Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı

Konu 'Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri' bölümünde Moderatör Latif tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113

  ALANIN TANIMI

  Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı altında yeralan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

  ALANIN AMACI

  Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı altında yeralan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI

  SAÇ BAKIMI

  Tanımı:

  Kuaförün sahip olduğu, saç şekillendirme, saç renklendirme, saç kesimi ve saç bakımı yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında kuaförlük mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  GÜZELLİK HİZMETLERİ

  Tanımı:

  Güzellik uzmanın sahip olduğu, yüz ve vücut bakımı ile ilgili temel işlemleri tekniğine uygun yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında güzellik uzmanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  VÜCUT BAKIMI VE MASAJ

  Tanımı:

  Vücut bakımı ve masaj elemanının sahipolduğu, özel masaj ve vücut bakımlarıyla ilgili işlemleri tekniğine uygun yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında vücut bakımı ve masaj bakım elemanı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır

  MAKYAJ

  Tanımı:

  Makyaj elemanının sahip olduğu, makyaj,artistik ve plastik makyaj, ileri makyaj teknikleri ileilgili işlemleri tekniğine uygun yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında makyaj elemanı (makyöz-makyör) mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  GİRİŞ KOŞULLARI

  Öğrencilerin sağlık durumu, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

  İSTİHDAM ALANLARI

  Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanından mezunolan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

  1. Bayan ve erkek kuaför salonlarında,
  2. Güzellik salonları ve merkezlerinde,
  3. Masaj salonları ve merkezlerinde,
  4. Kaplıca ve banyo tesislerinde,
  5. Termal otellerde,
  6. SPA, thallosso terapi ve bakım merkezlerinde,
  7. Spor merkezleri ve salonlarında,
  8. TV kanallarında,
  9. Tiyatro salonlarında,
  10. Sinema stüdyolarında,
  11. Kozmetik satış noktaları,
  12. Kozmetik imalatçılarında,
  13. Kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaför ve güzellik salonları vb. yerlerde çalışabilirler.

  EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

  1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.

  2. Programın uygulanabilmesi için Kuaförlük ve Saç Bakım Hizmetleri alanı standart donanımları v emesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

  EĞİTİMCİLER

  1. Programın uygulanmasında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

  2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Kuaförlük ve Saç Bakım Hizmetleri alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elamanlarından yararlanılabilir.

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;

  1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,

  2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.

  YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

  Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
  1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
  2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğeryüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.

  BELGELENDİRME

  1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diplomaverilir.
  2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
  4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

  EĞİTİM SÜRESİ

  1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
  2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireyselöğrenme için ayrılmış dağılımı, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı haftalık ders çizelgesi,dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
  ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

  Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.

  1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
  2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
  3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
  4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
  5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
  6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelikyöntem ve teknikler uygulanır.

  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

  Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, sektör,meslek odaları ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

  ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

  Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;

  1. Alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
  2. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
  3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
  4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

  EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

  Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

Sayfayı Paylaş