Gazlarda Molar Hacim

Konu 'Kimya 10. Sınıf' bölümünde mahmut tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. mahmut

  mahmut Üye

  Katılım:
  4 Nisan 2008
  Mesajlar:
  59
  Beğenileri:
  114
  Ödül Puanları:
  6

  Bir maddenin 1 mol ünün hacmine molar hacim denir. Katılar ve sıvıların molar hacimleri maddeden maddeye değişir. Ancak aynı koşullarda bütün gazların molar hacimleri birbirine eşittir.Sıcaklığın 0°C (273 K), basıncın 1 atm olduğu koşullara normal koşullar; sıcaklığın 25 °C (298 K), basıncın 1 atm olduğu koşullara oda koşulları denir. Bütün gazların molar hacimleri, normal koşullar altında (NKA) 22,4 litre, oda koşullarında 24,5 litredir.  Buraya kadar öğrendiklerimizi birkaç gaz için şöyle özetlenebilir.
  6,02x1023 H2 molekülü = 1 mol H2 molekülü = 2 g = 22,4 L (NKA)
  6,02x1023 CH4 molekülü = 1 mol CH4 molekülü = 64 g = 22,4 L (NKA)
  6,02x1023 SO2 molekülü = 1 mol SO2 molekülü = 64 g = 22,4 L (NKA)
  Aynı koşullarda gazların molar hacimlerinin eşit olması, hacimleri eşit olan gazların mol sayılarının eşit olması demektir. Başka bir deyişle aynı koşullarda bulunan iki gazın hacimleri oranı, gazların mol sayıları oranına eşittir.

  Not: Soy gazların dışındaki gaz halinde bulunan elementler (H2, O2, N2, Cl2…) doğada çift atomlu moleküller halinde bulunur. Bu nedenle oksijen gazının formülü O değil O2, hidrojen gazının formülü H2 dir.
  Formül Türleri
  Bileşiklerin formüllerle gösterildiğini biliyorsunuz. Kimyada üç tür formül vardır. Bunlar basit formül, molekül formülü ve yapı formülüdür. Basit formül: Bir bileşiği oluşturan atomların türlerini ve sayıca birleşme oranlarını gösteren formüldür. Basit formüle kaba formül veya ampirik formül de denir.
  Molekül formülü: Bir bileşiğin bir molekülünü oluşturan atomların türlerini ve gerçek sayılarını gösteren formüldür. Örneğin; benzen molekülü 6C, 6 H atomundan oluşur ve molekül formülü C6H6 dır. Benzende C ve H atomlarının birleşme oranı 6/6 ya da 1/1 dir. C6H6, atomların birleşme oranını gösterecek şekilde (CH) yazılarak bileşiğin basit formülü elde edilebilir. C2H4 ve C3H6 bileşiklerinin basit formülleri aynı olup CH2 dir.
  (Basit formül) x n = Molekül formülü (n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, …)
  Örneğin; benzen için; (CH) x n = C6H6 oluğundan n=6 dır.
  Yapı formülü: Bileşiği oluşturan atomların birleşme şekillerini gösteren formüldür. Örneğin; suyun basit ve molekül formülleri H2O, yapı formülü H – O – H tır. Yapı formülü bileşik hakkında en ayrıntılı bilgiyi veren formüldür.
  Bir bileşikteki atomların cinsi, bağıl birleşme oranları ve bileşiğin kütlece yüzde bileşimi basit formül, molekül formülü veya yapı formülü yardımıyla bulunabilir. Ancak bileşiğin mol kütlesi, molekül formülü veya yapı formülü yardımıyla hesaplanabilir.
  Bileşiklerin Yüzde Bileşimi
  Bir bileşiğin 100 gramında bulunan elementlerin kütlelerine, bileşikteki elementlerin kütlece yüzdeleri denir. Örneğin; 100 g CaCO3 bileşiğinde 40 g Ca, 12 g C ve 48 g O vardır. Bileşikteki elementlerin kütlece yüzdeleri; %40 Ca, %12 C ve %48 O dur.

