Fuzuli'nin Gazelleri Ve Açıklamaları

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde => iηciтαηєѕi <= tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64

  YAKARIŞ...
  Ya Rab hemişe lutfunu kıl reh-nüma bana
  Gösterme ol tariki ki yetmez sana bana

  Kat' eyle aşinalığım andan ki gayrdır
  Ancak öz aşinaların et aşina bana

  Bir yerde sabit et kadem-i i'tibarımı
  Ancak öz aşinaların et aşina bana

  Yok bende bir amel sana şayeste ah eğer
  A'malime göre vere adlin ceza bana

  Havf ü hatada muztaribim var ümid kim
  Lutfun vere beşaret-i afv-i ata bana

  Ben bilmezem bana gereğin sen Hakim'sin
  Men' eyle verme her ne gerekmez sana bana

  Habs-i hevada koyma Fuzuli-sıfat esir
  Ya Rab hidayet eyle tarik-i fena bana


  GAZELİN AÇIKLAMASI
  Tanrım! Lütfunu rehber kıl daima bana ve sakın sana ulaşmayan yolu bana gösterme!
  Senden başka her şeyden dostluğumu kes benim; yalnızca kendi sevdiklerini sevdir bana! (Yalnız sana dost olan kişileri benim için dost kıl, sana dost olmayanlardan yolumu ayır.)
  İtibar ayağımı öyle bir yerde sabitle ki, orada yalnızca dinin yol göstericisine (Hz. Muhammed'e) uyulsun, sadece onun yolundan gidilsin.
  Yazık ki sana layık bir amelim yok benim. Eğer adaletin beni amelime göre cezalandıracak olursa benim vay halime!..
  Hata ve buna bağlı korkular içinde kıvranıp duruyorum. Umarım, lütfun bana hatalarımın bağışlandığı müjdesini verir (yoksa halim haraptır.)
  Ben bana tam olarak neyin gerektiğini bilemem.Hakim (her şeyi bilen Allah) sensin; bana gerekmeyeni bana verme!
  Beni Fuzuli gibi heva (hevesler, istekler, ihtiraslar veya dünya ilgileri)
  içinde hapis bırakma! Tanrım! Bana fena (Senin aşkında yok olma) yolunda kurtuluş nasip eyle (veya bu kötü gidişime bir hidayet nasip et!)


  ______

  Bu ödevi İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği ikinci sınıfta okuyan öğrenciler yapmıştır.
 2. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  OK BEDENDEN ÇIKINCA...

  Benim tek hiç kim zar ü perişan olmasın ya Rab
  Esir-i derd-i aşk u dağ-i hicran olmasın ya Rab

  Dem-a-dem cevrlerdir çekdiğim bi-rahm bütlerden
  Bu kafirler esiri bir müselman olmasın ya Rab

  Görüb endişe-i katlimde ol mahı budur derdim
  Ki bu endişeden ol meh peşiman olmasın ya Rab

  Çıharmak itseler tenden çeküb peykanı ol servin
  Çıhan olsun dil-i mecruh peykan olmasın ya Rab

  Cefa ü cevr ile mu 'tadım anlarsız n'olur halim
  Cefasına had ü cevrine payan olmasın ya Rab

  Demen kim adli yok ya zulmü çok her hal ile olsa
  Gönül tahtına andan gayrı sultan olmasın ya Rab

  Fuzuli buldu genc-i afiyet mey-hane küncünde
  Mübarek mülkdür ol mülk viran olmasın ya Rab


