halk edebiyatı test 4

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. I. Umumiyetle aşk duygularını ve tabiat güzel- liklerini anlatan lirik şiirlerdir.
  II. 11’li (6 + 5 veya 4 + 4 + 3) hece vezniyle söylenen dörtlüklerden meydana gelir.
  III. Ezgilerine ve yapılarına göre ayrıca isim- lendirilir.
  Yukarıda özellikleri verilen nazım şekli aşa¬ğıdakilerden hangisidir?
  A) Koşma
  B) Mani
  C) Semai
  D) Destan
  E) Ninni  2. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
  A) Semai
  B) İlahi
  C) Şathiye
  D) Devriye
  E) Nefes  3. Aşağıdakilerden hangisi “koşma”nın konula¬rına göre isimlendirilişlerinden biri değildir?
  A) Taşlama
  B) Koçaklama
  C) Ağıt
  D) Hicviye
  E) Güzelleme
  4. Yrü bre Bulgar dağı
  Hemen dağlar sende m’olur
  Yaylalı sümbüllü yurtlar
  Büyük evler sende m’olur
  Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıda¬kilerden hangisidir?
  A) Koşma B) Semai C) Rubai
  D) Destan E) Varsağı

  5. İncecikten bir kar yağar
  Tozar Elif Elif diye
  **** gönül abdal olmuş
  Gezer Elif Elif diye
  Bu tür hecenin 8’li kalıbıyla söylenir. Dörtlük sayısı 3–5 arasında değişir. Konu bakımından aşk, tabiat, ayrılık duygusu temaları işlenir.
  Sözü edilen bu tür aşağıdakilerden hangi-sidir?
  A) İlahi B) Rubai C) Koşma
  D) Kalenderi E) Semai

  6. Ala gözlü nazlı dilber
  Seni kandan sakınırım
  Kandan değil hey efendim
  Seni candan sakınırım
  Bu dörtlükten Halk şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A) Redif sıklıkla kullanılır.
  B) Halk söyleyişi ve yalın bir dil tercih edilir.
  C) Şiirlerde hece ölçüsü kullanılır.
  D) Dörtlük nazım birimiyle söylenir.
  E) Klasik edebiyatın etkileri yer yer görülür.
  7. Aşağıdakilerden hangisi tümüyle Halk ede¬biyatı nazım şekilleridir?
  A) Koşma – destan – varsağı – mesnevi
  B) Semai – varsağı – koşma – mani
  C) Mani – ilahi – koşma – rubai
  D) Şarkı – türkü – mani – varsağı
  E) Varsağı – tuyuğ – türkü – koşma

  8. Aşağıdaki sanatçı–eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Aşık Paşa – Garipname
  B) Köroğlu – Genç Osman Destanı
  C) Kaygusuz Abdal – Budalaname
  D) Hacı Bektaşi Veli – Malakât
  E) Yunus Emre – Risalet’ün Nushiyye

  9. Derdim var seller gibi
  Diyemem eller gibi
  Kurudum kadîd oldum
  Meyvesiz dallar gibi
  Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söyle¬nemez?
  A) Yedili hece ölçüsüyle söylenmiştir.
  B) Düz kafiye örneğidir.
  C) Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.
  D) Kesik mani örneğidir.
  E) Kelime halinde redif kullanılmıştır.
  10. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlış¬lığı vardır?
  A) Halk edebiyatı din etkisi dışında oluşturu-lan bir edebiyattır.
  B) Dede Korkut Hikayeleri on iki hikaye ve bir önsözden oluşur.
  C) Türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölü-me bent denir.
  D) Taşlamalar Divan şiirinde hicviye, Batı ede¬biyatında satir adını alır.
  E) Semai Toroslardaki “Varsak” boyunun özel ezgiyle söyledikleri şiirin adıdır.


  11. Aşık edebiyatında bir kişiyi ya da sosyal düze-ni eleştiren hiciv konulu şiirlere ...; bunun yanı sıra tabiat güzelliklerini veya kadın, at, silah gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiir-lere ... denir.
  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme¬lidir?
  A) Hicviye – güzelleme
  B) Taşlama – şarkı
  C) Taşlama – güzelleme
  D) Güzelleme – koçaklama
  E) Satirik – lirik


  12. I. Türkü
  II. Semai
  III. Varsağı
  IV. Tekerleme
  V. Şarkı
  Yukarıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?
  A) V B) IV C) III D) II E) I

  Test 4
  1 A
  2 A
  3 D
  4 E
  5 E
  6 E
  7 B
  8 B
  9 D
  10 E
  11 C
  12 E

Sayfayı Paylaş