Hangi Derse Nasıl Çalışmalıyız?

Konu 'YGS - LYS Destek' bölümünde gulhan tarafından paylaşıldı.

 1. gulhan

  gulhan Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  429
  Beğenileri:
  127
  Ödül Puanları:
  16

  TÜRKÇE NASIL ÇALIŞILMALI?
  TÜRKÇE DERSİNİN İÇERİĞİ
  Türkçe dersi dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluşur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri ile Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanması bu dersi okumadaki en önemli gerekçelerden birkaç tanesidir. Türkçe dersi kişinin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste başarılı olmak, tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerdeki başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Doğru cevabı bulmak soruyu doğru okumaya, doğru anlamaya ve doğru yorumlamaya bağlıdır.
  TÜRKÇE DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ
  Türkçe'de anlam bilgisi soruları yoruma, dilbilgisi soruları ise bilgiye dayanır. Yoruma dayalı sorularda öznellikten kaçınmalı, soru kökünde ifade edilenler doğru algılanmalı, paragraftaki giriş, sonuç ve ana düşünceyi ifade eden ayrıntılara dikkat edilmelidir. Mecazlı ifadeler ve simge sözcükler dikkate alınmalıdır. Bilgi sorularında ise konu eksikleri tamamlanmalı, dil bilgisinin temel kuralları bilinmeli, mana ve değerler iyi kavranmalı, zengin bir kelime hazinesine sahip olunmalı, terimlerin anlamları iyi bilinmelidir.
  Sözcüklerle ilgili sorularda doğrudan ve dolaylı anlamları hatırlama, amaca uygun sözcüğü seçebilme, seçilen sözcüğün yerinde kullanıldığının farkına varma, hangi anlamlarda kullanıldığını belirleme ve sözcüklerin seçilme nedenlerini görme bu tip soruların doğru cevaplarını bulmak açısından önemlidir.
  Cümlelerle ilgili sorularda, cümlenin yapı, anlam ve anlatım özelliklerini tanıma, dilin işleyiş düzenine uygun cümleler kurabilme, cümledeki ifade edilen yargıyı belirleme ve cümlenin seçiliş nedenini görme bu tip soruların doğru cevabını bulma açısından önemlidir.
  Paragraflarla ilgili sorularda ana ve yan düşünceleri belirleme veya ayırma ve ana düşünce ile yan düşünce arasındaki bağlantıları görebilme, ayrıca düşünceyi geliştirme yol ve biçimlerini tanıma bu tip soruların doğru cevabını bulma açısından önemlidir.
  TÜRKÇE DERSİNE ÇALIŞMA
  A) Derste
  Türkçe dersi dinlenirken; öğretmenin uyarıları dikkate alınmalı, önemli yerler işaretlemeli, anlatılanların benzerlik ve zıtlıkları karşılaştırılarak mukayese edebilme bilinci geliştirilmelidir. Türkçe dersinde konular işlenirken yakından uzağa, basitten karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene giden bir yöntem izlenir. Ayrıca Türkçe konuları birbirinden bağımsız değildir. Bu nedenle bütün konular derste ilgi ile takip edilmelidir. Derste öğretmenin verdiği örnekler, öğrenilen konuların ince ayrıntılarını kavratmaya yönelik olduğu için bu örneklere ait özellikler üzerinde durulmalıdır. Soru sayısı en fazla olan ders olduğu için bu derse karşı önyargılı davranılmayıp anlaşılmayan bölümler öğretmene sorulmalıdır.
  B) Bireysel Çalışmalarda
  Bireysel çalışmalarda derste anlatılan konular belli dönemlerde tekrar edilmeli ve testler çözülmeli, yanlış cevaplandırılan ve boş bırakılan sorulara ait konulara geri dönülmelidir.
  Okuma, anlama ve yorumlama hızını arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.
  Kavram, yargı ve düşünce düzeyinde bireysel gelişimi sağlayacak çalışmalar yapılmalı, test kapsamları gözden geçirilmelidir. Çözülen soru sayısından ziyade soru içeriklerine dikkat edilmeli, konunun tüm özelliklerini kavratıcı niteliklere sahip sorulara ağırlık verilmelidir.
  DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:
  A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Sözel puana katkısı en yüksek olan derstir. Sözel grupta hazırlanan öğrencilerin bu dersteki temel kavram ve ilkeleri iyi kavramaları, Türkçe testlerini çözme tekniğinden haberdar olmaları gerekir. Okuma hızından dolayı zaman kaybının en sık yaşandığı derslerden birisi Türkçe'dir. Bu nedenle hızlı okuma ve okuduğunu anlama egzersizleri ne kadar sıklıkla yapılırsa Türkçe dersinde başarılı olmak o denli kolaylaşacaktır. Türkçe dersine önyargılı yaklaşmak ve özellikle paragraf tipli sorulardan çekinmek bu dersteki başarıyı olumsuz etkiler.
  B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Sözel derslerin sayısal puana katkısı azdır. Buna rağmen Türkçe dersi bu puan türünde ÖSS'ye hazırlanan adayların öğrenebilecekleri ve sorularını rahatlıkla cevaplandırabilecekleri bir derstir. Soru sayısının diğer sözel derslere oranla fazla olması sayısal puana daha fazla katkı sağlaması bakımından önemlidir. Sayısal grupta hazırlık yapan öğrencilerin sözel derslere özellikle Türkçe dersine ait sorulara verdiği cevaplar önemli bir seçicilik unsurudur. Türkçe dersine ait ÖSS soruları analiz edilmeli ve benzer nitelikli sorular çözülmelidir. Okuma ve anlama hızı geliştirilmeli, derse objektif bir zihinle yaklaşılmalıdır.
  C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Eşit ağırlıklı puan türünde hazırlanan öğrenciler için vazgeçilmesi imkansız üç dersten biri belki de en önemlisi Türkçe dersidir. Sayısal puan türünde öğrenci alan programları seçen bir öğrenci Türkçe yapmadan bir yeri kazanması mümkün olmasına rağmen eşit ağırlıklı puan türünde hazırlanan öğrenciler için Türkçe yapmadan bir yükseköğretim progra.ma yerleşmek hemen hemen imkansızdır. Sözel grupta hazırlananlar için ifade ettiğimiz özellikler eşit ağırlıklı puan türünde hazırlanan öğrenciler için de aynen geçerlidir. Çalışma süresinin büyük bölümünü Türkçe ile değerlendirmek bu puan türünde başarılı olmak için önemli bir unsurdur.
  D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Dil alanında tercih yapacak öğrencilerin sözel alanda soru çözmeleri zorunludur. Sözel alan soruları belirleyici rol oynayacağından yapılacak her bir sorunun önemi artmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersine çalışmak önem arz etmektedir.
  Son düzenleyen: Moderatör: 26 Ocak 2009
 2. gulhan

  gulhan Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  429
  Beğenileri:
  127
  Ödül Puanları:
  16
  TARİH NASIL ÇALIŞILMALI?
  TARİH DERSİNİN İÇERİĞİ
  Tarih geçmişte yaşanmış olayları, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyerek bugüne ışık tutan bir bilim dalıdır. Tarihin asıl amacı, bugünü düne bağlamak, günümüz olaylarını, geçmiş olayların ışığı altında yorumlamaktır. Geçmişteki önemli olayları o günün koşulları içerisinde değerlendirir ve güncel olayları inceleyen bilim dallarına yol gösterir. Bu dersin içeriğindeki konular deney ve gözlemden uzak, bulgu ve belgelere dayanılarak kronolojik olarak incelenir.
  TARİH DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ
  - Paragraf soruları cevabı paragrafta bulunan sorulardır
  - Sadece ön bilgi amacıyla verilip bizlerden yorum istenen sorulardır; bu sorularda paragrafla seçenekler arasında bağlantı kurulması gerekir böylece yorum gücümüz yoklanır.
  - Herhangi bir kavramla ilgili gelen sorulardır
  - Öncüllü sorular birbirine çok yakın, çeldirici seçeneklerin yer aldığı ve kavramların iyi anlaşılabilmesine dönüktür. Bu tip sorular öğrencinin özellikle bilgiyi analiz gücüne, akıl yürütme, yorumlayabilme kabiliyetine ve dikkatli okuyarak soru kökünde istenilene varabilme gücünü ölçen sorulardır.
  - Bilgi soruları öğrencide varolan daha önce aldığı bilgilerin doğruluğunu ölçmeye yarayan sorulardır
  - Dikkati ölçen sorular ise özellikle öğrencinin; sorunun konuyu ele alışı bakımından doğru cevabını seçmesine yönelik, dikkat ve bilgiyi kullanabilme gücüne sahip türden sorulardır.
  TARİH DERSİNE ÇALIŞMA
  A) Derste
  Bütün sözel derslerde olduğu gibi tarih dersinde de öğrenci derste işlenecek konuları okuyup ön hazırlık yaparak gelmelidir. Ders esnasında öğrenci öğretmenle göz, kulak ve beyin koordinasyonunu sağlayarak aktif bir şekilde derse katılmalıdır. Öğretmenin dersi işlemesi esnasında konu kavram ve terimlerle ilgili olarak ÖSS ile paralel olmak üzere pratik uyarılar, önemli ayrıntılar ve ilgili ip uçları dikkate alınmalıdır.
  B) Bireysel Çalışmalarda
  Ders bittikten sonra işlenmiş konulara yönelik genel tekrarlar yapılmalı ve sorular çözülmelidir. Konu ile ilgili pekiştirici örnek sorular, soru bankasındaki sorular, KTT'ler ve işlenen konu ile paralel geçmiş yıllarda çıkan ÖSS soruları çözülmelidir. Tek bir kaynağa bağlı kalmadan çok çeşitli kaynaklardan faydalanılmalıdır. Sorular tahlil edilmelidir. Mesela kongreler konusuna ait konuları inceliyorsanız; hangi kongreden daha fazla soru geldiğine değil hangi mantıkla soru geldiğine dikkat edilmelidir. Çıkan sorular arasında ilişki kurulmalıdır. Sorularda değişiklik yaparak yeni sorular üretmeye, ezbercilikten kaçınıp olayların mantığı yakalanmaya çalışılmalıdır.
  DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:
  A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Sözel puan türüne göre seçim yapacak öğrencilerin Türkçe'den sonra en fazla dikkat etmeleri gereken derslerden birisi tarihtir. Derse hazırlıklı gelinmeli ve ders iyi dinlenmelidir. Konu ile ilgili çok kitap okunmalıdır. Öğretmenin yaptığı yorumların üzerine yeni yorumlar eklenmeye çalışılmalıdır. ÖSS sorularından yeni sorular üretilmelidir.
  B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Sayısal puana katkısı az olan bir ders olsa da bu puan türü ile ilgili hazırlık yapacak adayların öğrenebilecekleri ve sorularını rahatlıkla cevaplandırabilecekleri bir derstir. Tarih dersine ait konular okunmalıdır. ÖSS soruları analiz edilmeli ve benzer nitelikli sorular çözülmelidir. Deneme sınavlarında tarih sorularına zaman ayrılmalıdır. Okuma ve anlama hızını artırıcı çalışmalar yapmanız gerekir.
  C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Eşit ağırlıklı puan türüne katkısı en az olan derslerden birisi olmasına rağmen, öğrenilme anlaşılma ve soru çözme kolaylığı bakımından eşit ağırlıklı puan türünde hazırlanan öğrencilerin vazgeçemeyeceği derslerden birisidir. Sözel grupta ifade edilen çalışmalar ne ise eşit ağırlıkta da benzer bir çalışma metodu uygulanabilir.
  D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Bu alandan hazırlanan öğrenciler diğer sözel derslere verdikleri öneminin aynısını tarih dersine de vermelidir. Özellikle dil puanının katsayılarının düşük oluşu sözel dersleri daha önemli hale getirmektedir.
  ezgi09 bunu beğendi.
 3. gulhan

  gulhan Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  429
  Beğenileri:
  127
  Ödül Puanları:
  16
  COĞRAFYA NASIL ÇALIŞILMALI?
  COĞRAFYA DERSİNİN İÇERİĞİ
  Coğrafyanın araştırma ve inceleme konusu yeryüzünde görülen olayların karşılıklı sebep sonuç ilişkileridir. Örneğin dünyanın şekli ve hareketleri, harita bilgisi, iklim ve doğal bitki örtüsü, yer şekillerinin oluşum ve etkileri, nüfus ve yerleşme, ekonomik coğrafya ve Türkiye coğrafyası, doğal ve beşeri olayların tanınması ve bunların insanlar üzerindeki etkilerini araştırır.
  COĞRAFYA DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ
  Coğrafya soruları; genel ve beşeri coğrafya bilgilerinin ölçülmesi ve yorumlanması, sebep sonuç ilişkilerinin kurulması, olayların Türkiye ve dünya üzerindeki dağılışı, ülke ve bölge ekonomisine etkilerinin ölçülmesi gibi konu ve kavramları içermektedir. Coğrafya soruları çözülürken; bazı soruların cevabı soru metinlerinin içerisinde gizlidir, bu husus dikkate alınmalı ve soru kökleri dikkate alınmalıdır. Her soru içerisinde coğrafyanın bir konusunda kullanılabilecek temel bir bilgi içeriği olabileceği düşünülerek bu bilgiler not alınmalıdır. Özellikle tablo ve grafikli sorularda öğrenciden şekli veya istatistîki bilgileri sadece yorumlaması istenir ve soru köklerindeki olumlu-olumsuz ifadelere dikkat edilmelidir.
  Genel olarak coğrafya sorularında 5 soru her öğrencinin yapabileceği, 5 soru orta düzeyde öğrencinin yapabileceği, 3 soru iyi öğrencilerin yapabileceği, 3 soru ise çok iyi öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşmaktadır. Bundan dolayı 13 - 14 soru genel olarak yapılmalıdır. Tablo ve grafikli sorularda verilen bilgilere dikkat edilmeli ve seçeneklerle ilgisi kurulmalıdır. Örneğin tablo veya grafikte oran verilmişse seçeneklerde buna dikkat etmeliyiz. Çünkü oran ile miktar ayrı ayrı şeylerdir. Üretim ile verim de aynı şeyi ifade etmez. Bundan dolayı tablo ve grafiklerde verim, oran, miktar, nüfus artışı ve nüfus miktarı gibi kavramlara dikkat edilmelidir.
  COĞRAFYA DERSİNE ÇALIŞMA
  A) Derste
  Her derste olduğu gibi bu dersin daha iyi anlaşılması için mümkünse farklı kaynaklardan o günkü konu ile ilgili ön hazırlık yapılarak gelinmelidir. Coğrafya dersi ayrıntı içeren ve bölümleri arasında konu bütünlüğü olan bir ders olduğu için dersin her boyutunda aktif bir dinleyici olmak gerekir. Asıl olan atlaslarda ve duvar haritalarında bulunabilen yer adlarını çeşitli istatistiki bilgileri ezberlemek değil, coğrafi olayların sebeplerini açıklamaya ve bu sebeplerden sonuçlar çıkarmaya yönelmektir
  B) Bireysel Çalışmalarda
  Bireysel çalışmalarda derste anlatılan konular belli dönemlerde tekrar edilmeli ve testler çözülmeli, yanlış cevaplandırılan ve boş bırakılan sorulara ait konulara geri dönülmelidir.
  Okuma, anlama ve yorumlama hızını arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.
  Kavram, yargı ve düşünce düzeyinde bireysel gelişimi sağlayacak çalışmalar yapılmalı, test kapsamları gözden geçirilmelidir. Çözülen soru sayısından ziyade soru içeriklerine dikkat edilmeli, konunun tüm özelliklerini kavratıcı niteliklere sahip sorulara ağırlık verilmelidir.
  Coğrafya dersinde genel soyut kavramlar az, somut kavramlar daha çoktur. Ders çalışırken günlük yaşamdan ve hayatın içinden örnekler seçmeliyiz. Bu öğrenmemizi kolaylaştıracaktır. Sadece konuyu dinleyip ya da okuyup anlaşıldığına karar vermemiz doğru değildir. Konuyu anlamış olmamız için konu ile ilgili soruların doğru yapılıp yapılmadığına bakmak zorundayız.
  Coğrafyada temel prensip doğal ve beşeri olayların dünya genelinde ve Türkiye'deki dağılışıdır. Bunun için sınavdan önce dünya ve Türkiye haritaları iyi incelenmeli önemli doğal ve beşeri olayların yeri bilinmelidir. Örneğin en kurak yerlerin dağılışı, çöllerin dağılışı, en çok yağış alan yerler, ormanların dağılışı, sıcak iklimlerdeki ülkeler, kutuplara yakın ülkeler, doğu ve batı yönündeki geniş ülkeler, eğimli ve engebeli ülkeler, ovalar ve platoların bulunduğu ülkeler.
  DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:
  A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Sözel puan türünde hazırlanan öğrencilerimiz için bu ders, sözelin sayısal dersi olarak algılanır. Bu derste başarılı olabilmek için tarih ve felsefe dersleri gibi değerlendirmemek gerekir. Sadece bilgi ile hareket edildiğinde başarıya ulaşılamaz. Özellikle yorum, grafik okuma ve sayısal özelliklerde bilinmelidir. Sözel puan türünde tercih yapan her öğrenci için soru kaçırılmaması gereken ama en fazla düşündüğümüz zaman kaybedilen bölümdür. Çıkmış olan bütün ÖYS ve ÖSS soruları tekrar tekrar çözülmelidir. Çünkü çıkmış sorular değiştirilerek yeniden sorulmaktadır.
  B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Sayısal puan türünde diğer sözel dersler gibi aynı oranda getirisi olan bir derstir. Sınavda zaman ayrıldığı takdirde bu gruptan özellikle şekil ve grafik okuma ve yorumlama ile ilgili sorulardan net çıkarılabilmektedir. Geçmiş yıllarda çıkmış olan ÖSS sorularına bile bakıldığı takdirde o soruların öğretici özelliklerinden yararlanılacaktır.
  C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Eşit-Ağırlık puan türünde hazırlananlar için diğer sosyal dersler ( tarih-felsefe ) kadar getirisi olan bir derstir. Eşit-Ağırlık gruplarında hazırlanan öğrencilerimizin fen derslerinde temelleri iyi olmadığı için özellikle sosyal alan dersleri daha kolay net çıkarabilecekleri derslerdir. Bir sözelci kadar olmazsa bile, matematik, geometri, Türkçe derslerinden sonra ağırlıklı olarak çalışabilecekleri bir derstir.
  D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Bu alandan hazırlanan öğrenciler diğer sözel derslere verdikleri öneminin aynısını coğrafya dersine de vermelidir. Özellikle dil puanının katsayılarının düşük oluşu sözel dersleri daha önemli hale getirmektedir.
 4. gulhan

  gulhan Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  429
  Beğenileri:
  127
  Ödül Puanları:
  16
  MATEMATİK NASIL ÇALIŞILMALI?
  MATEMATİK DERSİNİN İÇERİĞİ
  Matematik şekil, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları, düşünce yoluyla inceleyen bir bilimdir. Matematik öğreniminde temel amaç insanlarda doğuştan var olan düşünebilme kabiliyetini geliştirmektir. Matematik, karşılaşacağımız olayları ve problemleri inceleyen, araştırma ve karşılaştırma yaparak her konuda mantıklı düşünmeyi ve doğruyu bulmamızı sağlayan bir bilim dalıdır.
  MATEMATİK DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ
  Matematik soruları sayılar yardımıyla problem çözebilme, matematiksel ilişkilerden yararlanabilme ve düşünme yeteneğini geliştirme niteliklerine sahiptir.
  Öğrenci sorunun ne anlama geldiğini kavramak için dikkatli bir şekilde gerekirse altını çizerek soruyu okumalı, önce çok iyi anlamalı ve çözümü yaparken işlem hatası yapmamalıdır. İşlemin bitiminde mutlaka çözüm kontrol edilmelidir.
  Matematiğe ait bazı sorular eleme veya şıkları kullanma yoluyla da çözülebilmektedir.
  Matematik dersinde bir konuyla ilgili çok farklı soru sorulabilir. Aynı şekilde bir sorunun çok farklı çözüm yolları olabilir. ÖSS'de sorulardaki yanlış yapma ihtimalini en aza indirgemek için konularla ilgili mümkün olduğunca fazla ve farklı tarzda sorular çözmek gerekir.
  Matematikte sorulardaki hiçbir veri gereksiz değildir. Her veri sorunun çözümünde bir ayrıntıdır. Sorularda her ayrıntıya dikkat etmek gerekir.
  MATEMATİK DERSİNE ÇALIŞMA
  A) Derste
  Derslere mutlaka ön hazırlık yapmış olarak gelmek gerekir. Derslerde öğretmenin konu anlatımı ve verdiği örnekler dikkatle izlenmeli, anlaşılmayan ve eksik kalan noktalar hemen sorulmalıdır. Öğretmenin soru çözmede kullandığı kısa yollar birimler, formüller ezberlenmek yerine sebep-sonuç ilişkisi kurarak öğrenilmelidir.
  B) Bireysel Çalışmalarda
  Matematik dersindeki konular derste iyi öğrenilmiş olsa bile, düzenli test çözülmezse çok çabuk unutulur. Bu derste başarılı olabilmek için ön yargısız, sabırlı ve programlı olmak şarttır. Konu konu ve günü gününe çalışmak zorunludur. Bu çalışmalarda çözülemeyen soruların vakit kaybetmeden doğru çözümleri öğrenilmelidir. Mümkün olduğunca çalışmalar çok sayıda ve farklı tarzda sorular ile zenginleştirilmelidir.
  Matematik dersindeki başarısızlığın temeli, kişinin yapması gereken çalışmaları zamanın da ve yeteri kadar yapmamasıdır. Düzenli çalışılıp, gerekli altyapı oluşturulduğunda matematiğin eğlenceli yönü fark edilecektir.
  DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:
  A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  ÖSS' de sözel ortalama yüksek olduğu için sadece sözel testi yapmak yeterli olmamakta ancak sayısal testle desteklenmesi halinde yüksek puan almak mümkün olmaktadır. Sayısal testlere dokunmayan öğrencilere karşı, sayısal cevaplayan öğrenciler az bir getiri sağlamasına rağmen büyük bir avantaj yakalamaktadır. Yapılabilecek maksimum sözel netinden sonra mutlaka sayısal teste geçilmeli ve yine yapılabilecek maksimum net için çalışılmalıdır.
  Öncelikle işlem hataları giderilmeli ve matematik korkusu yenilmelidir. Her gün tekrar yapılmalı çözümlü sorular incelenerek bilgiler pekiştirilmelidir. ÖSS'de çok soru çıkan basit konular tespit edilmeli ve bu konular üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.
  B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Bu puan türünün en belirleyici derslerindendir. Sayısal puanın yüksek olabilmesi için matematik dersinden mutlaka başarılı olunmalıdır.
  Öğrenciler öncelikle konularda bilgi eksiklikleri var mı onu kontrol etmeli, bu eksiklikleri giderdikten sonra çok sayıda ve farklı tarzlarda sorular çözerek bilgilerini pekiştirmelidirler.
  C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Bu öğrencilerin temelde matematik bilgisi sayısal grupta hazırlananlara göre daha zayıftır. Fakat bir sözel öğrenciden daha çok matematik yapmak zorunda olduklarından konu eleme şansları yoktur. Bu nedenle konular çok iyi çalışılmalı, sık sık tekrar edilmeli ve çok soru çözülmelidir.
  Eşit ağırlıklı puanda hazırlanan öğrenciler için Türkçe ne kadar önemli ise Matematik de o derece önemlidir.
  D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Dil puanı ile sınava giren öğrenciler için sayısal testin bir katkısı yoktur. Bu derse ait sorular dil puanı hesaplanırken dikkate alınmadığından, dil puanı ile bir yüksek öğretim progra.ma girmek isteyen öğrencilerin matematik dersine çalışmaları diğer puan türlerinde tercih yapmalarına bağlıdır.
  Son düzenleyen: Moderatör: 26 Ocak 2009
 5. gulhan

  gulhan Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  429
  Beğenileri:
  127
  Ödül Puanları:
  16
  BİYOLOJİ NASIL ÇALIŞILMALI?
  BİYOLOJİ DERSİNİN İÇERİĞİ
  Biyoloji, canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Canlılara ait olan olayları pozitif bilim metotlarıyla açıklamaya çalışır. Biyoloji, yaşamsal olaylar arasında ilişki kurup hayatı kolaylaştırır. Sebep-sonuç ilişkileri kurarak yaşamı kavrama ve edinilen bilgilerden faydalanarak problemleri çözmeye çalışır. İşte tüm bunlar biyoloji öğrenmenin temel amaçlarıdır.
  Biyoloji öğretiminin sonucunda canlılar, sistemler, basit anlamda yaşam ve onu oluşturan unsurlar kavratılır ve bunlar pratik hayatta kullanılabilecek veriye dönüştürülür. Biyoloji dersi bilgi ağırlıklı olması sebebiyle anlatımın yanında grafik, şekil, tablo ve şema ile desteklenerek yorum yaptırılan, muhakeme ve karşılaştırma gerektiren, ezberle öğrenilemeyecek, çok önemli bir fen bilimleri dersidir. Bazı ünitelerin biyolojide temel olması nedeniyle ilerleyen ünitelere gelince temel konuların tekrar gözden geçirilmesi gerekir.
  BİYOLOJİ DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ
  Sorular genelde tablo, grafik yorumlama, şekil okuma, bilgi ve muhakeme gerektiren sorulardır. Biyoloji soruları çözülürken öncelikle soru kökü okunmalı, tablo, grafik, şekil, açıklama ve soru verileri daha sonra incelenmelidir. Bazı sorular ince ayrıntı içermekte, bazıları ise birkaç konuyu kapsamaktadır. Bu nedenle biyoloji müfredatındaki tüm konuları bilmek gerekir.
  Sorunun içeriğine göre yanıtımız seçeneklerde aranır, verilen bilgi doğrultusunda eleme yolu kullanılır. Soru çözümünde dikkat etmeniz gereken, soruda sizden ne istendiğini ve seçeneklerde ne verildiğini tam ve doğru olarak anlamaktır. Bu da Türkçe'yi kavrama gücü ve dikkatle doğru orantılıdır. Biyoloji dersine ait ÖSS sorularının anlaşılması çok sayıda ve farklı içeriklerde soru çözmekle mümkündür.
  BİYOLOJİ DERSİNE ÇALIŞMA
  A) Derste
  Her ders için geçerli olduğu gibi biyoloji dersinde de başarılı olmanın temelinde dersin derste öğrenilmesi koşulu vardır. Öğrenci etkin dinleme çerçevesinde karşılıklı diyalog ile konuları pekiştirmeli ve kafasına takılan soruları anında sorarak çözüm yolu bulmalıdır. "Bu derste konuyu anlamasam da olur. Anlatan biri elbette bulunur. " fikri zihninize yerleşmişse dersi takip etmede sorun yaşayabilirsiniz. Biyoloji dersinde mantıksal bilgi ön planda olduğu için konular dinlenirken önemli noktalar kaçırılmamalıdır. Canlı varlıklara karşı ilgili bir zihinsel hazırlık ve merak güdüsü de biyoloji öğrenmeyi kolaylaştırır.
  B) Bireysel Çalışmalarda
  Biyoloji, Latince terimlerin ağırlıklı olduğu bir derstir. Dershanede veya okulda öğretmenden dersi dinledikten sonra kelimelerin akılda tutulabilmesi için mutlaka tekrar edilmesi gerekir. Çünkü ilk kez duyulan kelimelerin unutulması daha kolaydır.Bir gün sonra işleyeceğiniz konuya ön hazırlık yaparak veya en az bir kez okuyarak gelirseniz daha kalıcı ve kolay bir öğrenme gerçekleştirmiş olursunuz. Biyoloji dersi çalışırken önemli noktaların altı çizilmeli gerekli notlar alınmalıdır. Böylelikle konuların önemli yerleri notlardan tekrar edilebilir. Ders çalışılırken sebep-sonuç ilişkisi dikkate alınarak ezberden kaçınılmalıdır. Ezber; muhakeme sorularını çözmekte sizi zora sokabilir. Öğrenilen konular periyodik zamanlarda soru çözülerek pekiştirilmeli, unutulma engellenmelidir. Her derste olduğu gibi biyoloji dersi de önem verilmesi gereken, çalışma ve emek isteyen bir derstir. Biyoloji atlasından, şekillerden, kitaptaki grafik ve tablolardan faydalanılması öğrencinin görme duyusunu da geliştireceğinden etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.
  DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:
  A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Sözel puan türü ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmeyi amaçlayan öğrenci için birinci dereceden önemli olmayan bir derstir. Ama yüksek sözel puan almak isteyen sözelci öğrencilerin bu dersi öğrenmelerinde ve yapabilecekleri konulara ait soruları cevaplandırmalarında fayda vardır.
  Biyoloji dersi çalışırken soru çıkma olasılığı yüksek ve birbiriyle birinci dereceden bağlantılı konulara eğilmek gerekir. Sözel bir ders gibi algılanması doğru değildir. Yalnızca sözel ifade.li bir derstir. Bu yüzden ezberlemek yerine anlamaya çalışmak, yorum gücünü artırmak doğru olacaktır.
  B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Bu ders sayısal puan türüne ait programlara girmek isteyen öğrenciler için en vazgeçilmez ve en seçici derslerden biridir. Özellikle bu dersin kolaylığına dair önyargılı düşünce biyoloji başarısını olumsuz yönde etkiler. Bu derste soru metinleri diğer sayısal derslere göre uzun ve işlem gerektiren özellikler daha az olduğu için sona bırakıldığında zaman sorunu ile karşılaşılabilir. Derste öğrenilen konulara ait soruları vakit geçirmeden öğretmene sormalı, ilk konu ile son konu arasındaki bağlantıyı her zaman kurmalısınız.
  C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Eşit ağırlıklı alanı içerisinde tercih yapacak olan öğrenciler biyolojideki bütün konulara çalışmak yerine ÖSS sınavında en çok soru çıkan birkaç konuyu seçerek çalışılmalarını düzenlenmelidir.
  Konularda geçen özellikler maddeler halinde sıralanmalı ve bunun yanı sıra konular arası ilişkiler kurularak soru çözümlerine ağırlık verilmelidir.
  E) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Bu derse ait sorular dil puanı hesaplanırken dikkate alınmayacaktır. Dil puanı ile bir yüksek öğretim progra.ma girmek isteyen öğrencilerin biyoloji dersine çalışmaları diğer puan türlerinde tercih yapmalarına bağlıdır.
  Son düzenleyen: Moderatör: 26 Ocak 2009
 6. gulhan

  gulhan Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  429
  Beğenileri:
  127
  Ödül Puanları:
  16
  FİZİK NASIL ÇALIŞILMALI?
  FİZİK DERSİNİN İÇERİĞİ
  Fizik dersi, Fen grubu dersleri içerisinde yer alan, bireylerin sayısal kapasitelerini kullanmalarını gerektiren, yorum ağırlıklı bir derstir.
  Vektör kavramını, sayısal bazı işlemleri hatta yorum yeteneğini de içerdiğinden bir çok dersten faydalanır ve bir çok derse ışık tutar.
  Vektör, kuvvet, moment, ağırlık merkezi, basit makineler, kütle- öz kütle, sıvıların statiği, sıcaklık ve genleşme, hareket, enerji, elektrostatik, elektrik akımı ve optik ÖSS'de çıkan belli başlı fizik konularıdır.
  Yanlış bir önyargı sonucu öğrenciler tarafından branş dersleri içerisinde en zor olarak algılanan derslerden birisi fiziktir. Başarısızlığın temel nedeni de budur. Fizik dersini de diğer dersler gibi algılamak gerekir.
  Bazı basit temel esaslar yerine getirildikten sonra öğrenilmesi kolay ve zevkli bir derstir.
  FİZİK DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ
  ÖSS'deki 30 soruluk fen grubu dersleri içerisinde 13 soru ile en fazla soru çıkan ders olup bir sayısal öğrencisinin mutlaka öğrenmesi gereken bir derstir. ÖSS'de çıkan fizik sorularının zorluk derecesini üç gruba ayırabiliriz. %25'i kolay, %50'si normal, %25'si ise çeldirici özellik taşıyan ve yoruma ihtiyaç duyulan zor nitelikteki sorulardır. Fizik dersine programlı çalışan bir öğrenci soruların %75'ini rahatlıkla çözebilir.
  Fizik dersinde sıralama soruları, kıyaslama ve fark alma soruları, oran soruları, ilke soruları belli başlı soru tipleridir.
  Fizik soruları genellikle şekilli ve soru metni ile şekilde birbirinin tamamlayıcısı olduğundan her ikisi birlikte dikkate alınarak verilen ve istenilen değerler belirlenmelidir.
  İlkeli sorularda önce soru kökü okunmalı ve ilkeler bu amaca uygun olarak incelenmelidir.Sorulara ezberci mantıkla değil, düşünce ve yorumla yaklaşılmalıdır. Soru çözerken mümkünse şekil ve grafik çizerek olay somutlaştırılmalı ve zaman kaybı önlenmelidir. Özellikle altı çizili, en az, en çok, kesinlik ve benzeri ifade eden anahtar kelimelere dikkat edilmelidir.
  FİZİK DERSİNE ÇALIŞMA
  A) Derste
  Fizik dersini derste anlamak başarmak için ön koşuldur. Derste öğretmenin yaptığı açıklama ve verdiği örnekler çok dikkatli takip edilmeli, bütün ayrıntılar dikkate alınmalıdır. Sorular, çözümler, grafikler ve çizimler hatasız bir şekilde deftere geçirilmelidir. Öğretmen konuyu anlatırken veya örnek sorular çözerken anlaşılmayan bölümler vakit kaybedilmeden sorulmalı ve öğrenilmelidir. İşlenecek konuları daha rahat anlamak ve takip etmek için muhakkak derslere hazır gelinmelidir.
  B) Bireysel Çalışmalarda
  Fizik dersinde başarılı olabilmek için ders sonrası düzenli ve programlı tekrar zorunludur. Konu ile ilgili temel kavramlar iyi öğrenilmelidir. Anlaşılamayan kavram, tanım ve alt başlıklar, derslerde tutulmuş notlar günlük tekrarlarda gözden geçirilmeli, örnek sorularla öğrenme pekiştirilmelidir.
  Geçmiş yıllara ait sorular çözülmeli, MEB müfredatını esas alan fizik kitabı temel kaynak olmak şartı ile eldeki yardımcı ders kitapları, ders notları soru bankları gibi dokümanların hepsinden faydalanmak gerekir.
  DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:
  A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Sözel puanın önemli olduğu öğrenciler için çok fazla dikkate alınmayan bir derstir. Fakat günlük hayat tecrübesi ile çözülebilecek, basit matematik işlemleri ile yapılabilecek soruların olması, zaman kaldığında bu dersle ilgili soruların incelenmesi faydalı olacaktır.
  B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Sayısal gruptaki belirleyici derslerin başında yer alır. Yüksek puan alabilmek için, fizikte başarı şarttır. Bu grup içinde yer alan öğrencilerin konu ayırımı yapmadan düzenli fizik çalışmaları gerekir.
  C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Fizik dersi eşit ağırlıklı öğrencilerin okul müfredatlarında yer almamakla birlikte, çözüldüğünde eşit ağırlıklı puanı yükselten bir etkisi vardır. İşlem ağırlıklı olmayan yorum yapılabilecek soruların varlığı bu gruptaki öğrenciler için faydalı olabilir.
  D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Bu derse ait sorular dil puanı hesaplanırken dikkate alınmayacaktır. Dil puanı ile bir yüksek öğretim progra.ma girmek isteyen öğrencilerin fizik dersine çalışmaları diğer puan türlerinde tercih yapmalarına bağlıdır.
  Son düzenleyen: Moderatör: 26 Ocak 2009
 7. gulhan

  gulhan Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  429
  Beğenileri:
  127
  Ödül Puanları:
  16
  KİMYA NASIL ÇALIŞILMALI?
  KİMYA DERSİNİN İÇERİĞİ
  Kimya dersi, maddelerin yapısını, özelliklerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini inceler. Bu dersle, gözlemlerin formüle edilişi, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazandırılmaya çalışılır. Kimya başlı başına bir bilim olmasına rağmen matematik, biyoloji ve fizik dersleri ile de bağlantılıdır. Bu sebeple ÖSS'de çıkan bazı kimya soruları biyoloji ve fizik konularını da kapsamaktadır. Eğer matematik dersinde başarılı iseniz kimya dersinde de başarılı olmanız kuvvetle muhtemeldir. Özellikle trigonometri, denklem kurma, grafikler ve türev gibi matematiğe ait konuların, bağıntı ve formüllerin iyi öğrenilmesi kimya dersine ait çalışmalarınızda işinizi kolaylaştırır.
  KİMYA DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ
  Kimya dersi konuları kendi içinde bağlantılı olmasının yanında, matematik, fizik ve biyoloji dersleri ile de ilişkilidir. Bu nedenle kimya sorularında zorlanabilirsiniz. Zorlanmamanız için kimya dersi ile bağlantılı terim, kavram, formül, ilke ve birimlerin anlam ve içeriklerini iyi bilmeniz gerekmektedir.
  Lise 1 ve lise 2. sınıfta işlenen kimya konularından ayrıntı isteyen soru gelebilmektedir. Diğer tüm derslerde olduğu gibi kimya sorularının da doğru çözülebilmesi için, konuların iyi bilinmesi, birbirleri ile karıştırılmaması ve sorular okunurken vurgulamalara dikkat edilmesi gerekir. Bunun için; "iki katına çıkarılırsa" ," aynı sıcaklıkta" , "eşit mollerde" , "sıcaklık iki katına çıkarılırsa",.. gibi ayrıntılara dikkat edilmelidir.
  KİMYA DERSİNE ÇALIŞMA
  A) Derste
  Derste aktif olmanız gerekir. Bunun için derste işlenecek konuya ön hazırlık yaparak gelmeniz, hem aktif olmanızı, hem de konuya daha hızlı hakim olmanızı sağlar. Bu şekilde derste işlenen konuya dair eksiklerinizi fark ederek kısa sürede konunun bütününe hakim olabilirsiniz.
  Tüm derslerde olduğu gibi kimya dersinde de başarılı olmak için kimya dersine veya bazı kimya konularına karşı önyargıdan kaçınmak gerekir. Dersi iyi dinlemeli, ayrıntıya kaçmadan önemli gördüğünüz yerlerin altını çizmelisiniz. Anlamadığınız yerleri öğretmene sormaktan çekinmemelisiniz. Öğretmen tarafından sınıfta örnek olarak çözülen sorulara da dikkat etmelisiniz.
  B) Bireysel Çalışmalarda
  Dersi derste dinlediğiniz zaman yapmanız gereken görevin % 70'ni halletmişsiniz demektir. Bundan sonraki göreviniz ise öğrenmiş olduklarınızı pekiştirmek, unutmamak, ve tam manasıyla öğrenemediğiniz konuları da öğrenmeye çalışmaktır. Dershaneden aldığınız tüm kaynakları bireysel çalışmalarda kullanmalısınız. Farklı kaynaklardan da yararlanarak değişik soru tiplerine aşinalık kazanabilirsiniz. Konu ve soru kitaplarını bitirdikten sonra ÖSS denemeleri çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. En iyi öğrenme yollarından biri de deneme sınavlarının sonunda yapamadıklarınızı veya boş bıraktıklarınızı öğretmenlerinizle ve arkadaşlarınızla tartışarak öğrenmeye çalışmanızdır.
  DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:
  A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Sözel puan türünde hazırlanan öğrenciler için getirisi az olan bir ders olmasına rağmen basit bir uğraş ile sözel gruptaki öğrencilerin çözülebilecekleri bir çok kimya sorusu vardır. Özellikle sayısal sorulara verilen önem diğer sözelci öğrencilerden farkınızı ortaya çıkarır. ÖSS'de soru çıkma olasılığı yüksek olan ve kısmen size kolay gelebilecek kimya konularını seçmeli ve öğrenme faaliyetini bu konulara çalışarak gerçekleştirmelisiniz. Mantık ve muhakeme gücünü yoklayan soruların ait olduğu konulara ağırlık vermelisiniz.
  B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Sayısal puan türünde katkısı asla inkar edilemeyecek bir derstir. Her konunun en iyi şekilde kavranması ve öğrenilmesi gerekir. Kimya dersine ait soru dağılımları dikkate alınmalı, çalışmalarda bu konu ağırlıklarına göre program yapılmalıdır. Kimya konuları birbiri ile bağlantılı olduğu için her konunun kavranması gerekir. Bu derse önyargılı yaklaşmamak da başarı için bir ön koşuldur.
  C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Eşit ağırlıklı alanı içerisinde tercih yapacak olan öğrenciler kimyadaki bütün konulara çalışmak yerine ÖSS sınavında en çok soru çıkan birkaç konuyu seçerek çalışılmalarını düzenlemelidirler.
  Konularda geçen özellikler maddeler halinde sıralanmalı ve bunun yanı sıra konular arası ilişkiler kurularak soru çözümlerine ağırlık verilmelidir.
  D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Bu derse ait sorular dil puanı hesaplanırken dikkate alınmayacaktır. Dil puanı ile bir yüksek öğretim progra.ma girmek isteyen öğrencilerin biyoloji dersine çalışmaları diğer puan türlerinde tercih yapmalarına bağlıdır.
 8. gulhan

  gulhan Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  429
  Beğenileri:
  127
  Ödül Puanları:
  16
  FELSEFE NASIL ÇALIŞILMALI?
  FELSEFE DERSİNİN İÇERİĞİ
  Felsefe dersi konu dağılımı bakımından ikiye ayrılır:
  a) Felsefe Tarihi
  b) Sistematik Felsefe
  Felsefe dersini öğrenmenizin amacı; en genel anlamda size düşünme yeteneği kazandırıp yorum gücünüzü geliştirmektir. Ayrıca size önyargısız ve hoşgörülü olmayı öğretir. Felsefe dersi sorgulama, eleştirme, değerlendirme yapma ve kavrama yeteneğini de sizlere kazandırır.
  FELSEFE DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ
  Felsefe soruları genellikle paragraf tipli sorulardır. Bu nedenle okuma ve anlama ile ilgili problemlerinizi öncelikle halletmelisiniz. Soruyu anlamadan seçeneklere geçmemelisiniz. Değişik gelen, bilinmeyen kelimelerin altı çizilip mutlaka anlamlarını öğrenmelisiniz. Sorular çözülürken önce soru kökünü okumalı, ardından paragrafa geçmelisiniz. Sözel ifadeleri güçlendirmek, yorum gücünü arttırmak, mantıklı ve sistematik düşünmeleri sağlamak bakımından felsefe sorularının çözümü önemlidir.
  FELSEFE DERSİNE ÇALIŞMA
  A) Derste
  Derse katılım ve kendi fikrinizi belirtme; dersin içeriğinin zenginleşmesi ve konunun anlaşılır hale gelmesi açısından önemlidir. Derste motivasyonunuzun yüksek olması ve dikkatinizi derse vermeniz için hazırlıklı gelmeniz ve önemli noktaların altını çizmeniz gerekmektedir. Felsefe dersinde ezberlemekten ziyade yorum gücü kazanmak ve soru çözme yöntemini öğrenmek önemlidir. Bu nedenle öğretmenin anlattıkları ile ilgili düşünme yeteneklerinizi geliştirici aktivitelere yönelmelisiniz.
  B) Bireysel Çalışmalarda
  Sorular paragraftan oluştuğu için iyi bir kitap okuyucusu olmak gerekir. Paragrafları hem hızlı okuyup, hem de anlayıp geçmek az bir süre içerisinde büyük bir çaba ister. Bu nedenle okuma düzeyinizi ve soru çözme yeteneğinizi geliştirmek için okuma faaliyetine önem vermelisiniz. Gerekli alt yapıyı oluşturmak için de öğretmenden, ders kitaplarından ve yardımcı kaynaklardan faydalanmalısınız..
  DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:
  A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Sözel puan türünde hazırlanan öğrencilere katkısı en az sözel derslerden birisi olmasına rağmen hiçbir sözel öğrencinin bu dersi öğrenmeme ve bu derse ait soruları çözmeme lüksü yoktur. Bu nedenle dersi dikkatlice dinlemeli, elinize geçen bütün kaynakları değerlendirmeli ve çok soru çözmelisiniz. ÖSS denemelerinin çözümüne ağırlık vermelisiniz.
  B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Felsefenin konusunu merak etmeli ve ÖSS'de soru çıkma olasılığı yüksek olan konulara ağırlık vererek çokça soru çözmelisiniz. Sayısal alandaki diğer öğrencilerden daha avantajlı olabilmek için sözel net sayısının arttırılması da gerekmektedir.
  C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Eşit ağırlıklı puan türünde hazırlık yapan öğrencilerin felsefe dersini yapabilmeleri daha mümkün olduğu için bu ders dikkatlice dinlenmeli, bütün kaynaklar ayırt edilmeksizin değerlendirilmelidir. Çokça soru çözerek paragraflar üzerinde yoğunlaşmak önemli bir avantaj sağlayacaktır.
  D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
  Dil alanında tercih yapacak öğrencilerin sözel alanda soru çözmeleri zorunludur. Sözel alan soruları belirleyici rol oynayacağından yapılacak her bir sorunun önemi artmaktadır. Bu nedenle felsefe dersine çalışmak önem arz etmektedir.
  ezgi09 bunu beğendi.
 9. ezgi09

  ezgi09 Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  112
  Beğenileri:
  62
  Ödül Puanları:
  0
  Felsefe ve tarihi uygulucam.. ;)
  Teşekkürler.

Sayfayı Paylaş