Güzel Sözler

Konu 'Anlamlı Sözler' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  A

  1 — Akıl ve mantığı seviniz. Eserleriniz daima en büyük süsünü ve değe*rini ondan alsın.A. De Musset

  2 — Acıların en acısı mutlulukları hatırlamaktır.Tenison

  3 — Ancak açık fikirlere sahip olan emredebilir.Goethe

  4 — Arzu ruhun temelidir. O temel yıkılırsa ruh düşer.Strindberg

  5 — Allah insanları bedbaht, birbirini kemirir görmekten lezzet almaz.Strindberg

  6 — Asıl kahraman kalp bakımından büyük olanlara denir.Romain Rolland

  7 — Aklımızdan üstün mürşit olmadığından ona müracaat etmedikçe ne söz, ne iş olarak hiç bir icraata geçmemeliyiz.Solon

  8 — Ahlâklı insan; halkın felâket ve acıları karşısında sevinç duymayan, se*vinç ve memnunluklarından kederlenmeyenlerdir.İmam-ı Gazali

  9 — Az çalıştınız, çok hak istediniz; eğlenmek, zevk ve safa içinde yaşamak istediniz. İşte bunun sonucunu görüyorsunuz.Mareşal Peten

  10 — Altın ateşte, cesur adam felâketlerde anlaşılır.Seneca

  11 — Affetmek kadar büyük ve tam bir intikam yoktur.H. W. Shaw

  12 — Ahlâk kuvvetlerini kaybetmiş bulunan bir millet, her şeyini kaybetmiş demektir.Güstav Lö'bon

  13 — Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.Eflâtun

  14 — Adaleti seven bir insan için her yer emindir.Epiktetus

  15 — Adalet, Tanrı'yı da, insanları da memnun eder.Hint Atasözü

  16 — Açlık, çalışkan adamı kapısında bekler, fakat girmeğe cesaret edemez.Maarif Takvimi

  17 — Akılsız kimseler maziden, akıllı kimseler bugünden, ****ler de gelecek*ten bahsederler.Mme. de Deffand

  18 — Asrımızın tarihini yazmağa cüret edecek insan, hem yazdıkları hem de yazmadıkları için iki türlü töhmet altına girecektir.Woltaire

  19 — Adamın alacası içinde, koyunun alacası dışında.Türk Atasözü

  20 — Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi dü*şünür.Aristo

  21 — Adamın yere bakanından, suyun ağır akanından kork.Türk Atasözü

  22 — Arzu fikrin babasıdır.Alman Atasözü

  23 — Askerlik çare bulmak sanatıdır.Şilifin

  24 — Acı söz insanı dinden çıkarır, tatlı söz yılanı ****ğinden.Türk Atasözü

  25 — Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.Türk Atasözü

  26 — Âdet, asıl tabiatımızı bozan ikinci bir tabiattır.Pascal

  27 — Âdet etme, âdet terketme.Türk Atasözü

  28 — Âdetin ikinci bir tabiat olduğu söylenebilir; halbuki o, tabiattan on defa daha kuvvetlidir.**llington

  29 — Âdet, bize zevk alamadığımız şeyleri yaptıracak ve onun arzusunu ye*rine getirmediğimiz takdirde bizi mustarip edecek bir kudrettedir.Syn. Smith

  30 — Ahlakî kaidenin karakteristik ciheti, kendisine bizzat saygı göstermek amacı ile onun yerine getirilmesini istemesidir, işte buna vazife denir.P. Janet

  31 — Ayrılık gerçek dostlar için bir mihenk taşıdır.Lavordaire

  32 — Ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur.Türk Atasözü

  33 — Ağlamakla suç ödenmez.Türk Atasözü

  34 — Asil insan eşyaları kendisine esir eder. Âdi insan ise onların uşağı olur.Siön Kiang

  35 — Adalet, merhametten çok her toplumun temelini teşkil eder.V. Cousin

  36 — Adalet mülkün temelidir.Hz Ömer

  37 — Ağaç yaş iken eğilir.Türk Atasözü

  38 — Adaletin, egemen olduğu yerde, silâhm yeri yoktur.Amyot

  39 — Alçacık dağlara kar yağsa kış değil mi, kişi halini bilse hoş değil mi?Türk Atasözü

  40 — Ağaç devrileceği zaman bütün maymunlar kaçışırlar.Çin Atasözü

  41 — Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar.Türk Atasözü

  42 — Adalet, milletlerin sürekli yiyeceğidir.Chateaubriand

  43 — Aile, kralların bile giremediği bir kaledir.Emerson

  44 — Alışkanlıklar, bırakılmazlarsa, zamanla ihtiyaç haüne gelirler.St. Augustine

  45 — Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı haketmiş demektir.Emerson

  46 — Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak, ölmemektir.Campbell

  47 — Aynı kitabı birkaç defa okumak, ayrı ayrı birkaç kitap okumaktan da*ha faydalıdır.Peyami Safa

  48 — Azıcık aşım, kavgasız başım.Türk Atasözü

  49 — Acımak kalbin, müsamaha -La toleranca- dimağın faziletidir.Raif Necdet

  50 — Açık sözlü olmak iyidir, fakat hakşinas ve adil olmak daha iyidir.Manços. Fuar. C.P

  51 — Anıtlara ihtiyaçları olmayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir.Hazzlitt

  52 — Araba devrilince yol gösteren çok olur.Türk Atasözü

  53 — Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan.Claude Mermet

  54 — Armut piş ağzıma düş.Türk Atasözü

  55 — *****n vatanı oğlunun kabridir.V. Hügo

  56 — Af itikamdan da yüksektir.Shakespeare

  57 — Akıllı, namuslu ve âdil olmadıkça mutlu yaşamak imkânsızdır. Mutlu olmadıkça, akıllı, namuslu ve âdil olmanın imkânı yoktur.Epikür

  58 — Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu.Türk Atasözü

  59 — Altın ve para ile hürriyet satın alınamaz. Hürriyet, hürriyete lâyık olan milletler ancak kavga ederek kazanabilirler.A. Ziya Kozanoğlu

  60 — Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın ovar.Türk Atasözü

  61 — Âkil isen açma sırrın dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dos*tuna.Türk Atasözü

  62 — Altın ateşte, insan mihnette belli olur.Türk Atasözü

  63 — Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun et*rafında döner.Confuçius

  64 — Akıllılık tecrübenin, hakikat zamanın çocuğudur.Leonardo da Vinci

  65 — Ayna, kirlenmeden her eşyayı aksettirir.Confuçius

  66 — Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.Goethe

  67 — Akıllı adam kabında uyuyan su gibidir.

  68 — Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır : Fenalık, cahillik ve tem*bellik.Haeckel

  69 — Akıllılar, sebepler konusunda tartışır; *****lar da karar verir.Anarchasis

  70 — Ancak yaratma, buluşların yeşerdiği yerdir. Gerçek buluşlar, düşün*celerin, ya da duyguların tutuşmasından doğar.Max Jacob

  71 — Arasıra seyahat yapmak iyidir. Seyahat, fikirleri genişletir ve öz say*gısına düzen verir.Sainte Beuve

  72 — Akıl, insanın külahında bir çividir; ara sıra yumruk yemeden kafası*nın içine girmez!Türk Atasözü

  73 — Ayyar (kurnaz) tilki art ayağından tutulur.Türk Atasözü

  74 — Âz söyle, öz söyle.Türk Atasözü

  75 — Akıl yaşta değil baştadır, fakat aklı başa yaş getirir.Cenap Sahabettin

  76 — Az konuşup çok dinleyeceksin.Arap Atasözü

  77 — Aşmakta olduğumuz, aşacağımız yollar çok dikenli, çakıllıdır. Ayakla*rımız kanayacak, fakat bir gün yol aşılmış olacaktır.Mahmut Esat Bozkurt

  78 — Ağaçlar ne kadar çok yapraklanırsa o kadar az meyva verirler, kitap*lar da öyledir.Arap Atasözü

  79 — Asrımızda iyi seçilmiş kitap kolleksiyonu, hakikî bir üniversite tah*sili değerindedir.Carlyle

  80 — Asil doğmak fazilet değildir, kendisini asil kılmak fazilettir.Vahap Akay

  81 — *****ın korkağı taşın büyüğüne sarılır.Türk Atasözü

  82 — Âmir ve memurlara verilen hediye ihanettir.Hz. Muhammed

  83 — Ailesine bağlı olan vatanına da bağlı olur.Namık Kemal

  84 — Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.Claude Bernard

  85 — Alkışlar güzel şeydi... Fakat ne olurdu, arada ağız şapırtısına benze*yenler bulunmasaydı.Arif Nihat Asya

  86 — Aktörlerle farkımız : Onlar komedyayı bile bile oynarlar.C. Şahabeddin

  enwy angel, xir, [SeLma*] ve diğer 5 kişi bunu beğendi.
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38


  B

  1 — Biri yarar, ikisi karar, üçü zarardır.Türk Atasözü

  2 — Bir adama tesir etmek ona kendi ruhunu vermek demektir.

