Geçiş Dönemi Çözümlü Sorular

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde sementa.38 tarafından paylaşıldı.

 1. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri

  ÇÖZÜMLÜ TEST

  1. Aşağıdakilerden hangisi, "Orhun Yazıtları" için söylenemez?

  A) Bilinen ilk Türk alfabesini günümüze ulaştırmıştır. B) Göktürk ve Çin tarihinin bir bölümünü aydınlatmıştır.
  C) Türk edebiyatının yazılı ilk örnekleridir.
  D) Anlatımın mükemmel oluşu, daha önce yazılmış fakat ele geçmeyen başka örneklerin de bulunabileceğini gösterir.
  E) Dörtlük birimi ve hece ölçüsüyle yazılmıştır.


  ÇÖZÜM
  Orhun Yazıtları manzum değildir. Bu nedenle E'de söylenenler yanlıştır.
  Yanıt: E  2. Nerede ve ne zaman yazıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 12. yüzyılda, Semerkant yakınlarında Yüknek'te yazıldığı ileri sürülmüştür. Karahanlılar devrinde, seçkinler zümresine seslenmek amacıyla oluşturulan ikinci önemli yapıttır. Yaratıcısı, Türkistanlı olup doğuştan kördür. Dindar, gayretli ve kutlu bir kişidir. "Ediplerin edibi" olarak ün yapmıştır. Eserin adı "Gerçeklerin Eşiği" anl***** gelir. Beyit ve dörtlük birimi kullanılmış, aruzla yazılmıştır. Eserde bilim, cömertlik ve erdem üzerine görüşler açıklanır.

  Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Divanü Lügati't Türk - Kaşgarlı Mahmut
  B) Divan-ı Hikmet - Ahmet Yesevi
  C) Atebetü'l Hakayık - Edip Ahmet
  D) Muhakemetü'l Lügateyn - Ali Şir Nevai
  E) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip

  ÇÖZÜM
  Parçada tanıtılan yapıt Edip Ahmet Yükneki (Yüknekli Edip Ahmet) tarafından yazılan "Atebetü'l Hakayık"tır.
  Yanıt: C
  3. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ürünlerini günümüze taşıyan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Divanü Lügati't Türk
  B) Kutadgu Bilig
  C) Muhakemet-ül Lügateyn
  D) Atebetü'l Hakayık
  E) Divan-ı Hikmet

  ÇÖZÜM
  Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla Arapça-Türkçe sözlük olarak yazılan yapıt Divanü Lügati't Türk'tür.
  Yanıt: C
  4. (I) Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. (II) İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatının önemli yapıtlarındandır. (III) Kaside biçiminde, aruz ölçüsüyle yazılmıştır. (IV) Eser, Hakaniye lehçesiyle oluşturulmuştur. (V) Eserde, simgesel kişiler konuşturularak devlet yönetimi ve toplumsal yaşam üstüne görüşler belirtilmiştir.

  Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
  ÇÖZÜM
  Parçanın I., II., IV. ve V. cümlelerinde doğru bilgiler verilmiştir. III. cümlede "kaside"den söz ediliyor; bu, yanlıştır. Kutadgu Bilig "mesnevi" tarzında yazılmıştır.
  Yanıt: C  5. Aşağıdakilerden hangisi, "Dede Korkut Hikâyeleri"nin bir özelliği değildir?

  A) Anadolu Halk edebiyatının yazıya geçirilmiş ilk ürünlerindendir.
  B) Hikâyelerden birkaçı destansı özellik gösterir.
  C) Kimi dini terimler dışında yabancı sözcük kullanılmamıştır.
  D) İslamiyet'in etkileri de görülmektedir.
  E) Yapıtın tümü nesir (düzyazı) biçimindedir.
  ÇÖZÜM
  Dede Korkut Hikâyeleri'nden yukarıda kısaca söz edilmiş ve bu hikâyelerde nazım-nesir karışıktır, denmişti. Şu halde E'de verilen bilgi yanlıştır.
  Yanıt: E
  6. ---- yapıtıdır. "İki dilin muhakemesi" anl***** gelen
  - - - - Türkçe ile Farsçanın karşılaştırıldığı ve Türkçenin birçok yönden Farsçadan üstün tutulduğu görülür. Sanatçı, bu yapıtını o çağda anadilini hor gören aydınları uyarmak için yazmıştır.

  Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

  A) Kaşgarlı Mahmut'un - Divanü Lügati't Türk'te
  B) Ali Şir Nevai'nin - Mizanü'l Evzan'da
  C) Ali Şir Nevai'nin - Muhakemetü'l Lügateyn'de
  D) Yusuf Has Hacip'in - Kutadgu Bilig'de
  E) Edip Ahmet'in - Atebetü'l Hakayık'ta

  ÇÖZÜM

  İki dilin muhakemesi (karşılaştırılması) anl***** gelen ve Türkçe ile Farsçayı karşılaştırarak, Türkçeyi ihmal edip Farsçaya yönelen şairleri Türkçe yazmaya davet eden yapıt Ali Şir Nevai'nin Muhakemetü'l Lügateyn'idir.
  Yanıt: C

  7. - - - - yazarı - - - - yaşamı hakkında yeterli bilgi yoktur. "Yüknekli Mahmut" adında bir kişinin oğlu olduğu ve yapıtını XII. yüzyılın ilk yarısında yazdığı bilinmektedir. Hakaniye lehçesiyle yazılan bu yapıtın dili ağırdır.
  Aruz ölçüsüyle yazılmış, dini, ahlaki, didaktik bir yapıt niteliğindedir.

  Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

  A) Kutadgu Bilig'in - Yusuf Has Hacip'in
  B) Divan-ı Hikmet'in - Ahmet Yesevi'nin
  C) Atebetü'l Hakayık'ın - Edip Ahmet'in
  D) Muhakemetü'l Lügateyn'in - Ali Şir Nevai'nin
  E) Divanü Lügati't Türk'ün - Kaşgarlı Mahmut'un

  ÇÖZÜM
  Parçada İslamiyet etkisiyle ve Hakaniye lehçesinde yaratılmış ilk ürünlerden biri ve onun yazarı soruluyor. Edip Ahmet Yükneki ve yapıtı Atebetü'l Hakayık.
  Yanıt: C

  8. Destanlar, ulusların yaşamında dönüm noktası olmuş önemli olaylar üstüne, yüzyıllar içinde o ulusun düş gücüyle zenginleştirilerek oluşturulmuş manzum hikâyelerdir. Epope de denilen bu destanlar "doğal destan"dır.

  Aşağıdakilerden hangisi, doğal destan değildir?

  A) Şehname (Firdevsi)
  B) İlyada ve Odysseia (Homeros)
  C) Kurtarılmış Kudüs (Tasso)
  D) Oğuz Kağan
  E) Alp Er Tunga

  ÇÖZÜM
  C'de verilen destan, Haçlı Seferleri'ni konu alan bir "yapma destan"dır.
  Yanıt: C
  qbatuq123 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş