Fotosentez

Konu 'Biyoloji 10. Sınıf' bölümünde MaMiLog tarafından paylaşıldı.

 1. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43

  FOTOSENTEZ


  Enerji Dönüşümleri (Fotosentez-Solunum)
  Organik evrim teorisine göre ilkel atmosferde yer alan CO2, H2O, H2,NH3,CH4, vb. gibi moleküller şimşek,yıldırım ve u.v ışınların etkisiyle basit organik moleküller haline dönüştü. (Atmosferde oksijen yoktu.)
  Şimşek+Yıldırım
  CO2+H2O+H2+NH3+CH4-------------------Basit organik moleküller
  O2’siz atmosfer
  Oluşan organik maddeler yağmur suları ile karaya taşınıp , ısı ve u.v etkisiyle karmaşık kompleks moleküller haline dönüştüler.
  (Karada) ısı+U.V
  Basit organik moleküller ---------------------Karmaşık organik maddeler.
  O2’siz atmosfer
  Yer kabuğunda oluşan komplex maddeler yağmur suları ile denizlere taşındı. Denizlerde u.v etkisiyle komplex moleküllerden sayısız ve karmaşık reaksiyonlarla ilk canlılığın temeli atıldı ve ilkel hücreler (Koaservat) oluştu.
  (Denizlerde) ısı+U.V+Enzimsel maddeler
  Komplex organik maddeler ------------------ İlkel hücre (Koaservat)
  O2’siz ortam
  İlk canlı oksijensiz ortamda oluşmuştur. İhtiyaç duyulan organik maddeler cansız ortamda inorganik koşullarda sentezlenmekte ve bol miktarda bulunmaktadır. İlkel hücre ihtiyacı olan enerjiyi ortamdaki organik moleküllerden oksijensiz solunumla elde etmekteydi. Bu mekanizma günümüze kadar gelmiştir.(Fermantasyon)
  İlkel hücre
  Organik madde------------------ Basit organik ve inorganik madde+Enerji
  Enzim
  Not:Bu yöntemle elde edilen enerji ilkel hücreler için yeterlidir.İlkel hücrelerden bazıları sahip olduğu enzimlerle kendi organik maddelerini inorganik maddelerden üretebilme yeteneğine sahip oldular. Bunun en ilkel şekli kemosentezdi zamanla fotosentez gelişti.

  İleri hücre formları
  İnorganik maddeler---------------------- Organik maddeler
  Kemosentez ve Fotosentez
  Fotosentezin ortaya çıkışıyla:
  1-O2 üretimi sağlanarak ozon (O3) oluşumu gerçekleşmiştir. Ozon U.V ışınlar atmosferin üst katmanlarında tutmuş, böylece canlılar önce deniz (su) yüzeyine sonra karaya çıkışını sağlamıştır.
  2-O2 üretimi ile O2 li solunumum başlamasına olanak tanımış , enerji üretiminin artması ile canlıların fizyolojik karakterlerinde artmaya ,özelliklerinin çeşitlenmesine, sayılarının ve çeşitlerinin artmasına neden olmuştur.
  3-Oksijenin yüksek oksidasyon yeteneği nedeni ile; O2 yi etkisizleştirip kullanımını sağlayan enzim taşımayan canlıların hızla azalmasını ,O2 yi kullanabilen canlıların ise hızla çoğalarak sayılarının artmasını sağlayan doğal seleksiyonu başlatmıştır.
  4-O2 nin üretimi ile inorganik ortamdaki organik madde üretimi engellenmiş , fotosentez canlılar için en önemli organik madde üretim mekanizması olmuştur.
  Not: Fotosentezden önce (ozon oluşmadan) organik madde sentezi için gerekli enerji u.v , şimşek , yıldırımlarla gerçekleşirken , fotosentezde madde sentezi için gerekli enerji güneşin görünür ışınları (450-760n.m) ile gerçekleşir .Ozon bu ışınların geçişine engel değildir.
  Not: Bugün yaşayan bütün canlılar (Kemosentetik ler hariç) ihtiyaç duydukları organik besini ve oksijeni fotosentezden karşılarlar.
  Ortamda, aşağıdaki yapılardan biri varsa, fotosentez gerçekleşir.
  Klorofil-Kloroplast-Özümlem parankiması-Parankima dokusu-Yaprak-Bitki
 2. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  Fotosentezin Özgün Olayları
  6CO2 + 6H2O -----(Işık/Klorofil)-----------C6H12O6 + 6O2
  Kloroplastta gerçekleşir.
  Fotosentetik ototroflarda görülür.
  Hammaddeler CO2 ve H2O dur.(Bakterilerde H ve H2S kullanılır)
  Ürünler glikoz ve O2 dir.(Bakterilerde O2 yerine S oluşur)
  Işıkta gerçekleşir.
  Anabolik reaksiyonlarıdır.
  Hidrojen akseptörü NADP dir
  İnorganik madde organik maddeye dönüşür.
  Işık enerjisi kimyasal bağ Enerjisine dönüşür
  Fotofosforilasyon la ATP sentezi yapılır.
  Klorofil ve su elektron kaynağıdır.(Bakterilerde H ve H2S, elektron ve H kaynağı olarak rol alır)
  Elektronların son alıcısı klorofil ve NADP dir.
  Canlıda ağırlık artışı olur.
  Sentezlenen ilk ürünler karbonhidratlardır.
  Bakteriyel fotosentezin özellikleri
  Sitoplazmada gerçekleşir
  Klorofiller sitoplazmik zar katlanmaları olan tilakoidlerde yer alır
  H ve elektron kaynağı olarak H2 veya H2S kullanılır
  Işık gereklidir
  Yan ürün olarak O2 oluşmaz
  Anaerobiktirler
  Protista ve bitkilerde gerçekleşen fotosentezin özellikleri
  Kloroplastlarda gerçekleşir
  Klorofiller kloroplastlardaki granalarda yer alır
  H ve elektron kaynağı H2O dur
  Yan ürün olarak O2 oluşur
  Işık gereklidir
  Fotosentezin evreleri:
  A-Işık evresi reaksiyonları
  a-Devirli fotofosforilasyon:
  Özellikleri:

  Işık varlığında gerçekleşir
  Granalarda gerçekleşir
  Enzim görev almaz
  Elektron kaynağı klorofildir
  e.t.s ye aktarılan her elektrona karşılık 1 ATP sentezi gerçekleşir
  Klorofilden e.t.s ye aktarılan elektronlar yine aynı klorofil tarafından tutulurlar
  Bu seride sadece karanlık evrede kullanılmak üzere ATP sentezi gerçekleşir
 3. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  b-Devirsiz fotofosforilasyon:
  Özellikleri:

  Işık varlığında gerçekleşir
  Granalarda gerçekleşir
  Enzim görev almaz
  Elektron kaynağı PS1,PS2 ve H2O dur
  İki, pigment sistemi görev alır
  Suyun iyonizasyonu ve O2 nın oluşumu bu döngüde gerçekleşir
  Karanlık evrede kullanılacak ATP ve CO2 nin redüklenmesinde kullanılacak H ler bu evrede üretilir. (ATP ve NADPH2 ler üretilir)
  Ps1 ve Ps2 nin dört kez indirgenme - yükseltgenme olayına karşılık sistemde 3 ATP,2 NADPH2 ve 1 O2 sentezlenir

Sayfayı Paylaş