  3 — Bilgi bir fazilet değil bir kudrettir ki, hem hayra hem şerre yarayabilir.Seymaur

  4 — Bir çocuğa hayat vermek değil ona bir de ruh vermek lâzımdır.Strindberg

  5 — Bilim, hızla geçip giden hayatın tecrübelerini bize kısa zamanda ka*zandırır.A. Puşkin

  6 — Bugün bir parça ıstırap yarın seni bin felâketten kurtarır.Tullio Murri

  7 — Bir şeyi gerçekten kuvvetle isteyenlere tesadüf hemen daima yardım eder. D. Balzac

  8 — Bir maksada ulaşmayı kuvvetle arzu etmek o maksadın elde edilmesine yaklaşmak demektir.Paul Nyssen

  9 — Büyük şeylerin küçüklüğünü kendilerinde duyanlar başkalarındaki kü*çük şeylerin büyüklüğünü farkedemezler.Kakuzo

  10 — Bir düşmandan kurtulmanın en iyi çaresi onu kendine dost etmektir.Henri IV

  11 — Başkalarını hep bağışla; kendini hiç bağışlama.Syrus

  12 — Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.Washington

  13 — Bizi idare edenler, hükümetle gazetelerdir.**ndel Philip

  14 — Basın hürriyeti kalkarsa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar.F. D. Roosevelt

  15 — Başlamak, yarı bitirmektir.Horatius

  16 — Bir işe hemen başlama; iyice düşün. Bir hastalık başlamaya görsün, dünyanın bütün ilâçlarını getirsen, yine faydasızdır.Ovidius

  17 — Bir şeye ait her şeyi öğrenin ve her şeye dair bir şeyler bilin.Prof. Van Dyke

  18 — Bir tek meziyetim vardır : Asla yeise kapılmamak.Mareşal Fos

  19 — Bir damla bal bir fıçı ziftten daha fazla sinek avlar.D. Karneci

  20 — Büyük başın ağrısı da büyük olur.Türk Atasözü

  21 — Bir örs iseniz sabırlı olmasını, çekiç olduğunuz zaman da kuvvetli vur*masını biliniz.D. Karneci

  22 — Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.Türk Atasözü

  23 — Bakmakla öğrenilse köpekler kasap olurdu.Türk Atasözü

  24 — Büyük kusurlar ekseriya halatlar gibi, birçok ufak kusurların birbir*leriyle örülmesinden meydana gelir.V. Hugo

  25 — Başkasının arkasından, duyduğu zaman hoşlanmayacağı ayıplarını ve eksiklerini söylemek büyük günahtır.Hz. Muhammedi

  26 — Bey ardından kılıç çeken çok olur.Türk Atasözü

  27 — Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

  28 — Bilgi de tek başına bir güçtür.

  29 — Bütün bildiğim, bir şey bilmediğimdir.

  30 — Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme, daha iyi.

  32 — Bütün ordulardan kuvvetli bir şey vardır : Vakti gelen fikir.Wolter

  33 — Bir gün kederleriniz olursa ve ıstırabınız alnınıza bir lanetin karaya*zısını yazarsa bunu alın terinizden başka bir şey temizleyemez.K. Gibran

  34 — Başağı dik olan ekinin tanesi boş olur.Türk Atasözü

  35 — Başakların içi boş olanıdır ki, başını daima havada tutar.Fazıl Ahmet Aykaç

  36 — Bazı kitaplar tatmak için, bazıları yutmak için, pek nadiri de çiğne*mek ve sindirmek içindir.Bacon

  37 — Bir gırtlak kırk boğumdur.Türk Atasözü

  38 — Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.Mithat Cemal Kuntay

  39 — Boş çuval dik durmaz.Türk Atasözü

  40 — Bir insanın bahtından ziyade namus ve doğruluğuna bel bağlamalıdır.Solon

  41 — Bir insanın kültür seviyesini öğrenmek istiyorsanız boş zamanlarında ne yaptığını sorunuz.W. Churchill

  42 — Bir kişi için sağlık ne ise sosyal bir bünye için de hürriyet odur. Eğer insan, sağlığını kaybederse dünyada hiç bir zevk onu doyurmaz; şayet toplum da hürriyetini kaybederse kuvvetten düşer ve mutluluk yüzü görmez.Bolingbroke

  43 — Bize vazifenin öğretilmesinden çok sevdirilmesi gerektir.A. Vinet

  44 — Başkalarının haklarını ve onlara karşı olan vazifelerini düşündüğü hal*de, kendi haklarını dikkate almayan kimseler hayal kırıklığı ve acılardan kur*tulamazlar.Mme. Guizot

  45 — Birbirine yakın olmayan hurma ağaçları nasıl meyva vermezlerse, va*zife ile hak da beraber yürümezlerse meyvasîz kalırlar.Lamennais46 — Bazı insanlar koca evreni bilirler de, kendilerini bilmezler.La Fontaine

  47 — Belki hiç bir hususta amaca ulaşmak insana nasip olmaz; fakat buna rağmen ona doğru ilerlemek onun şerefi icabıdır.Guizot

  48 — Bilen bilir, bilmeyen aslı var sanır.Türk Atasözü

  49 — Bilim, bütün dünyanın malıdır; milletlerin sınırlarını tanımaz.-Goethe

  50 — Başkalarını sık sık affediniz fakat kendinizi asla!M. Gandi

  51 — Bir milletin değeri, o milleti meydana getiren fertlerin değeriyle öl*çülür.John Stuart Mili

  52 — Bana cihanda yalnız vatan aşkı kâfidir.Yavuz Sultan Selim

  53 — Birisinden iyilik gören, bunu unutmamalı, birisine iyilik yapan, bunu hatırlamamalıdır.Charron

  54 — Büyük suçlar işleyecek kabiliyette olmayanlar, başkalarından kolay ko*lay şüphe etmezler.La Rochejoucauld

  55 — Bazıları büyük olarak doğar; bazıları sonradan büyüklük kazanır, ba*zılarını da zorla büyük yaparlar.Shakespeare

  56 — Bir dostun üzüntüsüne her kim olsa iştirak eder. Ama bir dostun ba*şarılarına iyi niyetle sevinmek, çok yüksek bir ruh hasleti icap ettirir.Oscar Wilde

  57 — Bankacı, güneş parlarken size şemsiyesini veren; yağmur yağmağa baş*lar başlamaz da geri isteyen bir adamdır.Mark Twain58 - Bugün günah sayılan şey yarın fazilet olabilir.Fielding

  59 — Bir dostunuz, yemiş bahçenizi geziyorsa, dalgın görünmeniz, en büyük nezakettir.Japon Atasözü

  60 — Benim altı dürüst hizmetkârım var. Bütün bildiklerimi onlar bana öğ*rettiler. Adları, ne, nerede, ne zaman, nasıl ve niçin, kim?Rudyard Kipling

  61 — Bizi metheden yalanı bir hamlede, bize acı gelen hakikati katre katre yutarız.Diderot

  62 — Bütün insanları kendine dost etmek imkânsızdır, azizim. Düşmanın ol*maması yeter.Seneca

  63 — Bırakınız gençleri, dünyâyı hayal ettikleri gibi görsünler. Büyüyünce nasıl olsa, olduğu gibi görecekler.Woltaire

  64 — Biz, insanları, kendilerinde keşfettiğimiz meziyetlerden dolayı değil, onların bizde buldukları meziyetlerden dolayı severiz.Byron

  65 — Başka milletleri hürriyetlerinden mahrum edenler, er geç hürriyetle*rinden mahrum edilirler.Abraham Lincoln

  66 — Bizim ihtiyaçlarımızdan fazla olan şeyler, bize bir yük ve derttir.Seneca

  67 — Bilgi, büyük adamı mütevazı yapar, vasat adamı şaşırtır; küçük ada*mı ise, kibirlendirir.Brigette

  68 — Bir insanı medenileştirmeye karar verince, işe büyükannesinden baş*layınız.Victor Hügo

  69 — Bir insanın değerini öğrenmek istiyorsanız, kendisinden aşağı insan*lara nasıl muamele ettiğine bakınız.Perreult

  70 — Bir insanı tanımak istiyorsanız, onu büyük bir mevkie getiriniz.Tagore

  71 — Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyle terazinin kusur kefe*sini bastırmayan insan, pek azdır.Byron Laugeufeld

  72 — Bir mucize olup da herkes başkalarının düşüncelerini okuyabilseydi, nice dostlukların güneş altındaki kar gibi eriyip yok olacağı şüphesizdir.Bertrand Russel

  73 — Bir adam işine bağlılıkla samimi olur. İşinde muvaffak olacağına bir ta*kım kanaatlar da beslerse, o adam her halde büyük bir geleceğe aday olur.Siji Noman

  74 — Bir insan önce kendi nefsiyle mücadeleye başlarsa değerli bir adam olduğuna inanabilir.Broıoning

  75 — Büyük kişileri büyük ümitler doğurur.

