II.Dönem II.Yazılı Soruları Ve Cevapları

Konu 'Türk Edebiyatı 12. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Moderatör Güleda tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113

  A GRUBU :

  S-1)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız(10)
  -1930’lu yıllardan itibaren köylüden, işçiden dar gelirliden söz edilmeye başlanmıştır. ( )
  -Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler veren romancılar, realist roman tekniğine uygun eserler vermişlerdir. ( )
  -XIV.yy. Halk şiirinde olduğu gibi XX.yy. halk şiirinde de divan şiiri etkisi kendini hissettirir. ( )
  -Toplumcu Gerçekçiliği esas alan eserlerde siyasi ideolojiler ön plana çıkmaz. ( )
  -1980 sonrası Türk şiirinde kültür ve medeniyet tarihimizin konu ve kavramlarına imge düzeyinde sıkça göndermeler yapılmıştır. ( )

  S-2) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz .(10 puan)
  -Toplumcu Gerçekçilerin eserlerinde köyden kente göç ve …………..kaynaklı fikirler işlenmiştir.
  - Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde ………………….’ya ve ………………insanına yönelme görülür.
  -Yılanların Öcü romanının yazılış amacı……………………. arasındaki çatışmayı anlatarak ………….........................

  S-3)Aşağıdaki eserin yazarlarını yazınız..(20puan)
  Kürk Mantolu Madonna……………………….. Irazcanın Diriliği………………………………
  Damga………………………………………... Sodom ve Gomore………………………………
  Kağnı………………………………………… Acımak………………………………………
  Türkiye Üzgün Yurdum………………………. Huzur………………………………………..
  Kiralık Konak ………………………………. Yerçekimli Karanfil……………………………

  S-4) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun edebi kişiliğini yazınız.(10)

  S-5)Yılanların Öcü romanının kahramanlarını tahlil ediniz.(10)

  S-6)Konularının işlenişine göre roman çeşitlerini yazarak, roman çeşitlerini açıklayınız.(10)

  S-7) Olay ( Klasik Vak’a ) Hikâyesi hakkında bilgi vererek temsilcilerini yazınız.(10)

  S-8)Toplumcu Gerçekçi yazarların işlediği temaları yazınız(10)

  İçi tozla karışık ter kokan kamyon dünyanın en bozuk yolunda bizi birbirimize vura vura sersem etmişti.Birdenbire duraklamalar, bir çukura yuvarlanır gibi sarsıntılar, bana nerede bile olduğumu unutturmuş ve beni karanlık bir rüya dünyasına atmıştı.Şimdi oturduğum taşın üzerinde bu rüyadan silkinmeye çalışıyordum.

  S-9)Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır,kullanılan bakış açısını tanımlayınız?(10)
 2. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  A GRUBU CEVAPLARI :

  S-1)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız(10)
  -1930’lu yıllardan itibaren köylüden, işçiden dar gelirliden söz edilmeye başlanmıştır. ( D)
  -Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler veren romancılar, realist roman tekniğine uygun eserler vermişlerdir. ( D)
  -XIV.yy. Halk şiirinde olduğu gibi XX.yy. halk şiirinde de divan şiiri etkisi kendini hissettirir. ( Y)
  -Toplumcu Gerçekçiliği esas alan eserlerde siyasi ideolojiler ön plana çıkmaz. (Y)
  -1980 sonrası Türk şiirinde kültür ve medeniyet tarihimizin konu ve kavramlarına imge düzeyinde sıkça göndermeler yapılmıştır.(D)

  S-2) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz .(10 puan)
  -Toplumcu Gerçekçilerin eserlerinde köyden kente göç ve İDEOLOJİK ..kaynaklı fikirler işlenmiştir.
  - Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde …ANADOLU .’ya ve ANADOLU…insanına yönelme görülür.
  -Yılanların Öcü romanının yazılış amacı…HALK-YÖNETİCİ. arasındaki çatışmayı anlatarak HALKI BİLGİLENDİRMEK

  S-3)Aşağıdaki eserin yazarlarını yazınız..(20puan)
  Kürk Mantolu Madonna…SABAHATTİN ALİ Irazcanın Diriliği…FAKİR BAYKURT
  Damga……REŞAT NURİ GÜNTEKİN. Sodom ve Gomore…YAKUP KADRİ
  Kağnı…SABAHATTİN ALİ Acımak… REŞAT NURİ GÜNTEKİN.
  Türkiye Üzgün Yurdum…ATAOL BEHRAMMOĞLU Huzur…AHMET HAMDİ TANPINAR
  Kiralık Konak … YAKUP KADRİ Yerçekimli Karanfil…EDİP CANSEVER

  S-4) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun edebi kişiliğini yazınız.(10)
  Çocukluktan başlayarak babasının zengin kütüphanesinden yararlanıp okuma zevki edindi. Mısır'daki günlerinde bu zevki geliştirdi. Yazarlığa Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde başladı. Fecr-i Âticiler’in "sanat kişiseldir" görüşünü paylaştığı ve "sanat için sanat" yaptığı bu ilk döneminde "Nirvana" adlı bir oyun, makaleler, denemeler, şiirler ve öyküler yazdı. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar, sanat anlayışını değiştirmesine yol açtı. Sanatın toplumsal işlevine de ağırlık vermeye başladı. Bu ikinci dönem eserlerinde önce Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının dilde yenileşme çabalarına karşı çıktı.

  Sonra Ziya Gökalp'in de etkisiyle Yeni Lisan ve Milli Edebiyat akımını benimsedi. Daha çok romancı yönüyle ön plana çıktı. Bu türün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden biri oldu. Yazarlık yaşamı boyunca Batı edebiyatı özelliklerine de sıkı sıkıya bağlı kaldı. Balzac, Flaubert ve Zola'dan etkilendi. Eserlerinde belli tarihsel dönemleri ele aldı. Kiralık Konak I. Dünya Savaşı öncesinin, Hüküm Gecesi II. Meşrutiyet’in, Sodom ve Gomore Mütareke döneminin, Yaban Kurtuluş Savaşı yıllarının, Ankara Cumhuriyet’in ilk on yılının, Bir Sürgün 2'nci Abdülhamid döneminin işlendiği romanlardır. Panorama 1923-1952 yıllarını kapsar. 1955’ten sonra da anıları dışında kitap yazmadı. Romanları arasında en ünlüleri Nur Baba, Kiralık Konak ve Yaban’dır. İlk romanı Nur Baba, 1922’de kitap olarak basılmadan önce gazetede yayınlandı.

  S-5)Yılanların Öcü romanının kahramanlarını tahlil ediniz.(10)
  Bayram : ****kanlı,mert,cesur,sözüne güvenbilir bir ****kanlıdır.
  Haceli : *******,toplumun arkasına sığınan,bencil bir kişilik yapısına sahiptir.
  Irazca Ana : Evladının sürekli yanında olan otoriter bir kişilik yapısındadır.
  Muhtar : Para düşkünü,sadece kendini düşünen bencil birisidir.
  S-6)Konuların işlenişine göre roman çeşitlerini yazarak, roman çeşitlerini açıklayınız.(10)
  1 – Romantik Roman . Romantik akıma uygun olarak, duygu ve hayallerin ön plânda olduğu romanlardır.( İntibah”, “Eylül”, “Mai Ve Siyah” gibi )

  2 – Realist Roman : Gerçekçi akıma uygun olarak gözlem ve deneyimin duygu ve hayalden daha ön plânda olduğu akımdır İlk örneği R. M. Ekrem’in “Araba Sevdası “.

  3 – Natüralist Roman: Bilimsel araştırmalara bağlı kalarak kahramanlarını gözlemlerle seçen romanlar

  S-7) Olay ( Klasik Vak’a ) Hikâyesi hakkında bilgi vererek temsilcilerini yazınız.(10)
  1) OLAY ( KLASİK VAK’A ) HİKÂYESİ : Bir olayı ele alarak, serim, düğüm, çözüm plânıyla anlatıp bir sonuca bağlayan öykülerdir. Kahramanlar ve çevrenin tasvirine yer verilir Bir fikir verilmeye çalışılır; okuyucuda merak ve heyecan uyandırılır. Bu tür, Fransız yazar Guy de Maupassant ( Guy dö Mopasan) tarafından yaygınlaştırıldığı için “Mopasan Tarzı Hikâye” de denir
  • Bu tarz öykülere “klasik vak’a öyküsü” de denir.
  • Bu tür öykülerde olaylar zinciri, kişi, zaman, yer öğesine bağlıdır.
  • Olaylar serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır.
  • Olay, zamana göre mantıklı bir sıralama ile verilir, düğüm bölümünde oluşan merak, çözüm bölümünde giderilir.
  Bu tarzın bizdeki en önemli temsilcileri: Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Reşat Nuri Güntekin ,Yakup Kadri Karaosmanoğlu ,Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Necati Cumalı, Talip Apaydın’dır.

  S-8)Toplumcu Gerçekçi yazarların işlediği temaları yazınız(10)
  TOPLUMCU GERÇEKÇİ YAZARLARIN İŞLEDİĞİ TEMALAR: Toplumcu gerçekçiler toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi kü¬çük yerleşim birimlerinin sorunlarını, ağa-köylü, öğretmen-imam, halk-yönetici, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, aydın-cahil gibi belirgin farklılıkları, Anadolu coğraf¬yasını ve insanını, büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemleri tema olarak işlerler. Toplumcu-gerçekçilerin sanat eserini bir araç olarak görüp bu sorunlar üzerine ideolojik anlamda yoğunlaşmaları onların bu temalara yönelmelerine se¬bep olmuştur.
  İçi tozla karışık ter kokan kamyon dünyanın en bozuk yolunda bizi birbirimize vura vura sersem etmişti.Birdenbire duraklamalar, bir çukura yuvarlanır gibi sarsıntılar, bana nerede bile olduğumu unutturmuş ve beni karanlık bir rüya dünyasına atmıştı.Şimdi oturduğum taşın üzerinde bu rüyadan silkinmeye çalışıyordum.
  S-9)Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır,kullanılan bakış açısını tanımlayınız?(10)

  Kahraman bakış açısı : Anlatıcı, hikâyenin bir kahramanıdır. Hikâyeyi bize kendi bakış açısından anlatır. Bu durumda anlatıcı ve kahraman eşit bilgiye sahiptir.
 3. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  B GRUBU :


  S-1) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10 puan)
  -Toplumcu gerçekçilerin eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemlerin üzerinde durulmuştur. ( )
  -Cumhuriyet dönemindeki eserlerde Doğu-Batı karşılaşması teması değil halk-aydın arasındaki ilişkiler konu edinilir. ( )
  - Cumhuriyet dönemi halk şiirinde geleneksel konuların yanı sıra yeni ve güncel konulara da yer verilmiştir. ( )
  --Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde I.Dünya savaşı ve Milli Mücadele ile ilgili konular işlenmiştir. ( )
  - 1980 sonrası Türk şiirinde biçim ve ölçü bakımından halk ve divan şiiri geleneklerine dönüş başlamıştır. ( )

  S-2) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz .(10 puan)
  -………………………………sanat eserini belli görüşleri ifade etmek için araç olarak kullanılır.
  -Milli Edebiyat zevk ve anlayışına göre yazılmış hikayelerde ……………………….tarzı hikayenin özellikleri görülür.
  -1980 sonrası Türk şiiri uzak çağrışımlarla yüklü imgelere değer vermesiyle ………………şiirinin imge anlayışını devam ettirir.
  -Ankara romanında temel çatışma …….…√ ………… bu temel çatışma………………………..teması etrafında gelişmiştir.
  S-3) Aşağıdaki eserin yazarlarını yazınız..(20puan)
  Kuyucaklı Yusuf………………………. Tırpan………………………………………..
  Hüküm Gecesi…………………………. Yeşil Gece……………………………………
  Eylülün Sesiyle ………………………... Geçen Zaman…………………………………
  Amerikan Sargısı……………………… İçimizdeki Şeytan…………………………….
  Bir Kadın Düşmanı……………………. Bebeklerin Ulusu Yok………………………..

  S-4) Fakir Baykurt’un edebi kişiliğini yazınız.(10)

  S-5)Ankara romanının kahramanlarını tahlil ediniz.(10)

  S-6)Konularına göre roman çeşitlerini yazarak, ‘’Tarihi Roman’ hakkında bilgi veriniz(10)

  S-7) Durum ( Kesit ) Hikâyesi hakkında bilgi vererek temsilcilerini yazınız.(10)

  S-8)Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerin -yazarların işlediği temaları yazınız(10)

  Haceli telaşlanmaya başladı.Hiç söz atmamıştı.’’Hoş geldin hala!’’ diye kendisi mi konuşsaydı acaba?Ondan yana doğru gitti..Yüzüne baktı, Irazca’nın yüzünde kıpırtı yoktu.
  ‘’Hoş geldin Hala, nişledin? dedi Haceli.
  Irazca karşılık vermedi.Taşkelle’nin çaktığı kazıklara,çektiği iplere bakıyordu.’’size komşu oluyoruz Hala!’’ dedi..Haceli ev yapıyoruz gayri. Komşuluğunuzu gösterirsiniz tabii.Ev yapanla düğün edene yardım şarttır.Biz de aşşa mahallenin çamurundan kurtulalım sayanızda….’’

  S-9)Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır,kullanılan bakış açısını tanımlayınız?(10)
  toprakk bunu beğendi.
 4. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  B GRUBU CEVAPLARI :


  S-1) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10 puan)
  -Toplumcu gerçekçilerin eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemlerin üzerinde durulmuştur. ( D)
  -Cumhuriyet dönemindeki eserlerde Doğu-Batı karşılaşması teması değil halk-aydın arasındaki ilişkiler konu edinilir. (Y)
  - Cumhuriyet dönemi halk şiirinde geleneksel konuların yanı sıra yeni ve güncel konulara da yer verilmiştir. ( D)
  --Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde I.Dünya savaşı ve Milli Mücadele ile ilgili konular işlenmiştir. ( D)
  - 1980 sonrası Türk şiirinde biçim ve ölçü bakımından halk ve divan şiiri geleneklerine dönüş başlamıştır. (Y)

  S-2) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz .(10 puan)
  -TOPLUMCU GERÇEKÇİLER…sanat eserini belli görüşleri ifade etmek için araç olarak kullanılır.
  -Milli Edebiyat zevk ve anlayışına göre yazılmış hikayelerde MAUPASSANT .tarzı hikayenin özellikleri görülür.
  -1980 sonrası Türk şiiri uzak çağrışımlarla yüklü imgelere değer vermesiyle II. YENİ…şiirinin imge anlayışını devam ettirir.
  -Ankara romanında temel çatışma DOĞU √ BATI bu temel çatışma İŞGAL YILLARINDA ANKARA..teması etrafında gelişmiştir.
  S-3) Aşağıdaki eserin yazarlarını yazınız..(20puan)
  Kuyucaklı Yusuf SABAHATTİN ALİ Tırpan…FAKİR BAYKURT
  Hüküm Gecesi Y.KADRİ KARAOSMANOĞLU. Yeşil Gece…REŞAT NURİ
  Eylülün Sesiyle …EDİP CANSEVER Geçen Zaman…… ZİYA OZMAN SABA
  Amerikan Sargısı FAKİR BAYKURT İçimizdeki Şeytan…SABAHATTİN ALİ
  Bir Kadın Düşmanı REŞAT NURİ GÜNTEKİN Bebeklerin Ulusu Yok ATAOL BEHRAMMOĞLU

  S-4) Fakir Baykurt’un edebi kişiliğini yazınız.(10)
  1929’da Burdur’un Yeşiloca ilçesi Akçaköy’de doğdu. Az topraklı köylü bir ailenin çocuğu. Yazmaya şiirle başladı. Orhan Veli çizgisinde ama köy hayatı içerikli şiirler yazdı. 1950'den sonra öykü ve romana yöneldi. Ona göre öykü, "yazıldığı dönemin tarihsel, toplumsal renklerini, özelliklerini içermeli az da olsa belge işlevi yüklenmelidir." İlk öykü kitabı "Çilli"den başlayarak öykülerinde kesitleri değil geniş açılımları, bir anın olayını değil geniş dönemlerin olaylarını işledi. Romanlarında Türkiye'deki köylü yaşamını halkçı ve devrimci bir bakış açısıyla ele aldı. Köylünün bilinci ve bilinçaltındaki istekleri, tepkileri, çelişkileri yansıttı. 1950-1970 döneminde etkili olan "köy edebiyatı hareketi"nin önde gelen temsilcisi oldu.
  S-5)Ankara romanının kahramanlarını tahlil ediniz.(10)
  Selma Hanım:İyi bir öğrenim görmüş haksızlıklara boyun eğmeyen, vatansever,vatan sevgisi uğrunda oradan oraya koşan;hep bir şeyler arayan,aradığını bulamayan;azimli ve hoşgörülü, halden anlar,olgun bir kişidir.

  Nazif Bey:İyi bir öğrenim görmüş banka şefidir.Sessiz,sedasız,vatanından çok canını seven kişidir.

  Binbaşı Hakkı Bey:Milli mücadele yıllarında atılgan ve yiğit bir askerdir.Milli mücadele bitince tavır ve hareketlerinde değişmeler olur.Milli mücadele vurguncusudur,sömürücüdür; vurdumduymaz biridir.

  Neşet Sabit Bey:İyi bir öğrenim görmüş,genç bir yazardır.Milli mücadelenin yanında yer almış,gönülden desteklenmiş,inkılabın yanıbaşında canla başla çalışan;sorumluluğunu bilir;azimli,hoşgörülü halden anlayan bir kişidir.

  Murat Bey:Kendisi Anadolu’nun bağrında yetişmiş,milli mücadelenin yanında yer almış,tutucukendi çıkarlarını herşeyin üstünde tutan bir insandır.Milli mücadele vurguncusudur. Milli mücadele sonunda zengin olmuş,harvurup harman savuran bir kişidir.Ailesi ile Avrupa’ya kaçmıştır.

  Ömer Efendi ve Ailesi:Kültür düzeyleri düşük insanlardır.Kendileri ayıp saydıkları şeyleri başkaları yaparsa ayıp sayarlar.Kendileri yaparsa olağan karşılarlar.Tutucudurlar.İş hayatında başarılıdırlar.
  Yıldız Hanım:Tiyatro sanatçısıdır.
  Şeyh Emin:Dindardır,tutucudur.


  S-6)Konularına göre roman çeşitlerini yazarak, ‘’Tarihi Roman’ hakkında bilgi veriniz(10)
  1–Tarihi R. 2 -Macera R. 3)Sosyal R. 4)-Psikolojik R. :(Tahlil R. )5) Otobiyografik Roman
  Tarihi Roman : Tarihteki olay ya da kişileri konu alan romanlardır. Yazar tarihi gerçekleri kendi hayal gücüyle birleştirerek anlatır.

  İlk örneğini Valter Scolt “Vaverley “ adlı eseriyle vermiş. Bunu Gogol ,”Toros Bulba “, W. Hugo “Nöturdam de Paris “ , A. Dumas “Monte Criestove Üç Silhşörler” le takip eder

  Türk edebiyatında ilk örneği N. Kemal’in “Cezmi “ romanıdır. N. ADSIZ’ın “Bozkurtlar “;T Buğra “Küçük Ağa “, Küçük Ağa Ankara’da” K. Tahir’in Yorgun Savaşçı”. “Devlet Ana” bu tür romanlardır.

  S-7) Durum ( Kesit ) Hikâyesi hakkında bilgi vererek temsilcilerini yazınız.(10)
  2) DURUM ( KESİT ) HİKÂYESİ: Bir olayı değil günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alıp anlatan öykülerdir Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz Belli bir sonucu da yoktur. Merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir; fikre önem verilmez, kişiler kendi doğal ortamlarında hissettirilir. Olayların ve durumların akışı okuyucunun hayal gücüne bırakılır. Bu tarzın dünya edebiyatında ilk temsilcisi Rus yazar Anton Çehov olduğu için “Çehov Tarzı Hikâye” de denir.
  • Her hikâye olaya dayanmaz.
  • Bu tür öykülerde merak öğesi ikinci plandadır.
  • Yazar, bu öykülerde okuyucuyu sarsan, çarpan, heyecana getiren bir anlatım sergilemez. Onun yerine günlük hayattan bir kesit sunar veya bir insanlık durumunu anlatır.
  Bu öykülerde kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve hayaller ön plana çıkar.
  Bizdeki en güçlü temsilcileri : Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra’dır

  S-8)Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerin -yazarların işlediği temaları yazınız(10)
  CEVAP:1.dünya savaşı,milli mücadele ,atatürk ilke ve inkılapları, anadolu, ahlak bozuklukları, yanlış batılılaşma, hurafeler doğu-bat karşılaştırmaları, savaş sonrası şehir ve kırsalda sürdürülen hayat, halk ile aydın arasındaki ilişki işlenmiş.

  Haceli telaşlanmaya başladı.Hiç söz atmamıştı.’’Hoş geldin hala!’’ diye kendisi mi konuşsaydı acaba?Ondan yana doğru gitti..Yüzüne baktı, Irazca’nın yüzünde kıpırtı yoktu.
  ‘’Hoş geldin Hala, nişledin? dedi Haceli.
  Irazca karşılık vermedi.Taşkelle’nin çaktığı kazıklara,çektiği iplere bakıyordu.’’size komşu oluyoruz Hala!’’ dedi..Haceli ev yapıyoruz gayri. Komşuluğunuzu gösterirsiniz tabii.Ev yapanla düğün edene yardım şarttır.Biz de aşşa mahallenin çamurundan kurtulalım sayanızda….’’
  S-9)Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanılmıştır,kullanılan bakış açısını tanımlayınız?(10)
  • İLAHİ BAKIŞ AÇISI = Herşeyi bilen bir anlatıcının bakış açısıdır : Anlatıcı, olayları anlatır, istediği yerleri özetler. Bu durumda anlatıcı, kahramanlardan daha fazlasını bilir.
  toprakk bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş