I. Dünya Savaşı Öncesi

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi (Soru-Cevap-Konu Anlatım)' bölümünde DWL tarafından paylaşıldı.

 1. DWL

  DWL Üye

  Katılım:
  27 Ekim 2007
  Mesajlar:
  339
  Beğenileri:
  14
  Ödül Puanları:
  16

  BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ AVRUPA'DAKİ GENEL DURUM

  XIX. yüzyılda Avrupa'daki sosyal. siyasal ve ekonomik alanlardaki gelişmelerde iki önemli olayın sonuçları etkili olmuştur.

  1. Sanayi Devrimi
  2. Fransız İhtilali

  Sanayi Devrimi (1850) : Üretimde kol gücünün yerini makinenin almasıdır. Sanayi devrimi önce İngiltere'de başlamış, daha sonra Fransa ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde etkisini göstermiştir.

  Sömürgecilik'te ileri giden ülkeler
  İngiltere
  Hollanda
  Belçika
  Fransa

  Diğer Devletlerin Durumu

  Rusya: Panislavizm siyasetine devam etti
  İtalya - Almanya: Siyasi birliğini geç tamamladığı için 19.y.y. 'ın ikinci yarısında sömürge mücadelesine girişti.
  ABD ve Japonya: Sömürge elde etmek için Avrupa Devletleri ile rekabete girişti.

  DÖNEM

  18.yy - 19.yy Ortaları

  19.yy Ortalarından sonra
  MAKİNA DEVRİMİ

  TEKNOLOJİ DEVRİMİ


  ENERJİ / HAMMADDE

  Demir - Kömür - Buhar

  Çelik - Elektrik - Petrol  Makina Devrimi Teknoloji Devrimi

  Makina Kullanımı yaygınlaştı
  Büyük fabrikalar ortaya çıktı
  Temel enerji kaynağı Kömürdür
  Bilimsel buluşların üretime uygulanmasını devletler destekledi.
  Halkın yaşamı daha fazla değişti
  Telefon, mikrofon, telsiz, lamba, araba, bisiklet, daktilo gibi yenilikler gerçekleşti.


  Sanayi Devriminin Sonuçları
  1. Üretim artmıştır.
  2. Ham madde ve pazar sorunu ortaya çıkmıştır.
  3. Sömürge elde etme yarışı hız kazanmıştır.
  Bu gelişmeler yaşanırken Almanya ve İtalya siyasi birliklerini kuramadıkları için sömürgecilik yarışında geç kalmışlardır. Daha sonra siyasi birliklerini tamamlayan bu devletlerin gelişen sanayileri için sömürge elde etmek istemeleri Avrupa'daki dengeIeri değiştirmiştir. Özellikle Almanya ile İngiltere büyük bir rekabete girmişlerdir.  Fransız ihtilali (1789) : Fransız ihtilali sonucu dünyaya yayılan milliyetçilik düşüncesi, imparatorIukların parçalanmasında etkili olmuştur.

  Özgürlük, eşitlik, adalet ilkeleri toplum yaşamına girmiş, düzenlenen yasalarla insan hakları devlet güvencesi altına alınmıştır.


  Nedenleri
  ABD' deki gelişmeler
  burjuva sınıfının güçlenmesi

  Sonuçları
  Milliyetçilik ve Özgürlük akımının oluşması
  Eşitlik, Hürriyet, adalet bağımsızlık gibi ilkelerin toplum yaşamına girmesi
  İnsan haklarının anayasalarla güvence altına alınması
  Laikliğin devlet sisteminde ve hukuk anlayışında yer alması


  Olumlu Etkileri

  Osmanlı Devletinde demokrasi hareketlerinin başlamasına neden oldu.

  1808 Senedi İttifak,
  1839 Tanzimat Fermanı,
  1856 Islahat Fermanı
  1876 I. Meşrutiyet
  1908 II. Meşrutiyet

  Olumsuz Etkileri

  Osmanlı Devletinde azınlıkların ayaklanması ve bunun sonucunda toprak kaybı.

Sayfayı Paylaş