Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı

Konu 'Halkla İlişkiler ve Organizayon' bölümünde Senarist tarafından paylaşıldı.

 1. Senarist

  Senarist Üye

  Katılım:
  6 Kasım 2013
  Mesajlar:
  199
  Beğenileri:
  27
  Ödül Puanları:
  29

  Hizmetleri alanı, küreselleşen
  dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını
  hissettirmektedir. Gelişen dünya anlayışı, firmaların artan rekabet
  koşulları içinde rakiplerinden farklılıklarını ön plana çıkarma
  zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu durum, halkla ilişkiler
  ajanslarının ve sayısının gün geçtikçe artmasına ya da işletmelerin
  halkla ilişkiler departmanlarını oluşturma gerekliliğini ortaya
  koymaktadır

  B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
  Halkla İlişkiler Elemanlığı
  Müşteri Temsilciliği
  Kamuoyu Araştırmacılığı
  Organizasyon Sorumluluğu
  Fuar Organizasyonu Sorumluluğu


  HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI
  Tanımı
  Özel ya da tüzel kurum ve kuruluşlarda; kurumu tanıtma, kurumun çalışmaları ve
  kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturabilecek ilişkileri kurma ve bu amaçla
  gerekli faaliyetleri planlanma, geliştirme ve yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir


  Görevleri
  Etkili iletişim kurmak
  Türkçe’yi doğru konuşmak
  Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak
  Mesleki yazıları yazmak
  Araştırma yapmak
  Planlama yapmak
  Halkla ilişkilerde sözlü iletişim araçlarını kullanmak
  Halkla ilişkilerde görsel iletişim araçlarını kullanmak
  Basınla ilişkileri yürütmek
  Halkla ilişkilerde organizasyon faaliyetlerini yürütmek
  Sponsorluk faaliyetlerini yürütmek
  Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak


  MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
  Tanımı
  Şirketleri müşterilere, müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler
  geliştirilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli
  kişidir.

  Görevleri
  Reklamla ilgili araştırma yapmak
  Reklamla ilgili planlama yapmak
  Yazılı basında yaratıcı çalışmalar yapmak
  Görsel ve işitsel medyada yaratıcı çalışmalar yapmak
  Medya takibi yapmak
  Ürün ve hizmet tanıtımı yapmak.
  İşletme ve piyasa şartlarını araştırmak
  Müşteri ile etkili iletişim kurmak
  Türkçe’yi doğru konuşmak
  Telefonla etkili iletişim kurmak
  Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak
  Reklam-tanıtım ve pazarlama çalışmalarında yer almak
  Sonucu değerlendirmek


  KAMUOYU VE PİYASA ARAŞTIRMACISI
  Tanımı
  Toplumun öngördüğü araştırılmaya değer sosyal ve ekonomik konularla,
  müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak
  sonuca ulaşılmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir


  Görevleri
  Hedef kitleyi belirlemek
  Araştırma planı hazırlamak
  Kaynak taramak ve gözlem yapmak
  Görüşme tekniklerini uygulamak
  Soru hazırlamak
  Anket uygulamak.
  Verileri değerlendirmek
  İstatistik yapmak
  Araştırma raporu hazırlamak
  Etkili iletişim kurmak
  Türkçe’yi doğru konuşmak
  Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak
  Sonucu değerlendirmek.

  ORGANİZASYON SORUMLUSU
  Tanımı
  Organizasyonlarda düzenleme sürecini takip etme, temel düzeyde proje geliştirme,
  mekân düzenleme ve süsleme, yardımcı hizmetleri temin etme bilgi ve becerisine sahip
  nitelikli kişidir.

  Görevleri
  Hedef kitleyi belirlemek
  Araştırma planı hazırlamak
  Konsept belirlemek
  Zamanı belirlemek
  Mekânı belirlemek
  Organizasyon etkinliklerini tasarlamak
  Görüşmeleri yapmak
  Maliyet hesabı çıkarmak
  Tanıtım ve pazarlama yapmak
  Ekip oluşturmak
  Yardımcı hizmetleri temin etmek
  Mekânı düzenlemek
  Süsleme yapmak
  Etkili iletişim kurmak.
  Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak.
  Sonucu değerlendirmek

  FUAR ORGANİZASYONU SORUMLUSU
  Tanımı
  Ulusal ve uluslar arası fuar organizasyonlarda temel düzeyde araştırma yapma, proje
  geliştirme, tanıtım, satış, uygulama ve değerlendirme aşamalarında görev alabilecek nitelikli
  kişidir.

  Görevleri
  Hedef kitleyi belirlemek
  Araştırma planı hazırlamak
  Zamanı belirlemek
  Mekânı belirlemek
  Etkinliklerini tasarlamak
  Görüşmeleri yapmak
  Maliyet hesabı çıkarmak
  Tanıtım ve pazarlama yapmak.
  Ekip oluşturmak
  Yardımcı hizmetleri temin etmek
  Mekânı düzenlemek
  Süsleme yapmak
  Etkili iletişim kurmak.
  Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak
  Sonucu değerlendirmek

  C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
  Meslek elemanları, büro ortamında ve farklı mekânlarda çalışırlar. Yaygın ve yerel
  ölçekte faaliyet gösteren halkla ilişkiler ajansları, şirketlerin halkla ilişkiler ve müşteri
  temsilciliği birimleri, televizyon-gazete ve dergilerin halkla ilişkileri, bölümünde, reklam
  ajansları, kamuoyu ve piyasa araştırma şirketleri, firmaların çağrı merkezleri (call center),
  medya takip ajansları, turizm, pazarlama, organizasyon ve fuarcılık şirketleri, ticaret
  odaların her türlü etkinlik ortamlarında görev yaparlar. Büroda çalışanlar genellikle oturarak
  büro dışında çalışanlar ise sürekli hareket hâlinde çalışırlar. Meslek dalların özelliğine göre
  çok çeşitli kişi ve personeli ile iletişim içinde çalışırlar. Çalışma ortamları yapılan
  organizasyonun ve mekânın özelliğine göre farklılık göstermektedir.
  Bu alandaki mesleklerde çalışmak isteyenlerin;
  Yaratıcı ve meraklı,
  Sezgisel zekâsı yüksek,
  Dış görünüşüne özen gösteren
  İyi iletişim kurabilen,
  Görsel hafızası güçlü,
  Problem çözebilen,
  İkna yeteneği olan,
  İyi gözlem yapabilen,
  Hızlı karar alabilen,
  Estetik duyguya sahip,
  Ayrıntıları algılayabilen,
  Dikkatli ve sabırlı,
  Olaylar arasında neden-sonuç ilişkilerini görebilen,
  Sabırlı, coşkulu ve enerjik olmaları gerekir.


  İŞ BULMA İMKÂNLARI
  Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri pek çok iş kolunu doğrudan ya da
  dolaylı olarak ilgilendirdiği için bu sektörde iş bulma olanakları oldukça geniştir. Bireylerin
  kendilerini sürekli geliştirmeleri ve yaratıcılıklarını kullanarak organizasyonların
  özelliklerine uygun mekânlar düzenlemeleri iş bulma ve işinde yükselme olanaklarını daha
  da genişletecektir.
  Bu alanda eğitim alan kişiler; uluslar arası, ulusal ve yerel ölçekte faaliyet gösteren
  halkla ilişkiler ajanslarda, şirketlerin halkla ilişkiler ve müşteri temsilciliği birimlerinde,
  televizyon-gazete ve dergilerin halkla ilişkiler bölümünde, reklâm ajanslarında, kamuoyu ve
  piyasa araştırma şirketlerinde, firmaların çağrı merkezlerinde, medya takip ajanslarında,
  turizm, pazarlaman şirketlerinde, ticaret odalarında, seyahat ve konaklama hizmeti veren
  firmalarda iş bulabilirler.
  Ulusal, uluslar arası ve yerel organizasyonlar düzenleyen işletmelerde, otellerde,
  tanıtım, pazarlama ve satış hizmetleri veren işletmelerde, açık, kapalı ve kalabalık
  ortamlarda, fuarlarda ve çeşitli eğlence firmalarında istidam edilirler.

Sayfayı Paylaş