  GAZELİN AÇIKLAMASI

  Kimseye verme ağlayıp inlemeyi benden gayrı; kimse perişan olmasın, aman!.. Allahım! Yani aşk derdine tutsak etme hiç kimseyi ve ayrılık yarasıyla başbaşa bırakma Tanrım!
  Eziyet ve cefa görmekteyim merhametsiz güzellerden daima. Tanrım! Bir Müslüman'ı bu kafirlere tutsak etma aman! (Yoksa onu dinden imandan çıkarırlar.)
  Beni öldürmeyi tasarladığını gördüm o ay yüzlünün. Tasam şu ki Tanrım! o ay yüzlü bu düşünceden caymasın. (ve beni öldürecek süzgün bakışı benden esirgemesin!)
  Servi boylu sevgilinin gamze okudur bağrımdaki. Ve bana acıyan dostlarım onu çıkarma sevdasındadır... Yalvarırım Tanrım; çıkan yaralı gönlüm olsun da bağrımdaki ok olmasın tek!.. (Zira ben onu, nice zamandır, sevgiliden mukaddes bir armağan diye saklıyorum yüregimde.)
  Eziyet ve sıkıntısı ile sevgilinin, can ciğer oldum. Nasıl yaşarım artık onlar olmadan Tanrım! Umarım bundan böyle cefası sınırsız, eziyeti sonsuz olur!..
  ''Adaleti yok; üstelik zulmü çokmuş!.. '' Asla söylemem ben bunları!.. Her nasıl olursa olsun, yeter ki gönül tahtımda ondan başka bir sultan olmasın ya Rab!..
  (Nice yatırlar, tekkeler dolaşmıştı aşk derdine şifalar arayarak) Fuzuli.
  Meyhane köşesinde buldu sonunda esenlik ve zin****k hazinesini. Ne mübarek yerdir orası Tanrım, inşallah viran olmaz!..
 3. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  HASRET...HASRET

  Gönlüm açılır zülf-i perişanını görgeç
  Nutkum tutulur gonce-i handanını görgeç

  Ra'nalık ile kamet-i şimşadı kılan yad
  Olmaz mı hacil serv-i hıramanını görgeç

  Çok aşka heves edeni gördüm ki hevasın
  Terk etti senin aşık-ı nalanını görgeç

  Naziklik ile gonce-i handanı eden zikr
  Etmez mi haya la'l-i dür-efşanını görgeç

  Sen hal-i dilin söylemesen n'ola Fuzuli
  El fehm kılar çak-i giribanını görgeç

  GAZELİN AÇILAMASI
  Gönlümü açar saçlarını dağılıp saçılması, nutkumu kapatır gonca (açılmamış gül gibi dudak) nın açılması. Konuşamaz olurum, dilim tutulur.
  Hasretle baktıkça sana, kanlı yaşlar dökülür gözlerimden. Kirpik oklarını gördükçe, ****nir bağrım ta derinden...
  Çoklarını gördüm, aşka heves eden... İnleyen aşığını görünce senin, bu hevesi tek edip gittiler...
  Cehenneme inanmayan bir kafir bile ayrılığının ateşini görünce inanası gelir cehennem ateşine...
  Saklasan gönlündeki aşkı bir sır gibi, söylemesen ne çıkar a Fuzuli; görenler anlamaz mı sanırsın yakanın yırtığından acınası halini...
 4. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  SEVGİLİNİN HÜZÜNLER KULÜBESINDE...

  Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir
  Kan ağladığım gonca-i handanın içindir

  Sergeşteliğim kakul-i müşginin ucundan
  Aşufteliğim zülf-i perişanın içindir

  Bimar tenim nergis-i mestin eleminden
  Hunin ciğerim la'l-i dür-efşanın içindir

  Yaktım tenimi vasl günü şem teg amma
  Bil kim bu tedarik şeb-i hicranın içindir

  Kurtarmağa yağma-yı gamından dil ü canı
  Sa'yim nazar-ı nergis-i fettanın içindir

  Can ver gönül ol gamzeye kim bunca zamandır
  Can içre seni sakladığım anın içindir

  Vaiz bize dün düzahı vasfetti Fuzuli
  Ol vasf senin külbe-i ahzanın içindir

  GAZELİN AÇIKLAMASI
  Salınan servi endamın içindir ah edişim; kan ağlayışım ise gülen dudağının hasretinden...
  Başımın dönmesi, misk kokulu kaküllerinden; düşkünlüğüm ise, dağınık saçlarını hatırlamaktan...
  Baygın bakışlarını düşünmekten melankolilerde bedenim inci sözler saçan (arasından inci dişlerinin parıltısı saçılan) dudağındır ciğerimi kanla dolduran...
  Yaktım tenimi kavuşma gününde mum gibi, amma... Bil ki bu hazırlık ayrılığının kara günleri içindir.
  Aşk derdinin yağmasından gönlümü ve canımı kurtarmaya çalışmam asla; amacım çapkın gözünün dikkatini çekebilmek içindir.
  Ey gönlüm! Ver canını sevgilin bir süzgün bakışına; bunun içindir çünkü seni bunca zaman canla başla beslediğim...
  Ey Fuzuli! Nasihatçi cehennemin özelliklerini sayıp döktün bize. Anladım ki anlattıkları hep senin hüzün evine dair şeylermiş, senin ayrılık acılarını çektiğm hüzün yurduymuş meğer cehennem!..
 5. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  EL ÇEK İLACIMDAN TABİP!..

