Fransız İhtilali

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları' bölümünde Lethe tarafından paylaşıldı.

 1. Lethe

  Lethe Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2010
  Mesajlar:
  8.551
  Beğenileri:
  8.202
  Ödül Puanları:
  113

  FRANSIZ İHTİLALİ (1789)


  Fransa, koyu bir mutlakıyetle yönetiliyordu. Eşitsizlik üzerine kurulmuş sosyal bir yapıya sahipti. Ülkenin bütün yükü köylü sınıfının üstünde idi. Köylüler, yokluk ve sefalet içinde yaşıyorlardı. Fransa, XVIII. yüzyılda mali zorluklar içinde idi. Saray ve savaş masrafları maliyeye büyük bir yük getiriyordu. Bunu karşılamak için de vergiler arttırıldı. Halk, bu ağır vergiler altında ezilmeye başladı. İngiltere, bu dönemde meşruti bir yönetime sahipti. Fransız aydınları, bu yönetimin kendi ülkelerinde de uygulanmasını istiyordu. Bu nedenler, 14 Temmuz 1789 yılında Fransız İhtilali'nin başlamasına neden oldu. İhtilal, kısa zamanda bütün ülkeye yayıldı. Soyluların ve kilisenin malları yağmalandı. Krallık yönetimine son verilerek cumhuriyet ilan edildi. İhtilal bir takım dönemlerden geçerek 1804 yılında sona erdi. Napolyon'un başa geçmesi ile imparatorluk dönemi başladı.

  İhtilalin Nedenleri:

  Her ihtilalin nedenleri vardır.
  • Mutlak monarşinin halka baskı yapması ; siyasal özgürlüklere yer vermeyişi
  • Fransa'nın uzun süren savaşlarda yıpranmasından dolayı mali durumunun kötüleşmesi
  • Ekonomik yozlaşmanın faturasının halka ödettirilmek istenmesi
  • Halkın vergileri ödeyemez hale gelmesi
  • Aydın fikir adamlarının halkı etkilemesi
  • Halkın çeşitli sosyal sınıflara ayrılması ve bu sınıflar arasında uzlaşmaz çelişkilerin artması
  • Kilise ve soyluların devlete egemen olması
  • İngiltere ve ABD'deki demokratik yönetimlerin Fransız halkını etkilemesi

  İhtilalin Etkileri:

  İhtilal sadece doğduğu ülkeyi etkilemedi
  Benzer ortamı yaşayan tüm insanlığı getirdikleri ile etkisi altına aldı.

  Milliyetçilik (Ulusçuluk): Çok uluslu devletlerin parçalanmasına, yerine ulusal devletlerin kurulmasına yol açtı.

  Ulusal Egemenlik: Monarşilerin yıkılıp, yerine Cumhuriyet ve demokratik rejimlerin kurulmasına yol açtı
  Anayasacılık: Mutlak monarşilerin yerini meşruti yönetimlere bırakmasına yol açtı

  İnsan Hakları: ilk defa İngiltere’de ve daha sonra ABD'de kabul edilen bu haklar, Fransız İhtilali’nden sonra dünyaya yayıldı ve evrensel hale gelmeye başladı. Bu doğal haklar; hürriyet, mülkiyet, güven ve zorbalığa karşı direnmedir

  Adalet, Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, gibi ilkeler ile demokrasinin ilke ve kuralları oluştu
  İhtilal Savaşları (1792 - 1815)

  Fransız İhtilali monarşik yönetimlerin ve imparatorlukların yıkılmasına ve demokratik devletlerin kurulmasına zemin hazırladı.
  Avrupa’da feodalite dönemi sona erdi.

  İlk defa olarak insan ve yurttaşlık hakları gündeme geldi.
  Fransız İhtilali, kendi düzenlerini değiştireceğini düşünen
  Avrupa kralları tarafından gül ile karşılanmadı.

  Fransız İhtilali’ne mutlakıyetle yönetile gelen Avrupa ülkelerinin ilk tepkisi, Fransa'ya savaş ilan etmek olmuştur.
  İhtilal Savaşları özellikle Prusya ve Avusturya monarşilerinin, Fransız ihtilal fikirlerinin yayılmasını engellemek, rejimlerini korumak ve Fransa'da yeniden mutlak krallığı kurdurmak istemesi amacıyla çıkmıştır.
  1804'de, Napolyon'un imparatorluğunu yeniden ilan etmesi ve kıta Avrupa’sının büyük bir bölümünü işgal etmesiyle Avrupa dengesi de bir kere daha bozuldu. Fransa'nın 1812'de Rusya'yı işgale kalkması Fransa'nın hüsranıyla sonuçlandı.

  İhtilal Savaşlarının Sonuçları
  • Ulusal devlet yönetimleri ağırlık kazanmaya başladı.
  • Ulusal egemenlik, Ulusçuluk, Anayasacılık, Adalet, Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik, İnsan Hakları, Demokrasi gibi ilkeler yayılmaya başladı. Bu fikirler kısa zamanda bütün ülkelere yayıldı. İhtilalin getirdiği en önemli yenilik in-san haklarıdır. Fransızlar daha önce yayınlanan İngiliz ve Amerikan insan hakları bildirgelerini göz önüne aldılar. Daha kapsamlı bir bildirge hazırladılar. Bu bildirge, diğer milletler tarafından kabul edildi.
  • Sosyal devlet anlayışı benimsenmeye başlandı (Yasama, yürütme, yargı yetkileri birbirinden ayrıldı)
  • Burjuva sınıfı yönetimde ağırlıklı bir güç haline geldi.
  • Cumhuriyet ve demokrasi anlayışları Avrupa'da yayılmaya başladı
  • Yeniçağın sona ermesine Yakınçağın başlamasına yol açtı.
  Fransa İhtilalinin Osmanlıya olumlu ve olumsuz etkisi oldu.

  Azınlıklar ayaklandı. – Demokrasi hareketlerinin oluşumunda etkili oldu.

Sayfayı Paylaş