç arasındaki ters orantıdan yararlanılarak çalıştırılır. Suyun L noktasındaki hızı K noktasındaki hızından büyük olacağından, L noktasında sıvı basıncı düşer, böylece su devamlı akmış olur. Böcek ilaçlamaya yarayan filit pompanın çalışması da aynı ilkelere dayanır.
  Musluktan akan suyun aşağı doğru hızı artar ve kesiti daralarak incelir.

  Katıların Basıncı  Basınç P , kuvvet F ve yüzey alanı da S ile gösterilirse,

  Bu bağıntıya göre, kuvvet sabit ise, basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır. Eşit ağırlıktaki tavuğun bataklıkta ördekten daha fazla batmasının nedeni, tavuğun ayaklarının yüzey alanının ördeğinkine göre küçük, dolayısıyla basıncının ördeğinkine göre büyük olmasıdır. Ördeğin ayağı per**** olduğu için yüzey alanı büyük, basıncı ise küçüktür. Sivri uçlu çivinin ucundaki basınç büyük olduğu için küt uçlu çiviye göre daha kolay çakılır. Bıçak köreldiği zaman bilenerek yüzey alanı küçültülür ve basıncın artması sağlanır. Bu nedenle aynı kuvvetle daha kolay kesme işlemi sağlanmış olur.
  Basınç, birim yüzeye etkiyen dik kuvvet idi. Şekildeki cisim yatay ve düşey duvarlar arasındadır. Cismin ağırlığı yatay duvara etki ettiği için yatay duvara basınç uygular. Düşey duvara ağırlığından dolayı kuvvet uygulamadığı için basınç da uygulanmaz.
  Şekildeki cisim belirtilen yerden düşey olarak kesilirse, her bir parçanın basıncı bütün cismin basıncına eşit olur.
  Şekildeki çivinin geniş yüzeyine F kuvveti uygulandığında bu kuvvet sivri uca da aynen iletilir. Dolayısıyla sivri ucun yüzey alanı küçük olduğundan basınç daha büyük olur.


  Sıvıların Basıncı İletmesi (Pascal Prensibi)
  Sıvıların Basıncı İletmesi (Pascal Prensibi)
  İçine sıvı çekilen bir enjektörün ucu kapatılıp piston ileri doğru itilmeye çalışıldığında, itilemediği gözlenir. Yani sıvıların basınç altındaki hacim değişimleri önemsenmeyecek kadar azdır. Yani pratikte sıvılar basınç altında sıkıştırılamaz.
  Pascal prensibi: Kapalı bir kaptaki sıvının her hangi bir noktasına uygulanan basınç kabın şekli nasıl olursa olsun, kabın iç yüzeylerinin her noktasına sıvı tarafından aynı büyüklükte iletilir.
  Pascal prensibinden yararlanılarak, bileşik kapların ve su cenderelerinin çalışma ilkeleri açıklanabilir.
  Bileşik Kaplar
  Şekilleri ve kesitleri farklı iki ya da daha fazla kabın tabanlarının birleştirilmesi ile elde edilen kaplara bileşik kaplar denir. Örneğin U borusu bileşik kaptır.
  Bileşik kaplardaki sıvının üst düzeyi hep aynı seviyededir. Örneğin kabın K kesimine bir piston konulup sıvı aşağı doğru itilirse diğer iki koldaki sıvı eşit miktar yükselir.
  U borusunda aynı cins sıvı varken aynı seviyedeki basınçlar eşit olur. Şekildeki U borusunda öz kütleleri farklı sıvılar varken denge sağlanmıştır. U borusunun alt kısmında kalan sıvının öz kütlesi daha büyüktür.
  Yani d1 > d2 dir.
  Alttaki sıvının en alt düzeyinden yatay çizgi çizildiğinde (Y düzeyi) bu çizgi üzerindeki basınçlar eşittir. Basınç eşitliğinden
  PM = PN
  h2 . d2 = h1 . d1 olur.
  Z düzeyi üzerindeki P ve R noktalarındaki basınçlar da eşittir. Fakat X düzeyi üzerindeki K ve L noktalarındaki sıvı basınçları eşit değildir. Eğer K ve L deki basınçlar eşit olsaydı, d1 özkütleli sıvının en üst noktası ile aynı yatay hizadaki d2 özkütleli sıvı içindeki basınçlar da eşit olmalıydı. Bu mümkün olmadığı için PK basıncı ile PL basıncı da eşit olamaz, PK > PL olur.
  Su Cendereleri
  Tabanları birleştirilmiş kesitleri farklı iki silindir ve pistonlardan oluşur.
  Küçük piston üzerine bir kuvvet uygulanarak sıvı üzerine basınç uygulanır.
  Pascal prensibine göre, bu basınç sıvı tarafından büyük pistona aynen iletilir.
  İletilen basınç büyük pistonun yüzey alanından dolayı büyük bir kuvvet oluşturur. Küçük pistona uygulanan basınç büyük pistona uygulanan basınç P 2 ise,
  Pascal prensibine göre aynı düzeydeki pistonların her ikisine uygulanan basınçların eşitliğinden,

  Su cendereleri basit makineye benzerler. Kuvvetten kazanç sağlar ama yoldan da kaybettirirler. Sıvıların basıncı iletme özelliğinden yararlanılarak günlük hayatta kullanılan pek çok araç yapılmıştır.
  Yıkama yağlama sistemlerinde arabaların kaldırılmaları, hidrolik frenler, emme - basma tulumbaları. Bazı bitkilerin ve meyvelerin yağını ve suyunu çıkarmada kullanılır.
  şivan bunu beğendi.
 7. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  başka test sorusu ya da bilgiye ihtiyacınız olursa söyleyebilirsiniz:)
 8. SoulSlayer

  SoulSlayer Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  15 Ocak 2010
  Mesajlar:
  88
  Beğenileri:
  709
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler
  SoulSlayer bunu beğendi.
 9. wüjde

  wüjde Üye

  Katılım:
  4 Mart 2010
  Mesajlar:
  26
  Beğenileri:
  26
  Ödül Puanları:
  0
  çok teşekkürler
 10. goncam_92

  goncam_92 Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  229
  Beğenileri:
  309
  Ödül Puanları:
  18
  rica ederim
  merve58 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş