Hadis-i Şerif & Hadis'ten Öğrendiklerimiz

Konu 'Dini Bilgiler' bölümünde P!NqUeEn <3 <3 tarafından paylaşıldı.

 1. P!NqUeEn <3 <3

  P!NqUeEn <3 <3 Üye

  Katılım:
  29 Mart 2010
  Mesajlar:
  747
  Beğenileri:
  168
  Ödül Puanları:
  0

  KÂLE RASÛLÜLLAH “İşlediği günahları açığa vuranlar dışında, ümmetimin tamamı affedilmiştir. Bir adamın, gece kötü bir iş yapıp,Allah onu örttüğü halde, sabahleyin kalkıp:

  Ey falan! Ben dün gece şöyle şöyle yaptım, demesi, açık günahlardandır. Oysa o kişi, Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti. Fak...at o, Allah’ın örttüğünü açarak sabahlıyor.” SADAKA RASÛLÜLLAH (Kaynak: Riyâzü’s Sâlihîn: Buhârî, Edeb 60; Müslim, Zühd 52)

  HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ
  1-Kişinin, gizli olarak işlediği bir günahı açığa vurmaması, Allah’ın onu affetmesine vesile olur.

  2-İşlediği günahı başkalarına anlatan ve bunu bir meziyet sayanları Allah affetmez.

  3-Gizli işlenen günahları açığa vurmak, başkalarına anlatmak, Allah ve Resûlünü hafife almaktır.

  4-Gizli işlediği günahları açığa vuranlar, eğer bu günah cezayı gerektiriyorsa cezalandırılırtlar. Çünkü açığa vurmak israf sayılır.
 2. P!NqUeEn <3 <3

  P!NqUeEn <3 <3 Üye

  Katılım:
  29 Mart 2010
  Mesajlar:
  747
  Beğenileri:
  168
  Ödül Puanları:
  0
  KÂLE RASÛLÜLLAH “Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır: Karşılaştığın zaman selâm ver, seni dâvet ederse git, senden nasihat isterse nasihat et, aksırınca Allah’a hamdederse yerhamukellah de, hastalandığında onu ziyaret et, öldüğü zaman cenazesinin arkasından git.” SADAKA RASÛLÜLLAH (Kaynak: Riyâzü’s Sâlihîn:Müs...lim, Selâm 5)

  HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ
  1-Müslümanların birbirleri üzerinde hak ve vecibeleri vardır ve bunlar maddî veya mânevî niteliktedir.

  2-Her hak, bir mükellefiyeti de beraberinde getirir. Mmükellefiyetlerini yerine getirmeyenler mes’uldürler. Bu mes’uliyet dünyevî veya uhrevî olabilir.

  3-Selâm vermek sünnet, almak ise farzdır.

  4-Hasta ziyareti sünnettir. Ziyarette edebe riâyet etmek gerekir.

  5-Cenazeyi teşyîde namazını kılmak ve kabre defnetmek farz-ı kifâye, bunun dışındaki hizmetler sünnet ve müstehabdır.

  6-Meşru ölçüler içinde yapılan düğün davetine icabet vâcib, diğer meşru davetlere katılmak ise sünnet yada müstehabtır.

  7-Aksırıp “elhamdülillah” diyene “yerhamükellah” diye mukabelede bulunmak bir vecibedir.

  8-Nasihat isteyene ve nasihate ihtiyacı olana nasihat etmek, yol ve yön göstermek, gücü yetenler üzerine dînî bir vazifedir.

  9-Müslümanlar, aralarında kardeşlik, dostluk, yardımlaşma, şefkat ve merhameti temin edecek hnakn ve vazifeleri kesilikle yerine getirmnelidirler.
 3. P!NqUeEn <3 <3

  P!NqUeEn <3 <3 Üye

  Katılım:
  29 Mart 2010
  Mesajlar:
  747
  Beğenileri:
  168
  Ödül Puanları:
  0
  KÂLE RASÛLÜLLAH “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve yardımı terk etmez. Her müslümanın, diğer müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takvâ buradadır. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter. SADAKA RASÛLÜLLAH (Kaynak: Riyâzü’s Sâlihîn: Tirmizî, Birr 18)

  HADİ...STEN ÖĞRENDİKLERİMİZ
  1-Müslümanlar birbirinin din kardeşidirler.

  2-Müslümanın müslümana yardımı terketmesi caiz değildir.

  3-Müslümanın canı, malı ve ırzı başka müslümana haramdır, bunlara tecavüz yasaklanmıştır.

  4-Takvânın yeri kalpdir. Belirtileri ise, işlediğimiz fiillerdir.

  5-Müslümanı fakir görmek, küçümsemek, büyük günahlardandır.
 4. P!NqUeEn <3 <3

  P!NqUeEn <3 <3 Üye

  Katılım:
  29 Mart 2010
  Mesajlar:
  747
  Beğenileri:
  168
  Ödül Puanları:
  0
  KÂLE RASÛLÜLLAH “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz,onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşininihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ...ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.” SADAKA RASÛLÜLLAH (Kaynak: Riyâzü’s Sâlihîn: Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58. Ebû Dâvûd, Edeb 38-60; Tirmizî, Hudûd 3, Birr 19; İbni Mâce, Mukaddime 17)

  HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ
  1-Müslümanlar birbirinin din kardeşidirler.

  2-Zulüm, her çeşit haksızlık haramdır.

  3-Müslüman, Müslüman kardeşini düşmana terk etmemek, tehlikeye atmamakla yükümlüdür.

  4-Müslümanların, birbirlerinin ihtiyacını görmesi, sıkıntılarını gidermesi ve kusurlarını, ayıplarını örtmesi kardeşlik görevidir. Böyle yapanlar, Allah katında mükâfatlandırılır.
 5. P!NqUeEn <3 <3

  P!NqUeEn <3 <3 Üye

  Katılım:
  29 Mart 2010
  Mesajlar:
  747
  Beğenileri:
  168
  Ödül Puanları:
  0
  KÂLE RASÛLÜLLAH “Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Allah, bizzat himâyesinde olan bir konuda sizi sorguya çekmesin. Allah, himâyesindeki bir konudan sorguya çektiği bir kimseyi cezalandırır, sonra da onu yüzüstü cehenneme atar.” SADAKA RASÛLÜLLAH (Kaynak: Riyâzü’s Sâlihîn: Müslim, Mesâcid 262. Tirmi...zî, Salât 51, Fiten 6; İbni Mâce, Fiten 6)

  HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ
  1-Hadis, sabah namazını cemaatle kılmaya ve erken uyanmaya teşvik etmektedir.

  2-Allah’ın emir ve yasaklarına riâyet eden mü’min kişi O’nun himayesi, kefaleti, teminatı ve emniyetine girmiş olur.

  3-Ahdini yerine getirmeyen, mü’minliğin gereğini yapmayan ve Allah’a verdiği sözü tutmayan kimse cehennemi hak eder.
 6. P!NqUeEn <3 <3

  P!NqUeEn <3 <3 Üye

  Katılım:
  29 Mart 2010
  Mesajlar:
  747
  Beğenileri:
  168
  Ödül Puanları:
  0
  KÂLE RASÛLÜLLAH Âişe r.a şöyle dedi:

  Resûlullah s.a.v, bir iş yapmayı çok istediği halde, onu ahalide yapmaya kalkar da üzerlerine farz kılınır diye korktuğu için, yapmaktan vazgeçerdi. SADAKA RASÛLÜLLAH (Kaynak: Riyâzü’s Sâlihîn: Buhârî, Teheccüd 5; Müslim, Müsâfirîn 77. Ebû Dâvûd, Tatavvu 12)

  HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ
  ...1-Hz. Peygamber, ümmetine dini zorlaştırmayı değil, kolaylaştırmayı esas almıştır.

  2-Peygamber Efendimiz, farz ibadetler dışındaki nâfilelere hiç ara vermeksizin devam etmemişlerdir.

  3-Rasûl-i Ekrem s.a.v, ümmetin dinde haddi aşmasına müsaade etmemiş, bunu önleyecek tarzda hareket etmişlerdir.
 7. P!NqUeEn <3 <3

  P!NqUeEn <3 <3 Üye

  Katılım:
  29 Mart 2010
  Mesajlar:
  747
  Beğenileri:
  168
  Ödül Puanları:
  0
  KÂLE RASÛLÜLLAH “İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah’da merhamet etmez.” SADAKA RASÛLÜLLAH (Kaynak: Riyâzü’s Sâlihîn: Buhârî, Edeb 18, Tevhîd 2; Müslim, Fezâil 66. Tirmizî, Birr 16, Zühd 48)

  HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ
  1-İnsanlara merhametli davranmak, Müslümanlığın temel prensiplerindendir.

  ...2-Allah, Müslümanları merhametli olmaya teşvik eder.

  3-Dünyada, insanlara merhametli davranmayanlara, Allah da kıyamet gününde merhamet etmeyecektir.
 8. P!NqUeEn <3 <3

  P!NqUeEn <3 <3 Üye

  Katılım:
  29 Mart 2010
  Mesajlar:
  747
  Beğenileri:
  168
  Ödül Puanları:
  0
  KÂLE RASÛLÜLLAH Ebû Hüreyre r.a şöyle dedi:

  Nebî s.a.v, Ali r.a’in oğlu Hasan’ı öptü. O sırada Akra İbni Hâbis de Peygamberimiz’in yanında bulunuyordu. Akra:

  Benim on tane çocuğum var, onlardan hiç birini öpmedim, dedi.
  ...Resûlullah s.a.v ona hayretle bakıp:

  “Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz” buyurdular.
  SADAKA RASÛLÜLLAH (Kaynak: Riyâzü’s Sâlihîn: Buhârî, Edeb 18; Müslim, Fezâil 65. Ebû Dâvûd, Edeb 145; Tirmizî, Birr 12)

  HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ
  1-Küçük çocukları öpmek, sevgi, şefkat ve merhametin gereğidir.

  2-Şefkat ve merhametten mahrum olanlar, bunlardan hasıl olan sevaptan da mahrum kalırlar.

  3-Dünyada insanlara merhamet etmeyenlere, Allah da kıyamet gününde merhamet etmez.
 9. P!NqUeEn <3 <3

  P!NqUeEn <3 <3 Üye

  Katılım:
  29 Mart 2010
  Mesajlar:
  747
  Beğenileri:
  168
  Ödül Puanları:
  0
  KÂLE RASÛLÜLLAH “Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeble uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” SADAKA
  RASÛLÜLLAH (Kaynak: Riyâzü’s Sâlihîn: Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66)

  HADİSTEN ÖĞRE...NDİKLERİMİZ
  1-Mü’minler sevgi, merhamet, şefkat ve yardımlaşmada bir vücut gibi olmalıdırlar.

  2-İnananlar, birbirlerinin sevinç ve kederine ortak olmak zorundadırlar.

  3-İslâm toplumu bir vücut gibidir; bir uzvun hastalığının bütün vücudu rahatsız etmesi gibiğ, bir müslümanın başına gelen belâ ve musibetleri, bütün müslümanlar kendilerine dert edinmelidir.
 10. P!NqUeEn <3 <3

  P!NqUeEn <3 <3 Üye

  Katılım:
  29 Mart 2010
  Mesajlar:
  747
  Beğenileri:
  168
  Ödül Puanları:
  0
  KÂLE RASÛLÜLLAH “Mü’minin mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir.”

  Hz. Peygamber bunu açıklamak için, iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetledi. SADAKA RASÛLÜLLAH (Kaynak: Riyâzü’s Sâlihîn: Buhârî, Salât 88, Mezâlim 5; Müslim, Birr 65. Tirmizî, Birr 1...8; Nesâî, Zekât 67)

  HADİSTEN ÖĞRENDİKLERİMİZ
  1-Mü’minler, maddî ve manevî yönden birbirlerine yardımcı olmalı, bir binânın birbirine sımsıkı kenetlenmiş taşları ve tuğlaları gibi bir berâberlik oluşturmalıdırlar.

  2-Fert olarak, tek başına İslâm’ı yaşamak ve yaşatmak mümkün olmaz. Fertler, dıştan gelen baskılara mukavemet edemezler. Baskı ve şiddete mukâvemetin şartı birlik ve beraberliktir.

  3-Birlikteliğini kaybeden toplumlar ayakta duramaz, yıkılırlar.

Sayfayı Paylaş