  76 — Bir şeyi bilmemeniz, onu bilmediğiniz halde bildiğinizi zannetmeniz*den iyidir.G. Lansem

  77 — Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.Cevdet Paşa

  78 — Bir gurur yıkmak bir yangın söndürmekten daha lüzumludur.Heraklit

  79 — Bütün setler üstünden aşılmak için yapılmıştır.

  80 — İnsan kadrini âlemde insan olmayan bilmez.Ziya Paşa

  81 — Büyüklerin katlandıkları acılar da büyük olur.Shakespeare

  82 — Bir kusuru açıkça itiraf etmek kusursuz olmağa yakındır.Syrus

  83 — Başlanmamış bir işin zorluğu hakkında hüküm vermek hatadır.Güneş takviminden

  84 — Brütüs yaşayan yerde Sezar ölmeğe mahkûmdur.Schiller

  85 — Bin kişiye kumanda eden bir adam bizzat bin adam kuvvetinde yaşı*yormuş hissini duyar.Bossuet

  86 — Bir zincirin hepsi birden onu teşkil eden halkalardan daha kuvvetli de*ğildir.Paul Uyssen

  87 — Bulunduğu mevkiin üstüne çıkmaya çalışmayan adamın hayat hakkı olamaz.Eugene F. Berri

  88 — Büyük adamların heykelleri hayattayken üzerlerine atılan taşlardan yapılır.Cocteau

  89 — Bir memleketi yaşatmak için en lüzumlu şeylerden biri ve belki bi*rincisi sağlam seciyelere malik olmaktır.Ruşen Eşref Ünaydın

  90 — Bu memlekette bayrak sevgisi, vatan sevgisi gibi kuvvetli bir ağaç sev*gisini aşılamak gerekir.Bediî Faik

  91 — Bir devlet adamının kalbi, kafasında olmalıdır.Napoleon

  92 — Birinin muhtaç olduğu şeyi sen kendiliğinden verirsen; iki kere mak*bule geçer.Syrus

  93 — Boş kafalı insanla mütevazı insanı birbirinden ayırmak kolaydır : Bi*rinciler hep kendilerinden bahsederler.La Bruere

  94 — Bir insana en büyük krediyi karakteri temin eder.S. Maugham

  95 — Bir memleket ancak adaletle ayakta durur.Çin Atasözü

  96 — Benim için olgunluk tacının en güzel yıldızı başkalarının tesirine ka*pılmamak, hak ve haksızlık üzerine verilecek hükümlerde başkalarım dinleme*mektir.Çiçeron97

  — Bir memlekette ne kadar çok kanun varsa, adalet te o kadar çok yo*lunu şaşırır.E. A. Roth

  98 — Başkasından üstün olmamız önemli bir şey değildir. Asıl önemli olan şey, dünkü halimizden üstün olmamızdır.Hint Atasözü

  99 — Bilmek ister de bilinmek istemezsen bir şehirde yaşa yeter.Colton

  100 — Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir.G. Bancoft

  101 — Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yöneltilmiş bir tehdittir.Montesquieu

  102 — Büyük adam, kıyamda iken büyük, hâk-i mağlubiyette yatarken da*ha büyük görünür.Cenap Sahabettin

  103 — Büyük adamların ve meşhur kadınların hayatlarını inceledim. En bü*yük mertebeye erişenlerin, işlerini büyük bir gayretle, istekle ve çok çalışarak yapan kimseler olduklarını öğrendim.Harry S. Trumann

  104 — Bir şey ki söylemesen de olur: Söyleme. Bir şey ki yapmasan da olur, yapma!..Tagor

  105 — Bir kitap en iyi arkadaştır; bugün için ve ebediyen.M. F. Tupper

  106 — Bir kütüphaneye sahip olan kişi, Allah'tan başka ne isteyebilir.John K. Bangs​
  goncam_92, enwy angel, xir ve diğer 6 kişi bunu beğendi.
 3. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  C-Ç

  1 — Cesur bir insan servet bakımından tahrip edilebilir, fakat ruhen asla.V. Hügo

  2 — Ciddiyet öyle bir maddedir ki alkol içinde uzun müddet saklanamaz.

  3 — Cesaretin ölçüsü ölmek değil, yaşamaktır.Alfieri

  4 — Cahilden kork, aslandan korkma.Türk Atasözü

  5 — Cesaret, cennete, korku ölüme sürükler.Seneca

  6 — Cahilin ibadetinden, âlimin uykusu hayırlıdır.Türk Atasözü

  7 — Ceza vermek beşerî, fakat affetmek ilâhidir.P. Von Winter

  8 — Cambaz ipte, balık dipte gerek.Türk Atasözü

  9 — Cesaret uçurtma gibidir; rüzgârla birlikte yükselir.J. P. Senn

  10 — Can yediğini, ten giydiğini ister.Türk Atasözü

  11 — Cehalet hayranlığın anasıdır.Chanpman

  12 — Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir.Türk Atasözü

  13 — Cesur bir insan imanı çok olan bir insandır.Çiçeron

  14 — Cahilin cahilliğini ispat kolaydır, fakat ona ikrar ettirmek güçtür.Haz. Ali

  15 — Ciğeri et eden de avrat, eti ciğer eden de.Türk Atasözü

  16 — Cesaret gerçek tanık istemez.Baraccio

  17 — Cömertle nekesin harcı birdir.Türk Atasözü

  18 — Cesur adamın bakışı, korkağın kılıcından daha çok düşman titretir.Amerikan Atasözü

  19 — Cehennem içerisinde hiç ateş yoktur. Herkes ateşim birlikte götürür.Karacaoğlan

  20 — Ciddî ve gerçek bir gayret yarı başarıdır.W. V. Humbold

  21 — Cibiliyetsize ilim öğretmek, eşkiyanın eline kılıç vermektir.Mevlâna

  22 — Cumhuriyet ile cahalet bir arada barınamaz.Lamartin

  23 — Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratıl*mıştır.Hazreti Ali

  24— Çalışmak günü kısaltır, ömrü uzatır.Türk Atasözü

  25 — Çakıl taşlarını kemale erdiren çekiç darbeleri değil, suyun okşayışıdır.R. Tagor

  26 — Çocuklara, yalnız anadillerini bilmedikleri zaman dayak atılmasına ta*raftarım.Churchül

  27 — Çabuk parlayan, çabuk söner.

  28 — Çakalın sesi insanı ormana, köpeğin sesi insanı köye ulaştırır.

  29— Çamurdan terazinin dirhemi tezekten olur.

  30— Çiğ yemeyenin karnı ağrımaz.

  31— Çivi çiviyi söker.

  32— Çok arayandan, çok soran yeğdir.

  33 — Çok sözde yalan, çok malda haram vardır.

  34 — Çivi çıkar ama yeri kalır.

  35 — Çocuğun bulunduğu yerde gıybet olmaz.Türk Atasözleri

  36 — Çocuklar uyuya uyuya büyür; ihtiyarlar uyuya uyuya ölür.Türk Atasözü

  37 — Çocuğum! Beşik nasıl da büyük geliyor sana; büyü de bak bakalım dün*yaya sığabilecek misin?" Schiller​
  enwy angel, xir, P!NqUeEn <3 <3 ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 4. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  D

  1 —Daima vazifeden edindiğin kanaata göre hareket et.P. Janet

  2 —Dünya faal bir kimse için ne ise, odur. Yani birçok emellerle doludur

  3 —Dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz.Türk Atasözü

  4 —Deyemeyecek ve şahadet edemeyeceğiniz her şeyden kaçınınız.Lacordaire

  5 — Duygu bir tesellidir. Fakat vazifenin ifası bütün derunî iyiliklerin kay*nağıdır.Lacordaire

  6 — Dağına göre duman, sapına göre saman olur.Türk Atasözü

  7 — Daima yukarıya bak, bilmediğin şeyleri öğren ve her gün yükselmeğe çalış.Pasteur

  8 — Düşene gülen acıyandan çoktur.Namık Kemal

  9 — Düşenin dostu olmaz, hele bir yol düşte gör.Türk Atasözü

  10 — Düşmanın haber almasından korktuğu hiçbir şey yapma.Seneca

  11 — Dünyada kusursuz iki insan vardır: Biri ölmüştür, biri de doğma*mıştır.Çin Atasözü

  12 — Düşmek suç değildir, düşüp kalmak suçtur.Alman Atasözü

  13 — Dostunuzu sık sık ziyaret ediniz; çünkü üzerinde yürünmeyen yollar diken ve çalılıklarla kapanır.Şark Atasözü

  14 — Düşmüş olanlara ahlâkî bir haya bahşetmek, ölüleri diriltmekten ev*lâdır.Channing

  15 — Dostluk hayatın esasıdır.Amyot

  16 — Danışan dağ aşmış, danışmayan yol şaşmış.Türk Atasözü

  17 — Demir nemden, insan gamdan çürür.Türk Atasözü

  18 — Dostluk : İki vücutta yaşayan bir ruh, iki ruhla yaşayan bir vücuttur.Aristo

  19 — Dostumla beraber olduğum zaman yalnız değilim. O dakikadan itiba*ren de iki kişi değiliz.Fisagor

  20 — Dostlar öyle bir ailedir ki, insan o ailenin fertlerini bizzat kendi seçer.Alphonse Karr

  21 — Dostun attığı taş, baş yarmaz.Türk Atasözü

  22 — Dostluk : Fırtınalı havada içi dışına çıkmış şemsiye gibidir.Âli Bey

  23 — Dostluk, kötü huyların artmasında âmil olmak için değil, bilâkis fa*zilete hizmet etmesi için tabiat tarafından bize bahşedilmiştir.Çiçeron

  24 — Dostluk yolu üzerinde ot bitmesine müsaade etme.Mme Geoffrin

  25 — Dostlarımızın sefaletine acımak iyi, fakat onların imdadına koşmak daha iyi.Woltaire

  26 — Deve boynuz ararken iki kulağından olmuş.

  27 — Deve hörgücünü görse kendini yardan atar.Türk Atasözü

  28 — Deha, sabrın bir başka çeşididir.Buffon

  29 — Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

  30 — Dilim, bana giydirir kilim.Türk Atasözü

  31 — Dehanın yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir.Edison

  32 — Dilin kemiği yoktur, ama kemiği kırar.

  33 — Dil kılıçtan keskindir.Türk Atasözü

  34 — Dikkat, insanın tabutuna bir çivi daha ekler.

  John Wolcot35 — Dikkat, hayatın düşmanıdır.Shakespeare

  36 — Duvarı nem, insanı gam yıkar.Türk Atasözü

  37 — Dinlemekten akıl, söylemekten pişmanlık doğar.İtalyan Atasözü

  38 — Doğru adam, hiç bir adaletsiz iş yapmamış olan adam değildir, ancak, haksızlığı yapmak elinde iken onu yapmak istemeyen kimsedir.Menandre

  39 — Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder.Pindare

  40 — Dua, inancın sesidir.Home

  41 — Doğru söyleyenin tepesi ****k olur.Türk Atasözü

  42 — Dün, bugünün projektörü, yarının aynasıdır.Baraccio

  43 — Düğün el ile harman yel ile.Türk Atasözü

  44 — Düşünmeden öğrenmek, vakit kaybetmektir.Confucius

  45 — Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.Türk Atasözü

  46 — Daima doğru bulduğunuz şeyi yapın.Mark Tvıain

  47 — Dünya şahane bir şiirin trajesidir.Anatole France

  48 — Dikenli çalı çok zaman yumuşak güller açar.Ovid

  49 — Demokrasi, «Ben senin kadar iyiyim» değil «Sen benim kadar iyisin» demektir.Theodore Parker

  50 — Düşünmeden öğrenmek beyhude; öğremeden düşünmek tehlikelidir.Confucius

  51 — Dünyada en çok korktuğum insanlar, her şeye inanan, her gaye için rey veren ve çarpışmaya hazır olanlardır.Shipley

  52 - Daima sessiz olan üç şey vardır : Düşünce, kader ve mezar.Bulıveryltton

  53 — Dünyanın en büyük yorgunluğu bence düşünmekten doğar.Sir John Vanburg

  54 — Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeğe benzer.İngiliz Atasözü

  55 — Dili ve sözü bir olmayan kişinin, yüz dili bile olsa o, gene dilsiz sayılır.Mevlâna

  56 — Dünyanın bütün dillerini bilsen de olduğundan başka bir şey söyle*mezsin.Waldo Emerson

  57 — Dünyayı pembe gören belki kara gören kadar yanılmıştır. Fakat on*dan daha mutlu yaşar.Goethte

  58 — Dünya bir tiyatro sahnesidir. Fakat roller fena dağıtılmıştır.Oscar Wilde

  59 — Dalkavukluk ederek yükselen kişi efendisinin ayakkabısının altına ko*nan yama gibidir.Atiye Keskin

  60 — Dert ve mücadele hayatın önemli bir bölümünü meydana getirir. İnsan uzun müddet ekmeksiz yaşayamadığı gibi, dertsiz de yaşayamaz.Andre Mourois

  61 — Dünyayı kalkındırmak isteyen evvelâ kendini kalkındırsın.Sokrates

  62 — Dağın tepesine hangi yoldan çıkarsan çık manzara aynıdır.Çin Atasözü

  63 — Dimağların da oburu vardır: Pek çok yer, pek az sindirir.Cenap Sahabettin

  64 — Dünya, sonsuzluğun içinde küçük bir parantezdir.Sir Thomas Browne

  65 — Durup kalmak, bir ölümdür; taklit, uşaklığın bir çeşididir; bizzat ye*tişme ve gelişme ise hayat ve hürriyettir.L. Y. Rauke

  66— Daima : «Bilirim!» mi diyor, gençtir; her şeye «Olabilir!» mi diyor, ih-Cenap Sahabettin

  67 — Dinle : Temiz, namuslu er ne diyor, bak! «**ümünü unutan düşmanını vurur.»Katadgubilik'ten

  68 — Diriler, ölüler sayesinde insan olarak, hür olarak yaşıyorlar.H. Suphi Tanrıöver

  69 — Dalkavuklardan sakın! Onlar arı gibidir; ağızlarında bal, kuyruklarıntaşır.Haz. Ali​
  enwy angel, xir, P!NqUeEn <3 <3 ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 5. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  E

  1 — Evvelce biraz düşünmek, insanı sonraki çok düşünceden kurtarır.Benjamin Franklin

  2 — Emel ve arzular fakirlerin servetini teşkil eder, zenginlerin de harabisine sebep olur.Alphonse Kaar

  3 — En büyük zevk, bilmeden bir iyilik yapmak ve bunu tesadüfen öğren*mektir.Ch. Lamb

  4 — En zarurî ihtiyaçlarını esirgeyenin lüzumsuz ihsanları makbule geçmez.Beaumarchais

  5 — En kudretli insan kendini idare edebilen insandır.Ceneca

  6 — Ekmeğe muhtaç olmayan insan, kâfi derecede zengin sayılabilir.Lâtin Atasözü

  7 — Eğri ağaca yayım, her gördüğüne dayım deme.Türk Atasözü

  8 — Evimin her yandan duvarlarla çevrilmesini ve pencerelerinin örülmesini istemiyorum Her memleket kültür rüzgârlarının evimin içinde mümkün oldu*ğu kadar ferah bir şekilde esmesini arzu ediyorum. Fakat rüzgârların herhangi biri tarafından sürüklenip götürülmeyi kabul edemem.Mahatma Gandhi

  9 — Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez.Türk, Atasözü

  10 — En çok kaybolmuş gün, hiç gülmeden geçen gündür.Chamfort

  11 — El el için ağlamaz, başına kara bağlamaz.Türk Atasözü

  12 — Evlenip güzel çocuklar yetiştiren bir adam, nüfusun öneminden bahse*derek makaleler yazan bir bilginden daha fazla hayır işler.Goldsmith

  13 — Elin tavuğu kaz, fındığı koz görünür.Türk Atasözü

  14 — Eldeki serçe damdaki tavuktan iyidir.Alman Atasözü

  15 — Elin tuttuğu kuşun kuyruğu kısa olur.Türk Atasözü

  16 — Eğilenlerle eğrilenler kendilerine dayananları düşürürler.C. Nizamî'

  17 — Emek olmazsa yemek olmaz.Türk Atasözü

  18 — En güç üç şey vardır : Bir sırrı saklamak, bir yarayı unutmak, boş za*manı iyi kullanmak.Chilo

  19 — Elbiseleri, insanın ruhudur.Shakespeare

  20 — insanı elbiseleri meydana getirir.Lâtin Atasözü

  21 — Elbise bir insan hakkında bilgi vermez.Yriarte

  22 — Eşek at olmaz, ciğer et olmaz.Türk Atasözü

  23 — Eleştirmeciler, soylu kişilerin elbiselerini fırçalayan uşaklardır.Sör Henry Wotton

  24 — Ev alma komşu al.Türle Atasözü25 — Erdemin armağanı onurdur.Çiçeron

  26 — Ekseri hareketlerimizin değeri, yapılış biçimi ile ölçülüdür.L. Chesterfield

  27 — Elinden gelen iyiliği yapan bir insan, nerede ve ne vakit ölürse ölsün, asla yeter derecede yaşamadığından şikâyet etmeğe hakkı olamaz.Çiçeron

