HALK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1)

  I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür.

  II. Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir.

  III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir.

  IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.

  V. Yalnızca aşk üzerine söylenir.  Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

  A) I ve IV B) II ve IV C) I ve II
  D) I ve III E) IV ve V  Cevap E

  2)

  … şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır. Genellikle 11’li hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk, savaş, kahramanlık konuları işlenir.  Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Semai B) Türkü C) Ninni D) Tekerleme E) İlahi  Cevap B  3)

  I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.

  II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.

  III. 11’li hece ölçüsüyle yazılır.

  IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.

  V. Söyleyeni belli değildir.

  Yukarıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  A) I B) II C) III D) IV E) V

  Cevap E
  4)

  I. Devriye

  II. İlahi

  III. Semai

  IV. Nutuk

  V. Koşma

  Yukarıdakilerden hangileri Tasavvuf (Tekke) edebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz?  A) III ve V B) I ve IV C) I ve II

  D) II ve III E) IV ve V

  Cevap A  5)

  Allah ve din sevgisi işlenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Yunus Emre’nin yazdığı bu tür şiirler günümüzde de söylenmektedir.  Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?  A) Kaside B) Şathiye C) Semai D) İlahi E) Nutuk  Cevap D

  6)

  Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir.  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

  A) Hicviye-güzelleme B) Güzelleme-koçaklama C) Taşlama - şarkı

  D) Taşlama-güzelleme E) Taşlama-gazel  Cevap D

  7)

  I. Mani

  II. Hikmet

  III. Ninni

  IV. Tekerleme

  V. Türkü

  Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?  A) I B) II C) III D) IV E) V

  Cevap B  8)

  Çukurova bayramlığın giyerken

  Çıplaklığın üzerinden soyarken

  Şubat ayı kış yelini koğarken

  Cennet demek sana yakışır dağlar  Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?  A) Koçaklama B) Güzelleme C) Ağıt D) Devriye E) Taşlama  Cevap B  9

  Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor

  Ehli fukaranın yüzü gülmüyor

  Aşık Ruhsat dediğini bilmiyor

  Yazı belli değil hat belli değil  Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir?  A) Şathiye B) Koçaklama C) Ağıt D) Taşlama E) Güzelleme  Cevap D

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi türküler için söylenemez?

  A) Özel bir ezgisi vardır.

  B) Hece ve aruz ölçüsü ile yazılabilir.

  C) Anonim halk edebiyatı nazım şeklidir.

  D) Aşk, kahramanlık, gurbet konularında yazılabilir.

  E) Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir.  Cevap B  11)

  Aşağıdakilerden hangisinde aşık edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?  A) mani-koşma-varsağı

  B) koşma-ninni-türkü

  C) türkü-semai-koşma

  D) varsağı-koşma-semai

  E) ilahi-türkü-koşma  Cevap D

  12)

  Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf (tekke) edebiyatı nazım şekilleri birlikte verilmiştir?  A) ilahi-nutuk-ağıt

  B) nefes-koşma-devriye

  C) şathiye-ilahi-devriye

  D) nutuk-destan-na’at

  E) hikmet-mani-nefes  Cevap C

  13)

  Le beni eyle beni

  Elekten ele beni

  Alacaksan al artık

  Düşürme dile beni  Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ağıt B)Koşma C) Varsağı D) Mani E) İlahi  Cevap D

  14

  Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?

  A) Karacaoğlan – Yunus Emre

  B) Yunus Emre – Mevlana

  C) Dadaloğlu – Karacaoğlan

  D) Mevlana – Dadaloğlu

  E) Hacı Bektaş- ı Veli – Dadaloğlu  Cevap C  15)

  * Maniler tek dörtlükten oluşur

  * İlk iki dize uyağı doldurmak ya da düşünceye giriş yapmak için söylenir. Temel düşünce son dizededir.

  * Uyak düzeni aaxa’dır.  Yalnızca bu bilgilerden yola çıkılarak,

  I. Hey birince birince

  II. Bir incecik ter bürür

  III. Kaşık saldım pirince

  IV. Yar kapıdan girince  dizeleriyle mani oluşturulmak istenirse dizelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?  A) II-I-III-IV B) IV-III-II-I C) I-II-III-IV D) I-III-II-IV E) III-II-I-IV  Cevap D  16)

  Kıldan köprü yaratmışsın

  Gelsin kullar geçsin deyü

  Hele biz şöyle duralım

  Yiğit isen sen geç ey Tanrı  Yukarıdaki dörtlük Tanrı ile şakalaşır, konuşur gibi söylenmiş bir tekke edebiyatı nazım şeklidir.  Bu nazım şekline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?  A) İlahi B) Nutuk C) Şathiye D) Nefes E) Devriye  Cevap C  17)

  Yunus okur diller ile

  Ol kumru bülbüller ile

  Hakk’ı seven kullar ile

  Çağırayım Mevla’m seni

  Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İlahi B) Şathiye C) Ağıt D) Nefes E) Devriye  Cevap A  18)

  Tarikat şeyhlerinin tarikata yeni giren kişileri aydınlatmak için söylediği şiirlere …… denir. Güney Anadolu Türkmenleri arasında Varsak boyunun özel bir ezgiyle söylediği türkülerden gelişmiş nazım şekline …… denir.  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?  A) ilahi-varsağı B) varsağı-nutuk C) nutuk-varsağı

  D) nutuk-ilahi E) nutuk-nefes  Cevap C  19)

  I. Uyak örgüsü

  II. Konuları

  III. Hece ölçüsü

  IV. Dörtlük sayısı

  V. Anonim olması  Yukarıdakilerden hangisi koşma ile türkünün benzer özelliklerinden biri olamaz?  A) V B) IV C) III D) II E) I  Cevap A

  20)

  I. Koşma

  II. Türkü

  III. Şarkı

  IV. Tuyuğ

  V. Nefes

  Yukarıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden değildir?

  A) III ve IV B) II ve IV C) II ve III

  D) III ve V E) IV ve V

  Cevap A

Sayfayı Paylaş