Hoca İstemeden Siz Doldurun

Konu 'Sosyal Bilgiler 7. Sınıf' bölümünde Moderatör Uğur tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Uğur

  Moderatör Uğur Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2010
  Mesajlar:
  329
  Beğenileri:
  494
  Ödül Puanları:
  64

  3.ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

  Sayfa 59
  Kervansaraylar

  1.Türkiye Selçukluların kervansarayların yapımına ve işleyişine önem vermesinin sebebi nedir?
  Milletlerarası ticaret kervanlarının güvenliği ve dinlenmesi için kervansaraylar yapılmıştır.

  2.Sinop, Antalya ve Alanya şehirlerinin ortak yönü nedir?
  Liman kenti olmalarından dolayı ticaret gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

  3.Sinop ve Alaiye şehirlerindeki limanlara getirilen mallar hangi yollarla taşınabilirdi?
  Denizyolu ile taşınabilir.

  4.Sinop ve Alaiye’nin fethedilmesinin temel sebebi nedir?
  Ticaretin gelişmesinde önemli rol oynayan deniz ulaşımına sahip olmak için.

  5.Anadolu’nun her köşesinde bir Selçuklu kervansarayına rastlamak mümkündür. Özellikle Haçlı
  Seferleri ve Miryokefalon Savaşı’ndan sonra sayıları hızla artmıştır. Bunun sebepleri nelerdir?
  Karayolu ile yapılan ticaretin güvenli bir şekilde yapılması ve kervanların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yer tutmasından dolayı kervansarayların sayısı artmıştır.

  6. Kervansaraylar kaç kilometreaygunhoca.com aralıklarla yapılmıştır? Neden?
  Deve yürüyüşü ile günde 9 saat, yani 40 km esas alınarak yapılmıştır.

  7.Kervansaraylardan kimler yararlanmıştır?
  Yolcular, ticaret yapan kervanlar yararlanmıştır.

  8.Kervansaraylarının etrafının kalın taş duvarlarla çevrili olmasının sebebi ne olabilir?
  Zengin eşya taşıyan kervanlara güvenli bir sığınak olması için yapılmıştır.

  9.Kervansaraylarda Türk kültürünü yansıtacak hangi özellikler bulabiliriz?
  Mescitlerin olması, mimari yapısında Türk motiflerinin kullanılması.

  10.Kervansaraylarda konaklayan tüccarlar hangi ürünleri taşıyor olabilirler?
  Kumaşlar, değerli mücevheratlar, çeşitli kürkler, kuru gıda gibi ürünler taşınıyordu.

  11.Kervansarayların hizmetlerini günümüzde hangi kurum, kuruluş ya da hizmet sektörü vermektedir?
  Oteller, imarethaneler, sivil toplum kuruluşları.

  60.sayfa haçlılar evlerine dönüyor

  1.louis'in karşılaştığı insanların kağıdı kullanmaları, kadınların dokuduğ kumaşları, yemeğe katılan mazemeleri ve İtalyan gemicilerin kullandığı pusula etkilemiştir.

  2.hem üzülüyor hem seviniyor.

  3.çorba tarifi ve kumaş çünkü çok hoşuna gidiyor.

  Sayfa 61
  Belgeleri Yorumlama

  1.A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinin nasıl olacağı konusunda Gündüz Bey’in
  düşüncelerine katılmakta mıdır?
  Katılmamaktadır.

  2. A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinde nasıl bir yol izlenilmesini düşünmektedir? Sizde Osman Gazi’nin bu görüşüne katılıyor musunuz? Neden?
  Bir yeri yakıp yıkarak fethetmek doğru değil, komşularımla iyi geçinip dostluk edinmeliyiz. Bende Osman Gazi’nin düşüncesine katılıyorum. Kötülükle bir sonuca ulaşılamaz.

  3.B kaynağına göre Osman Gazinin Bilecik tek rufuyla iyi olan ilişkilerine neler kanıt olarak gösterilebilir?
  Daima dostluk göstermesidir.

  4.C kaynağına göre pazarda yaşana olay nedir? Bu olay karşısında Osman Gazi’nin verdiği karar onun
  Hangi kişisel özelliğine kanıt olarak gösterilebilir.

  Germi yanlının birisi bir bardak almış. hiçbir şey vermemiş. Bu Bizanslı gelmiş Osman gaziye
  Şikâyet etmiş.

  Sayfa 62
  Osmanlı Genişliyor

  1.Osmanlı Devleti Kuruluş döneminde hangi yönde genişlemiştir?
  Fetihler yapılarak toplarları genişlemiş, bununla beraber ticaret alanında da gelişmiştir.

  2.Osmanlı Devleti’nin belirlediğiniz yönde ilerlemesinin sebepleri nelerdir? İlerlemesini kolaylaştıran etkiler nelerdir.
  Anadolu’da ve Balkanlarda siyasal birliğin bulunmaması, Merkeziyetçi bir devlet anlayışı
  Benimsenerek hâkimiyetin tek elde toplanması, Devletin Bizans sınırında kurulması, ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması, Doğudan gelen yoğun Türkmen göçleriyle nüfus üstünlüğünün sağlanması ve asker ihtiyacının karşılanması, Düzenli ve güçlü orduların kurulması gibi faktörler etkili olmuştur.

  Sayfa 64
  “Kuruluş” Filmi çalışma Kâğıdı

  1.Film hangi tarihler arasındaki olayları anlatmaktadır?
  Filmin tarihi bilinmemektir.

  2.Film hangi sahne ile başlıyor?
  Osmanlı dönemini anlatıyor.

  3.Filmde hangi şehirler ve tarihi mekânlar var?
  Filmin büyük bir bölümü Osmancığın küçüklüğü ve gençliğini geçirdiği söğütte Domaniç’e geçmiştir.

  4.Filmde hangi tarihi karakterler yer almaktadır?
  Osmancık, padişah ve diğer kişiler.

  5.Filmde yer alan kadın karakterler kimlerdir? Anadolu kadınlarının, Anadolu’nun Türkleşmesindeki rolü ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri neler olmuştur?
  Anadolu kadınları Türkleşmesindeki rolü çok büyüktür.

  6.Filmde sizi en çok etkileyen karakterler hangileridir?
  Osman ve padişah.

  7.Filmde sizi en çok hangi sahneaygunhoca.com etkilemiştir? Neden?
  Osman gazi Han’ın ölüm döşeğinde olması.

  8.Kayı boyunun beyi Ertuğrul Gazi, beyliğini kime bırakmayı düşünmektedir? Bunun için
  Kimlerden görüş almıştır.
  Ertuğrul Gazi beyliğini Osmancığa vermeyi düşünmüştür.

  9.Osman Bey’in gördüğü rüya ne anlatmaktadır?
  Rüyasında Osman’a beyliğini verdiğini görür.

  10.Kayı boyunun başına geçecek kişiyi belirlemek için nasıl bir yol izlenmiştir?
  Osman’a öğüt vermiş ve Osman’ı takip etmiştir.

  11.Bizans halkı ile Türk halkının kıyafetleri, evleri, kullandıkları eşyalar arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar vardır?
  Bizanslıların giydiği ve Türklerin giydiği elbise çok farklıdır.

  12.Bizans tekfurları ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldır?
  Araları çok iyidir.


  13.Kulacahisar ele geçirildikten sonra Osman Bey buradaki halka nasıl bir konuşma yapıyor?
  Çok uzun bir konuşma yapıyor.


  14.”Aman dilemek” ne anlama gelmektedir?
  Herhangi bir mücadele sırasında yenilginin anlaşıldığı anda daha fazla kayıp vermemek veya
  Canının bağışlanmasını sağlamak için karşı taraftan af ve merhamet istemek.

  15.Osman Bey’in arkadaşları kimlerdir? Bu isimlerle ilgili araştırma yapınız.
  Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Aykut Alp, Konur Alp ve Turgut Alp

  16.Konya’daki Türkiye Selçuklu Sultanı ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldı?
  Araları çok iyiydi.

  17.Kazandığı başarılardan sonra Konya’daki Selçuklu sultanı, Osman Bey’e neler göndermiştir? Bunun anlamı ne olabilir?
  Osman Bey’e çok özel eşyalar göndermiştir.

  18.Filmde Osman Bey’in liderlik özellikleri için neler söylenebilir?
  Çok liderce davranmıştır.

  19.Osman Bey arkadaşları ile yaptığı toplantıda illerin yönetimini kimlere bırakmaktadır?
  Tekfurlara bırakmıştır.

  20.Osman Bey’in oğluna vasiyeti nedir?
  Bursa’da gümüşlü kubbenin altına koyması. Bu, O’nun soy sop ülküsü yaptığı rüyasının
  gerçekleşmesi demektir. Ancak, o zaman gülümseyerek “hoş geldin, hoşnutluk getirdin”
  diyebilecektir ölüme.

  21.Film nasıl sona eriyor? Yorumlayınız.
  Osman Bey ulaşmak istediğine sonunda ulaşıyor.

  22.Filmin nasıl sona ermesini isterdiniz? Filmin devamını çekme şansınız olsaydı nasıl devam ederdiniz?
  Bence film böyle sona ermeli.

  23.Filmi seyrettikten sonra merak ettiğiniz konular nelerdir? Bu konularla ilgili araştırma yaparak Ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
  Osman Bey’in hayatını çok merak ediyorum.


  Sayfa 66
  Fetih ve Fatih

  1.İstanbul 15.yüzyılda fethedilmiş olmasına rağmen aygunhoca.com yabancı bir sanatçının böyle bir çalışma yapmasının sebepleri ne olabilir?
  İstanbul’un Fethinin dünyaca önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

  2.Tabloda kimler tasvir edilmiştir?
  Fatih Sultan Mehmet, askerlerimiz, sancaklarımız

  3.Tabloda çizilen mekân neresidir?
  İstanbul’un surlarından giriş kapısı.

  4.Ressam siz olsaydınız fetih ve Fatih sultan Mehmet’le ilgili neleri, nasıl çizerdiniz? Yukarıdaki boşluğa çiziniz.
  Gemilerin karadan Hariç’e indirilişini çizerdim.

  sayfa 67
  fetihten önce

  1.etrafı surlarla ve denizlerle çevrili olması, sadece denizden saldırı imkanı olması

  2.bursa osmanlı devletinin başkentiydi.

  3.deniz ticaretinde önemli gelişmeler sağlanabilmesi için istanbuln fethi önemliydi.ticaret tam gelişmiş değildi.

  4.deniz ticaretinin tam gelişebilmesi için istanbulun fethi çok önemliydi.

  fetihten sonra

  1.rumeli hisarını yapmışlar ve gemileri karadan yürütmüşler.

  2.çünkü;istanbul önemli ticaret ve deniz şehriydi.

  3.hem marmara hemde karadeniz de üstünlük sağlıyor.

  4.osmanlının merkezi otoritesi güçleniyor.

  Sayfa 68
  Dayanaklarımız

  A-Coğrafi Konum
  Coğrafi konumun Osmanlı Devleti’ndeki rolü ile ülkemizin jeopolitik konumunun uluslar arası
  İlişkilerdeki rolünü karşılaştırınız.
  Osmanlı Devleti çok geniş topraklara sahiptir. Deniz ticareti çok önemli yer
  Tutuyordu. Ülkemizin ise toprak sayısı az olmasına karşın dünyada önemli bir yere sahiptir.

  B-Yerleşme
  Osmanlı Devleti Kuruluş dönemindeki göç sebepleriyle günümüzde ülkemizde yaşanan göçlerin sebeplerini karşılaştırınız.
  Osmanlı Devleti zamanında yaşanan göçler genellikle güvenlik, biten kaynakların yerine yeni kaynaklar arayışından kaynaklanmakta idi, günümüzde ise halkın geçimini sağlamak için iş bulmak için fabrika ve sanayi sitelerinin yoğun olduğu yerlere göç etmektedirler.

  C-Askeri Yapı
  Osmanlı Devleti ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
  Teknolojik yönünden farklılıklar olmasına karşın, vatan millet sevgisi ile disiplin yönünden benzerlikler bulunmaktadır.

  D-Ekonomik ve sosyal yapı
  Osmanlı Devleti’nde tarım dışında küçük işletmelerde genelde el işçiliğine dayalı olarak üretim yapılıyordu. Bu durumun sebeplerini günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendiriniz
  Sanayi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte el işçiliğinin önemi pek kalmamıştır. Fabrikalarda kurulan en son
  Teknoloji ile seri üretim yapılarak insan gücüne dayanmayan bir üretim anlayışı mevcuttur.

  Sayfa 70
  Yelkenler Fora

  1.Türk donanmasının temelleri ne zaman atılmıştır?
  Osmanlıların ilk zamanlarda küçük de olsa Karamürsel, Edincik ve İzmit'te tersane kurmuşlar.
  Gelibolu‘nun Fethinden sonra burada bir tersane kurularak denizcilik yolunda ilk önemli adim atılmış.

  2.Çaka bey’in donanmasını kurduğu yer hangi şehrimizdedir?
  İzmir de kurmuştur.

  3.Selçuklu Döneminde Türkler, ticaret gemilerinin geçişinde neden boğazları kullanmamışlardır?
  Boğazlardan geçişin güvenil olmamasından dolayı.

  4.Hangi Anadolu beylikleri bulundukları coğrafyanın etkisi ile denizcilikle ilgilenmişlerdir?
  Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe beylikleri

  5.Osmanlı donanmasının oluşturulmasında neler etkili olmuştur?
  Osmanlı denizciliğinin temelinde, Anadolu Selçuklu Devleti, Aydın oğulları ve Karesi Beyliği
  gibi komsu devlet ve beyliklerin teknik ve tesirleri bulunmaktadır.

  6.Osmanlı Devleti, tersane ve deniz üssü olarak neden İzmit, Gelibolu ve daha sonra İstanbul’u tercih etmiştir?
  Boğazların güvenliğini sağlamak için tercih edilmiştir.

  7.Osmanlı devleti, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de ticareti kontrol altında tutmak ve güvenliği sağlamak için hangi devletlerle mücadele etmiştir?
  Venedik ve Cenevizlerle mücadele etmişlerdir.


  8.Denizlerdeki hangi fetihler ve mücadeleler Osmanlı Devleti’nin karadaki gücünü arttırmıştır?
  İstanbul’un fethi onları güçlendirmiştir.

  9.Osmanlı Devleti’nin denizlerde aldığı başarısız sonuçların sebepleri nelerdir?
  Çok güçlü bir ordularının olmaması.


  10.Osmanlı Devleti, denizlerde aldığı başarısız sonuçların ardından ne tür tedbirler almıştır?
  Ordusunu daha çok güçlendirmek için daha çok çalışmıştır.