  28 — El ile gelen düğün bayram.Türk Atasözü

  29 — Evinizin eşiğini temizlemeden, komşunuzun damındaki karlardan şikâ*yet etmeyiniz.Konjiçyüs

  30 — Eteklerinde en büyük dalgaların kırıldığı kayalar ol! Dalgalar gelsin sana atılsın, ayaklarına kapansın, çekilip gitsin ve sen yine yerinde sapasağlam dur.Mark Orel

  31 — Eğer zamanın içinde yaşıyorsak, onunla beraber ilerlemeye mecburuz. Aksi halde o bizi sürükler.Herder

  32 — Elma, gençliğin miyarıdır : Sokakta elma yiye yiye gitmekten çekin*diğimiz gün, kalben ve bedenen ihtiyarladık demektir.John Burroughs

  33 — Elâlemi ayıplanyle anan bir kimsenin senden de teşekkürle bahsede*ceğini zannetme,Şeyh Sadi

  34 — Emniyetsizlik başlayınca dostluk zeval bulur.Epikür

  35 — Ebediyen yaşayacakmış gibi öğrenin, yarın ölecekmiş gibi yaşayın.Mahatma Gandhi

  36 — En yükseğe erişmek isterseniz en aşağıdan başlayınız.Syrus

  37 — Elde edilecek bir çıkarı olduğu halde, adaleti düşünen, tehlike karşı*sında hayatını hiçe sayan ve eski anlaşmalarını unutmayan, mükemmel bir in*sandırKonfiçyüs

  38 — Esirin bir tek; haris adamın çıkarlarına ulaşması için kendisine yardım edenlerin sayısı kadar efendisi vardır.La Bruyere

  39 — Eşekler anırmaya başladığı zaman bülbüllerin sesini duyamazsınız.Selâhattin Ertürk

  40 — En verimli yağmur alın teridir.Cenap Sahabettin

  41 — Ebediyen küçük kalmak akıbetinden korkmuyorsanız, kendi büyüklü*ğünüze iman edebilirsiniz.S. Ertürk

  42 — El adamı yiğit diye candan eder, koçak -cömert- diye maldan eder.Türk Atasözü

  43 — En büyük yalnızlık : Bazı kişilerle bir arada bulunmaktır.Paul Valery

  44 — Evet bütün beşerin hakkıdır beka emeli Fakat bu hakkı ne taştan, ne leşten beklemeli.M.Akif
  enwy angel, xir, P!NqUeEn <3 <3 ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 6. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  F

  1 — Faziletli bir dost en büyük güvendir.Tennyson

  2 — Fazla ümitsiz olanlar, fazla hasta olanlara benzer.V. Hügo

  3 — Felâkette yalnızlık insan için tahammül edilmez bir şeydir. İki felâke*te uğramış insan birbirlerine dayanarak boralara, fırtınalara karşı göğüs geren ağaçlara benzetilebilir.Wolter

  4 — Fare olmadan halı kesme.Türk Atasözü

  5 — Fakir kimse, parası az olan değil, arzuları çok olan kimsedir.La Rochefoucauld

  6 — Faydasız bir hayat, erken bir ölümdür.Goethe

  7 — Fakir adam her zaman et bulanuyorsa zengin adam da yediği eti her zaman sindiremiyor.Henry Gils

  8 — Fazilete giden kapıyı açmak güçtür.Çin Atasözü

  9 — Fazilet, rezalete hoşgörü ile bakabilirse de; rezalet, fazileti faziletsizlik*le suçlandırır.S. Ertürk

  10 — Fazilet insanın ruhunu, zenginlik evini süsler.Çin Atasözü

  11— Fazilet çıkarların çarpıştığı yerde meydana çıkar.M. Morgan

  12 — Fukaraya merhamet ve yardım et. Lâkin fakirliğin ve muhtaçlığının sebebini sorma. Çünkü ihtimal ki sebebini anlarsan merhamet etmezsin.Haz. Muhammed

  13 — Fırsat, adamın kapısını iki kere çalmaz.Chamfort

  14 — Fırsata hâkim olan, hayata hâkim olur.Ebenr-Eschenbahc

  15 — Felâketler karşısında mukavemet etmek ve kadere eğilmemek kahra*manlıkların en büyüğüdür.Fenolon

  16 — Fazilet bahis konusu olduğu zaman, onu bilmek yetmez, ona malik ol*mak onu yapmak lâzımdır.Aristo

  17 — Fena insan kömüre benzer, ya yanar, ya kararır.Alman Atasözü

  18 — Fakirlikten utanmak, zenginlikle övünmek kadar aşağı bir duygudur.İngiliz Atasözü

  19 — Faydasız baş mezara yaraşır.Türk Atasözü

  20 — Faziletin yolu diktir.Heziodos

  21 — Fazilet bir kötülüğü işlemekle değil, işlenmiş kötülükleri affetmekte saklıdır.Çiçeron​
  enwy angel, xir, P!NqUeEn <3 <3 ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 7. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  G

  1 — Gençlik büyük bir hata, olgunluk bir mücadele, ihtiyarlık ise sadece bir eseftir.Disraeli

  2 — Gençlerin saadeti, düşünce noksanından ileri gelir. Yaş arttıkça düşün*ce de artarBüyük Frederik

  3 — Gel demesi kolay, git demesi güçtür.Türk Atasözü

  4 — Geçmiş, bir kova külden başka bir şey değildir.Cari Sanâburg

  5 — Geleceği satın alabilecek tek şey, bugündür.Samuel Johnson

  6 — Gençlik, hiç bir toplumu acıda komaz.Euripides

  7 — Gülmek için mutlu olmayı beklemeyiniz, belki gülmeden ölürsünüz.V. Hügo

  8 — Gülmek bir güneştir, insanın yüzünden hüzün ve keder kışını def eder.V. Hügo

  9 — Gurur, zayıf iradenin kalesidir.Taylor Caldıvel

  10 — Gururla zayıflık, ikiz kardeştirler.Voltaire

  — Gurur, meziyetsiz insanların üzerinde iğreti elbise gibidir. Nereden ba*kılsa pot verir.Cenap Sahabettin

  12 — Gururumuz olmasaydı, başkalarının gururundan şikâyet etmezdik.La Rochefoucaud

  13 — Gençliğin değeri bilinse, ihtiyarlığın şikâyeti azalır.Türk Atasözü

  14 — Genç iken bilgi ağacını dikmezsek ihtiyarladığımız zaman gölgesinde barınacak bir ağacımız olmayacaktır.P. Chesterfield

  15 — Gökyüzü onu düşünenler içindir.Joubert

  16 — Güzel düşünce ve sözler, güzel hareketlerle birleşmedikçe, hasisin ka*palı tutulan altınlarına benzer.

  17 — Gereği, gerekmezken al.Türk Atasözü

  18 — Gençliğin güzel bir yüzü, ihtiyarlığın güzel bir ruhu vardır.tsveç Atasözü

  19 — Gecenin siyah örtüsünü herkes eşit örter.Bartas

  20 — Göz yaşları, acının sessiz sözleridir.Voltaire

  21 — Güç, yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.Lor d Acton

  22 — Gezen güzel olur, oturan gazel olur.Türk Atasözü

  23 — Güruhun başı çok, beyni yoktur.Rivarol

  24 — Göle su gelinceye kadar, kurbağanın gözü belerir.Türk Atasözü

  25 — Gözün, özün ağlarsa ağlar.

  26 — Gözün karnı doymaz.

  27 —Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz.

  28 — Gurbette övünmek hamamda türkü söylemeğe benzer.

  29 — Güvenme dostuna, saman teper postuna.