  1. X in atom kütlesi Y nin atom kütlesinin iki katıdır.
  Buna göre XY2 bileşiği için,
  I. Molekül kütlesi
  II. Bileşikteki X in kütlece yüzdesi
  III. NK daki hacmi
  niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
  2. Atomik kütle birimi (akb) için verilen,
  I. Bir tane hidrojen atomunun kütlesi 1 akb dir.
  II. Bir akb nin gram cinsinden değeri 1/N dir.
  III. Bir tane karbon atomunun kütlesinin 12/N sidir.
  ifadelerinden hangileri doğrudur? ( C:12 H: 1 N: Avogadro sayısı)
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
  3. Gaz halindeki 1 tane X2 molekülünün kütlesi m gramdır.
  Buna göre, işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisini verir?
  (N: Avogadro sayısı)
  A) Bir mol X2 gazının kütlesidir.
  B) Bir mol X2 gazının NK daki hacmidir.
  C) X2 gazının N K daki öz hacmidir.
  D) Bir mol X2 gazının atom sayıdır.
  E) Bir mol X atomunun kütlesidir.
  4. Normal koşullarda 11,2 L hacim kaplayan O2 gazının atom sayısına eşit sayıda atom içeren CH4 gazına ilişkin,
  I. 0,25 mol dür.
  II. 0,8 mol H atomu içerir.
  III. 3,2 gramdır.
  yargılarından hangileri doğrudur? (C:12 H:1)
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
  5. Bir tane XO2 molekülünün kütlesi m gramdır.
  Buna göre 1 mol O atomu içeren XO2 bileşiği kaç gramdır?
  (N: Avogadro sayısı)
  A) m . N B) C) D) E) 2 m.N
  6. Normal koşullardaki hacmi ve kütlesi bilinen Cx Hy gazı ile ilgili,
  I. Atomlar arası molce birleşme oranı nedir?
  II. Mol kütlesi kaçtır?
  III. 1 molekülün kütlesi kaç gramdır?
  sorularından hangileri cevaplanabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve II
  7. Azot elementlerinin atom kütlesi 14, Avogadro sayısı N ise;
  I. 1 tane azot atomu gramdır.
  II. 1 tane azot molekülü 28 gramdır.
  III. 1 mol azot atomu normal şartlarda 22,4 litredir.
  yargılarından hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
  8. Avogadro sayısı 6,02 . 1023 yerine, 6, 02 .1024 alınsaydı oksijen elementinin,
  I. 1 tane atomunun kütlesi
  II. 1 mol atomunun kütlesi
  III. 1 mol molekülünün kütlesi
  niceliklerinden hangilerinin değeri 10 kat artardı?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
  9. Bir tane N atomunun kütlesi için;
  I. 14 gramdır.
  II. 14 akb dir.
  III.
  yargılarından hangileri doğrudur? (N : 14)
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
  10. Avogadro sayısı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
  A) 6,02.1023 tür.
  B) 1 atom gram Co taki atom sayısına eşittir.
  C) 1 molekül gram CO2 deki molekül sayısına eşittir.
  D) NK da 11,2 L hacim kaplayan H2 gazındaki atom sayısına eşittir.
  E) NK da 22,4 L hacim kaplayan O2 deki atom sayısına eşittir.


  11. N tane karbon atomunun kütlesi aşağıdaki işlemlerden hangisi ile bulunur? (C: 12)
  A) B) 12 x N C)
  D) E)

  12. . 2 mol K2 CO3 bileşiğine ilişkin,
  I. Molekül sayısı
  II. Mol – atom sayısı
  III. Atom sayısı
  nicelikleri, aşağıdaki bağıntılardan hangisinde doğru gösterilmiştir?
  (N: Avogadro sayısı)
  I II III
  A) 2 N 2 x6xN 2 x 6
  B) 2x6 2 N 2x6xN
  C) 2N 2x6 2x6xN
  D) 2 2x6xN 2x6
  E) 2 2x6 2x6xN
  13. C elementinin bağıl atom kütlesini hesaplayabilmek için,
  I. CO2 nin kütlesi
  II. CO2 nin NK daki hacmi
  III. O2 gazının molekül kütlesi
  niceliklerinden en az hangilerinin bilinmesi gerekir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
  14. Hidrojen atomunun kütlesi 1, Avogadro sayısı N olduğuna göre, değeri
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bir H2 molekülünün kütlesi
  B) Bir H atomunun kütlesi
  C) Bir gram H2 deki atom sayısı
  D) Bir gram H2 deki molekül sayısı
  E) Bir mol H2 deki molekül sayısı
  15.
  I. 6,02.1022 tane O2 molekülü
  II. 16 g. O2 gazı
  III. 1, 204 . 1023 tane atom içeren O2 gazı
  Yukarıdaki O2 gazlarının aynı koşullarda hacimleri arasında nasıl bir bağıntı vardır? (O:16)
  A) II > III > I B) II > I > III C) III > I > II D) II > I = III E) I = III > II
  16. Normal koşullarda 11,2 litresi 14 gram olan X gazı için;
  I. 1 gramında tane atom vardır.
  II. 1 molekülün kütlesi gramdır.
  III. Öz kütlesi 1,25 gr/L dir.
  yargılarından hangileri doğrudur? (N = Avogadro sayısı)
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
  17. 1 mol MgSO4 bileşiği n mol kristal suyu içermektedir (MgSO4 .nH2O). Bileşikteki n ’i bulabilmek için,
  I. MgSO4 un molekül kütlesi
  II. H2O nun molekül kütlesi
  III. H2O nun bileşikteki kütlece yüzdesi
  verilerinden hangileri bilinmelidir?
  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
  18. İki bileşiğin basit formülleri aynıdır. Bu bileşikler için;
  I. Molekül formülleri aynıdır.
  II. Kütlece yüzde bileşimleri aynıdır.
  III. Bileşikteki elementlerin kütlece birleşme oranları aynıdır.
  yargılarından hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
  19. 2m g XY2 ve m g X2Y4 gazları için;
  I. Aynı koşulardaki hacimleri
  II. Aynı koşullardaki öz kütleleri
  III. İçerdikleri toplam atom sayıları
  değerlerinden hangileri farklıdır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
  20. XY2 ve Z2Y bileşiklerinin eşit kütlelerinin içerdikleri atom sayıları aynıdır.
  Buna göre bu bileşiklerin;
  I. Mol kütleleri
  II. Eşit kütlelerindeki mol sayıları
  III. Kütlece yüzde bileşimleri
  niceliklerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  MOL KAVRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

  Örnek1 :
  CH4 bileşiğinin yapısındaki C ve H atomlarının kütlece yüzdeleri nedir?
  Çözüm :
  CH4’ün mol kütlesini bulalım C’nin atom ağırlığı 12 ve H’nin atom ağırlığı 1 olduğundan 12 + 4 . 1 = 16 gram olarak bulunur.
  Buradan elementlerin yüzdelerini orantı kurarak bulalım

  16 gr. CH4 de 12 gr. C varsa
  100 gr’ da x gr. C vardır.
  X = %75
  Bileşiğin kütlece %75’I karbondur. %25’I de Hidrojen olur.
  Örnek2 :
  3 mol NaOH bileşiği kaç gramdır ?
  (Na:23 , O:16 , H:1)
  Çözüm:
  Önce NaOH’nin mol kütlesini bulalım.
  NaOH= 23 + 16 + 1=40 gram
  Orantı kurularak 3 mol NaOH’nin kaç gram olduğunu bulalım.

  1 mol NaOH 40 gram ise
  3 mol NaOH x gramdır.
  X= 120 gram
  3 mol NaOH bileşiğinin 120 gram olduğu bulunur.
  Örnek 3:
  12 gram C3H4 bileşiği kaç moldür? (C: 12 H:1)
  Çözüm :
  Önce C3H4 ‘ün 1 molünün ağırlığını bulalım.
  C3H4 = 3.12 + 4.1 = 40 gram.
  Orantı kurularak mol sayısı bulunur.
  40 gram C3H4 1 mol ise
  12 gram C3H4 x moldür.
  X= 0,3 mol
  12 gram C3H4 ‘ün 0,3 mol olduğu bulunur.
  Örnek 4 :
  Aşağıdaki bazı bileşikler ve mol kütleleri verilmiştir. Hangisi yanlıştır? (C:12 H:1 )
  Bileşik Mol kütlesi
  A) C3H4 40
  B) C4H8 54
  C) C2H2 26
  D) C2H6 30
  Çözüm :
  Bileşiklerin mol kütlelerini hesaplayalım.
  C3H4 : 3.12+4.1=40
  C4H8 : 4.12+8.1=56
  C2H2 : 2.12+2.1 = 26
  C2H6 : 2.12+6.1 = 30
  Buna göre A,C,D’nin doğru B’nin yanlış olduğu bulunur.
  Örnek 5 :
  SO3’ün bileşiğindeki S’nin kütlece % si kaçtır ?
  (S:32 O:36)
  A) 20 B) 25 C) 40 D) 60
  Çözüm :
  Önce SO3 ‘ün mol kütlesini bulalım.
  SO: 32+3.16=80 gram
  Orantıyla bileşikteki S’nin yüzdesi hesaplanır.
  80 gram SO3 de 32 gram S varsa
  100 gram SO3 de x gram S vardır.
  X=%40 olarak bulunur.
  Örnek 6:
  C3HX + 4O2 3CO2 + 2H2O
  Denkleminde bulunan C3HX bileşiğindeki x’in değeri nedir ?
  A) 1 B) 2 C)3 D) 4
  Çözüm :
  Ürünlerde 2H2O da toplam 4 tane H olduğundan reaksiyona girenlerde 4 H olması için x=4 olmalıdır.
  Örnek 7 :
  6,02.1023 tane FE atomu =1mol FE atomu 6,02.1023 tane H2O molekülü = 1 mol H2O molekülüdür.
  Örnek 8 :
  Mol karbon (C) atomu : 6,02.1023 tane C atomu = 1 atom –g C = 12 g.
  Örnek 9 :
  1 mol sodyum (Na) atomu : 6,02.1023 tane Na atomu = 1 atom – gram Na=23 gr
  Örnek 10 :
  1 mol Ca(NO3)2 kaç gramdır ?
  (Ca= 40 ; N= 14 ; O=16 )
  A) 164 B) 150 C) 116 D) 102
  Çözüm :
  Ca(NO3)2  +Toplam = 164 g dır .  Örnek 11 :
  H2O molekülünün bağıl molekül kütlesi
  H2O = 2.1 + 16 = 18 gram
  1 mol H2O molekülü = 6,02.1023 tane H2O molekülü = 1 molekül gram H2O = 18 gram
  Örnek 12 :
  1 mol H2 SO4 kaç gramdır ?
  ( H=1 , g= 32 , O=16)
  A) 78 B) 88 C)98 D) 108
  Çözüm :
  H2 SO4
  +98 gram
  Örnek 13 :
  8,8 gram CO2 kaç moldür ?
  (C=12 , O=16 )
  A) 0,02 B)0,2 C) 0,3 D) 0,4
  Çözüm :
  CO2 = 12+16.2 = 44 gram

  1 mol CO2 44 gram ise
  x mol CO2 8,8 gram
  X= 8,8 X= 0,2 mol 44

  Örnek 14 :
  0,4 mol Fe atomu kaç gramdır ?
  (Fe= 56 )
  Çözüm :
  1 mol Fe atomu 56 gram ise
  0,4 mol Fe atomu x
  x= 0,4 . 56 x= 22,4 gram 1

  Örnek 15 :
  126 g HNO3 içinde kaç mol oksijen atomu bulunur ?
  (H=1 N=14 O=16)
  A) 3 B)6 C)9 D) 12
  Çözüm :
  Önce 1 mol HNO3 ‘ün kaç gram olduğunu bulmamız gerekir.
  HNO3 = 1 + 14 + (3.16)
  = 15+ 48
  = 63 gram
  1 mol HNO3 içinde 1 mol H atomu
  1 mol N atomu ve 3 mol O atomu bulunur.

  63 g HNO3 ‘de 3 mol O atomu
  126g HNO3 ‘de x
  2
  X= 126.3 = 6
  63

  olduğundan , 6 mol O atomu vardır
  Örnek 16 :
  0,2 mol Ca kaç tane atom içerir ?
  A) 12,04.1023 B)6,02.1023 C) 3,01.1023 D)1,204.1023
  Çözüm:
  1 mol Ca 6,02.1023 tane ise
  0,2 mol Ca x
  X=6,02.1023 . 0,2 X=1,204.1023

  Örnek 17 :
  Bakır II sülfat (CuSO4) bileşiğinde Cu’nun kütlece % si kaçtır ?
  ( Cu= 64 S=32 O=16 )
  A)60 B)40 C)20 D) 10
  Çözüm :
  1 mol CuSO4 = 64+32+(4.16)
  = 64+32+64
  = 160 g dır.
  160 g CuSO4 ‘da 64 g Cu varsa
  100 g CuSO4 ‘da x vardır
  X= 100 . 64 = 40 g 160
  X=40 g %40 dır.
  Örnek 18 :
  Mol Mg atomu, 1 mol S atomu, 4 mol oksijen atomundan oluşan bileşikteki kükürtün kütlece yüzdesi nedir ? ( Mg= 24 ; S= 32 O=16 )
  A)26,67 B)53,34 C) 80,01 D) 84
  Çözüm :
  1 Mol Mg atomu
  1 Mol S atomu 1 mol MgSO 4 tir
  4 mol O atomu

  1 mol MgSO 4 = 24 + 32 + (4.16)
  = 24+32+64
  = 120 g dır.

  120 g MgSO 4 da 32 g S atomu varsa
  100 g MgSO 4 de x vardır
  X=100.32 = 3200 = 26,67 S 120 120

  O halde kükürtün kütlece yüzdesi % 26,67 dir.


  Örnek 19 :
  1 mol H2 ile 1 mol H2O’nun aşağıda verilen hangi özellikleri aynıdır ?
  A) Mol kütleleri B)Molekül Sayıları C) Atom sayıları D) Molekül Yapıları
  Çözüm :
  Cevap B
  Örnek 20 :
  160 gr SO3 bileşiğinde kaç mol oksijen atomu vardır?
  ( S=32 O=16)
  Çözüm :
  SO3 = 32 + (16.3)
  = 32 + 48
  = 80
  1 SO3 80 gr ise
  x SO3 160 gr

  X= 160 = 2
  80
  Oksijeni sorduğundan ; 2.3 = 6 mol oksijen atomu vardır.
  Örnek 21 :
  4 mol C2H6 kaç gramdır ?
  ( H=1 C=12 )
  Çözüm :
  C2H6 = 12.2 + 6.1 = 30
  1 mol C2H6 30 gram ise
  4 mol C2H6 x gramdır
  4. 30 = 120 gram
  Örnek 22 :
  Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekül ağırlığı yanlış hesaplanmıştır ?
  A) CH3OH = 32 B) C2H5OH = 56 C) CH3COOH = 60 D) C4H10 =58
  Çözüm :
  Cevap B çünkü ;
  C2H5OH= 24+(1.5)+16+1= 46 çıkar.
  Örnek 23 :
  10 gram C2H6 kaç moldür ?
  ( C=12 , H=1 )
  Çözüm :
  C2H6 = (12.2)+(1.6)= 24+6=30

  1 mol C2H6 30 gram ise
  x mol C2H6 10 gram dır
  x= 10 1 tür.
  3
  Örnek 24 :
  Fe2O3 bileşiğinde oksijenin yüzdesi nedir ?
  Çözüm :
  Fe2O3 = (56.2)+(16.3)=160

  160 g Fe2O3 de 48g O varsa
  100 g Fe2O3 x vardır
  X= 100.48 = 4800 = %30
  160


  Örnek 25 :
  H2O bileşiğinde oksijen yüzdesinin hidrojen yüzdesine oranı aşağıdakilerden hangisidir? ( H= 1 , O = 16)
  Çözüm :
  H2O = (1.2)+16 = 18
  H2 = 2
  O = 16
  2
  = 8

  Örnek 26 :
  3 mol CO2 kaç tane oksijen atomu içerir ?
  Çözüm :
  1 mol 6,02.1023
  3 mol x
  x= 3 . 6,02.1023 =18,06.1023 eder.
  Oksijen atomunu sorduğu için ; 18,06.1023 . 2 = 36,12.1023 eder.
  Örnek 27 :
  0,2 molü 9,2 gram olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir ? (N=14 O=16)
  A) N2O B)NO C) NO2 D) N2 O3
  Çözüm :
  Cevap C
  NO2 = 14+(16.2)
  = 14+32
  = 46
  0,2 molü 9,2 gram ise
  1 molü x
  X= 9,2 = 46 gram
  0,2

  Örnek 28 :
  1 mol Ca3(PO4)2 bileşiği kaç gramdır ? (Ca : 40 , P:31, O=16 )
  Çözüm :
  Ca3(PO4)2 = (40.3)+(31.2)+(16.4).2
  = 120+62+64.2
  = 120+62+128
  = 310 gram
  Örnek 29 :
  Bir tane O2 molekülünün kütlesi kaç gramdır?
  Çözüm :
  Mol kütlesi : 2.16=32 gramdır.
  6,02.1023 tane O2 molekülü 32 gram ise
  1 tane O2 molekülü X
  X= 32 = 5,316.10-23 g/molekülüdür.
  6,02.1023
  Örnek 30 :
  3,01 . 1021 tane NH3 molekülü kaç moldür ?
  Çözüm :
  6,02.1023 tane molekül içerir

  6,02.1023 tane molekül 1 mol ise
  3,01. 1021 tane molekül x mol
  X= 3,01 . 1021 = 5.10-3 moldür
  6,02.1023

  Örnek 31 :
  18,06.1022 tane oksijen atomu içeren NaNO3 kaç moldür ?
  Çözüm :
  3.6,02.1023 . 1023 tane O atomu içerir.

  12 mol O atomu içerdiğinde 1 mol ise
  3 mol O atomu içerdiğinde x mol
  X= 3 = 0,25 moldür.
  12
  Örnek 32 :
  3 mol oksijen atomu içeren Al2(SO4)3 bileşiği kaç moldür ?
  Çözüm :
  3 . 6,02.1023 tane O atomu içerdiğinde 1 mol ise
  18,06 . 1022 tane O atomu içerdiğinde x mol
  X= 18,06 . 1022 = 0,1 moldür.
  3.6,02.1023

  Örnek 33 :
  N .Ş .da 5,6 litre hacim kaplayan SO2 gazı kaç moldür ?
  Çözüm :
  N .Ş .da hacmi 22,4 litredir.

  22,4 litresi 1 mol ise
  5,6 litresi x mol
  X= 5,6 = 0,25 moldür.
  22,4
  Örnek 34 :
  N .Ş .da 4,48 litre hacim kaplayan C2H6 gazı ;
  Kaç moldür ?
  Kaç tane molekül içerir?
  Kaç gramdır ?
  Kaç tane C atomu içerir ? ( C : 12 H:1 )
  Çözüm :
  a. n= V n= 4,48 n=0,2 moldür.
  22,4 22,4

  b. 22,4 litresi 6,02 . 1023 tane molekül içerirse
  4,48 litresi x tane molekül

  X= 4,48 . 6,02.1023 = 1,204 . 1023 tane molekül içerir.
  22,4

  c. 22,4 litresi 30 gram ise
  4,48 litresi x gram
  X= 4,48 . 30 = 6 gramdır.
  22,4

  d. 22,4 litresi 2. 6,02. 1023 tane C atomu içerirse
  4,48 litresi x tane C atomu
  X= 4,48 . 2 . 6,02.1023
  22,4
  X= 0,4 . 6,02.1023 tane C atomu içerir.

  Örnek 35 :
  X ve Y elementlerinin oluşturduğu X2Y ve XY2 bileşiklerinin mol kütleleri sırasıyla 62 ve 55 dir. X ve Y’nin atom kütleleri kaçtır ?
  X Y
  A) 16 23
  B) 23 16
  C) 23 12
  D) 12 23
  E) 12 16

  Çözüm :
  X2Y=62
  XY2 =55 İse
  2X+Y=62
  X+2Y=55 olur ve buradan X=23 Y= 16 olarak hesaplanır.

  Örnek 36 :
  1 mol XI’nın kütlesi, 1 mol CX4’ün kütlesinin 8 katı ise X’in atom kütlesi kaçtır ?
  Çözüm :
  XI= 8
  X + 127 = 8 (12+4x)
  X=1

  Örnek 37 :
  Aşağıda iki bileşiğin 0,2’şer mollerinin kütleleri verilmiştir.
  X2Y= 6,8 gram
  X2YZ4 = 19,6 gram
  Buna göre, Z’nin bir molü kaç gramdır?
  Çözüm :
  Bileşiklerin birer mollerinin kütleleri bulunur.
  X2Y= 34
  X2YZ4 = 98
  Taraf tarafa çıkarılırsa
  4Z= 64
  Z=16  Örnek 38 :
  Aynı bir M metalinin oksijen ile yaptığı oksit bileşikleri M2O3 ve MO2’dir. Bu bileşiklerin 0,5’er mollerinin kütleleri arasında 34 gramlık fark bulunduğuna göre M’nin atom kütlesi kaçtır? (O:16)
  Çözüm :
  Bileşiklerin birer mollerinin kütleleri arasındaki fark 68 gram’dır.
  M2O3 - MO2 =68
  M+16 =68
  M=52
  Örnek 39 :
  1,6 gram M metali tamamen oksitlendiğinde oluşan bileşiğin kütlesi 2,0 gram olduğuna göre bileşiğin basit formülü nedir ? (M:64 O:16)
  Çözüm :
  Oksit MxOy şeklinde düşünülürse ;
  X= 1,6/64 = 0,025
  Y= 0,4/16 = 0,025
  M0,025 . O0,025 MO olarak bulunabilir .
  Örnek 40 :
  Kütlesi 1,04 gram olan M metali oksijen ile tamamen yakıldığında kütlesi 1,52 gram oluyor. Buna göre yanma sonucu oluşan oksit bileşiğindeki M metal atomunun değerliği kaçtır ? (M:52 O:16 )
  Çözüm :
  M metali yakıldığında oluşan oksit 1,52 gram ise; oksidin yapısında 1,04 gram M 0,48 gram oksijen vardır.
  x.52/y.16=1,04/0,48
  x/y = 2/3
  Oksit M2O3 tür . M atomunun değerliği (+3) olarak bulunur.
  Örnek 41 :
  Metalleri ametallerden ayıran en önemli özellik hangisidir ?
  Çözüm :
  Elementler metaller ve ametaller olmak üzere ikiye ayrılırlar. Metalleri, ametallerden ayıran en önemli özellik,elektriksel iletkenliktir. Metaller, yapısındaki serbest elektronların örgü boşluklarındaki hareketi ile elektrik akımı iletirken ametaller iletmez.
  -MERVE--, antix1, Mehmet Yurt ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş