Hayvan Sağlını Alanı

Konu 'Hayvan Sağlığı' bölümünde Moderatör Latif tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113

  HAYVAN SAĞLIĞI

  hayvancılık sektöründe önemlidir. Sorun oluşturan hastalık ve zararlıları en kısa süre içinde kontrol altına alarak yok edilmesi, hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi, hayvanlardan insanlara geçebilen (şarbon, tüberküloz, brusella, kuş gribi, kırım kongo kanamalı ateşi vs.) hastalıkların kontrol altına alınması ve önlenmesi ile gıda güvenliğinin sağlanması çalışmalarının yürütüldüğü hizmet alanıdır. Dengeli beslenme açısından hayvansal kaynaklı gıda maddelerinin önemli bir yeri vardır. Et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünler bebek ve çocukların zihinsel ve fiziksel gelişiminde büyük öneme sahiptir. Günümüzde, yaş gruplarına bağlı olarak değişmekle birlikte, günlük protein tüketiminin %40–60 kadarının hayvansal kaynaklı gıda maddelerinden sağlanması önerilmektedir. Gelişmiş ülkelerde tüketiciler, bitkisel ürünlerde olduğu gibi besin güvenirliği yüksek olan hayvansal ürünleri de tercih etmektedir.
  İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Hayvandan geçebilen hastalıklar (kuduz, brusella, deli dana, kuş gribi, tüberküloz vs.) doğrudan temas yoluyla ya da hayvansal ürünlerin tüketilmesi sonucu insanlara geçebilmektedir. Ayrıca hayvansal ürünler, çiftlikten sofraya kadar geçen süreçte teknik ve hijyenik koşullara uyulmadığında bozularak gıda zehirlenmelerine neden olabilmektedir. Bu nedenler hayvan sağlığının ve hayvansal ürünlerin, insan sağlığı açısından yakından izlenmesini ve kontrolünü gerektirmektedir. Bunun için “Hayvan Sağlığı” alanında; hayvanları kayıt altına alacak, hastalıkları izleyecek, hayvan hareketlerinin kontrol altında yapılmasını sağlayacak ve gıda ürünlerinin işlenmeden önce kontrolünü tekniğine uygun olarak yapacak nitelikli teknik elemanların çalışması zorunludur. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edecek, yetiştiriciyi bilinçlendirerek hayvan hastalıklarından koruyucu önlemleri alacak, hayvan ıslahı çalışmalarına katılarak verim düzeylerini artıracak meslek elemanına olan ihtiyaç artarak devam edecektir.

  VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ

  Veteriner sağlık teknisyeni; her türlü hayvansal üretimle ilgili olarak üretimde verim ve kalitenin artırılması, sağlıklı ürün elde edilmesi ve ürün çeşitliğinin artırılması ve hayvan sağlığını ilgilendiren hayvan hastalıkları, hayvan ıslahına yönelik teşhis ve tedavi konularında veteriner hekime yardımcı olma, kendi alanında yetiştiriciyi bilgilendirme, yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kayıt tutma ve mesleki yazışmaları kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Sektörde bu elemanlar aşıcı, hayvan sağlık memuru vb. isimler ile de adlandılırlar.

  Görevleri ;

  İş organizasyonu yapmak,
  Hayvanların anatomik ve fizyolojik yapısını kontrol etmek,
  Hijyen kurallarını uygulamak,
  Hayvanı tanıtıcı özellikleri tespit etmek,
  Hayvanların dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak,
  Hayvanları uysal hâle getirmek,
  Koruyucu aşılamalar yapmak,
  Suni tohumlama yapmak,
  Klinik muayeneye yardımcı olmak,
  Klinik teşhis ve laboratuvar analizleri için materyal almak,
  Hayvanlara bakım ve pansuman yapmak,
  Operasyonlara yardımcı olmak,
  Salgın ve diğer hayvan hastalıkları ile mücadele etmek,
  Parazitlerle mücadele etmek,
  Gıda kontrolünde görev almak,
  İşaretleme yaparak kayıtları tutmak,
  Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

  Meslek elemanlarında aranan özellikler :

  Veteriner sağlık teknisyenlerinin;
  İş disiplinine sahip ve iş güvenliğine dikkat eden,
  Hayvanları seven,
  Açık ve kapalı ortamlarda çalışabilen,
  Hijyen kurallarına dikkat eden,
  Köy hayatına, her türlü doğa ve iklim şartlarına uyum sağlayabilen,
  Hayvan sağlığı hizmetlerinde çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı ve alerjik hastalığı olmayan,
  El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
  Göz ve el koordinasyonunu sağlayabilen,
  İletişim yeteneği olan,
  Dikkatli, düzenli ve sorumluluk sahibi olan,
  Hayvanlardan, hayvansal atıklardan, kan, idrar ve gaitadan etkilenmeyen,
  Yaşam boyu öğrenme isteği olan,
  Mesleki eğitim almış kimseler olmaları gerekir.


  Açık ve kapalı alanlarda çalışılmakta olup özellikle hayvan barınaklarının mevcut yapısı gereği çamurlu, kötü kokulu ve tozlu ortamlarda çalışırlar. Kayıt işlemleri hem büroda hem de hayvan barınaklarında yapılmaktadır. Çalışmalar bireysel olarak yapıldığı gibi ekip çalışmasını da gerektirmektedir. İş, genel olarak ayakta yapılır. İş başında mesleklerinin gerektirdiği tulum, çizme, önlük, eldiven ve maske gibi özel kıyafetleri giyerler. Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde enfeksiyon kapma, yaralanma ve düşme gibi kazalarla karşılaşabilirler. Meslek elemanları veteriner hekimler ve hayvan sağlığı teknikerleriyle iş birliği içerisinde çalışırlar.

  İŞ BULMA İMKANLARI

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlüklerinde, il kontrol laboratuvarlarında, hayvancılık araştırma enstitülerinde, belediyelerde, damızlık yetiştirici birliklerinde, süt üretici birliklerinde, arıcılık işletmelerinde, at yetiştiren işletmelerde, özel veteriner kliniklerinde (poliklinik, pet-klinikleri), hayvan hastanelerinde, kamuya ve özel sektöre ait hayvancılık işletmelerinde, gıda üretim tesislerinde, yem fabrikalarında, deney hayvanlarının üretim yerlerinde, hayvanat bahçelerinde, hayvan barınaklarında, veteriner ilaç, aşı, serum, araç gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımı ve pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler. Hayvancılık sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanarak üretim yapan işletmelerin çoğalması, toplum sağlığı, çevre ve kalite bilincinin artması Hayvan Sağlığı alanında nitelikli ara eleman ihtiyacını sürekli kılacaktır.

  EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI

  Veteriner sağlık teknisyenlerinin meslek eğitimi, 2008–2009 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin Hayvan Sağlığı alanında diploma programında verilmektedir. Lise öğrenimlerini bu alanda tamamlayan öğrenciler, ÖSS’de başarılı oldukları takdirde fakültelerin ilgili bölümlerine girebilecekleri gibi sınavsız geçiş hakkından yararlanarak iki yıllık meslek yüksekokullarına (ön lisans) da devam edebilirler. Meslek yüksekokullarını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili fakültelerde de öğrenim görebilirler. Hayvan Sağlığı alanında eğitimini tamamlayıp sektörde çalışan elemanlar çalıştıkları kurumda kariyer yapabilirler. Ayrıca kendi işletmelerini kurabilirler ve hayvan sağlık kabini açabilirler.

Sayfayı Paylaş