  30 — Güzellik ondur; dokuzu dondur.Türk Atasözleri

  31 — Güç olan kahramanca ölmek değil kahramanca yaşamaktır!Cenap Sahabettin

  32 — Gayeniz, bu değil; para değil, kudret değil, üstün gelmek hırsı değil... Sizin gayeniz ebedî, güç ve tehlikeli yol olan, olgun olmaktır.H. Hesse

  33 — Gençken bilgi ağacı dikmezsek, yaşlandığımız zaman gölgesinde sığı*nacak bir ağacımız olmayacaktır.S. R. Chamfort​
  enwy angel, xir, P!NqUeEn <3 <3 ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 8. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  H

  1 — Hafızasına güvenip tespit etmeyen her zaman aldanır.Emerson

  2 — Hiç kimse «Ya Rabbi bana rızık ver!» dedikten sonra yan gelip otur*masın, iyice biliniz ki: Gökten, altın, gümüş yağdırılmaz.Ömer - İbnül Hattap

  3 —Hayırseverlik insana daha fazla dost kazandırır.Fenelon

  4 — Hafızasız kafa, garnizonsuz kaleye ben?er.Napoleon

  5 — Her cinayet bayağıdır. Tıpkı her bayağılık bir cinayet olduğu gibi.Oscar Wilde

  6 — Hiç bir şeye yaramayan adam kimdir? Ne emretmesini, ne itaat etme*sini bilmeyen!Geothe

  7 — Her çiçek meyvesi için solar ve o düşüp ölmezse yenileri çiçek açmaz, o şekilde, ilkbahar bile kışın eşiğinden kuvvet alır.Andre Gide

  8 — Hava için gök gürültüsü neyse, insanın ruhu için hayal kırıklığı da odur.Schiller

  9 — Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir.La Bruyere

  10 — Hürriyet, başkalarına vermedikçe alamayacağınız tek şeydir.William Ailen White

  11 — Hadden aşırı şiddet, gayesindeki hikmeti yok eder ve eğer yay lüzu*mundan fazla gerilirse kırılır.Schiller

  12 — Hüner, faziletli söz söylemek değil, fazileti şahsınıza tatbik edebilmektir.Bir Grek Düşünürü

  13 — Hiçbir şey iftira kadar yüksek bir hıza sahip değildir; hiçbir şey bu kadar kolaylıkla söylenemez; hiçbir şeye bu kadar kolaylıkla inanılamaz ve hiçbir şey bu kadar geniş sahaya yayılamaz.Çiçeron

  14 — Her şeyden şüphe etmektense her şeye fazla inanmamak evlâdır.Çin Atasözü

  15 — Hayatımız hudutlanmıştır, hudutsuz olan bilgidir.Çin Atasözü

  16 — Hasise borçlu olma, ya düğünde ister, ya bayramda.Türk Atasözü

  17 — Her asil hayat ardında silinmez bir iz bırakır.J. Ruskin

  18 — Hayat, irili ufaklı sukutu hayallerle öğrenilen uzun bir dersten iba*rettir.Lautrec

  19 — Her öğrenilen satır bir şeytanın yok edilişine, her ele alınan kitap ta bir âdemin doğuşuna bedeldir.F. Gözler

  20 — Hayat ağır bir yük değildir. Yolumuz zaten uzun sürmeyecektir.Tagore

  21 — Harman yel ile, düğün el ile.Türk Atasözü

  22 — Her zaman öyledir : Ruhunda istiklâl olmayan hür değildir.Hilmi Ziya Ülken

  23 — Her çok, azdan çıkar.Türk Atasözü

  24 — Her düşüş, bir öğreniş.Türk Atasözü

  25 — Herkes hata yapabilir, fakat ancak ahmaklar hatalarına bağlı kalırlar.Çiçeron

  26 — Hastayı Allah iyi eder, ücreti doktor alır.Benjamin Franklin

  27 — Herkesin iyi bir tarafı bulunur, ama asıl meziyet kötü tarafım düzel-tebilmektir.Ernest Jünger

  28 — Haset, bizi, kötüleri değil, iyileri kötülemeye sevkeder.Chateubriand

  29 — Hayatından zevk al, fakat onu başkasınmki ile mukayese etme.Condorcet

  30 — Her şeye heves eden, sinek gibi, balda kalır.Türk Atasözü

  31 — Hakikat çırılçıplak gezmeyi sever.Alman Atasözü

  32 — Hata etmek bir şey değildir, hata ettiğini unutmak kötüdür.Konfüçyüs

  33 — Hayat bize verilir, biz onu vererek kazanırız.R. Tagor

  34 — Her şeyi kendinizden bekleyiniz, hiçbir şeyi tesadüf veya talihten değil.Büyük Frederik

  35 — Her müsrif toplumun bir düşmanıdır.Adam Smith

  36 — Her şeyin yenisi, dostun eskisi.Türk Atasözü

  37 — Hepimiz eşit doğduk, yalnız faziletlerimizle birbirimizden ayrılırız.Lâtin Atasözü

  38 — Hürriyetin tadını bir kerre mahpus ol da gör.Namık Kemal

  39 — Hakikî kör, kendini büyük görendir.Raif Necdet

  40 — Hayat, disiplinsiz ve gayesiz olduğu zamandır ki yalnız eğlence deni*len bataklığa dökülür.Carrel

  41 — Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.Türk Atasözü

  42 — Hak için ölmek lâzım olduğu bir zamanda sağ kalmak mahvolmaktır.R. Henrt

  43 — Hayat yolundaki dikenlerden kurtulmanın en kestirme çaresi araların*dan çabucak geçmektir.Woltaire

  44 — Horozun çok olduğu yerde sabah geç olur.Türk Atasözü

  45 — Hatalarınızı cümle âlemin diline destan etmek istemiyorsanız, gizle*meyiniz.S. Ertürk

  46 — Hayatta bazen öyle fırsatlar olur ki onları kaçırmak yakalamaktan bin kat hayırlıdır.Raif Necdet

  47 — Hiddetli isen hiç bir şey yapma, fırtınalı havada yelken açılmaz.Euripide

  48 — Her şeyde hata bulmak gözümüze öyle bir perde çeker ki, akıbet ha*tanın menbaı olan nefsimize bakmak kabiliyeti kaybolur.Dr. Selâmi Işındağ

  49 — Herkesin bilmemesi lâzım gelen şeyi düşünme, herkesin duymaması lâ*zım gelen şeyi konuşma; herkesin görmemesi lâzım gelen şeyi yapma.Alman Atasözü

  50 — Herkes hafızasından şikâyet eder de, kimse aklından şikâyetçi olmaz.La Rochejoucauld

  51 — Haksızlıkla bir şeye sahip olup ta bütün insanların seni takip etme*sini istemektense, adaletle hareket edip; tek başına kalmak evlâdır.Gandi

  52 — Her büyük kitap, bir hareket ve her büyük hareket, bir kitaptır.Martine Luther

  53 — Hayatı hükümran kılan üç şey vardır: Nefse saygı, nefse bilgi, nefse hâkimiyet.Tennyson

  54 — Her şeye doğru demek ahmaklıktır. Fakat her şeye yanlış diyen de zorbadır.Mevlâna

  55 — Herkes kendi şahsiyetinin yıldızıdır. Bütün iş ve hareketlerimiz, ya iyilik, ya kötülük içindir.M. Arnold

  56 — Hiç bir şey, insanın terakkisi için hudutsuz tenkit, yahut hudutsuz il*tifat kadar, zararlı olamaz.Goethe

  57 — Hata yapmayan insan, genellikle hiç bir şey yapmıyordur.J. P****s

  58 — Hiç kimse öğrenmediği bir mesleğe intisap etmez. Halbuki herkes, mes*leklerin en ağırı olan memleket idaresi için, kendini kâfi derecede tecrübe sahi*bi sanır.Sokrat

  59 — Hayat sahnesinde oynayan insanların en kuvvetlisi -en başarılı olanı -kendi zaafını bilenlerdir.Lemannais

  60 — Hayat eskidikçe yamadığımız, fakat hiç bir zaman üstümüzden çıka*rıp atamadığımız bir elbisedir.

  61 — Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.Goethe

  62 — Herkes için eşit bir hak olan hürriyet, bir kişiye özgü değildir. Hür*riyetin sınırı, başkalarımnki ile sınırlanır. Diğerlerinin kişisel hürriyetlerinin sı*nırları da benimkilerle çevrilmiştir.Caro

  63 — Hak iddia etmek, sandığınız kadar kolay bir iş değildir; zira hak id*dia etmek aynı zamanda vazife yüklenmek demektir.Lacordine

  65 — Herkese karşı mülayim ve uysal olmağa dikkat ediniz. Bahusus evinizde.François De Sales

  66 — Hayatın gerçek servetini muhabbet, fakirliğini de benlik meydana ge*tirir.A. Vinet

  67 — Hakların gerçek kaynağı ödevdir. Hepimiz ödevlerimizi yerine geti*rirsek haklarımızı elde etmek kolay olur. Ödevlerimizi umursamayıp haklarımızı istersek, onları kaçırırız.Mahatma Gandhi

  68 — Hiç yanılmamış olan, büyük bir tehlike karşısındadır.Paul Vale​
  goncam_92, enwy angel, xir ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 9. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  I-İ

  1 — Irmak yanında çay çağlamaz.

  2 — Ismarlama dua kabul olmaz.

  3 — Ihlamurdan odun, beslemeden kadın olmaz.Türk Atasözleri

  4 — Iraktan tiryak (ilâç - panzehir) yetişinceye kadar yılan sokmuş adam mürd olur.

  1 — intikam bir çeşit vahşiyane adalettir.Bacon

  2 — ilim beşeriyetin velinimetidir.Barthelot

  3 — insanlar, bir çamur parçası olan bu dünya yüzünde; birbirlerini yiyen böceklerden farksızdırlar.Voltaire

  4 — insan fenalık etmek için günde yüz kere, iyilik etmek içinse ancak se*nede bir defa fırsat bulur.Zerdüşt

  5 — insanın kaderi kendine yetişir, fakat saadetini tamamiyle duyabilmesi için onu bir başkasıyle paylaşması gerektir.Mark Tıuain

  6 — İnsanın dünyada şerefiyle yaşayabilmesi için en kısa ve en emin yol, ol*duğu gibi görünmektir.Sokrat

  7 — irfan sahipleri hiçbir zaman ölmezler; çünkü ariflerin kalpleri onla*rın mezarıdır.Kelîm

  8 — İnce cümlelere ***** kulaklar kitlidir.Strindberg

  9 — İyilik saadetin intişarından başka bir şey değildir.Andre Gide

  10 — İnsan melek olsaydı, dünya cennet olurdu.Tevfik Fikret

  11 — İhtirasla tasavvur edilip başarılan bir eserde daima bir özellik bulunur.Balzac

  12 — İhtiraslar, gemilerin yelkenlerini şişiren rüzgârdan başka bir şey de*ğildir. Rüzgârlar bazen gemileri batırır. Fakat rüzgâr olmayınca hiç yürümez.Voltaire

  13 — İhanet, iyi başlar, ama sonunda kendine ihanet eder.Liuy

  14 — İğne ucu kadar bir ****k bir küpü boşaltır.Türk Atasözü

  15 — İnsan ne kadar akıllı olursa olsun, ihtiyatsız mı... sonunda muhakkak başarısızlığa uğrar.Gambetta

  16 — İki adam, başında fesin yok, derse; elini başına çal.Türk Atasözü

  17 — İnsan, hep kendini geçmeye çalışmalıdır.Kraliçe Christana

  18 — İnsan bedeni, olmuş bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, kullan ken*dini, göreyim seni.Türk Atasözü

  19 — İşini bulan adam mutludur. Başka bir mutluluk aramasın.Cariyle

  20 — İki nimet vardır ki insanların çoğu onun kıymetini bilmezler : Vücut sağlığı, vicdan rahatlığı.Haz. Muhammed

  21 — İnsan ancak yabancı memleketlerde vatanın ne olduğunu anlar.G. Freytag

  22 — İlâhların bile ortadan kaldıramadığı aşkı yalnız vatan sevgisi yok ede*bilir.J. Stuart

  23 — İnsan olana öldükten sonra bir güzel nam bırakmak belki hiç ölme*mekten hayırlıdır.Namık Kemal

  24 — însana nisbetle mevta ne ise, şiire nisbetle tercümesi odur.S. Ertürk

  25 — İltifat, yalanın elbise giymişidir.

  26 — iş düzelten yalan, fitne koparan gerçekten iyidir.Şeyh Saadi

  27 — iki kişinin arasım bulan adam yalancı değildir.Haz. Muhammed

  28 — İnsan oğlu on, dokuzu don.Türk Atasözü

  29 — İnsan saadeti burnunun üstünde unuttuğu gözlük gibi etrafta arar.Droz

  30 — İş bitirenin işi biter.Türk Atasözü

  31 — İstediğin kadar sık, turpun kanı akmaz.İngiliz Atasözü

  32 — İyilik et te denize at, balık bilmezse halik bilir.Türk Atasözü

  33 — İnsan, teşebbüs ve mücadelelerinde çeşitli mağlûbiyet ve hezimetlere uğrayabilir. Fakat hakikî mağlûbiyet, artık bir daha muvaffak olamayacağını zannederek mücadeleye nihayet vermektir.Cemil Sena Ongun

  34 — İnsan, mutluluğu, mesleğine intibak ettiği oranda hisseder.Dr. Alexis Carrel

  35 — İnsan, gülümseyişle göz yaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır.Byron

  36 — İnsan, insanın kurdudur.Plautus

  37 — İnsan, insanın şeytanıdır.Türk Atasözü

  38 —İnsanlar kendilerinde olan faziletlerden pek az, fakat kendilerinde bu*lunmayanlardan da o nisbette çok bahsederler.Lessing

  39 — İnsan, «Ne ise o olma»yı reddeden tek yaratıktır.Albert Camus

  40 — İdealizm, aksiyona hız veıen fikir kuvvetidir.Cahit Tanyol

  41 — İyimserlik, insan için ömrü boyunca devam eden bir irattır.W. Hazlitt

  42 — İlmin esirgenmesi helâl olmaz.Haz. Muhammed

  43 — İnsanın ruh tarafı ne kadar gelişmişse maddenin baskısına o derece mukavemet eder.

  44 — İstidat sakin bir inzivada tekâmül edebilir. Şahsiyet ise ancak gürül*tülü hayat yolunda inkişaf eder.Goethe

  45 — İnsanın değil, saadetinin dostu vardır.Napoleon

  46 — İlâhlardan müteşekkil bir halk olsaydı, onlar kendilerini demokrasi ile idare ederlerdi. Bu derece kusursuz bir idare insanlara lâyık değildir.J. J. Rousseau

  47 — İstikbali hiç düşünmem, çünkü biz gözümüzü açıp kapayıncaya kadar gelip geçecektir.Einstein

  48 — İnsanın kendi kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.Eflâtun

  49 — İtiyat, insana ikinci bir tabiattır.Joremski

  50 — İnsanın yalnız ekmeğe değil, şerefe de ihtiyacı vardır.Lacordaire

  51 — İyi geçirilmiş bir gün, iki yarından iyidir.Güneş Takvimi

  52 — İnsan güldüğü kadar insandır.Moliere

  53 — İnsan kendi saadetinin yaratıcısıdır.Henry D. Thoreau

  54 — İlim, akrabalar tarafından yağma edilmeyen, hırsızlar tarafından çalınamayan ve başkaları ile paylaşılınca azalmayan yegâne servettir.Havabhhubi

  55 — İtaat etmesini bilmeyen, hükmetmesini de bilmez.Aristo

  56 —İtaat etmek, insana itaat ettirmek hakkını verir.Emerson

  57 — İnsan, kendisinde yok edilmez bir şeyin var olduğuna inanmadan ya*şayamaz.Kafka

  58 — İyi kitaplar başarıya doğru uzatılmış birer köprüdür.

  59 — İyi kitaplar en gerçek arkadaşlardır.Bacon

  60 — İstiklâl de şeref gibi kumsalı olmayan kayalık bir adadır.B. Shaw

  61 — İnsan kanuna tabi olduğunu öğrenince hür olmuştur.VIII. Durant

  62 — İlim gençlikte dikilen, ihtiyarlıkta meyvesi alınan bir ağaçtır.Orman Takvimi

  63 — İmtihanlarda süslenmiş makyajlı kız öğrencilere şüphe ile bakarım. Kı*lıklarının ve makyajlarının intizamıyle cehaletlerini gizlemeye çahştıklarına inan*mağa meyleder, tetikte bulunurum.Robert Landy

  64 — İhtiyar gibi hareket eden genç, bir budala, genç gibi hareket eden ih*tiyar, bir ****dir.Cenap Sahabettin

  65 — însan hayatta bir çıraktır ve onun ustası da ıstıraptır.A. de Musset

  86 — İtibar, insanın canı gibidir. Bir kere çıktı mı, bir daha dönmez.Pubillus Syrus

  67 — İş, yağa benzer. İşten başka bir şeyle karıştırmanın imkânı yoktur.J. Graham

  68 — İyiliği yapan, susmalı ve iyilik gören, söylemelidir.İspanyol Atasözü

  69 — İnsanların çift gözlü, lâkin tek dilli olmalarının sebebi, bir söylüyor-larsa, iki görmeleri içindir.Çolton

  70 — İhtiyarlık korkusu, kötü bir âdettir. Çalışan adam, böyle bir huy edin*meye vakit bulamaz.A. Maurois

  71 — İtiyatların zincirleri, önce hissedilmeyecek kadar hafif, sonra kırıla*mayacak kadar kuvvetli olur.Disraeli

  72 — İktidar, iktidara düşkün olmayanlara tevdi edilmelidir.Eflâtun

  73 — İyi kanunlar vicdanın yazılmış şeklinden ibarettir.Chateaubriand

  74 — İşinin esiri olan insan, başkasının esiri olmaz.Cariyle

  75 — İhtiyarlığında çocuklarından beklediğin şey, senin, babana yaptığındır.Pittaküs

  76 — İyi adam olmak için, kimseye fenalık etmemek yetmez. İyilik etme*sini de bilmelidir.

  77 — İyi giyin ama dikkat et ki kostümün senden üstün olmasın.Cenap Sahabettin ​
  goncam_92, enwy angel, xir ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 10. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  K

  1 — Kabahat samur kürk olsa kimse üstüne almaz.Türk Atasözü

  2 — Kadeh içinde, denizde boğulanlardan çok daha fazla insan boğulmuştur.Alman Atasözü

  3 — Konuşmanın ilk lüzumlu unsuru, hakikat, ikincisi aklıselim, üçüncüsü hoş mizaç, dördüncüsü nüktedir. Schiller

  4 — Kan kus, kızılcık şerbeti içtim de. Türk Atasözü

  5 — Kıskançlık şüphe ile başlar.Fransız Atasözü

  6 Kırk yaş, gençliğin ihtiyarlığı; elli yaş, ihtiyarlığın gençliğidir.Victor Hugo

  7 — Kelimeler değil, onları söyleyen ağızlar önemlidir.Baraccio

  8 — Kendimizden yüksektekilerle bir seviyede olmayı istiyorsak; yükselme yollarını aramalıyız, yükselmişleri alçaltma yollarını değil.S. Ertürk

  9 — Kaplumbağa kabuğunda : «Ne büyük sarayım var» dermiş.Türk Atasözü

  10 — Kendisi için olduğu kadar, hasımları için de hürriyet hakkını isteme*yen ve kabul etmeyen bir kimse hür olmağa lâyık değildir.G. Grun

  11 — Kanunu yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek ifadesi değil midir?Lacordaire

  12 — Kanunla ve kanuna göre baş kesmek adaletse de, kanunsuz vurulacak bir fiske bile zulümdür.S. Ertürk1

  3 — Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş.Türk Atasözü

  14 — Küçük vazifelerdeki ihmalkârlık, büyük kusurların işlenmesine yol açar.Mme Necker

  15 — Kaşığı herkes yapar ama, sapını ortaya getiremez.Türk Atasözü

  16 — Kalem, kılıçtan daha güçlüdür.Bul**r-Lytton

  17 — Kalemin ucu, kılıcın gücü.Türk Atasözü

  18 — Kalem, acemi avcıların elinde hedefini şaşıran bir ok da olabilir.Baraccio

  19 — Kebabı köz öldürür, yiğidi söz.Türk Atasözü

  20 — Kelimeler, insanların kullandığı en güçlü haplardır.ı Kipling

  21 — Kelimeleri arka arkaya getirince daima bir konuşma olacağını san*mayınız.Poincare

  22 — Kitap ruhun ilâcıdır.Japon Atasözü

  23 — Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük bir kırallıktır.Shakespeare

  24 — Kitaplar, beynin çocuklarıdır.Swit

  25 — Karnı açlardan çok kalbi açlara acırım.C.Şahabettin

  26 — Köpekle yatan pireyle kalkar.İspanyol Atasözü

  27 — Köpeğe gem vurma : Kendini at sanır. C.Şahabettin

  28 — Konuşma, aklın fihristidir.Seneca

  29 — Keçi derisi post olmaz, eski düşman dost olmaz.Türk Atasözü

  30 — Körlerin ülkesinde, tek gözlü kıral olur.Erasmus

  31 — Kaynayan sütün koyulaştığı gibi, dostluğun amacı da kalbleri birbi*rine zincirlemek suretiyle bağlamaktır.Plutarque

  32 — Kusurlar hiçten doğar; ama kusurlar «hiç» değildir.Michelangelo

  33 — Kusursuz arkadaş aramak, hiç dost edinmek istememek demektir.De Sacy

  34 — Kedinin kanadı olsaydı, serçelerin adı olmazdı.Türk Atasözü

  35 — Kendi kusurlarını affetmeyen bir kimsenin bütün kusurları affedilebilir.Konfüçyus

  36 — Kendimizi unutalım. Çünkü, en büyük düşmanımız kendi nefsimizdir.Anatole France

  37 — Kuvvetli ihtiraslar eğilmeğe yahut kırılmağa mecburdur. Sahiplerini ya öldürürler yahut kendileri ölürler.Oscar Wilde

  38 — Kendine hükmedemeyen uşak kalır.Goethe

  39 — Kediyi çok sıkıştırma kaplan edersin.Türk Atasözü

  40 — Koyun sürüsü içinde kalmış küheylân, elbette anarşi unsuru olacaktır.S. Ertürk

  41 — Kim abdalca veya akıllıca bir şey düşünebilir ki, o şey evvelki zaman*larda düşünülmüş olmasın.Goethe

  42 — Kepenek altında er yatar.

  43 — Keskin kılıç kınını kesmez.

  44 — Kır atın yanında duran ya huyundan, ya tüyünden.

  45 — Kırkında saza başlayan kıyamette çalar.Türk Atasözlerinden

  46 — Karakterin büyük olmadığı yerde büyük adam yoktur.Romain Rolland

  47 — Kendi vatanından ayrılarak yabancı memleketlerinde yaşayanlar, kay*nayan bir kazanın harice attığı köpükler gibi içi boş ve kıymetsiz aksamdır.V. Hügo

  48 — Kuvvetine aldanarak zayıfları hor görenin kuvveti başına belâ olur.Hint Atasözü

  49 — Kibir mahvoluşun kılavuzudur.İngiliz Atasözü

  50 — Kuvvete dayanmayan adalet âcizdir. Adalete dayanmayan kuvvet ise zalimdir.Pascal

  51 — Kılıç zaferi; zekâ, siyasî üstünlüğü, adalet te ahlâkî muzafferiyeti sağlar.Simeon Luce

  52 — Kısas, haksızların adaletidir.Saint Augustin

  53 — Koca ekmeği meydana ekmeği, oğul ekmeği zindan ekmeği.Türk Atasözü

  54 — Korkaklığın en kötüsü insanın kendi kendine acımasıdır.M. Orel

  55 — Kendilerini beğenenler, başkalarının tuzağına *****lar kadar kolay dü*şerler.Florian

  58— Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm: Çünkü dosdoğ*rudur!Cenap Sahabettin

  57 — Kaba ruhları tahrik eden musiki, musiki değildir. Böyle bir musikinin bulunduğu yerde güzellik ve fazilet olamaz.Çin Atasözü

  58 — Kural halini almış bir gerçek vardır : Dâhi diktatörleri daima müste*bitler takip eder.Einstein

  59 — Kahraman bir adam vatanı için asla ölümden korkmaz.Bürger

  60 — Kendi vatanını tanımamak kadar ayıp var mıdır?P. Henry

  61 — Kalbimiz hepimizi vatana doğru çekiyor. Vatanınızı seviniz. Zira orası babalarımızın da vatanıdır.Schiller

  62 — Konuşanların yanında dinlemesini, dinleyenlerin yanında konuşması*nı bilen olgun kişidir.Güzide Taranoğlu

  63 — Kolayı bulunmaz bir güçlük varsa, gücü kolay zannetmektir.Namık Kemal

  64 — Korkak bezirgan ne kâr eder, ne zarar.Türk Atasözü

  65 — Korkudan ölecek kadar ölümden korkmak büyük hamakattır.Namık Kemal

  66 — Kelimeler değişir, fakat itikatlar değişmez.Ziya Gökalp

  67 — Kendi kusurlarımız olmasaydı, başkalarınkine dikkat etmekten bu ka*dar zevk duymazdık.La Rochefoucauld

  68 — Kabahatini itiraf ederek affını iste; zira, bir suçu gizlemek o suçu iki-leştirir.Arap Atasözü

  69 — Kanaatlerinin hiç birini değiştirmeyen, hatalarının hiç birini düzelt*meyen, kusurlarına karşı tenkide tahammülü olmayan insan, bir ahmak değilse, bir despottur

  70 — Komşunun kaybını, kendi kaybın; komşunun kazancını, kendi kazan*cın bil.... Çin Atasözü

  71 — Kurnazlık, kendi kusurlarımızı gizlemek ve başkalarının zayıf taraf*larını keşfetmek sanatıdır.Hazlitt

  72 — Körle yatan şaşı kalkar,Türk Atasözü

  73 — Kusuru zamana buluruz. Oysa kendimizdedir. Zaman da konuşacak ol*sa utanırız.İmam-ı Safi

  74 — Konuştan çok dinlemek lâzım geldiğini bize öğretmek için Allah, ko*nuşmak için bir ve duymak için de iki organ vermiştir. Nâbi

  75 — Kuşkulu uyku, evin bekçisidir.Türk Atasözü

  76 — Kültür milletin canıdır. O çıkarsa «medeniyet» denilen iskelet yaşaya*maz. Medeniyet, yani kalıp, ne kadar değişirse değişsin, kültür,. yani ruh, hep taze kalır. Medeniyete, kalıba, can veren, onu ayakta tutan, sonunda bu mede*niyete şahsiliğini, orijinalliğini, millîliğini kazandıran yine kültürdür. Kültürden, canlı ve yaratıcı maziden kopmak, kıyamettir.İsmail Hakkı Baltacıoğlu.

  77 — Kitap da şarap gibidir. Eskidikçe değer kazanır. ​
  enwy angel, xir, P!NqUeEn <3 <3 ve diğer 3 kişi bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş