< FoBiLeRiMiz >

Konu 'Bilgi Köşesi' bölümünde beni_bırakma tarafından paylaşıldı.

 1. beni_bırakma

  beni_bırakma Üye

  Katılım:
  29 Nisan 2009
  Mesajlar:
  902
  Beğenileri:
  248
  Ödül Puanları:
  0

  Korkunun, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen, bu anlamda kontrolden çıkmış halidir. Fobi kelimesinin, Yunanca Phobos kelimesinden geldiği düşünülürse, fobinin anlamı daha bir netlik kazanır. Phobos, Yunan mitolojisinde dehşet tanrısıdır.
  Konu başlıkları


  * 1 Korku'dan Fobi'ye
  * 2 Korku Olmayandan Fobi'ye
  * 3 Fobilerin Genel Özellikleri
  * 4 Fobi belirtileri
  * 5 Tedavi
  * 6 Fobi Çeşitleri
  o 6.1 Özgül Fobiler
  * 7 Korkular

  Korku'dan Fobi'ye

  Her canlı, birey olarak varlığını tehdit eden ya da tehdit riski taşıyan varlık ve durumlardan içgüdüsel olarak kaçınır. İnsan bilincinde bu kaçınma, korku olarak algılanmaktadır. Korku bu haliyle, kişinin varlığını, yaşamını sürdürmesine hizmet eden savunma sistemlerinin bir ön-uyarı mekanizmasıdır ve yaşamın sürdürülebilmesi için gereklidir.

  Örneğin, her insan şu ya da bu ölçüde köpekten korkar. Hafif ya da ağır, hatta ölüme neden olabilecek bir tehlike kaynağı olabilecek köpekten korkmak, olağandır ve gereklidir. Bir köpekten gelebilecek tehlike için gereken önlemleri alarak bu korkunun üstesinden gelebilmek, böylece bir köpekle fiziksel ya da duygusal temas kurabilmek düzeyinde tutulabilen köpek korkusu, hastalıklı bir durum olarak kabul edilemez. Çünkü bu haliyle, kişinin kontrolünden çıkmış, onun istencine hükmeden, sonuçta günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir duygu-durum değildir.

  Korkunun, "kontrolden çıkması", yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan bir ön-uyarı sistemiyle uyum sağlanamaması anlamındadır. Kişi, o korkunun, onu kaçınmaya zorladığı durumlardan kaçınmayı sağlayamaz ya da bu kaçınma, onu duygusal olarak rahatlatmaz. Yine endişe ve korku içindedir ve bu anksiyete onun günlük yaşamını istediği tarzda sürdürmesine olanak vermez. Onun, sanki kendi dışında işleyen bir mekanizma gibi, kendi istencine hükmeden bir dış güç gibi işlev görür. Bu haliyle, yaşama hizmet eden korku, yaşama karşı olan fobiye dönüşür.

  Korku Olmayandan Fobi'ye

  Belirli bir varlığa ve duruma bağlanamayan fobiler de vardır. Her şeyden önce, bireyin varlığını tehdit eden pek çok dış unsur olduğuna göre, pek çok korku ve fobi de vardır. Ancak kişinin varlığını tehdit eden dış unsurlar bazen, belirli bir varlık ya da duruma bağlı olmazlar. Kişinin, genel anlamda kendi varlığını tehdit altında algılaması durumunda, onun bilinç altına yansıyan, bu tanımlanmamış, bir nesne ya da durumla ilişkilendirilememiş, belirsiz anksiyete, kişinin bilinç altında işleyen bir mekanizmayla tanımlanabilir bir korku haline dönüştürülür. Korku haline dönüştüğü anda da, genel bir anksiyete olması sonucu, fobiye dönüşür.

  Fobilerin Genel Özellikleri

  Fobi toplumda sık görülen bir anksiyete bozukluğudur. Fobisi olan insanlar “fobik” diye adlandırılırlar. Yapılan araştımalar toplumda %10 oranında fobi tespit etse de tahminen bu değer %25 dolaylarındadır. Fobiler halk arasında hastalıktan ziyade huy ya da kişilik özelliği olarak düşünüldüğünden tedaviye başvuranların sayısı azdır. Araştırmalarda fobi sıklığının beklenenden düşük çıkmasının en önemli nedeni budur. Kadınlarda erkeklere oranla iki buçuk kat daha fazla görüldüğü saptanmıştır.

  Fobinin nedenleri konusunda faklı ekollerin farklı açıklamaları vardır. Freud, fobiyi bilinçaltı çatışmaları olarak tanımlar. Watson'a göre ise fobi, şartlı reflekse dayanır.

  Fobi belirtileri

  Korku yaratan obje, durum ya da aktivite ile karşılaşıldığında anksiyete belirtileri ortaya çıkar. Panik atakta görülen belirtilerin hemen hepsi fobik durumla karşılaşıldığında ortaya çıkabilir. Bu belirtilerden bazıları şunlardır:

  * Çarpıntı
  * Yüz kızarması
  * Titreme
  * Terleme
  * Bulanık görme
  * Nefes darlığı
  * Ağız kuruluğu
  * Yutkunma güçlüğü v.b.

  Tedavi

  Fobilerin tedavisinde ilaç ve psikoterapi birlikte uygulanır. İlaç tedavisi çoğu kez yeterli değildir ve antidepresan ilaçlar kullanılır.

  Fobilerin tedavisinde en sık başvurulan yöntem, kişinin korkusuyla yüzleşmesinin sağlanmasıdır. Kişinin, anksiyete yaratan varlık ya da durumun üstüne giderek anksiyeteyi nasıl yaşadığını ve onunla nasıl başa çıkabileceğini öğrenmesi istenir.

  Fobi Çeşitleri

  * Sosyal fobi
  * Agorafobi

  Özgül Fobiler

  Belirli nesneler veya durumlardan anormal korkudur. Bunları agorafobi ve sosyal fobilerden ayırdettiren özellik korkunun özgül durumlar ve nesneler karşısında belirmesidir. Bu özgül durumlar ve nesneler olmadığında hastada rahatsızlık belirtisi yoktur. Bunlardan uzak olduğu sürece hastanın yaşamı etkilenmemektedir. Yalnız fobi nesnesi ya da durumuyla yüz yüze gelince panik derecesinde korku ortaya çıkmaktadır. Hasta bu nesne veya durumların nerede bulunabileceğini daha önceden inceler ve ona göre sakınarak sıkıntıdan kendini korumaya çalışır. Fakat çok sık karşılaşılan nesneler karşı korku yaşamı çok kısıtlayıcı olabilir.

  Fobiler korkunun ortaya çıktığı uyarana göre üçe ayrılabilirler:
  * Nesne fobileri (böcek, kelebek, köpek, sivri uçlu eşya gibi...)
  * Durum fobileri (kapalı yer, açık yer, asansör, yüksek yer gibi…
  * İşlev fobileri (altına kaçırma, gaz kaçırma, terleme, yüz kızarması gibi...)


  Korkular

  A

  * ablütofobi: yıkanmaktan korkma
  * agirofobi: caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkma
  * agorafobi: açık yer ya da kalabalık korkusu
  * ailurofobi: kedilerden korkma
  * akluofobi: karanlıktan korkma
  * akrofobi: yüksek yerlerden korkma
  * akustikofobi: belirli seslerden kokrma
  * algofobi: acı çekmekten korkma
  * amatofobi: toz korkusu
  * amnezifobi: hafızasını kaybetmekten korkma
  * amofobi:Sivri cisim korkusu
  * androfobi: adamlardan korkma
  * anemofobi: fırtına korkusu
  * antlofobi: sel korkusu
  * antropofobi: insanlardan korkma
  * apifobi: arılardan korkma
  * arakibutirofobi: yerfıstığı ezmesinin, yerken, damağa yapışmasından duyulan korku
  * araknofobi: örümceklerden korkma
  * aritmofobi: sayılardan korkma
  * asimetrifobi: simetrik olmayan şeylerden korkma
  * astenofobi: güçsüz olmaktan korkma
  * astrafobi: şimşek korkusu
  * ataksofobi: düzensizlikten korkma
  * atelofobi: mükemmel ol(a)mamaktan korkma
  * aviofobi: uçuş korkusu

  B

  * ballistofobi: silahtan ya da mermilerden korkma
  * batofobi: derinlik korkusu, yüksek binaların yanından geçmekten korkma
  * batrakofobi: kurbağa, semender gibi çiftyaşayışlı (amfibyen) hayvanlardan korkma
  * belonefobi: iğnelerden korkma
  * bibliyofobi: kitaplardan korkma
  * bromidrosifobi: vücut kokusundan korkma
  * brontofobi: gökgürültüsünden korkma

  D

  * datafobi: veriden korkma
  * dentofobi: dişçiden korkma
  * dermatopatofobi: deri hastalıklarından korkma

  E

  * eisoptrofobi: aynalardan korkma
  * elektrofobi: elektrikten korkma
  * emetofobi: kusmaktan korkma
  * entomofobi: böceklerden korkma
  * endofobi: Giyecek korkusu
  * epistaksiyofobi: burun kanamasından korkma
  * eritrofobi: yüz kızarmasından duyulan korku

  F

  * farmakofobi: ilaçlardan korkma
  * fazmofobi: hayaletlerden korkma
  * febrifobi: yüksek ateşten korkma
  * filemafobi: öpmekten ya da öpüşmekten korkma
  * filofobi: sevmekten, aşık olmaktan korkma
  * fobofobi: korkmaktan korkma
  * fotofobi: ışıktan korkma

  G

  * gametofobi: evlenmekten korkma
  * gefirofobi: köprülerden geçmekten korkma
  * gerontofobi: yaşlı insanlardan ya da yaşlanmaktan korkma
  * glossofobi: topluluk önünde konuşmaktan korkma

  H

  * haptofobi: dokunulmaktan korkma
  * harpaksofobi: hırsızlardan ya da bir suçun kurbanı olmaktan korkma
  * helyofobi: güneş'ten korkma
  * hematofobi: kan korkusu
  * herpetofobi: sürüngenlerden korkma
  * hidrofobi: sudan, yüzmekten ya da boğulmaktan korkma
  * higrofobi: nemden ya da yağmurdan korkma
  * hipegiyafobi: sorumluluktan korkma
  * hipnofobi: uyumaktan korkma
  * hipofobi: atlardan korkma
  * homiklofobi: sisten korkma

  İ

  * ihtiyofobi: balıklardan korkma
  * islamofobi: İslamdan ve müslümandan korkma

  J

  * jinefobi: kadınlardan korkma

  K

  * kainatetofobi:Yenilik korkusu
  * kakofobi: çirkinlikten, çirkin seylerden korkma
  * kakorafiyafobi: başarısız olma korkusu
  * kanserofobi: kanser olmaktan korkma
  * kardiyofobi: kalp hastalığından korkma
  * karnofobi: etten korkma
  * katagelofobi: dalga geçilmekten korkma
  * kemofobi: kimyasal maddelerden korkma
  * kenofobi:Karanlık korkusu
  * keymafobi: kıştan ve soğuktan korkma
  * kimofobi: dalgalardan korkma
  * kinofobi: köpeklerden korkma
  * klimakofobi: merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkma
  * klostrofobi: kapalı yer korkusu Kapalı ve basık yerlerde duyulan korkudur. Asansör, basık tavanlı odalar, koridorlar, kapıları kapalı ve kalabalık otobüs, yeraltı çarşıları, metro, alt geçitler ve kilitli odalar onlar için korku verici yerlerdir. Hastanın temel korkusu bu sayılan yerlerde sıkışıp kalmak, nefes alamamak ve boğulmaktır.
  * koprofobi: dışkı korkusu
  * koulrofobi: palyaçolardan korkma
  * kremnofobi: yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma
  * kriyofobi:buzdan ya da donmaktan korkma
  * kronomentrofobi: saatlerden korkma
  * ksantofobi: sarı renkten korkma
  * ksenofobi: yabancılardan korkma
  * ksilofobi: tahta şeylerden ya da ormanlardan korkma

  L

  * limnofobi: göllerden korkma
  * litikafobi: davalardan ve mahkemelerden korkma
  * logofobi: belirli kelimelerden korkma
  * lökofobi: beyaz renkten korkma

  M

  * manyofobi: ****rmekten korkma
  * mastigofobi: cezalandırılmaktan korkma
  * mekanofobi: makinelerden korkma
  * melanofobi: siyah renkten korkma
  * mikrobiyofobi: ******lardan korkma
  * mizofobi: kirlilikten korkma
  * monofobi: yalnızlıktan korkma
  * musofobi: farelerden korkma

  N

  * nekrofobi: cesetten korkma
  * nelofobi: camdan korkma
  * niktofobi: geceden korkma
  * nozokomefobi: hastanelerden korkma
  * nüdofobi: çıplaklıktan korkma

  O

  * obesofobi: şişmanlamaktan korkma
  * ofidiyofobi: yılanlardan korkma
  * okofobi: taşıt araçlarından korkma
  * orofobi:Yamaçtan iniş korkusu
  * osmofobi: belirli kokulardan korkma

  P

  * pantofobi: her şeyden korkma
  * papirofobi: kağıttan korkma
  * paraskavedekatriafobi: ayın onüçü ve cuma olan günden korkma
  * patofobi: hasta olmaktan korkma
  * pedofobi: çocuklardan korkma
  * peladofobi: kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma
  * penyafobi: fakirlikten korkma
  * pirofobi: ateşten korkma
  * plakofobi: mezar taşlarından korkma
  * pogonofobi: sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma
  * politikofobi: politikacılardan korkma
  * porfirofobi: mor renkten korkma
  * potamofobi: ırmaklardan ya da su akıntılarından korkma
  * potofobi: alkollü içeceklerden korkma
  * pteronofobi: kuş tüyünden korkma
  * pupafobi: kuklalardan korkma

  R

  * radyofobi: radyasyondan, x ışınlarından korkma.
  * ranidafobi: kurbağalardan korkma

  S

  * selenofobi: ay'dan korkma
  * siderofobi: yıldızlardan korkma
  * simetrofobi: simetriden korkma
  * skiofobi: gölgelerden korkma
  * sosyofobi: toplumdan, genel olarak insanlardan korkma
  * soteriofobi: başkalarına muhtaç olmaktan korkma

  T

  * tafefobi: diri diri gömülmekten korkma
  * takofobi: yüksek hızdan korkma
  * talassofobi: deniz ya da okyanus korkusu
  * tanatofobi: ölümden korkma
  * teknofobi: teknolojiden korkma
  * teratofobi: gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması
  * termofobi: ısıdan korkma
  * testofobi: testlerden ya da sınavlardan korkma
  * tokofobi: gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma
  * otomofobi: ameliyat olmaktan korkma
  * toksifobi: zehir korkusu
  * topofobi: belirli yerlerden korkma
  * travmatofobi: yaralanmaktan korkma
  * trikinofobi: gıda zehirlenmesinden korkma
  * triskaidekafobi: 13 sayısından korkma
  * tripanofobi: aşı ya da iğne olmaktan korkma
  * trikopatofobi: saç hastalıklarından korkma

  X

  * xenofobi: yabancılardan korkma


  V

  * venereofobi: zührevi hastalıklardan korkma
  * venüstrafobi: güzel kadınlardan korkma
  * vermifobi: solucanlardan korkma

  Z

  * zelofobi: kıskançlıktan korkma
  * zoofobi: hayvanlardan korkma
 2. elifataker

  elifataker Üye

  Katılım:
  4 Mart 2009
  Mesajlar:
  130
  Beğenileri:
  8
  Ödül Puanları:
  0
  Fobi belirtileri

  Korku yaratan obje, durum ya da aktivite ile karşılaşıldığında anksiyete belirtileri ortaya çıkar. Panik atakta görülen belirtilerin hemen hepsi fobik durumla karşılaşıldığında ortaya çıkabilir. Bu belirtilerden bazıları şunlardır:

  * Çarpıntı
  * Yüz kızarması
  * Titreme
  * Terleme
  * Bulanık görme
  * Nefes darlığı
  * Ağız kuruluğu
  * Yutkunma güçlüğü v.b.

  benim böceklere karşı acayip bi fobim var bende sadece ağız kuruluğu ve terleme oluyor...emeğine sağlık:)
 3. beni_bırakma

  beni_bırakma Üye

  Katılım:
  29 Nisan 2009
  Mesajlar:
  902
  Beğenileri:
  248
  Ödül Puanları:
  0
 4. beni_bırakma

  beni_bırakma Üye

  Katılım:
  29 Nisan 2009
  Mesajlar:
  902
  Beğenileri:
  248
  Ödül Puanları:
  0
  emeğine sağlık
 5. sumeyra

  sumeyra Üye

  Katılım:
  3 Mart 2009
  Mesajlar:
  1.561
  Beğenileri:
  790
  Ödül Puanları:
  0
  osmofobi: belirli kokulardan korkma kokudan korkulduğunuda ilk defa duyuyorum..:D

  sağol paylaşım için..;)

Sayfayı Paylaş