halk edebiyatı test 1

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatının genel özelliklerinden değildir?
  A) Din etkisi dışında oluşturulan halk edebi¬yatıdır.
  B) Nazım birimi dörtlük, ölçüsü ise hece öl-çüsüdür.
  C) Genellikle tam kafiye kullanılır.
  D) Şiirler saz eşliğinde söylenir.
  E) Şiirlerin söylenişi içten ve doğaldır.  2. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk ede-biyatı nazım biçimlerinden değildir?
  A) Mani
  B) Türkü
  C) Masal
  D) Koşma
  E) Atasözü  3. Tekke önderlerinin (mürşit) tarikata yeni giren dervişleri aydınlatmak, bilgi vermek için söyle-dikleri şiirlerdir. Didaktik (öğretici ve öğüt veri-ci) özelliktedir.
  Yukarıda açıklaması verilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlahi
  B) Devriye
  C) Şahtiye
  D) Nutuk
  E) Kalenderi
  4. Aşağıdakilerden hangisi “mani”nin bir özel-liği değildir?
  A) Dört mısradan oluşur.
  B) Çoğunlukla yedili hece ölçüsüyle yazılır.
  C) Kafiyelenişi “abab” şeklindedir.
  D) Sevgi, doğa, dostluk, övgü, yergi, aşk gibi hemen her konuyu işler.
  E) Cinaslı, ayaklı manilerde mısra sayısı dörtten fazla olabilir.  5. Tasavvufa göre, evrenin ve insanın Al-lah’tan gelip tekrar Allah’a dönmesi düşün-cesini anlatan şiirlere ne ad verilir?
  A) Devriye
  B) İlahi
  C) Nutuk
  D) Münacaat
  E) Şathiye  6. Sevgilinin güzelliklerini, doğa güzelliklerini konu alan koşmalara verilen addır. En güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir.
  Yukarıda açıklanan tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Varsağı
  B) Koçaklama
  C) Mersiye
  D) Hicviye
  E) Güzelleme
  7. Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntü¬yü dile getirmek, yas duygularını belirtmek amacıyla yazılan şiirlerdir. İslâmiyet’ten önceki Türk edebiyatı, Sözlü edebiyat dönemindeki karşılığı ..., Divan edebiyatındaki karşılığı ... şeklindedir.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki¬lerden hangisi getirilmelidir?
  A) ağıt – sagu
  B) mersiye – ağıt
  C) sagu – mersiye
  D) sagu – ağıt
  E) ağıt – mersiye
  8. I. On birli hece ölçüsüyle yazılır.
  II. Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı beş ile yedi arasındadır.
  III. Aşık edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimidir.
  IV. Genellikle kafiyelenişi “abab/cbcb/dbdb” şeklindedir.
  V. Konu bakımından Divan edebiyatındaki karşılığı “gazel”dir.
  Yukarıda özellikleri verilen nazım türüyle ilgili hangisi ya da hangileri yanlıştır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) III ve V E) II ve IV
  9. Kişilerin ve toplumun kötü yanlarını yeren eleştiren şiirlere taşlama denir. Divan edebiya-tındaki adı ..., Batı edebiyatındaki adı ..., gü-nümüz edebiyatındaki adı ...’dir.
  Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki-lerden hangileri getirilmelidir?
  A) hicviye – satir – yergi
  B) mersiye – sagu – satir
  C) satir – hicviye – yergi
  D) hicviye – satir – epik
  E) mersiye – satir – şarkı
  10. “Epik şiir”in konusuyla uygunluk gösteren nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taşlama
  B) Koçaklama
  C) Güzelleme
  D) Ağıt
  E) Mersiye

  11. Yiğit anl***** gelen bir sözcükten türetilmiştir. Yiğitlik, kahramanlık ve savaş konularını işler. Bu türün en başarılı örneklerini Köroğlu ve Dadaloğlu vermişlerdir.
  Sözü edilen bu tür aşağıdakilerden hangi-sidir?
  A) Varsağı
  B) Koçaklama
  C) Taşlama
  D) Rubai
  E) Semai

  12. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiiriyle Halk şiirinin ortak bir özelliği olabilir?
  A) Şiirin dilinin yalın olması
  B) Aynı nazım biçimlerini kullanma
  C) **çülerinin aynı olması
  D) Uyak ve redife çok önem vermeleri
  E) Aşk ve doğa konularının işlenmesi
  Test 1
  1 C
  2 D
  3 D
  4 C
  5 A
  6 E
  7 C
  8 E
  9 A
  10 B
  11 A
  12 E

Sayfayı Paylaş