  11.Teknik gelişmeler, denizcilik faaliyetlerini nasıl etkilemiştir?
  Çok olumlu bir şekilde etkilemiştir.

  Sayfa 72
  Bursa’da Zaman

  1.şiirde, Bursa’yı temsil eden hangi öğeler bulunmaktadır?
  Padişahlar yönetmiştir.

  2.Şiirde geçen mekânlardan hangileri günümüzde Bursa’da yer almaktadır?
  Osman Gazi Türbesi, Yeşil Hamam.

  3.”ihtiyar çınar” sözü neyi simgelemektedir?
  Çok eskiden beri yaşadığı için ona ihtiyar çınar denir.


  4.Şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin araştırarak yazınız?
  Şadırvan: Genellikle cami avlularında bulunan çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan üzeri kubbeli veya açık havuz.
  Avlu: Bir yapının önünde veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık duvarla veya çitle alan.
  Menkıbe: Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kişilerin yaşamları ve olağanüstü
  Davranışlarıyla ilgili hikâye.
  Musiki: Müzik.
  Tılsım: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç.

  Sayfa 73
  İl Yıllığı Oluşturalım

  İlinizin adı: Ankara
  Coğrafi Konumu: etrafı bozkırlarla kaplı, yer yer dağlık alanları mevcut olan yer.
  İklimi: kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise sıcak ve kuraktır. Yağışlar en çok ilkbahar mevsimindedir. Karın yerde kalma süresi ortalama 62 gündür. Gece ile gündüz, yaz ile kış mevsimi arasında önemli sıcaklık farkları bulunur.
  Yer Şekilleri: dağlık ve engebeli alanlara olmasına karşı tarıma elverişli arazilere mevcuttur.
  Tarihi: Bilinen tarihi en az 10 bin yıl öncesine, Eski Taş Çağı’na ulaşan Ankara, Hititleri, Frigleri, lidyalıları,hemenisleri (Persler), Makedonyalıları, Galatları (Keltler), Romalıları,Selçukluları ve Osmanlıları ağırlamış, Batı ve Doğu medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Geçmişte, Galatlar'ın bir boyu olan Tektosaglara ve sonrasında Friglere başkentlik eden kent, aygunhoca.com 1923'ten beridir de Türkiye Cumhuriyetine başkentlik etmektedir.
  Ekonomik Faaliyetleri: Ankara nüfusunun dörtte üçü hizmet sektöründe çalışmaktadır ve bu sektör ilin gayrisafi hasılasında en büyük paya sahiptir. Bu sektörün bu kadar gelişmesinin nedeni, göçle gelen nüfusa istihdam sağlayacak kadar büyük sanayinin bulunmamasıdır. Ankara il genelinde toprakların %60'ı tarım alanı olarak kullanılmaktadır ve bu oran Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Geçmişte yapılan ekonomik faaliyetler: Tarım ve hayvancılıktır.
  Nüfus ve yerleşme: Ankara’nın nüfusu 2009 sayımına göre 4.306.105’dir. Bölgelere göre farklılık göstermektedir. Şehir merkezine doğru yoğunlaşan bir yerleşim vardır. Dışa açıldıkça yerleşim yerleri seyrekleşmektedir.
  Geçmişte nüfus ve yerleşme: Ankara başkent olmadan önce nüfusu 74.553’dü .yerleşim yerleri dağınıktı
  Tarihi ve turistik yerler: anıtkabir, Ankara kalesi, ak köprü, Etnografya Müzesi’dir.

  Sayfa 74

  A 1.İnternet haberinin yazılma sebebi ne olabilir?
  Toplumu herhangi bir konuda bilgilendirmek.

  2.Mehter müziğinin Avrupa’daki bestecileri etkilemiş olmasının sebepleri neler olabilir?
  İnsanın ruhunu etkilemesi, Avrupalı bestecilere ilham kaynağı olması,

  3.İkinci paragrafta geçen “Türklerin Avrupa’yı zorlamaları, Viyana kapılarında sona erdi. Ama askeri bandolarının gürleyen davul ve zurnaları, Haydın, Mozart ve beeethoven’ın müziğine ilham veren bir miras bıraktı.” cümlesini yorumlayınız.
  Türkler mehter müziği ile savaşmışlardır. Mehter müziğinde kullanılan esturmanlar Haydın, Mozart ve beeethoven’ın müziğinin ilham kaynağı olmuştur.

  4.Fetih müziğinin hala İstanbul’daki askeri müze’de çalınmasının sebebi ne olabilir?
  Ziyaretçilere heyecan vermesidir.

  5.Mehter müziğinin dışında başka kültürleri etkileyen Türk kültürüne ait hangi ögeler biliyorsunuz? Yazınız.
  Saz. Piyano, bağlama, flüt, vb. gibi şeyler vardır.

  Avrupa’da Mehter
  Sayfa 75

  Et 1.Avrupa’yı hangi konularda nasıl etkiledik? Örnekler veriniz.
  Fethettiğimiz yerlerdeki etnik toplumların yaşantılarına ve dini inanışlarına karışmayarak
  onların gönlüne taht kurmuşuz. Mehter müziğimizle müzisyenlere ilham kaynağı olmuşuz.

  2.Avrupa’dan hangi konularda nasıl etkilendik? Örnekler veriniz.
  Mehter müzisyenlerimizle ilham kaynağı olduk.

  3.Avrupa-Osmanlı etkileşimini değerlendiriniz.
  Avrupa Osmanlı Devletiyle iyi bir ilişki içindedir.
  kiledik, etkilendik ama nasıl?

  Sayfa 77
  Türk Kültürü

  1.Karşı sayfada yer alan kaynaklardaki Türk kültürüne ait öğeler nelerdir?
  Türkler herkese yiyecek ikram ederler.

  2.Seyyahlar, bu gözlemlerini yazarken nelerden ve kimlerden etkilenmiş olabilirler?
  En çok Türk insanların misafirperverliği ilgi çekmiştir.


  3.Seyyahlar bu gözlemlerini kimler için yazmışlardır?
  Türkler için yazmışlardır.

  4.Metinlerdeki benzer kültür öğelerini farklı seyyahlar nasıl yorumlamışlardır?
  Hepside farklı farklı şeyler yorumlamışlardır.

  5.Metinlerde geçen uygulamalar günümüzde hala mevcut mu?
  Bazıları mevcut bazıları mevcut değil.

  6.Metinlerdeki kültür öğelerinden günümüze kalanlar var mı? Varsa hangileridir?
  Eskiden Türklerin misafirperverliği çok iyiydi şimdi ise yine aynı durumda.

  78.sayfa ıslahatlarla kurumlar

  ULAŞIM = İzmir _ Aydın demir yolu hattı 1856
  HABERLEŞME = posta teşkilatı 1840 telgraf müdürlüğü
  HUKUK = ilk osmanlı yasası 1876 jandarma teşkilatı
  EĞİTİM = galatasaray lisesi kuruldu 1868 tıp okulu açıldı.
  EKONOMİ = memleket sandıkları kuruldu. Ziraat bankası kuruldu.
  :shy::shy::shy::shy:
  Bir teşekkür yeter


  Alıntıdır:264::264:
  crasday ve sony bunu beğendi.
 2. Moderatör Uğur

  Moderatör Uğur Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2010
  Mesajlar:
  329
  Beğenileri:
  494
  Ödül Puanları:
  64
  2.ÜNİTE
  ÜLKEMİZDE NÜFUS

  Sayfa 38
  Nüfusu İnceleyelim


  1.Nüfusu artan iller: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin.

  2.Nüfusu azalan iller: Diyarbakır, Hakkari vb.

  3.2000 yılı nüfus sayımına göre şehirleri nüfusu en fazla olanda başlayarak sıralayınız.
  İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin

  4.En çok artış hangi ilde gerçekleşmiştir?
  İstanbul

  5.Hangi ilde nüfus azalmıştır? Bunun sebepleri nelerdir?
  Adana da nüfus azalmıştır. Çünkü Doğa şartlarının kötü olması ve seyrek kentleşme.

  6.Tablodaki illerin 2000 yılında toplam nüfus ne kadardır? Hesaplayınız. Ülkemizin 2000 yılı nüfusu yaklaşık 68 milyon olduğuna göre bu şehirlerin toplam nüfusu ülkemizin nüfusunun yüzde kaçı oluşturmaktadır?
  Ülkemizin nüfus artışı bazı illerde çok yükseliyor bazıları alçalıyor ama buna rağmen Türkiye de nüfus artışı çok olmuştur.
  7.Nüfusu yoğun olan yerlerin ne gibi sorunları olabilir?
  Havası kirli olur.

  8.Nüfusu seyrek olan yerlerin ne gibi sorunları olabilir?
  dağlık olabilir.


  sayfa 39 yoğunmu seyrekmi
  1.bölüm
  kocaeli nedeni: kocaeli topraklarının %74 ü platolardan yani geniş düzlüklerden %19' u ise dağlardan oluşur. sonuçları: nüfüs yoğunluğu yüksek olan bölgelerdir.
  ankara: nedeni: hizmetin gelişmesi. sonuçları:ankara'nın nüfusu 1920 28.00 iken 2005 yılında 4 milyon artmıştır.
  zonguldak: nedeni: maden ve taşkömürün olması. sonuçları: madenciliğin gelişmesi ve nüfusun artışı.

  2.bölüm
  erzurum: nedeni: soğuk olması. sonuçları: nüfus azalışı.
  van: nedeni: yer şekilleri dağlık,sanayi gelişmiştir. sonucu:soğuklarda nüfus azalışı.

  sayfa 40 Nüfusumuzun Yapısı
  1-En fazla 0-14 yaş grubudur.Sebebi ise yeni doğumun çok fazla olması doğan çocuk sayısı daha çoktur.
  2-En az 65 ve üzeri yaş gruplarıdır.Sebebi ise 65 ve yaş üzeri insanlar artık yaşlanmıştır kendilerine bakamıyacak derecededir ancak yeni doğan çocuklara en azından bakan anne ve babalar vardır.
  3-kız çocuklarının hor görülmesidir.Bu nedenle erkekler bu yönden şanslılar.Ancak hala doğu da kız çocuklarının okuyamadığını örneklerle görüyoruz.
  4-Tabii ki mümkündür.Bu birazda bizlere bağlıdır.Bizler okursak gelecek nesilde okur %100 olur...
  5-Ülkemizde ekonomik kriz vardır.Bu yüzden çoğu çalışan işsiz kalmaktadır nedeni budur.
  6-Kızların çalışılmsı erkekler açısından pek hoş karşılanmıyor.

  sayfa 42 el ele tutuşalım
  1.hayat şartları oralarda ne kadar zor biz ise 1 km bile uzak olmayan okula arabayle gidiyoruz.bizim her 800 900 metrede bir gördüğümüz okullardan onlarda çok az .biz bu yaşam şartlarından örnek almalıyız.
  2.çocuklar ne kadar okumak isteselerde ekonomik durumdan dolayı okuyamıyorlar ve bu çok üzücü bir durum.
  3.çocuklar bu durumdan dolayı okuyamıyorlar.çocukların morelinide bozar bu durum.zaten okuyamıyorlar ki.hayat şartlarına gerçekten çok üzülüyorlardır.
  4.evet var.köye sanyi tarım gibi faaliyetler kurulursa eğer işsizler burda çalışmaya başlarlarsa servis aracıda tutulabilir bu durumda yeşiltepe köyü de gelişir.
  5.köye de 2 okul 2 lise açmalılar .hem böylece ilkokulu bitiren liseyide köyünde okur belki ileride üniversite bile açılır.
  43 sayfa girişimci
  1.sivil toplum kuruluşları
  2.girişimciler yaralanıyor.yoksullara iş kurmaları karşılığında dağıtılıyor.
  3.neden girişimci deniyor çünkü sistem tamamıyla güvenlik ilkesiyle haeket ediyor.güven ilkesinide taşıyan kişilere girişimci denir.
  4.ben küçük el sanatları dükkanı açardım burada yaptıklarımı satar aldığım parayla yeni ürünler yapardım

  şimdilik bu kadarını yazdım devamı da var ama daha sonra vereyim . , .

  BİR TEŞEKKÜR YETER ,

  Alıntıdır
  wolfteam58, crasday ve sony bunu beğendi.
 3. Moderatör Uğur

  Moderatör Uğur Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2010
  Mesajlar:
  329
  Beğenileri:
  494
  Ödül Puanları:
  64
  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Cevapları
  4. ÜNİTE ZAMAN İÇİNDE BİLİM

  Sayfa 84
  İlk Buluş, İlk Heyecan

  Yukarıda yer alan İlk Çağ uygarlıklarına ait buluşlardan bir tanesini seçiniz. Seçtiğiniz bu buluşlarla ilgili
  Yapacağınız araştırmada aşağıdaki soruların cevapları yer almaktadır.
  • Hangi Medeniyet tarafından ne zaman bulunmuştur?
  • Öyküde tüm insanlar rüzgârın önüne katılarak bir yerde toplanırlar. Buraya sonradan Babil denir.
  • Hangi ihtiyaca yönelik olarak ortaya çıkmış?
  • Sadece kullanıcılarının dillerini kapsamak için ortaya çıktı.
  • Ortaya çıkış hikâyesi nedir?
  • Firavun Haman’a kendisine kilden bir kule inşa ettirir ve buranın ismi Babil olur.
  • Bu buluşun zaman içinde gelişimi nasıldır?
  • Sigara kullanımından müzik tercihlerine kadar birçok konuyu kapsayan yüzlerce değişik şablon oluşturulmuştur. Bu şablonlar, kullanıcıların birbirlerini daha iyi tanımasına ve esprili şablonlarla günün stresini atmalarına yardımcı olur. Babil şablonlarının kullanımı tamamen tercihe bağlıdır.
  • Bu buluşun günümüzde kullanım alanı nedir?
  • Günümüzde kullanılmamaktadır.

  Sayfa 85
  Benim Buluşum

  1.İlk Çağda klima sisteminin kurulmuş olmasının sebebi nedir.
  Hava akışını sağlamak için klima sistemi kurulmuştur.


  2.Haberde o dönemde klima sisteminin kurulmuş olması neden şaşırtıcı bir buluş olarak
  nitelendirilmektedir?
  Kentteki en şaşırtıcı buluş ise yazın hava sıcaklığı 40 dereceye çıkmasıdır.

  3.Buluşların ortaya çıkışında insanların yaşadığı yerlerin coğrafi özellikleri etken midir? Neden?
  Etkendir. Buluş yenilik demektir,

  4.Günümüzde kullanılan klimanın işlevi ile ilk çağda kullanılan klima sisteminin işlevinin benzerlik farklılıkları nelerdir?
  Benzerlikleri hava akışını sağlamaktır farklılıkları şimdiki çağda kumanda sistemi otomatik
  Açılma vb. farklılıkları vardı

  Sayfa 86
  Söz Uçar, Yazı Kalır

  1.İlk Çağ uygarlıklarında insanlar duvarlara çizdikleri resimlerle neyi, neden anlatmak istemiş olabilirler?
  Eskiden kendi atalarının yaşadığını anlatmak istemiştir.

  2.İlk Çağ uygarlıklarının yazıyı daha anlaşılır şekillerle ifade etmeleri yazının kullanımını hangi açılardan etkilemiştir? Örnekler veriniz.
  Yazıyı daha kolay okumayı etkilemiştir.

  3.Yazıdaki estetik anlayışı geçmiş dönemlerde ve günümüzde hangi mesleklerin oluşmasını sağlamıştır?
  Hattatçılık mesleği olarak yapılmıştır.

  4.Matbaanın bulunması ile bilim ve düşünce dünyasındaki gelişme arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
  Matbaa bulunması ile kitapların şekli daha iyi olmuştur. daha okunaklı olmuştur ve daha güzel olmuştur.

  sayfa 88
  iki bilim insanı

  doğum yeri ve....semerkant 1409
  ölüm yeri ve... istanbul 1474
  eğitim durumu astronomi ve matamatik
  yaptığı çalışmalar:Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed adına kurulan müessir ilk Osmanlı Üniversitesi olan Fatih Medresesinin (Sahn-ı Seman) kuruluş akademik müfredatını kaleme aldı.

  Hoca Sinan Paşa, Molla Lütfi, Mirim Çelebi (Mahmud B. Muhammed B. Musa Kadızade), gibi alimler onun derslerinde bulundular ve yetiştiler.

  Ali Kuşçu'nun soyundan olanlar 18. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devletinde önemli devlet görevlerinde bulundular. Torunlarından olan Ebussuud Efendi ve Mirim Çelebi ile onların çocukları şeyhülislam, kazasker, müderris gibi görevlere gelmişlerdir.

  Ali Kuşçudan sonra Osmanlı Türkçesi dil olarak tüm İslam dünyası için bilim dili olmuştur. Farsça ve Arapça önemini bu dönemden sonra kaybetmiştir.

  Risale Fi'Hey'e: (1457 yılında Semerkand'da, Farsça olarak yazmıştır) Osmanlı İstanbul Mühendishanesinde (İstanbul Teknik Üniversitesi) XIX. yüzyıl başlarına kadar temel ders kitabı olarak okutulmuştur.

  Osmanlı Medreselerinde matematik ve diğer fen bilimleri derslerinin okutulmasında önemli rolü olmuştur.

  ilginç olay :enlem ve boylmı çizmesi istanbul'un
  biruni
  doğum yeri...4 eylül 973 harezm
  ölüm yeri ve ...gazne 1051 yılında
  eğitim durumu:astronomi matematik,tıp,tarih vs.bir çok dal
  yaptığı çalışmalar:Birûni hakkında yakın zamanlarda birçok çalışma yapılarak, yeni bilgiler edinilmiştir. Birûni’nin Tahdidu Nihayâti'l-Emâkin adını taşıyan ve Zeki Velidi Togan tarafından bilim dünyasına tanıtılan eserine göre, adının Beyrûnî olarak okunması gerektiği anlaşılmıştır. Yine bu araştırmalarda Birûni'nin anadili, kökeni ve ölüm tarihi hakkında daha kesin bilgiler elde edilmiştir.


  Tahran, Lale Parkı'ndaki Biruni heykeli.Sıklıkla Arapça ve bazen de Farsça eser veren Birûni, Kitabu's-Saydane adlı eserinin önsözünde anadilinin bilimsel çalışmalar için yetersiz kaldığını, Arapça ve Farsça'yı sonradan öğrendiğini ve bu iki dili kullanmakta güçlük çektiğini belirtmektedir. O dönemde Birûni'nin yaşadığı yörede hakim olan Harezmce'nin de Farsça'nın bir lehçesi olduğu ve Birûni'nin kullandığı Türkçe sözcüklerdeki düzen göz önünde bulundurulduğunda Birûni'nin anadilinin Türkçe olabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde Birûni'nin Arap veya Fars kökenli olduğunu savunanların karşısında, onun Türk olabileceğini düşünen çalışmacıların sayısı çok fazladır.

  Yine Kitabu's Saydane'de yaşının ay takvimine göre seksenden fazla olduğunu söyleyen Birûni'nin buradan sanıldığı gibi 1048'de ölmemiş olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Çeşitli tahminler birleştirildiğinde Birûni’nin ölüm yılının yaklaşık 1051 olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

  ilginç olay:üçüncü dereceden denklemlerle ilgili cevapları bir araya topladı
  benzerlik:ikiside matematik vee astronomi ile ilgillenmiş.ikiside müslüman ve ikiside bir çok eser vermiş

  sayfa 89
  Ne Zaman Yaşadılar

  mavi kutu milattan önce 500-100
  aristo
  anaksagoras
  öklid
  turuncu kutu milattan sonra 800-1200
  toles
  pisagor
  heredot
  aneksimenes
  diojen
  pembe kutu milattan önce 1300-1700
  ibni haltun
  piri reis
  takiyüddin
  hazerfen ahmet çelebi
  ibrahim müteferrika
  ibrahim hakkı sait efendi
  mor kutu
  hara ishak efendi
  osman hulusi
  kimyacı ferit behçet
  salih zeki
  1-Hangi tabloda daha fazla bilim insanı olduğunu tespit ediniz. Nedeni ile ilgili kısa bir açıklama yazınız.
  M.S. 1700-2000 yılları arasında daha fazladır. Nedeni ise bilime verilen önemi, bilimin insan hayatında ne kadar önemli olduğunun, bilim adamları tarafından bulunan buluşların insanlığa önemli çığırlar açtığının daha da anlaşılmış olması.

  2-2000 yılından sonraki bilim insanları ve kâşifleri de yazacak olsaydınız kim yâda kimleri
  Yazardınız? Neden?
  Albert Einstein, Wilhelm Röntgen ve Antoine Becquerel ‘i yazardım. X ışınları, radyoaktif ve
  röntgenler sistemini daha da geliştirerek insanların iç organlarına bir cihaz yerleştirerek
  organlarında meydana gelen hastalık durumlarının ve organlarının işleyişinde meydana gelen
  bozuklukları anında tespit ederek hastalığın ilerlemesine müsaade etmeden anında müdahale ile bir çok insanın hayatını kurtarma adına önemli bir buluş yapılması için gerekeni yapmak isterdim

  Sayfa 90
  Düşününce

  1.Herhangi bir konuda duygu ve düşünceleriniz nedeniyle suçlanıp kınandığınız bir durum oldu mu? Böyle bir durumla karşılaşmış olsaydınız neler hissederdiniz?
  Böyle bir durumla karşılaşsaydım hakkımı arardım.

  2.Gelecekte, bilim insanlarının çalışmalarında toplumsal yararı göz önünde tutarak nasıl bir yasal düzenleme yapardınız?
  Bir kimse başka bir kimsenin hakkını yerse ona çok ağır ceza verirdi.

  3.Düşünce ve kanaat hürriyetini ifade eden bir slogan yazınız.
  Düşünce ve kanaat hürriyetimizi korumalıyız.

  Sayfa 91
  Ülkeler Nasıl Gelişir

  1.Coğrafi keşifler ilk olarak İspanyollar ve Portekizliler tarafından başlatılmıştır. Bunun sebebi ne olabilir?
  Denizlerle çevrili olması, karadan ticaretin zor ve pahalı olması, denizcilik konusunda gelişmiş
  olmalarından

  2.Coğrafi keşifler sonunda yeni ülkeler keşfedilmiştir. Bu ülkeler hangileridir?
  İzlanda, Tataristan, Çin, Brezilya, Moğolistan, Amerika Kıtası

  3.Coğrafi keşifler döneminden pek çok insan yaptıklarıyla anılmış ve yüzyıllar geçtiği halde isimleri ev yaptıkları unutulmamıştır. Sen de gelecekte anılmak ve unutulmamak için ne yapmak, ne ile hatırlanmak isterdiniz?
  Her okula başlayan çocuğun okula başlamadan önce çocuğun zeka durumu, istekleri, beğenileri vs. konularında sıkı bir araştırma yapılarak geleceğe o şekilde yönlendirilmesini, okulda temel dersler haricinde beğenisine göre yetiştirilmesi için gerekli uygulamaları hayata
  geçirirdim.

  4.Eğer Coğrafi Keşifleri yapacak cesur gemiciler ve onları destekleyen krallar olmasaydı şimdiki yaşamımız nasıl olurdu? Pek iyi olacağı söylenemezdi, çünkü keşifler sayesinde her alanda gelişmeler olmuştur.

  5.Kristof Kolomb ve arkadaşları aylarca süren bir deniz yolculuğu yapmışlardır. Bu yolculuk için nasıl hazırlık yapmış olabilirler?
  Yapacağı yolculuğun uzun,zor ve pahalı olmasından dolayı olmasından dolayı güçlü devletlerden yardım istemiş ancak sadece ispanya yardımcı olması üzerine uzun yolculuğa dayanacak bir gemi tedarik edilerek gerekli mürettebat, yiyecek ve içecek temin edildikten sonra keşfe çıkılmıştır.

  6.Coğrafi Keşiflerin yapılma nedenleri nelerdir?
  Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması.
  Avrupalıların, doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla yeni ticaret yolları
  Aramaları. İstanbul'un fethinden sonra Türklerin, doğu ticaret yollarına hakim olmaları ve
  Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri. Avrupa'da değerli madenlerin az
  bulunmasından dolayı kralların (İspanyol-Portekiz) gemicileri desteklemesi. Avrupalıların,
  Hıristiyanlık dinini yaymak istemeleri. Avrupalıların dünyayı tanımak istemeleri.

  7.Osmanlı Devleti, Coğrafi keşifler ile birlikte ekonomik olarak zayıflamıştır. Bunun nedeni nedir?
  Ticaret karadan denize kaymıştır, dolayısıyla baharat ve ipek yolu eski önemini kaybetmiştir.

  8.Coğrafi keşiflerin sonunda yeni bulunan kıtalara göçler başladı. Bu göçlerin sonucunda neler olmuş olabilir?
  Avrupa kültür ve medeniyetinin yayılmasını sağlamış , Hıristiyanlık, yeni ülkelere yayılmıştır. Dünyanın bazı yerleri, Avrupalılar tarafından tanınmış, yeni kültürler, canlılar ve ırklar ortaya çıkmıştır.

  sayfa 92
  bilim zincirine bir halka daha

  halkaların içindeki numaralar sırasıyla;
  2-7-3-9-6-10-1-8-4-5

  Sayfa 93
  Bir Zamanlar Avrupa

  1.padişahlarla yaşamışlardır
  2.kral ve kraliçe ile yaşamışlardır
  3. sevinçle yaşamışlardır

  1.iyi ve kötü etkilemiştir
  2.iyi yaşamışlardır
  3.iyi yaşamışlardır

  BİR TEŞEKKÜR YETER

  Alıntıdır

  H@NİFE
  wolfteam58, crasday ve sony bunu beğendi.
 4. Moderatör Uğur

  Moderatör Uğur Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2010
  Mesajlar:
  329
  Beğenileri:
  494
  Ödül Puanları:
  64
  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 5. Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat Cevapları
  5. ÜNİTE EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

  Sayfa 100
  Neler Yapabilirsiniz

  yapacağım değişiklikler
  1.toprakları verimli kullanırım sulanabilir tarım alanlarının sayısını arttırırım,hale gelen ürünleri kimyasal maddeye karşı sıkı denetim yaptırırım.

  değişiklik için gerekçelerim
  1.tarım alanlarının satışının az olması nüfusu arttırması.

  Sayfa 101
  Toprak, Ekonomi ve Ordu

  1.Tımar sistemini nasıl tanımlarsınız?
  Osmanlı Devleti’nde toprağın sahibi devlet idi.Ancak çiftçinin vermekle yükümlü olduğu vergiyi devlet değil devlet adına maaş karşılığı bir görevli alır.Bu görevliye “sipahi” bu uygulamaya da “tımar sistemi” adı verilir.

  2.Osmanlı Devleti’nin tımar sistemini uygulamadaki amaçları neler olabilir?
  Tımar sistemine tabi topraklardan sağlanacak vergilerin doğru tespit edilmesi, sistemin sağlıklı işlemesinin temel şartıydı.

  3.Tımarlı sipahilerin barış zamanlarında tarımla ilgilenmesi, savaş zamanlarında ise orduya katılması, Osmanlı ekonomisini nasıl etkiliyordu?
  Tımar sipahileri iki görev almış ve bu iki görev çok önemli yer tutar.

  4.Osmanlıdaki toprak düzeni ile günümüzdeki toprak sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir.
  Osmanlı Devletinde toprakların sahibi devletti, kimsenin toprak sahipliği yoktu, oysa günümüzde herkesin kendi toprağı , mülkü var. Vergiler ise Osmanlı Devleti zamanında sipahiler alırdı, günümüzde ise belediyeler bu vergileri almaktadır.

  benzerlikler
  -sebepsiz yere hiç kimsenin toprakları alınamaz
  -hiç kimseye zorunlu bu işi yaptıramaz

  farklılıklar
  -eskiden tımar sistemi varmış
  -tımar sahibinin ölümü ile tımar oğluna verilir

  Sayfa 102
  Yeni Yollar

  1.Kral Yolu’nda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
  İnsanlar develere mallarını yükler ve götürürler.

  2.Baharat Yolu’nda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
  Develerle.

  3.Çin’den İstanbul’a getirilen bir malın Çin’deki ve İstanbul’daki satış fiyatları değişir mi? Neden?
  Değişir.Çin de fiyatını az alıp İstanbul da daha fazla satarlar.

  4.İpek ve Baharat yolları varken Avrupalılar neden denizden yeni yol aramışlardır?
  Yeni zenginlikler ve ticaret yerleri bulmaya çalışmaları.

  5.Avrupalıların yeni bir yol bulması İpek ve Baharat Yolu’nda ticaret yapanları nasıl etkilemiştir?
  Bence kötü yönde etkilemiştir.Avrupalılar yeni yol bulduklarından ipek ve baharat yolları izini
  kaybetmiştir.

  6.Bu yolun bulunması İpek ve Baharat Yolu üzerinde olan Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir?
  İyi etkilemez.

  7.İstanbul ve Çanakkale Boğazları ülkemiz ekonomisine nasıl katkı sağlamaktadır?
  Çok büyük bir katkı sağladı.İki kıtayı birbirine bağlıyor.

  8.Süveyş Kanalı açılmamış olsaydı Kıbrıs’ta yaşayan bir tüccar Hindistan’a ulaşıncaya kadar bu kanal yoluna oranla tahmini olarak ne kadar yol alırdı?
  Çok uzun bir yol alırdı.

  9.Ticaret açısından yolun kısalığının yararları neler olabilir? Aşağıya maddeler halinde yazınız.
  a)Mallar bulunduğu yere daha çabuk ulaşır.
  b)Günlük tüketilmesi gereken çabuk bozulabilen gıdaların ulaşım açısından önemlidir.
  c)Maliyet ucuz olur.

  Sayfa 105
  İnternet ‘te Vakıf

  1.Çevremizde birçok vakıf hizmet vermektedir. Bu vakıflar teşkilat olarak nereye bağlı olarak hizmet verirler?
  Vakıflar teşkilat olarak Başbakanlığa bağlıdır.

  2.Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarihçesi hakkında kısa bir tanıtım yapınız.
  2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te Başbakanlığa
  bağlanarak şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.

  3.Vakıflar Genel Müdürlüğünün geçmişten günümüze yapmış olduğu faaliyetlerine en az dört örnek veriniz. Geçmiş dönemdeki faaliyetler ile günümüzdeki faaliyetlerin ortak yönlerini aşağıya yazınız.
  Vakıflar geçmişte de olduğu gibi günümüzde de eğitim alanlarında önemli bir yer tutmaktadır. Birçok eğitim öğretim kurumlarına bağlı vakıflar vardır.

  4.Sitede yer alan linklerden de yararlanarak çevre, yardımlaşma, dayanışma, kalkınma, eğitim, sağlık ve sosyal faaliyet vb. konularda çalışma yapan vakıflar tespit ediniz. Aşağıya bu vakıfların isimlerini yazıp hangi alanda faaliyet gösterdiklerini ve amaçlarını belirtiniz.Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV), İhsan Doğramacı Vakfı Milli Eğitim Vakfı, Ortadoğu Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

  Sayfa 107
  Pabucu Dama Atılmak

  1.Esnaf kethüdasının çalışmaları, esnaf-müşteri ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
  Olumlu yönde etkilemiş, müşteri ve esnafın haklarını korumuştur. Hileli mal satan esnafı tespit ederek gereken cezai işlemi uygulayarak esnafın hile yapmasının önüne geçmiştir.

  2.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda, esnafa karşı nasıl davranılırdı?
  Gereken cezai işlem yapılırdı.

  3.Esnafın pabucunun dama atılması esnafın mesleki hayatında nelere yol açabilir?
  Usta için en büyük ayıp olup meslekteki şeref ve itibarını sıfırlar ve müşterisinin azalmasını yol açarak artık o meslekte ekmek yemesinin zor olduğuna işaret sayılırdı.

  4.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda esnaf ağır bir şekilde cezalandırıldı. Siz o dönemlerde yaşayan bir esnaf olsaydınız çalışma ilkelerinizi nasıl belirlediniz?
  Dürüst bir esnaf olurdum, kesinlikle hileli mal satmazdım.

  Sayfa 108
  Daha İyi Bir Arkadaşlık

  uyulması gereken kurallar
  -her zaman güler yüzlü olmalıyız
  -sözlerimizi seçerek söylemeliyiz
  -kibar davranmalıyız

  kurallara uymayanlara yönelik yaptırımlar
  -arkadaşlarımızı üzecek bir durumda onları uyarmak
  -eğer herkese kötü davranırsak hiç kimse bizimle oyun oynamaz, arkadaşlık kurmaz ve bizde yalnız kalırız.

  Sayfa 110
  Büyüyünce Ne Olacaksın?

  1.gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun?
  Doktor olmayı düşünüyorum.

  2.Seçtiğiniz mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin neler olduğunu biliyor musunuz? Bildiklerinizi yazınız.
  Sayısalcı olmak gerekiyor fen ve matematik dersleri ağırlıklıdır.

  3.Bu mesleği yapmak için ne tür eğitim almak gereklidir?
  tıp eğitimi almak gerekir.

  4.Bu mesleğe giriş için belli bir sınırlama (yaş, cinsiyet, boy, kilo vb.) var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
  yoktur.

  5.Bu mesleğin çalışma şartları nelerdir?
  Hastaları iyileştirme

  6.Bu mesleğin gelir durumu ve imkanları nelerdir?
  gelir durumu fazladır imkanlarıda iyidir.
  7.Bu meslekte ilerleme ve kendini daima geliştirebilme imkanı var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
  Vardır

  Sayfa 111
  Resimlerden Tanıyalım

  1.Öğretmen olabilmek için kişilerin ne gibi ilgi ve yetenekleri olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu ilgi ve yetenekler yüz yıl öncesi için de geçerli midir? Neden?
  Öğretmen olabilmek için birinci şart çocuklara karşı sevgi içinde bulunmak, çocuklara karşı bir şeyler öğretmenin azmi ve kararlığı içinde olmak, mesleğini sevmek.

  2.Günümüz toplumsal olaylarında polisin rolünü göz önünde bulundurunuz. Buna göre polisler hangi özelliklere sahip olmalıdırlar?
  Şuan toplumsal olaylara müdahalede polisler gerekli alet ve teçhizatlara sahip ancak toplumsal olaylara müdahalede orantısız güç kullanmakta veya olayları kontrol altına aldıktan sonra öfkesini kontrol altına alamadığından olayları çıkartanlara karşı güç kullanmaya devam etmektedir. Nasıl ki polis olarak görevi bu tür olaylara müdahale etmekse, oraya gelen insanlarında bir amacı, bir isteği yerine getirilmesi, kamuoyu oluşturulması için
  Toplandıklarını asla unutmamalıdır? Herkes aynı fikir ve düşüncede olmayabilir.

  4.Yukarıdaki fotoğraflarda geçmişte ve günümüzde yapılan arıcılık çalışmaları yer alıyor. Teknolojinin gelişimi meslekleri ve o mesleğe olan ilgili nasıl etkiler? Bunu yukarıdaki fotoğraflardan yola çıkarak açıklayınız.
  Fotoğraftan da görüldüğü üzere geçmişte yapılan arıcılık tamamen günün şartlarına göre
  yapılan, teknolojinin gelişmemesinden dolayı ilkel şartlarda yapılan bir aracılık sistemiydi.
  Fakat şuan yapılan arıcılık sistemi ise teknolojinin gelişmesiyle tamamen profesyonelce, gerekli alet ve teçhizatların kullanılarak yapılan bir arıcılıktır.

  5.Osmanlı Devleti zamanında berberler lonca teşkilatın üye olurlardı. Usta çırak ilişkisi ile bu mesleği öğrenirlerdi. Bugünkü berber ya da kuaförlerin eğitim süreçlerinde yüzyıllar önceki meslektaşlarıyla benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
  Osmanlı Devleti zamanında mesleğin öğretildiği, öğrenilen bu mesleği yapabilmek için gerekli
  belgeyi aldıkları yer lonca teşkilatı idi. Günümüzde ise çıraklık eğitim merkezi müdürlükleri ne
  haftanın belirli günleri giderek mesleki ve diğer konularda öğrenim gördükleri yerdir. Her iki
  dönemde de mesleği öğrenmek için devlet tarafından belirlenen eğitim kurumuna gitme
  zorunluluğu var. Mesleği usta çıraklık ilişkisi içinde öğrenme düzeni aynı şekilde işlemektedir.
  Kullanılan teknoloji ise günün şartlarına göre değişmektedir.

  6.Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçiminizi nasıl etkilemektedir?
  Yaşamın gerçekleri karşısında ilgi, istek ve yeteneklerimize uygun olmayan meslek seçimi birey ve toplum üzerinde nasıl bir etki yapmaktadır?
  Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçimini çok etkilemektedir.
  Zamanında çok önemli bir yere sahip olan kalay ustalığı günümüzde önemini kaybetmiştir.
  Seçmiş olduğumuz bir mesleğin veya gerekli eğitimleri alarak sahip olduğumuz bir mesleğe
  fazla ihtiyacın olmaması iş bulamamamıza sebep olabilir. Bu yüzden işsizlik oranları artabilir.
  Meslek seçiminde o mesleğe olan ilgi ve becerimiz, mesleğin gelecekte durumunu göz önünde bulundurarak meslek seçimine dikkat etmeliyiz.

  7.Gelecekte hangi meslekler öne çıkabilir?
  Bilişim ve teknoloji, Uzay araştırmaları ve jeolojik araştırmalara yönelik meslekler öne çıkar.


  ARKADAŞLAR LÜTFEN
  TEŞEKKÜR ETMEDEN GEÇMEYELİM OKADAR YAZIYORUZ EMEĞE SAYGI
  wolfteam58, crasday ve sony bunu beğendi.
 5. Moderatör Uğur

  Moderatör Uğur Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2010
  Mesajlar:
  329
  Beğenileri:
  494
  Ödül Puanları:
  64
  7. sınıf çalışma kitabının hepsinin cevaplarını veriyim size ;
  Nasrettin Hoca’nın fıkrasının okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  “Akşehir’e yabancı bir bilgi gelmiş, kentin en bilgili kişisiyle tanışmak istediğini söylemiş .Nasrettin Hoca’yı çağırmışlar.Yabancı bilgin, değnekle yere bir daire çizmiş.Hoca değneği alıp bu daireyi bir çizgiyle ortadan ikiye bölmüş.
  Adam, Hoca’nın çizdiğine dik bir çizgi daha çekmiş, daire dörde bölünmüş.Hoca dairenin üç bölümünü alır gibi yapmış, dördüncü bölümünü karşısındaki kişiye verir gibi itelemiş.Yabancı parmaklarını bir araya getirerek elini yere doğru sallamış.Hoca bunun tam tersini yapmış. Karşılama sona erince yabancı bilgin açıklamış:”Sizin Hoca pek yaban! Dünya’nın yuvarlak olduğunu gösterdim.Ortasında ekvator var.”demiş. “Dörde böldüm.Dörtte üçü su, dörtte biri kara.”demiş. “Yağmur neden yağar?”dedim. “Sular buharlaşınca göğe yükselir.Buhar olur.Sonra da yağmura dönüşür.”cevabını vermiş.
  Akşehirliler Hoca’ya sormuşlar bu karşılaşmanın anlamını.Hoca da şöyle açıklamış:
  -Obur herif. “Bir tepsi baklava olsa.”dedi.”Tek başına yiyemezsin,yarısı benim.”dedim. “Dörde bölsek ne yaparsın?”dedi. “Üçünü yerim.”dedim.”Üstüne fındık,fıstık falan filan…”dedi. “İyi olur ama küllü ateşte olmaz,harlı ateş gerek.’dedim.

  SORULARI
  1.Nasrettin Hoca ve yabancı bilgin birbirlerinin konuştuğu dili nasıl yorumluyor?
  -Bir tepsi baklavadan örnek vererek yorumlamıştır.
  2.Yabancı bilgin ile Nasrettin Hoca’nın arasındaki iletişimi değerlendiriniz.
  -Örneklerle iletişim kurmuşlardır.
  3.İletişimde konuşmanın dışında başkaaygunhoca.com hangi unsurlar önemlidir?
  -Jest ve mimik hareketleri de önemlidir.
  4.İletişim kurarken sizin de Nasrettin Hoca’nın yaşadığı duruma düştüğünüz oldu mu? Bu durumu kendi davranışınızla karşılatırınız.
  -Hayır.

  1.Aşağıdaki yer alan olaylarla karşılaştığınızda neler hissedersiniz?
  - Arkadaşınızın sizinle öfkeli bir ses tonuyla konuşması
  Üzülürüm.
  -Bir arkadaşınızın size sürekli emirler vermesi
  Sinir eder.
  -Çevrenizdekilerin sizi dinlememesi.
  -Görünüşünüzle dalga geçilmesi.
  Beni üzer.
  -Çevrenizdekilerin sizi görmezden gelmesi
  Sinir eder
  -Size sevmediğiniz bir isim takılması
  Bende ona isim takarım
  Yavuz ile ilgili aşağıdaki okuma parçasını okuyarak soruları cevaplayınız.
  Yavuz, sınıfta yalnızdı. Duygu ve düşüncelerini paylaşabileceği bir arkadaşı yoktu. Arkadaş ve öğretmenleriyle sağlıklı bir iletişim kuramıyordu. Okulun rehber öğretmeniyle konuşmaya karar verdi.Rehber öğretmen, Yavuz’u dinledikten sonra ona öncelikli olarak ilişkilerinde kendi davranışlarını değerlendirmesi gerektiğini söyleyerek etkili iletişim becerileri hakkında bilgi verdi.Yavuz, etkili iletişim becerilerinin;
  .Kendini tanımak,
  .Düşüncelerini doğru ifade etmek,
  .Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek,
  .Empati kurabilmek,
  .Hoşgörülü ve önyargısız olmak,
  .Eleştirilere açık olmak,
  .Beden dili,göz teması, hitap, ses düzeyi vb. olduğunu öğrendi.

  Yavuz ilişkilerinde kendi davranışlarını değerlendirmeden, rehber öğretmeninden öğrendiği iletişim becerilerini günlük hayatında uygulamaya başladı. Arkadaşlıkları iyi başlıyor ama kısa sürüyordu.İletişimlerinde hala problem yaşıyordu.Bunun nedenlerini düşünmeye başladı.Kendini değerlendirdi, arkadaşları ile ilişkilerini gözden geçirdi ve Yavuz, arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığı problemleri nasıl çözeceğini düşündü.

  1.Hangi davranış ve tutumlar iletişimi engeller?
  - Empati kuramama iletişi engeller.
  2.Günlük yaşamınızda etkili iletişime örnek olan ya da iletişimi bozan bir olay örnek veriniz ?
  -Arkadaşımı dinlemeden başka şeylerle ilgileniyorum.
  3.Arkadaşlıkları başlatmak kadar sürdürmekte önemlidir.Arkadaş ve dostlukları sürdürmek için neler yapmalıdır?
  - Arkadaşlarımla iyi geçinirim .
  4.Yavuz”un arkadaşları ile iletişimde halen devam eden problemleri neler olabilir ?
  - Kendini anlatamaması olabilir.
  5.Etkili iletişim kurmak için neler yapmalıdır?
  .Düşüncelerini doğru ifade etmek, k arşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek ,empati kurabilmek, hoşgörülü ve önyargısız olmak, eleştirilere açık olmak gerekir.

  Aşağıda kendini diğer insanlardan farklı gören Sema’ya ait bir hikaye okuyacaksınız.hikayeyi okuduktan sonra soruları cevaplayınız.

  Sema, 7. sınıfta okumaktadır.Her gün derslere hazırlıklı gelmesine rağmen derse katılmadığı için öğretmeni ve arkadaşları tarafından başarısı fark edilmemektedir.Aslında o, öğretmenin bütün sorularını iaygunhoca.comçinden cevaplamaktadır.Ama parmak kaldırıp sınıfta konuşmaya cesaret edememektedir.
  Ses tonunun ince olmasından rahatsız olmaktadır. Ya heycanlanır ne söyleyeceğimi unutursam ya arkadaşlarım bana gülerlerse, diye düşünmektedir.

  1.İnsanlar hangi özelliklerini seçme hakkına sahip değildirler?
  -Ses tonunu,dış görünüşünü kişisel özelliklerini.

  2. “Her insan farklıdır.”cümlesinde anlatılmak istenen ana düşünceyi, yukarıda hikaye ile ile ilişkilendirerek aşağıya açıklayınız.
  -İnsanlar aynı şeyleri yapsalar da farklı şekilde düşünerek oluştururlar onları.Örneğin metinde anlatılan kız her soruyu bilmesine rağmen söz alıp bunları söyleyemezmiş.Ama bir diğer öğrenci bildiklerini rahatça söylerlermiş.İşte bu iki çocuk aynı şeyleri bilmelerine rağmen farklı farklı davranıyorlar.

  3. Farklı fiziksel ve zihinsel özellikler taşıyan kişilere nasıl davranıyorsunuz?Açıklayınız.
  -Onların da bizler gibi birer insan olduğunu unutmadan onlara içimden geldiği gibi davranıyorum.

  Kaynaklarda verilen haberleri okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplandırınız.


  HIRSIZ YAKALANDI
  Bağdat Caddesi’ndeki “Büyük Kuyumcu”yu soyan hırsız yakalandı.Taşçılar Semti, Yıldırım Sokak,Karyağdı Apartmanı’ndaki evinde yakalanan Garip Toy, olayla bir alakası olmadığını iddia etti.Polis çalınan değerli taş ve altınlar ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

  GERÇEK HIRSIZLAR YAKALANDI
  Bağdat Caddesi’ndeki kuyumcuyu soyan gerçek hırsızlar yakalandı.Geçen hafta Büyük Kuyumcu’yu soyan hırsızlar, çalınan değerli taş ve altınlarla birlikte yurtdışına çıkarken yakalandı. Polis, hırsızların büyük bir suç örgütünün üyesi olduklarını açıkladı.

  Doğru bilgi alma hakkı mı?
  Doğru bilgi verme sorumluluğu mu?

  1.İlk kaynaktaki haberin halka duyurulması gerekli mi? Niçin?
  -Bence doğruluğu ispatlanmamış haberlerin yayınlanması hiç doğru değil.Soruşturma tamamen bitip suçlu yakalandığında yayınlanabilirdi.

  2.Garip Toy’un yerinde siz olsaydınız bu yaşadığınız olay karşısında neler hissederdiniz?
  -Çok üzülür,bana bunu kimin yaptığını düşünürdüm.Çünkü insanın yapmadığı bir şeyle suçlanması çok kötü bir his.

  3.Sizce Garip Toy’un ailesi ve yakınları yaşadıkları bu olay karşısında neler hissetmiş olabilirler?
  -Garip Toy’un ailesi de çok üzülmüştür.Onu kurtarabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalışmışlardır.

  4. Sizce Garip Toy hakkında yazılan bu haber, onun bundan sonraki yaşantısını nasıl etkiler?
  -Olayı tam olarak anlamayan,haberleri de takip etmeyen sabit fikirli kesim tarafından yediği hırsız damgasını yaşamı boyunca üstünden atamaz.

  5.Bir gazeteci olarak bu haberi yeniden yazmanız gerekseydi nasıl yazardınız? Neden?
  -Bağdat Caddesi’ndeki Büyük Kuyumcu’yu soyan gerçek hırsızlar yakalandı.Çaldıkları mallarla birlikte yurtdışına çıkmaya çalışan suçlular havaalanında yakayı eleverdi.Böylece suçlu ilan edilen Garip Toy’un da suçsuzluğu ispatlandı.

  6. Gazeteci doğru haber verme sorumluluğunu yerine getirmeyince bundan kimler etkilenir? Niçin?
  -Yazılan olayda adı geçenler etkilenir.Çünkü burada da olduğu gibi haksız yere suçlanmış olur insanlar.

  7.Garip Toy, uğradığı haksızlığı nasıl ortadan kaldırabilir? Bu konuyu araştırarak aşağıdaki boşluğa yazınız.Yalan haber olgusunda okuyucular nasıl etkilenir?
  -devamı diğer sayfada

  27.04.11, 09:18 #30
  pretygirl 99


  Şube: İstanbul
  Öğrenim: İlköğretim
  Sınıf: İlkokul 5.Sınıf
  Mesajlar: 7
  Teşekkürler
  Teşekkürleri: 0
  0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.


  permalink

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Hanife sana bi şey söylücem sana serf bu mesajı yazmak için üye oldum sosyal bilgiler 7. sınıf çalışma kitabı 5. ünite performans ödevinin cevabını verirmisiniz
  bu arada aykadaşlar sosyal bilgiler 7. sınıf çalışma kitabının hepsinin cevaplarını veriyim size ;
  Nasrettin Hoca’nın fıkrasının okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  “Akşehir’e yabancı bir bilgi gelmiş, kentin en bilgili kişisiyle tanışmak istediğini söylemiş .Nasrettin Hoca’yı çağırmışlar.Yabancı bilgin, değnekle yere bir daire çizmiş.Hoca değneği alıp bu daireyi bir çizgiyle ortadan ikiye bölmüş.
  Adam, Hoca’nın çizdiğine dik bir çizgi daha çekmiş, daire dörde bölünmüş.Hoca dairenin üç bölümünü alır gibi yapmış, dördüncü bölümünü karşısındaki kişiye verir gibi itelemiş.Yabancı parmaklarını bir araya getirerek elini yere doğru sallamış.Hoca bunun tam tersini yapmış. Karşılama sona erince yabancı bilgin açıklamış:”Sizin Hoca pek yaban! Dünya’nın yuvarlak olduğunu gösterdim.Ortasında ekvator var.”demiş. “Dörde böldüm.Dörtte üçü su, dörtte biri kara.”demiş. “Yağmur neden yağar?”dedim. “Sular buharlaşınca göğe yükselir.Buhar olur.Sonra da yağmura dönüşür.”cevabını vermiş.
  Akşehirliler Hoca’ya sormuşlar bu karşılaşmanın anlamını.Hoca da şöyle açıklamış:
  -Obur herif. “Bir tepsi baklava olsa.”dedi.”Tek başına yiyemezsin,yarısı benim.”dedim. “Dörde bölsek ne yaparsın?”dedi. “Üçünü yerim.”dedim.”Üstüne fındık,fıstık falan filan…”dedi. “İyi olur ama küllü ateşte olmaz,harlı ateş gerek.’dedim.

  SORULARI
  1.Nasrettin Hoca ve yabancı bilgin birbirlerinin konuştuğu dili nasıl yorumluyor?
  -Bir tepsi baklavadan örnek vererek yorumlamıştır.
  2.Yabancı bilgin ile Nasrettin Hoca’nın arasındaki iletişimi değerlendiriniz.
  -Örneklerle iletişim kurmuşlardır.
  3.İletişimde konuşmanın dışında başkaaygunhoca.com hangi unsurlar önemlidir?
  -Jest ve mimik hareketleri de önemlidir.
  4.İletişim kurarken sizin de Nasrettin Hoca’nın yaşadığı duruma düştüğünüz oldu mu? Bu durumu kendi davranışınızla karşılatırınız.
  -Hayır.

  1.Aşağıdaki yer alan olaylarla karşılaştığınızda neler hissedersiniz?
  - Arkadaşınızın sizinle öfkeli bir ses tonuyla konuşması
  Üzülürüm.
  -Bir arkadaşınızın size sürekli emirler vermesi
  Sinir eder.
  -Çevrenizdekilerin sizi dinlememesi.
  -Görünüşünüzle dalga geçilmesi.
  Beni üzer.
  -Çevrenizdekilerin sizi görmezden gelmesi
  Sinir eder
  -Size sevmediğiniz bir isim takılması
  Bende ona isim takarım
  Yavuz ile ilgili aşağıdaki okuma parçasını okuyarak soruları cevaplayınız.
  Yavuz, sınıfta yalnızdı. Duygu ve düşüncelerini paylaşabileceği bir arkadaşı yoktu. Arkadaş ve öğretmenleriyle sağlıklı bir iletişim kuramıyordu. Okulun rehber öğretmeniyle konuşmaya karar verdi.Rehber öğretmen, Yavuz’u dinledikten sonra ona öncelikli olarak ilişkilerinde kendi davranışlarını değerlendirmesi gerektiğini söyleyerek etkili iletişim becerileri hakkında bilgi verdi.Yavuz, etkili iletişim becerilerinin;
  .Kendini tanımak,
  .Düşüncelerini doğru ifade etmek,
  .Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek,
  .Empati kurabilmek,
  .Hoşgörülü ve önyargısız olmak,
  .Eleştirilere açık olmak,
  .Beden dili,göz teması, hitap, ses düzeyi vb. olduğunu öğrendi.

  Yavuz ilişkilerinde kendi davranışlarını değerlendirmeden, rehber öğretmeninden öğrendiği iletişim becerilerini günlük hayatında uygulamaya başladı. Arkadaşlıkları iyi başlıyor ama kısa sürüyordu.İletişimlerinde hala problem yaşıyordu.Bunun nedenlerini düşünmeye başladı.Kendini değerlendirdi, arkadaşları ile ilişkilerini gözden geçirdi ve Yavuz, arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığı problemleri nasıl çözeceğini düşündü.

  1.Hangi davranış ve tutumlar iletişimi engeller?
  - Empati kuramama iletişi engeller.
  2.Günlük yaşamınızda etkili iletişime örnek olan ya da iletişimi bozan bir olay örnek veriniz ?
  -Arkadaşımı dinlemeden başka şeylerle ilgileniyorum.
  3.Arkadaşlıkları başlatmak kadar sürdürmekte önemlidir.Arkadaş ve dostlukları sürdürmek için neler yapmalıdır?
  - Arkadaşlarımla iyi geçinirim .
  4.Yavuz”un arkadaşları ile iletişimde halen devam eden problemleri neler olabilir ?
  - Kendini anlatamaması olabilir.
  5.Etkili iletişim kurmak için neler yapmalıdır?
  .Düşüncelerini doğru ifade etmek, k arşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek ,empati kurabilmek, hoşgörülü ve önyargısız olmak, eleştirilere açık olmak gerekir.

  Aşağıda kendini diğer insanlardan farklı gören Sema’ya ait bir hikaye okuyacaksınız.hikayeyi okuduktan sonra soruları cevaplayınız.

  Sema, 7. sınıfta okumaktadır.Her gün derslere hazırlıklı gelmesine rağmen derse katılmadığı için öğretmeni ve arkadaşları tarafından başarısı fark edilmemektedir.Aslında o, öğretmenin bütün sorularını iaygunhoca.comçinden cevaplamaktadır.Ama parmak kaldırıp sınıfta konuşmaya cesaret edememektedir.
  Ses tonunun ince olmasından rahatsız olmaktadır. Ya heycanlanır ne söyleyeceğimi unutursam ya arkadaşlarım bana gülerlerse, diye düşünmektedir.

  1.İnsanlar hangi özelliklerini seçme hakkına sahip değildirler?
  -Ses tonunu,dış görünüşünü kişisel özelliklerini.

  2. “Her insan farklıdır.”cümlesinde anlatılmak istenen ana düşünceyi, yukarıda hikaye ile ile ilişkilendirerek aşağıya açıklayınız.
  -İnsanlar aynı şeyleri yapsalar da farklı şekilde düşünerek oluştururlar onları.Örneğin metinde anlatılan kız her soruyu bilmesine rağmen söz alıp bunları söyleyemezmiş.Ama bir diğer öğrenci bildiklerini rahatça söylerlermiş.İşte bu iki çocuk aynı şeyleri bilmelerine rağmen farklı farklı davranıyorlar.

  3. Farklı fiziksel ve zihinsel özellikler taşıyan kişilere nasıl davranıyorsunuz?Açıklayınız.
  -Onların da bizler gibi birer insan olduğunu unutmadan onlara içimden geldiği gibi davranıyorum.

  Kaynaklarda verilen haberleri okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplandırınız.


  HIRSIZ YAKALANDI
  Bağdat Caddesi’ndeki “Büyük Kuyumcu”yu soyan hırsız yakalandı.Taşçılar Semti, Yıldırım Sokak,Karyağdı Apartmanı’ndaki evinde yakalanan Garip Toy, olayla bir alakası olmadığını iddia etti.Polis çalınan değerli taş ve altınlar ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

  GERÇEK HIRSIZLAR YAKALANDI
  Bağdat Caddesi’ndeki kuyumcuyu soyan gerçek hırsızlar yakalandı.Geçen hafta Büyük Kuyumcu’yu soyan hırsızlar, çalınan değerli taş ve altınlarla birlikte yurtdışına çıkarken yakalandı. Polis, hırsızların büyük bir suç örgütünün üyesi olduklarını açıkladı.

  Doğru bilgi alma hakkı mı?
  Doğru bilgi verme sorumluluğu mu?

  1.İlk kaynaktaki haberin halka duyurulması gerekli mi? Niçin?
  -Bence doğruluğu ispatlanmamış haberlerin yayınlanması hiç doğru değil.Soruşturma tamamen bitip suçlu yakalandığında yayınlanabilirdi.

  2.Garip Toy’un yerinde siz olsaydınız bu yaşadığınız olay karşısında neler hissederdiniz?
  -Çok üzülür,bana bunu kimin yaptığını düşünürdüm.Çünkü insanın yapmadığı bir şeyle suçlanması çok kötü bir his.

  3.Sizce Garip Toy’un ailesi ve yakınları yaşadıkları bu olay karşısında neler hissetmiş olabilirler?
  -Garip Toy’un ailesi de çok üzülmüştür.Onu kurtarabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalışmışlardır.

  4. Sizce Garip Toy hakkında yazılan bu haber, onun bundan sonraki yaşantısını nasıl etkiler?
  -Olayı tam olarak anlamayan,haberleri de takip etmeyen sabit fikirli kesim tarafından yediği hırsız damgasını yaşamı boyunca üstünden atamaz.

  5.Bir gazeteci olarak bu haberi yeniden yazmanız gerekseydi nasıl yazardınız? Neden?
  -Bağdat Caddesi’ndeki Büyük Kuyumcu’yu soyan gerçek hırsızlar yakalandı.Çaldıkları mallarla birlikte yurtdışına çıkmaya çalışan suçlular havaalanında yakayı eleverdi.Böylece suçlu ilan edilen Garip Toy’un da suçsuzluğu ispatlandı.

  6. Gazeteci doğru haber verme sorumluluğunu yerine getirmeyince bundan kimler etkilenir? Niçin?
  -Yazılan olayda adı geçenler etkilenir.Çünkü burada da olduğu gibi haksız yere suçlanmış olur insanlar.
  Genişletmek için tıkla...
  wolfteam58, crasday ve sony bunu beğendi.
 • Moderatör Uğur

  Moderatör Uğur Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2010
  Mesajlar:
  329
  Beğenileri:
  494
  Ödül Puanları:
  64
  ÜLKELER NASIL GELİŞİR?
  Coğrafi keşifler ile ilgili asağıdaki soruları cevaplandırınız.
  1. Coğrafi keşifler ilk olarak İspanyollar ve Portekizliler tarafından baslatılmıştır? Bunun sebebi ne olabilir?
  -İspanya ve Portekiz krallıkları ,doğudaki zenginliklere ,önemli ticaret yollarına(ipek yolu, baharat yolu) ve değerli madenlere ulaşmak istedikleri için doğuya ulaşmak isteyen gemicileribu yönde destekleyip, gemicilerin açık denizlere açılmalarına ve coğrafi keşiflerin başlamasına neden olmuşlardır.
  2. Coğrafi keşifler sonuda yeni ülkelr keşfedilmiştir. Bu ülkeler hangileridir?
  -Kuzey ve Güney Amerika ,Afrika -Ümit Burnu ,Kuzey ve Güney Kutbu

  3. Coğrafi keşifler döneminden pek cok insan yaptıklarıyla anınmış ve yüzyıllar geçtiği
  halde isimleri ve yaptıkları unutulmamıştır. Sende gelecekte anılmak ve unutulmamak için ne yapmak ne ile hatırlanmak isterdin?
  -Vatanıma ve milletime yararlı işler yapardım ve adımı böyle yaşatırdım.

  4. Eger coğrafi keşifleri yapacak cesur gemiciler ve onları detekleyen krallar olmasaydı şimdiki yasamımız nasıl olurdu?
  -Farklı kıtalarda yaşayan insanların birbirinden haberi olmazdı ve dünya gelişemezdi.

  5. Kristuf kolomb ve arkadasları aylarca süren bir gemi yolculuğu yapmışlardır.bu yolculuk içn nasıl hazırlanmış olabilirler?
  -Arkadaşlarıyla birlikte harita başında ne tarafa gitmeleri hakkında tartışıp bir karara vardıktan sonra gemilerini ve mürettabatını da hazırlayarak yola çıkar.

  6. Coğrafi keşiflerin yapılma nedenleri nelerdir?
  -Pusulaların geliştirilmesi, gemicilerin ilerlemesi ,coğrafya bilgisinin ilerlemesi, cesur gemicilerin yetişmesi, doğu ülkelerinin zenginliği, Türklerin ipek yolu ve baharat yollarınahakim olması, Avrupalıların Hristiyanlığı yayma isteği

  7. Osmanlı devleti coğrafi keşifler ile birlikte ekonomik olarak zayıflamıştır. Bunun nedeni nedir?
  -Yeni yollar keşfedildiğinden Osmanlının elinde bulunan ipek ve baharat yolları önemini kaybetmiştir ve onlardan gelen gelirler azaldığından Osmanlı ekonomisi zayıflamıştır.
  Kaynak Gösterilmeden ve aktif link verilmeden alııntı yapılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü Hakkı saklıdır. ©aygunhoca.com
  8. Coğrafi keşiflerin sonunda yeni bulunan kıtalara göçler basladı. Bu göçlerin sonunda neler olmus olabilir?
  -Sömürgecilik başladı. Akdeniz limanları önemini kaybetti. Değerli madenler Avrupa'ya taşındı. Maya,Aztek ve İnka uygarlıkları yok edildi.

  1500-1750 yılları arasında avrupada insanlar arasında sınıflaşma olmuştur asagıda bu durumun sembolik olarak gösterildiği cizimi görüyorsunuz. Her bir grup için asgıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Bu gruptaki insanların yasam 1. Rönesans ve reform gibi yenileşme
  kosullarıyla ilgili neler söyleyebilir hareketleri bu grubu nasıl etkilemiş
  siniz? Olabilir?

  Soyluyar-Din adamları Bu hareketlerden kötü etkilenmişlerdir.
  Yönetici kesim Çünkü halk doğruları öğrendi ve
  kandırıldıklarını gördüler.

  2. Bu gruptaki insanların yasam 2. Rönesans ve reform gibi yenileşme
  kosullarıyla ilgili neler söyleyebilir hareketleri bu grubu nasıl etkilemiş
  siniz? Olabilir?
  Burjuva sınıfı Zenginleşmiş ve gelişmiştir.
  Kentlerde ticaretle uğraşan
  zenginler


  3. Bu gruptaki insanların yasam 3. Rönesans ve reform gibi yenileşme
  kosullarıyla ilgili neler söyleyebilir hareketleri bu grubu nasıl etkilemiş
  siniz? Olabilir?
  Köylüler Bu hareketler sayesinde
  İstedikleri yerlere gidebilrler köylü sınıfı gerçekleri
  yada ücret karşılığı derebeylerin öğrenmiş ve bazı ayaklanmalar çıkmıştır.
  yanında çalışabilrler.

  Sanayi inklabı hayatımızın hemen hemen her alanında etkilerini göstermektedir. 18. Yy’da ingilterede ortaya çıkan gelişmeler dalgalar halinde önce avrupa’yı etkilemiş. Oradan tüm dünyaya aygunhoca.comyayılmıştır.bugün dünyadaki ekonomik sosyal ve kültürel ilişkiler sanyi inklabından büyük ölçüde etkilenmiştir.günlük hayatımızda kullandığımız bir cok alet sanayileşme sonrasında ortaya cıktı. Otomobilin biligisayarın traktörün olmadıgını düsünürsek sanayileşmenin hayatımızın olmazsa olmazlarından olduğunu daha iyi anlarız. Buna göre hayatımızda sanayileşme sonrasında görülen degişmeleri anlatan bir komposizyon yazınız. Sizce sanayileşme nedir?

  1.Neler yapabilirsiniz?
  Ülkemizin tarım ve köy işleri bakanı oldugunuzu hayal ediniz ve ülkemizin topraklarından daha iyi faydalanabilmek için hangi alanlarda ne tür değişikler yapardınız? Bunları ilk sütunda maddeler halinde sıralayınız. Bu düzenlemelerin gerekçelerini ikinci sutünda acıklayınız. Daha sonra çalışmanızı diğer arkadaslarınızın calışmalarıyla karsılastırarak tartısınız.


  Yapacagım degişiklikler: Degişiklik için gerkçeçler:
  1 Herkez en az 10 ağaç dikmelidir. 1- Toprak kaymasını engellemek için yaparım
  2 Çöpleri yere değil çöp kovasına atarım 2- Çevremizin temiz olması için

  2.TOPRAK, EKONOMİ VE ORDU
  Ders kitabınızın 121. Sayfasındaki bilgilerden hareket ederek asagıdaki soruları cevaplandırınız.
  1 Tımar sistemini nasıl tanımlarsınız?
  - Osmanlı Devletinde toprağın sahibi devlet idi.ancak çiftcinin vermekle yükümlü olduğu vergiyi devlet değil devlet adına maaş karşılığı bir görevli alırdı.Bu görevliye "sipahi" , bu uygulamayada "tımar sistemi" adı verilirdi.

  2 Osmanlı devleti’nin tımar sistemini uygulamadaki amaçları neler olabilir?
  -Osmanlı devletinin tımar sistemini uygulamakta ki amaçları toprak üretiminde devamlı bir verimlilik sağlamaktır.

  3 Tımarlı sipahilerinbarış zamanlarında tarımla ilgilenmesi, savaş zamanlarında ise orduya katılması Osmanlı ekonomisini nasıl etkiliyor?
  -

  4 Osmanlıdaki toprak düzeni ile günümüzdeki toprak sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

  Benzerlikler:

  Farklılıklar:

  Ders kitabınızın 122 ve 125. Sayfaları arasında yer alan bilgileri okuyarak assgıdaki soruları cevaplayınız.Bazı soruların cevaplarını da bir sonraki sayfadaki harita üzerine işaretleyiniz.
  1 Harita üzerine işaretleyeceginiz yerler: mısır, Basra körfezi,Kızıldeniz, Süveyş kanalı, İstanbul,Sivas,Tebriz,kaşkar,p ekin,hint okyanusu, atlas okyanusu, çanakale ve İstanbul bogazları,Kıbrıs.
  2 İpek yolunu harita üzerinde gösteriniz.
  3 Baharat yolunu harita üzerinde gösteriniz.
  4 Kral yolunda ticaret yapanlar mallarını nasıl tasırlar?
  -Kral yolunda ticaret yapanlar mallarını kara üserinde taşıyorlardı

  5 Baharat yolunda ticaret yapanlar mallarını nasıl tasırlar?
  -Liman ve kara yolu ile mallarını taşıyorlardı

  6 Çinden istanbul’a getirilen bir malın çindeki ve istanbuldaki satıs fiyatları degişir mi? Neden?
  -değişir çünkü:vergi olur ve yol masrafı artar.

  7 İpek ve baharat yolları varken Avrupalılar neden denizden yeni yol aramşlardır?
  -Vergi vermemek için denizden yol aramışlardır.

  8 Avrupalıların yeni bir yol bulması ipek ve baharat yolunda ticaret yapanları nasıl
  etkilemiştir?
  -
  9 Bu yolun bulunması ipek ve baharat yolu üzerinde olan Osmanlı devletini nasıl etkilemiştir?
  -Fazla bir etkisi olmamıştır.

  10 İstanbul ve Çanakkale bogazları ülkemiz ekon omisine nasıl katkı saglamaktadır?
  -Osmanlı ekonomsini olmlu ve olumsuz etkilemiştir.

  11 Süveys kanalı acılmamış olsaydı, kıbrısta yasayan bir tüccar hindistana ulasıncaya kadar bu kanal yolla oranla tahmini olrak ne kadar yol alırdı?
  -4-5 ayda anca varırlardı cünkü: afrikanın efrafını tamamen dolasmları gerekıyor

  12 Ticaret acısından yolun kısalığının yaralerın neler olabilir ? asağıya maddeler halinde yazınız.
  a)ne kadar ülkeden gecerse fiyatı yukselir
  b) yol kısa olursa mal diğer ülkeye cabuk gelır
  c)Yolda gecen süre azalır

  Kullandığımız birçok ürün bügünki haline gelinceye kadar birçok aşamadan gecmiştir. Bu ürünlerin geçtiği aşamalar ürün teknelojisindeki gelişmelerle yakından ilgilidir. Sizde günümüzden bir örnek vererek üretim teknolojisinden gelişmler ve bu gelişmelerin sosyal ve ekomomik hayata etkilerini değerlendiren bir komposizyon yazınız

  Aşağıda yer alan soruları

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  internet adresinden yaralanarak cevaplayınız.
  1-çevremizde bir çok vakıf hizmet vermektedir. Bu vakıflar teşkilat olarak nereye bağlı olarak hizmet verirler.
  -Bu vakıflar "Vakıflar Genel Müdürlüğü"ne bağlı olarak hizmet verirler.


  2-vakıflar genel müdürlüğünün tarihçesi hakkında kısa bir tanıtım yapınız.
  -2 Mayıs 1920'de Şerriye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan,3 Mart 1924'de Başbaknlığa bağlanarak şimdiki adını alan,Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlüdür.

  3-vakıflar genel müdürlüğünün geçmişten günümüze kadar yapmış olduğu faaliyetlerine en az 4 örnek veriniz. geçmiş dönemdeki faaliyetler ile günümüzdeki faaliyetlerin ortak yönlerini aşağıya yazınız.
  -Yılardır bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle yok olmaya yüz tutan kentin tarihi ve kültürel simgeleri İstanbul 2010 Kültür Başkenti kapsamında hummalı bir çalışmayla restore ediliyor (yenileniyor).
  Halı Müzesi,Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi,Vakıf Eserleri Müzesi-Ankara,Selim 5. Müzesi-Edirne,Vakıf Müzesi-Gaziantep

  4-sitede yeer alan linklerdende yararlanarak çevre,yardımlaşma dayanışma kalkınma eğitim sağlık ve sosyal faaliyet vb konularda çalışma yapan vakıfları tespit ediniz. aşağıya bu vakıfların isimlerini aygunhoca.com yazıp hangi alanda faaliyet gösterdiklerini ve amaçlarını yazınız.
  -ÇEKOVA,TEMA,KIZILAY,TÜRKİYE EĞİTİM ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU ÇALIŞANLARI,SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI,SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI,SOSYAL GİRİŞİM DERNEĞİ,AÇEV,LÖSEV gibi birçok vakıf vardır.


  Vakıflar genel müdürlüğünün düzenlemiş olduğu vakıf kaç renktir konulu resim şiir ve kompozisyon yarışmasına katılmak istiyorsanız işte bu çalışmayı yapmanız için boş bir sayfa ayırdık. İsterseniz çalışmanızı farklı bir çalışma kağıdına yapıp ürün dosyanızda saklayabilirsiniz

  Osmanlılar döneminde esnaf teşkilatı, ahilik geleneğinin uzantısı olarak belli bir düzen içerisinde ve sağlıklı işlemiştir. Her esnaf teşkilatının ketgüdası bulunur ve kethüda o meslek dalının inceliklerini konunlarını yönetim biçimini iyi bilir; esnafın çalışma düzeni ve dürüstlüğünü denetlermiş. Esnaf ile kethüda arasında’yiğitbaşı’ denilen bilirkişi konumunda bir esnaf temsilcisi bulunurmuş. Sanatında hile yapanlr olursa bunlar, yiğitbaşı tarafından tesbit edilerek kethüdaya bildiri ve ve gerek cezai işlemler başlatılırmış. Bu bir tür, şimdiki türk standarları enstitüsü kontrorollüğü demektir. Herkesin meslek ahkaki ilkeleriyle çalıştığı o dönemlerde bir zanaatkarın yaptığı işte ihmal veya hileye sapması nadir görülen hadiselerdendir. Çabucak bozulan yırtılan ve çürüyen mallarda bir hile aranır ; bulunursa kethüdaya şikayet edilerek o kişinin cezalandırılması istenirmiş .ayakkabı imalatı bu tür şikayetlere açık bir meslektir. Kısa sürede eskiyen ayakkabılar dolayısıyla kethüda sık sık çarıkçılar yiğitbaşısını çağırıp tahkikat yaptırır olmuş. Eğer bir imalat söz konusu ise ilgili usta çağrılır esnafın ileri gelenleri yiğitbaşı ve diğer meslek temsilcileri huzurunda kethüda tarafından tekrir edilir , aldığı ücretin müşteriye iadesi sağlanır dava konusu olan ayakkabı dama atılır.bir esnafın yaptığı ayakkabının dama atılması o usta için en büyük ayıp olup ustanın meslekteki şeref ve itibarını sıfırlar ve müşterisinin azalmasına yol açarmış. Böylece esnafın bu titizlikle iş görmesi sağlanırmış.

  Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.
  1 Esnaf kethüdasının çalışmaları esnaf-müşteri ilişkisini nasıl etkilemiştir.
  -Esnaflar daha iyi hizmet vermeye başlamışlardır.Çünkü kethuda esnafın düzgün çalışmasının sağladığı için müşteri esnafa güvenebilmiştir.

  2.Alınan eşyada hile olduğunun anlasılması durumunda esnafa karşı nasıl davranılırda
  -Esnafı olumsuz yönde etkiler ve satış yapamamasına neden olurdu.

  3.Esnafın pabucunun dma atılması mesleki hayatında nelere yol açabilir.
  -Esnafı olumsuz yönde etkiler,satış yapamazdı.

  4. Alınan eşyada hile olduğunun anlasılması durumunda esnaf ağır bir şekilde cezalandırılırdı. Siz o dönemde yaşayan bir esnaf olsaydınız çalışma ilkelerinizi nasıl belirlerdiniz.?
  -Hile yapamaz,dürüst iş yapardı.


  Ahilik teşkilatında kurallara uymak çok önemlidir. Teşkilatın sağlıklı bir şekilde devam etmesi buna bağlıdır. Çünkü kuralların olmadığı yerlerde karmaşa ve kargaşa olur. Buda huzurun bozulması yol açar.
  Sizde okulunuzda bi ahi teşkilatı kurduğunuzu düşününüz. Üyelerinizle toplanarak(sınıf arkadaşlarınız) daha iyi bir sınıf ortamı oluşturabilmek için uyulması gereken bir kurallar listesi belirleyiniz. Kuralları belirledikten sonra o kurala uymayan biri olduğunda yapılması gerekenleri de tesbit ediniz.

  Uyulması gereken kurallar Kurallara uymayanlara yönelik yaptırımlar
  hırsızlık ve hak yemek yasak
  başkasına zarar verecek davranışlarda bulunmak yasak

  Aşağıdaki cümleleri kutucuktaki eğitim kurumlarıyla eşleştiriniz. Eşleştirme sonunda her 3 eğitim kurumunun ortak özelliklerini tespit ederek aşağıya yazınız

  Ahilik:
  Enderun:

  Medrese: Bu eğitim kurumları Sultan ikinci murat tarafından Kurulmuştur.
  1 Bu günkü diploma törenine benzer şet kuşatma töreni yapılırdı
  2 Eğitimde kesin yaz sınırlaması yoktur
  3 Hristiyan halkın zeki yetenekli,ve fiziksel kusuru olmayan çocukları bu eğitim kuramlarına devam ederdi
  4 Bu eğitim kurumlarında ders veren kişilere müderris denirdi
  5 Usta çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştiren kurumlardır.
  6 Bu sözcük bir şeyin iç kısmı anl***** gelir.
  7 Burada eğitim faaliyetler vakıflar aracılığıyla yürütülürdü.
  8 Bu eğitim kuramlarında i***i derslerde okutulurdu
  9 Bu eğitim kurumları zamanın üniversiteleriydi
  10 Bu eğitim kurumlarının yüksek bölümünde eğitim ücretsizdi
  11 Bu eğitim kurumu ilk olarak ahi evran tarafından kurulmuştur.

  Eğitim kurumlarının ortak özellikleri şunlardır:
  1Hepside burs veriyor.
  2Hepsinde öğrenciler sınavla alınır.
  3Hepsinde sevgi,saygı ve ahlak gerekliydi.

  Sevgili öğrenciler, meslek seçimi hapimizin hayatını derinden etkileyen çok önemlibir konudur. İşinde çok başarı olan insanların ortak özelliği mesleğinin geraktirdiği becerilere sahip olmalarıdır. Yaptığı işi severek yapan insanlarda bundan mutluluk duyarlar. Ancak seçilen mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmayan insanlar ise başarısızlık yanında mutlu da olamazlar.
  Seçtiğiniz meslekle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
  1 Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz?
  -Polis

  2 Seçtiğiniz mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin neler olduğunu biliyor musunuz? Bildiklerinizi yazınız.
  -Hayır

  3 Bu mesleği yapmak için ne tür ir eğitim almak gereklidir?

  4 Bu mesleğe giriş için belli bir sınırlama (yaş cinsiyet boy kilo vb) var mı? Varsa bunlar nelerdir?
  -Vardır. Bunlar; boy, kilo, yaş..

  5 Bu mesleğin çalışma şartları nelerdir?
  -bilmiyorum
  6 Bu mesleğin gelir durumu ve imkanları nelerdir?

  7 Bu meslekte ilerleme ve daima kendini geliştirme imkanı var mı? Varsa bunlar nelerdir?
  -Vardır.

  Asağıdaki fotografları inceleyiniz.soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

  1. Öğretmen olabilmek için kişilerin ne gibi ilgi ve yetenekleri olması gerektiğini düsünüyorsunuz? Bu ilgi ve yetenekler yy öncesi içinde gecerli midir? Neden?
  -çocukları sevmesi,iyi iletişim kurması,sabırlı olması,bir şeyler öğretmeyi sevmesi gerekir. çünkü geleceğini olumlu etkilemesi için..

  2. Günümüz toplumsal olaylarında polisin rolünü göz önünde bulundurunuz. Buna göre polisler hangi özelliklere sahip olmalıdırlar?
  -suçlu kişiyi yakaladığında sorgusunu düzgün ve sakin bir şekilde yapmalı ve silah sesinden korkmamalı.yani cesur olmalıdır.

  3. Yukarıdaki fotograflarda geçmişte ve günümüzde yapılan aracılık çalışmaları yer alıyor?teknolojinin gelişimi meslekleri ve o meslege olan ilgiyi nasıl etkiler? Bunu yukarıdaki fotograflardan yola cıkarak acıklayınız.
  -
  4. Osmanlı devleti zamanında berberler lonca teşkilatlarına üye olurlardı. Usta cırak ilişklisiyla bu meslegi ögrenirlerdi. Bu günkü berberler veya kuaförlerin egitim süreçlerinde yy’lar önceki meslektaslarıyla benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

  5. Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaclarının degişmesi meslek seçimini nasıl etkilemektedir? Yasamın gerçekleri karsısında ilgi istek yeteneklerinize uygun olmayan meslek seçimi birey ve toplum üzerinde nasıl bir etki yaratmaktadır?
  -Toplumun ihtiyaçları değiştikçe yeni meslekler ortaya çıkabilir.Buda bizim hedeflediğimiz mesleği değiştirmemise neden olabilir

  6. Gelecekte hangi meslekler öne cıkabilir
  -Daha çok teknoloji ile ilgili meslekler öne çıkabilir

  1)Aşağıdaki kelime ve kavramların anlamlarını bir sözlük veya ansiklopediden yararlanarak karşılarına yazınız.

  a. Kut: Tanrının hakana verdiği sonsuz güçtür.
  b. Hakan: Osmanlı padişahlarına verilen unvan.
  c. Hanedan:Hükümdar,devlet aygunhoca.com büyüğü.
  d. Soy kütüğü:Bir soyu oluşturan aile üyelerinin dökümü, listesi.
  Meşrutiyet:Büyük hükümdarla yönetilen bir ülkenin hükümdarının başkanlığı altında parlemento yönetime dayanan hükümet biçimi

  2)Türk devletleri ile ilgili aşağıdaki çizelgede istenilen bilgileri araştırarak çizelgeye yazınız.

  Nu: devlet adı kuruluş ve yıkılış tarihleri yönetici ünvanı devletin idare şekli

  Kök türk dev. 552-745
  Türkiye Selçuklu dev. 1092-1307 Divan
  Osmanlı dev. 1299-1922 Divan-ı dümayum

  3)Araştırdığınız devletlerin benzer özelliklerini yazınız.bu devletler birbirinden etkilenmiş olabilirler mi? Nedenleriyle birlikte yazınız.

  -Aynı ve benzer özellikleri şelçuklular ve osmanlı devleti olması

  27.04.11, 09:57 #33
  pretygirl 99


  Şube: İstanbul
  Öğrenim: İlköğretim
  Sınıf: İlkokul 5.Sınıf
  Mesajlar: 7
  Teşekkürler
  Teşekkürleri: 0
  0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.


  permalink

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Cevapları

  4. ÜNİTE ZAMAN İÇİNDE BİLİM

  Sayfa 84
  İlk Buluş, İlk Heyecan

  Yukarıda yer alan İlk Çağ uygarlıklarına ait buluşlardan bir tanesini seçiniz. Seçtiğiniz bu buluşlarla ilgili
  Yapacağınız araştırmada aşağıdaki soruların cevapları yer almaktadır.
  • Hangi Medeniyet tarafından ne zaman bulunmuştur?
  • Öyküde tüm insanlar rüzgârın önüne katılarak bir yerde toplanırlar. Buraya sonradan Babil denir.
  • Hangi ihtiyaca yönelik olarak ortaya çıkmış?
  • Sadece kullanıcılarının dillerini kapsamak için ortaya çıktı.
  • Ortaya çıkış hikâyesi nedir?
  • Firavun Haman’a kendisine kilden bir kule inşa ettirir ve buranın ismi Babil olur.
  • Bu buluşun zaman içinde gelişimi nasıldır?
  • Sigara kullanımından müzik tercihlerine kadar birçok konuyu kapsayan yüzlerce değişik şablon oluşturulmuştur. Bu şablonlar, kullanıcıların birbirlerini daha iyi tanımasına ve esprili şablonlarla günün stresini atmalarına yardımcı olur. Babil şablonlarının kullanımı tamamen tercihe bağlıdır.
  • Bu buluşun günümüzde kullanım alanı nedir?
  • Günümüzde kullanılmamaktadır.

  Sayfa 85
  Benim Buluşum

  1.İlk Çağda klima sisteminin kurulmuş olmasının sebebi nedir.
  Hava akışını sağlamak için klima sistemi kurulmuştur.


  2.Haberde o dönemde klima sisteminin kurulmuş olması neden şaşırtıcı bir buluş olarak
  nitelendirilmektedir?
  Kentteki en şaşırtıcı buluş ise yazın hava sıcaklığı 40 dereceye çıkmasıdır.

  3.Buluşların ortaya çıkışında insanların yaşadığı yerlerin coğrafi özellikleri etken midir? Neden?
  Etkendir. Buluş yenilik demektir,

  4.Günümüzde kullanılan klimanın işlevi ile ilk çağda kullanılan klima sisteminin işlevinin benzerlik farklılıkları nelerdir?
  Benzerlikleri hava akışını sağlamaktır farklılıkları şimdiki çağda kumanda sistemi otomatik
  Açılma vb. farklılıkları vardı.

  Sayfa 86
  Söz Uçar, Yazı Kalır

  1.İlk Çağ uygarlıklarında insanlar duvarlara çizdikleri resimlerle neyi, neden anlatmak istemiş olabilirler?
  Eskiden kendi atalarının yaşadığını anlatmak istemiştir.

  2.İlk Çağ uygarlıklarının yazıyı daha anlaşılır şekillerle ifade etmeleri yazının kullanımını hangi açılardan etkilemiştir? Örnekler veriniz.
  Yazıyı daha kolay okumayı etkilemiştir.

  3.Yazıdaki estetik anlayışı geçmiş dönemlerde ve günümüzde hangi mesleklerin oluşmasını sağlamıştır?
  Hattatçılık mesleği olarak yapılmıştır.

  4.Matbaanın bulunması ile bilim ve düşünce dünyasındaki gelişme arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
  Matbaa bulunması ile kitapların şekli daha iyi olmuştur. daha okunaklı olmuştur ve daha güzel olmuştur.

  Sayfa 88
  İki Bilim İnsanı  Sayfa 89
  Ne Zaman Yaşadılar  1-Hangi tabloda daha fazla bilim insanı olduğunu tespit ediniz. Nedeni ile ilgili kısa bir açıklama yazınız.
  M.S. 1700-2000 yılları arasında daha fazladır. Nedeni ise bilime verilen önemi, bilimin insan hayatında ne kadar önemli olduğunun, bilim adamları tarafından bulunan buluşların insanlığa önemli çığırlar açtığının daha da anlaşılmış olması.

  2-2000 yılından sonraki bilim insanları ve kâşifleri de yazacak olsaydınız kim yâda kimleri
  Yazardınız? Neden?
  Albert Einstein, Wilhelm Röntgen ve Antoine Becquerel ‘i yazardım. X ışınları, radyoaktif ve
  röntgenler sistemini daha da geliştirerek insanların iç organlarına bir cihaz yerleştirerek
  organlarında meydana gelen hastalık durumlarının ve organlarının işleyişinde meydana gelen
  bozuklukları anında tespit ederek hastalığın ilerlemesine müsaade etmeden anında müdahale ile bir çok insanın hayatını kurtarma adına önemli bir buluş yapılması için gerekeni yapmak isterdim.


  Sayfa 90
  Düşününce

  1.Herhangi bir konuda duygu ve düşünceleriniz nedeniyle suçlanıp kınandığınız bir durum oldu mu? Böyle bir durumla karşılaşmış olsaydınız neler hissederdiniz?
  Böyle bir durumla karşılaşsaydım hakkımı arardım.

  2.Gelecekte, bilim insanlarının çalışmalarında toplumsal yararı göz önünde tutarak nasıl bir yasal düzenleme yapardınız?
  Bir kimse başka bir kimsenin hakkını yerse ona çok ağır ceza verirdi.

  3.Düşünce ve kanaat hürriyetini ifade eden bir slogan yazınız.
  Düşünce ve kanaat hürriyetimizi korumalıyız.

  Sayfa 91
  Ülkeler Nasıl Gelişir

  1.Coğrafi keşifler ilk olarak İspanyollar ve Portekizliler tarafından başlatılmıştır. Bunun sebebi ne olabilir?
  Denizlerle çevrili olması, karadan ticaretin zor ve pahalı olması, denizcilik konusunda gelişmiş
  olmalarından

  2.Coğrafi keşifler sonunda yeni ülkeler keşfedilmiştir. Bu ülkeler hangileridir?
  İzlanda, Tataristan, Çin, Brezilya, Moğolistan, Amerika Kıtası

  3.Coğrafi keşifler döneminden pek çok insan yaptıklarıyla anılmış ve yüzyıllar geçtiği halde isimleri ev yaptıkları unutulmamıştır. Sen de gelecekte anılmak ve unutulmamak için ne yapmak, ne ile hatırlanmak isterdiniz?
  Her okula başlayan çocuğun okula başlamadan önce çocuğun zeka durumu, istekleri, beğenileri vs. konularında sıkı bir araştırma yapılarak geleceğe o şekilde yönlendirilmesini, okulda temel dersler haricinde beğenisine göre yetiştirilmesi için gerekli uygulamaları hayata
  geçirirdim.

  4.Eğer Coğrafi Keşifleri yapacak cesur gemiciler ve onları destekleyen krallar olmasaydı şimdiki yaşamımız nasıl olurdu? Pek iyi olacağı söylenemezdi, çünkü keşifler sayesinde her alanda gelişmeler olmuştur.

  5.Kristof Kolomb ve arkadaşları aylarca süren bir deniz yolculuğu yapmışlardır. Bu yolculuk için nasıl hazırlık yapmış olabilirler?
  Yapacağı yolculuğun uzun,zor ve pahalı olmasından dolayı olmasından dolayı güçlü devletlerden yardım istemiş ancak sadece ispanya yardımcı olması üzerine uzun yolculuğa dayanacak bir gemi tedarik edilerek gerekli mürettebat, yiyecek ve içecek temin edildikten sonra keşfe çıkılmıştır.

  6.Coğrafi Keşiflerin yapılma nedenleri nelerdir?
  Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması.
  Avrupalıların, doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla yeni ticaret yolları
  Aramaları. İstanbul'un fethinden sonra Türklerin, doğu ticaret yollarına hakim olmaları ve
  Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri. Avrupa'da değerli madenlerin az
  bulunmasından dolayı kralların (İspanyol-Portekiz) gemicileri desteklemesi. Avrupalıların,
  Hıristiyanlık dinini yaymak istemeleri. Avrupalıların dünyayı tanımak istemeleri.

  7.Osmanlı Devleti, Coğrafi keşifler ile birlikte ekonomik olarak zayıflamıştır. Bunun nedeni nedir?
  Ticaret karadan denize kaymıştır, dolayısıyla baharat ve ipek yolu eski önemini kaybetmiştir.

  8.Coğrafi keşiflerin sonunda yeni bulunan kıtalara göçler başladı. Bu göçlerin sonucunda neler olmuş olabilir?
  Avrupa kültür ve medeniyetinin yayılmasını sağlamış , Hıristiyanlık, yeni ülkelere yayılmıştır. Dünyanın bazı yerleri, Avrupalılar tarafından tanınmış, yeni kültürler, canlılar ve ırklar ortaya çıkmıştır.

  Sayfa 93
  Bir Zamanlar Avrupa
  bi tek tabloları sen doldur cnm

  27.04.11, 09:59 #34
  pretygirl 99


  Şube: İstanbul
  Öğrenim: İlköğretim
  Sınıf: İlkokul 5.Sınıf
  Mesajlar: 7
  Teşekkürler
  Teşekkürleri: 0
  0 mesajına 0 kere teşekkür edildi.


  permalink

  sinem 1998 5. ünite hepsi
  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 5. Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat Cevapları

  5. ÜNİTE EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

  Sayfa 100
  Neler Yapabilirsiniz


  Sayfa 101
  Toprak, Ekonomi ve Ordu

  1.Tımar sistemini nasıl tanımlarsınız?
  Osmanlı Devleti’nde toprağın sahibi devlet idi.Ancak çiftçinin vermekle yükümlü olduğu vergiyi devlet değil devlet adına maaş karşılığı bir görevli alır.Bu görevliye “sipahi” bu uygulamaya da “tımar sistemi” adı verilir.

  2.Osmanlı Devleti’nin tımar sistemini uygulamadaki amaçları neler olabilir?
  Tımar sistemine tabi topraklardan sağlanacak vergilerin doğru tespit edilmesi, sistemin sağlıklı işlemesinin temel şartıydı.

  3.Tımarlı sipahilerin barış zamanlarında tarımla ilgilenmesi, savaş zamanlarında ise orduya katılması, Osmanlı ekonomisini nasıl etkiliyordu?
  Tımar sipahileri iki görev almış ve bu iki görev çok önemli yer tutar.

  4.Osmanlıdaki toprak düzeni ile günümüzdeki toprak sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir.
  Osmanlı Devletinde toprakların sahibi devletti, kimsenin toprak sahipliği yoktu, oysa günümüzde herkesin kendi toprağı , mülkü var. Vergiler ise Osmanlı Devleti zamanında sipahiler alırdı, günümüzde ise belediyeler bu vergileri almaktadır.  Sayfa 102
  Yeni Yollar

  1.Kral Yolu’nda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
  İnsanlar develere mallarını yükler ve götürürler.

  2.Baharat Yolu’nda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
  Develerle.

  3.Çin’den İstanbul’a getirilen bir malın Çin’deki ve İstanbul’daki satış fiyatları değişir mi? Neden?
  Değişir.Çin de fiyatını az alıp İstanbul da daha fazla satarlar.

  4.İpek ve Baharat yolları varken Avrupalılar neden denizden yeni yol aramışlardır?
  Yeni zenginlikler ve ticaret yerleri bulmaya çalışmaları.

  5.Avrupalıların yeni bir yol bulması İpek ve Baharat Yolu’nda ticaret yapanları nasıl etkilemiştir?
  Bence kötü yönde etkilemiştir.Avrupalılar yeni yol bulduklarından ipek ve baharat yolları izini
  kaybetmiştir.

  6.Bu yolun bulunması İpek ve Baharat Yolu üzerinde olan Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir?
  İyi etkilemez.

  7.İstanbul ve Çanakkale Boğazları ülkemiz ekonomisine nasıl katkı sağlamaktadır?
  Çok büyük bir katkı sağladı.İki kıtayı birbirine bağlıyor.

  8.Süveyş Kanalı açılmamış olsaydı Kıbrıs’ta yaşayan bir tüccar Hindistan’a ulaşıncaya kadar bu kanal yoluna oranla tahmini olarak ne kadar yol alırdı?
  Çok uzun bir yol alırdı.

  9.Ticaret açısından yolun kısalığının yararları neler olabilir? Aşağıya maddeler halinde yazınız.
  a)Mallar bulunduğu yere daha çabuk ulaşır.
  b)Günlük tüketilmesi gereken çabuk bozulabilen gıdaların ulaşım açısından önemlidir.
  c)Maliyet ucuz olur.

  Sayfa 105
  İnternet ‘te Vakıf

  1.Çevremizde birçok vakıf hizmet vermektedir. Bu vakıflar teşkilat olarak nereye bağlı olarak hizmet verirler?
  Vakıflar teşkilat olarak Başbakanlığa bağlıdır.

  2.Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarihçesi hakkında kısa bir tanıtım yapınız.
  2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te Başbakanlığa
  bağlanarak şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.

  3.Vakıflar Genel Müdürlüğünün geçmişten günümüze yapmış olduğu faaliyetlerine en az dört örnek veriniz. Geçmiş dönemdeki faaliyetler ile günümüzdeki faaliyetlerin ortak yönlerini aşağıya yazınız.
  Vakıflar geçmişte de olduğu gibi günümüzde de eğitim alanlarında önemli bir yer tutmaktadır. Birçok eğitim öğretim kurumlarına bağlı vakıflar vardır.

  4.Sitede yer alan linklerden de yararlanarak çevre, yardımlaşma, dayanışma, kalkınma, eğitim, sağlık ve sosyal faaliyet vb. konularda çalışma yapan vakıflar tespit ediniz. Aşağıya bu vakıfların isimlerini yazıp hangi alanda faaliyet gösterdiklerini ve amaçlarını belirtiniz.Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV), İhsan Doğramacı Vakfı Milli Eğitim Vakfı, Ortadoğu Teknik Üniversitesini Geliştirme Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

  Sayfa 107
  Pabucu Dama Atılmak

  1.Esnaf kethüdasının çalışmaları, esnaf-müşteri ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
  Olumlu yönde etkilemiş, müşteri ve esnafın haklarını korumuştur. Hileli mal satan esnafı tespit ederek gereken cezai işlemi uygulayarak esnafın hile yapmasının önüne geçmiştir.

  2.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda, esnafa karşı nasıl davranılırdı?
  Gereken cezai işlem yapılırdı.

  3.Esnafın pabucunun dama atılması esnafın mesleki hayatında nelere yol açabilir?
  Usta için en büyük ayıp olup meslekteki şeref ve itibarını sıfırlar ve müşterisinin azalmasını yol açarak artık o meslekte ekmek yemesinin zor olduğuna işaret sayılırdı.

  4.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda esnaf ağır bir şekilde cezalandırıldı. Siz o dönemlerde yaşayan bir esnaf olsaydınız çalışma ilkelerinizi nasıl belirlediniz?
  Dürüst bir esnaf olurdum, kesinlikle hileli mal satmazdım.

  Sayfa 108
  Daha İyi Bir Arkadaşlık İçin


  Sayfa 110
  Büyüyünce Ne Olacaksın?

  1.Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz?
  Doktor olmayı düşünüyorum.

  2.Seçtiğiniz mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin neler olduğunu biliyor musunuz? Bildiklerinizi yazınız.
  Sayısalcı olmak gerekiyor fen ve matematik dersleri ağırlıklıdır.

  3.Bu mesleği yapmak için ne tür eğitim almak gereklidir?
  tıp eğitimi almak gerekir.

  4.Bu mesleğe giriş için belli bir sınırlama (yaş, cinsiyet, boy, kilo vb.) var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
  yoktur.

  5.Bu mesleğin çalışma şartları nelerdir?
  Hastaları iyileştirme

  6.Bu mesleğin gelir durumu ve imkanları nelerdir?
  gelir durumu fazladır imkanlarıda iyidir.
  7.Bu meslekte ilerleme ve kendini daima geliştirebilme imkanı var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
  Vardır

  Sayfa 111
  Resimlerden Tanıyalım

  1.Öğretmen olabilmek için kişilerin ne gibi ilgi ve yetenekleri olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu ilgi ve yetenekler yüz yıl öncesi için de geçerli midir? Neden?
  Öğretmen olabilmek için birinci şart çocuklara karşı sevgi içinde bulunmak, çocuklara karşı bir şeyler öğretmenin azmi ve kararlığı içinde olmak, mesleğini sevmek.

  2.Günümüz toplumsal olaylarında polisin rolünü göz önünde bulundurunuz. Buna göre polisler hangi özelliklere sahip olmalıdırlar?
  Şuan toplumsal olaylara müdahalede polisler gerekli alet ve teçhizatlara sahip ancak toplumsal olaylara müdahalede orantısız güç kullanmakta veya olayları kontrol altına aldıktan sonra öfkesini kontrol altına alamadığından olayları çıkartanlara karşı güç kullanmaya devam etmektedir. Nasıl ki polis olarak görevi bu tür olaylara müdahale etmekse, oraya gelen insanlarında bir amacı, bir isteği yerine getirilmesi, kamuoyu oluşturulması için
  Toplandıklarını asla unutmamalıdır? Herkes aynı fikir ve düşüncede olmayabilir.

  4.Yukarıdaki fotoğraflarda geçmişte ve günümüzde yapılan arıcılık çalışmaları yer alıyor. Teknolojinin gelişimi meslekleri ve o mesleğe olan ilgili nasıl etkiler? Bunu yukarıdaki fotoğraflardan yola çıkarak açıklayınız.
  Fotoğraftan da görüldüğü üzere geçmişte yapılan arıcılık tamamen günün şartlarına göre
  yapılan, teknolojinin gelişmemesinden dolayı ilkel şartlarda yapılan bir aracılık sistemiydi.
  Fakat şuan yapılan arıcılık sistemi ise teknolojinin gelişmesiyle tamamen profesyonelce, gerekli alet ve teçhizatların kullanılarak yapılan bir arıcılıktır.

  5.Osmanlı Devleti zamanında berberler lonca teşkilatın üye olurlardı. Usta çırak ilişkisi ile bu mesleği öğrenirlerdi. Bugünkü berber ya da kuaförlerin eğitim süreçlerinde yüzyıllar önceki meslektaşlarıyla benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
  Osmanlı Devleti zamanında mesleğin öğretildiği, öğrenilen bu mesleği yapabilmek için gerekli
  belgeyi aldıkları yer lonca teşkilatı idi. Günümüzde ise çıraklık eğitim merkezi müdürlükleri ne
  haftanın belirli günleri giderek mesleki ve diğer konularda öğrenim gördükleri yerdir. Her iki
  dönemde de mesleği öğrenmek için devlet tarafından belirlenen eğitim kurumuna gitme
  zorunluluğu var. Mesleği usta çıraklık ilişkisi içinde öğrenme düzeni aynı şekilde işlemektedir.
  Kullanılan teknoloji ise günün şartlarına göre değişmektedir.

  6.Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçiminizi nasıl etkilemektedir?
  Yaşamın gerçekleri karşısında ilgi, istek ve yeteneklerimize uygun olmayan meslek seçimi birey ve toplum üzerinde nasıl bir etki yapmaktadır?
  Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçimini çok etkilemektedir.
  Zamanında çok önemli bir yere sahip olan kalay ustalığı günümüzde önemini kaybetmiştir.
  Seçmiş olduğumuz bir mesleğin veya gerekli eğitimleri alarak sahip olduğumuz bir mesleğe
  fazla ihtiyacın olmaması iş bulamamamıza sebep olabilir. Bu yüzden işsizlik oranları artabilir.
  Meslek seçiminde o mesleğe olan ilgi ve becerimiz, mesleğin gelecekte durumunu göz önünde bulundurarak meslek seçimine dikkat etmeliyiz.

  7.Gelecekte hangi meslekler öne çıkabilir?
  Bilişim ve teknoloji, Uzay araştırmaları ve jeolojik araştırmalara yönelik meslekler öne çıkar.
  wolfteam58, crasday ve sony bunu beğendi.
 • Moderatör Uğur

  Moderatör Uğur Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2010
  Mesajlar:
  329
  Beğenileri:
  494
  Ödül Puanları:
  64


  !!!!!!!dİkkat dİkkat bu cevaplar alintidir sadece hepsİnİ bİr arada topladim!!!!konu sabİtlenİrse sevİnİrİm:330:


  Bİr teŞekkÜr yeter!!!!
  wolfteam58, crasday ve sony bunu beğendi.
 • Sayfayı Paylaş