  Aşiyan-i mürg-i dil zülf-i perişanındadır
  Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır

  Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
  Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır

  Çekme damen naz edip üftadelerden vehm kıl
  Göklere açılmasın eller ki damanındadır

  Bes ki hicranındadır hasiyyet-i kat'-i hayat
  Ol hayat ehline hayranem ki hicranındadır

  Ey Fuzuli şem'-veş mutlak açılmaz yanmadan
  Tablar kim sünbül rişte-i canındadır

  GAZELİN AÇIKLAMASI

  Gönül kuşum dağınık saçların arasında yuva kurdu ey sevgili!.. Artı nerde olursam olayım veya iki elim kanda da olsa gönlüm senin yanındadır.

  Aşk derdiyle başım pek hoş benim ey tabib, bırak bana ilaç vermeyi. Bana derman vermeye ki, senin dermenın beni helak edecek zehrin ta kendisidir.

  Ey sevgili naz edip düşkün aşıklardan eteğini çekme. Eteğine yapışan ellerin (sen eteğini çevirince) göklere açılmasından (dua eder gibi) sakın!..

  Senin ayrılığında, hayatı sona erdirme özelliği gizlidir, ayrılığın ölüm demektir. Senden ayrı düşüp de hala yaşayanlara hayranım.

  Ey Fuzuli! Sevgilini saçının büklümü sen can ipliğine bağlıdır. Sen mum gibi yanmadan o büklümler açılıvermez.
 6. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  SONSUZLUK ÜLKESİNE DOĞRU

  Baka mülkün dilersen varını yok eyle dünya teg
  Etek çek gördüğünden afitab-i alem-ara teg

  Ta'ulluk zulmetin tercidi hurşidine kıl matla'
  Eger alemde bir gün görmek istersen Mesiha teg

  Yeter tavus teg 'ucb kıl arayiş-i suret
  Vücudundan geçib alemde bir ad eyle Anka teg

  Güher teg kılma tağir-i tabiat delseler bağrın
  Karar et her hevadan olma şur-engiz derya teg

  Fuzuli kainat esbabının kıldın temaşasın
  Nedametsiz tena 'um yok tasarufsuz temaşa teg

  GAZELİN AÇIKLAMASI

  Sonsuzluk yurduna varayım diyorsan eğer, varlığını yok eyle, tıpkı dünya gibi! Her gün dünyayı süsleyen güneş misali, çek eteğini gördüklerinden...

  Eğer bu dünyada Hz. İsa gibi bir gün görmek istersen, dünya ilgilerinin zulmetini soyutlanmışlık güneşinin doğduğu bir yer eyle!..

  Tavus gibi kabarıp dış görüşünü süslemen daha yetmeyecek mi? Varlığından sıyrılıp şu dünyada Anka kuşu gibi bir ad bırakmaya bak!..

  Bağrını inci gibi del.ip zorlasalar da, yaradılışını değiştirme! Bir hal üzre karar kıl da deniz gibi hemen her rüzgârda (veya heveslerinin peşinde) dalgalanıverme.

  Ey Fuzuli! Dünyanın her türlü gidişatını, zevkini, sefasını, derdini, kaderini seyrettim sonuç şu: Dünyada tasarrufsuz seyir gibi sonu pişmanlığa çıkmaya bir nimet yok.
 7. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  SEVGİLİNİN AĞZINDAKİ SIR...

  Bilmez idim bilmek ağzın sırrını düşvar imiş
  Ağzını derlerdi yok dediklerince var imiş

  Aciz olmuş yıkmağa ahıyla kuhu Kuh-ken
  N'eylesin miskin anun aşkı hem ol mikdar imiş

  Taşa çekmiş halk için Ferhad Şirin suretin
  Arz kılmış halka mahbubun aceb bi-'ar imiş

  Ömrlerdir eylerim ahval-i dünya imtihan
  Nakd-i ömr ü hasıl-i dünya heman bir yar imiş

  Dün Fuzuli arızın görgeç revan tapşırdı can
  Laf edip derdi ki canın var emanet-dar imiş

  GAZELİN AÇIKLAMASI

  Bilmiyordum ağzındaki sırrı bilmenin güç olduğunu. Ağzın için yok diyorlardı, dedikleri kadar var imiş meğer...

  Ateşli ahı dağı eritmekten aciz kalmış dağ eri Ferhat'ın. Ne yapsın miskin, işte o kadar imiş onun da aşkı.

  Kabe ziyareti için ihrama bel bağladı dediler sofu için; araştırdım, meğer onun beline bağladığı papaz kuşağı imiş, ihram değil. (Dış görünüş yetmiyor içi kurtarmaya. )

  Varımı yok ettim, sevgilinin yüzüne öykünerek. Ebedi zevk dedikleri şey, sevgilinin yüzünü görmekmiş meğer!..

  Yanağını görünce dün senin ey sevgili, Fuzuli can verdi hemen ''Canım var, '' deyip dururdu, meğer bir emanetçiymiş..
 8. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  SEVGİLİNİN AYAK UCUNDA BİR G**GE...

  Kıldı zülfün teg perişan halimi halin senin
  Bir gün ey bi-derd sormazsın nedir halin senin

  Gitdi başından gönül ol serv kaddin sayesi
  Ağla kim idabara tebdil oldu ikbalin senin

  Zinet için cism divarında etmezdim yerin
  Çekmeseydi aşk levh-i cana timsalin senin

  Dam-gah-ı aşkdan tut bir kenar ey mürg-i dil
  Sınmadan seng-i melametden per ü balin senin

  Saye-veş çoktan Fuzuli hak-i kuyun yastadır
  Ol ümid ile ki bir gün ola pamalin senin

  GAZELİN AÇIKLAMASI

  Ey âşıklarını dert edinmeyen sevgili! Senin bu umursamaz tavrın halimi perişan eyledi. Bir gün olsun ''Ne haldesin? '' diye sormuyorsun ya asıl dert bu.

  Ey gönül! O servi boylu sevgilinin himayesi üzerinden gitti. Artık ağlama vaktidir, çünkü yükselmen, alçalmağa (talihin talihsizliğine) döndü.

  Ey sevgili! Aşk ta ezel gününde can levhasına senin suretini çizmeseydi, beden duvarını süslemek üzere sana itibar etmez, oraya seni desenlemezdi.

  Ey gönül kuşu! Ayıplama ayıplama taşı ile kolun kanadın kırılmadan evvel aşk tuzağından kurtulmaya bak.

  Zavallı Fuzuli, bir gün gelir de sevgilinin ayağının altına serilirim diye, hayli zamandır senin semtinin toprağın gölge gibi uzanmış kalmıştır.
 9. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  CAN VERİP ŞAN ALDIK...

  Yar rahm etti meğer nale vü efganımıza
  Ki kadem bastı bugün külbe-i ahzanımıza

  Eşk baranı meğer kıldı meded kim nageh
  Bitti bu şah-ı gül-i taze gülistanımıza

  Bu visale yuhu ahvali demek mümkün idi
  Eğer olsaydı yuhu dide-i giryanımıza

  Yar mihmanımız oldu gelin ey can u gönül
  Kılalım sarf nemiz var ise mihmanımıza

  Dilberin cana imiş kasdı Fuzuli gel kim
  Can verip dilbere mihnet koyalım canımıza

  GAZELİN AÇIKLAMASI

  Sevgili çığlık ve inleyişlerize acımış olsa gerek ki bugün hüzünler içinde yaşadığımız kulübemizi teşrif etti.

  Gözyaşı yağmurları imdadımıza yetişmiş olmalı ki, şu taze gül fidanı sevgili, ansızın gülistanımızda bitiverdi.

  Bu kavuşmaya bir rüya demek mümkün idi... Eğer ağlayan gözlerimize uyku giriyor olsaydı...

  Sevgili evimizi teşrif etti ey can ve gönül! Gelin, neyimiz var ise konuğumuza harcayıp onu ağırlayalım, uğruna canımızı ve gönlümüzü verelim.

  Ey Fuzuli! Dilberinin geliş sebebi can almakmış meğer. Canımıza minnet!... Şimdi dilbere can verip şan alalım.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş