II. Mahmut

Konu 'Sosyal Bilgiler 7. Sınıf' bölümünde _haTicE_ tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. _haTicE_

  _haTicE_ Üye

  Katılım:
  16 Eylül 2008
  Mesajlar:
  47
  Beğenileri:
  98
  Ödül Puanları:
  6

  ya arkadaşlar bana II.mahmut ile ilgili bilgiler verebilir misiniz?Ama ailesi ile ilgili olursa çok güzel olurr...:) Tabii biraz hızlı olursanız daha güzel olur --10 dakika içinde fln-- :D
 2. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  II. Mahmut (d. 20 Temmuz 1785 – ö. 2 Temmuz 1839), 30. Osmanlı padişahıdır.

  20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul, Topkapı Sarayı'nda doğdu. Öğrenimi ile Sultan III. Selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştur.

  Tahta çıkmadan 1 yıl 2 ay önce Sultan IV. Mustafa'nın veliaht-şehzadesi oldu. Keza sarayda O'nun dışında Osmanlı ailesinden hiçbir erkek bulunmamaktaydı. Kabakçı Mustafa isyanı sonunda tahttan indirilen III. Selim'i tekrar padişah yapmak için gelen, Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa, asilerle birlikte hareket eden Sultan IV. Mustafa'yı tahttan indirdi. Saraya girdiğinde III. Selim'in öldürüldüğünü öğrenen Alemdar Mustafa Paşa, katillerin elinden canını zor kurtaran II. Mahmut'u tahta çıkardı. Sultan II. Mahmut 28 Temmuz 1808 tarihinde tahta çıktığında 23 yaşındaydı. Avrupa'daki yenileşme hareketlerini benimsemişti. Adalet işlerine gereken önemi verdi, yeni kanun ve tüzükler hazırlattı ve bu sebeple kendisine "Adli" sanı verildi.

  Şiiri, edebiyatı ve bilimi seven, halk arasında dolaşmayı ve onların dertlerini dinlemeyi gerekli gören Sultan II. Mahmut, Osmanlı İmparatorluğunu gerek sosyal bakımdan, gerekse uygarlık açısından ileri bir ülke yapmaya çalıştı. 14 Mart 1827'de, İstanbul'da, Türkiye'nin ilk tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi kurdu.

  Sultan II. Mahmut yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak, 1 Temmuz 1839 günü dinlenmek için gittiği kardeşi Esma Sultan'ın Çamlıca'daki köşkünde, 54 yaşında vefat etti. Büyük bir cenaze töreni ile halkın gözyaşları arasında Divanyolu'nda kendisi için oğlu Abdülmecit tarafından Mimar kardeşler Ohannes Dadyan ve Boğos Dadyan'ın inşa ettiği II. Mahmut Türbesi'ne defnedildi.
  shr_papatya ve _haTicE_ bunu beğendi.
 3. _haTicE_

  _haTicE_ Üye

  Katılım:
  16 Eylül 2008
  Mesajlar:
  47
  Beğenileri:
  98
  Ödül Puanları:
  6
  Teşekkür ederim ama ben bunu yazdm :eek:
 4. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  peki biraz daha bakayım :)
 5. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  II.MAHMUT DÖNEMİ VE ISLAHATLARI
  TAHTA GEÇİŞİ
  İyi bir eğitim görmüş olan III. Selim bu barış döneminden faydalanarak, devlet içinde, özellikle askerî alanda, ıslahatlar yapmak istiyordu. Bu maksatla, Nizâm-ı Cedit adı verilen ilk ıslahat hareketiyle, yeni bir ordu kurdu(1793). Yeniçeri Ocağı'nı kaldıramayacağını bildiğinden, öncelikle Nizâm-ı Cedid denilen bu orduyu batılı tarzda düzenleyip, başarısını kanıtlamak gerekliydi. Ancak bundan sonra Yeniçeri Ocağı lağvedilebilirdi. Fakat kendileri aleyhine ortaya çıkan gelişmelerden endişe duyan Yeniçeriler, bazı devlet adamlarını da yanlarına çekerek yeniliklere karşı çıktılar ve isyan ettiler. Üstelik bu arada Napolyon Bonapart, bir orduyla Mısır'ı işgale başlamıştı (1798). Osmanlılar, Rusya, İngiltere ve Sicilya'nın da menfaatlerine dokunan Fransız işgaline karşı harekete geçti. Ehramlar savaşıyla, Mısır'ı ele geçirip, kuzeye yönelen Bonapart, Akka'da Osmanlı savunmasını gedemedi (1799). Kuşatmayı kaldıran Napolyon geri dönerken, yerine bıraktığı ordu komutanları da mağlûp edildiler. Neticede Fransızlar Mısır'ı terk etmek zorunda kaldı(1801). Fransa'yı barışa zorlayan önemli bir sebeplerden birisi de, Akdeniz'de Rus ve Türk donanmalarının iş birliği yapmaları, İngiltere'nin Fransız savaş ve ticaret gemilerini taciz etmesiydi. Fransa'nın Akdeniz ve Orta Doğu'daki ticarî menfaatlerinin zedelenmesi onları barışa zorlamaktaydı.
  1802'de imzalanan anlaşmayla Fransa bölgede yine ticaret yapma güvencesi almış ve kapitülâsyon hakkını elde etmiştir. Bu olayı bahane ederek Akdeniz'e inen Rus donanması, Osmanlı donanmasıyla birlikte Fransa'nın elindeki bazı adaları ele geçirmiş idi. Fakat halk, ebedî düşman olarak gördüğü Rusya ile iş birliği yapılmasına büyük tepki göstermiş ve bunun sonunda III. Selim'e ve ıslahatlarına karşı cephe genişlemişti. Üstelik Napolyon'un, Orta Doğu'da Araplara yönelik propagandasının da etkisiyle bölgede bazı isyanlar çıkmıştı. Böylece Bulgaristan ve Sırbistan'da çıkan isyanlara bir de Suriye'de ve Hicaz'da çıkan isyanlar eklenmiş oluyordu. Vehhabiler ayaklanarak, 1803-1804'te Mekke ve Medine'yi ele geçirmişlerdi. Osmanlıların tekrar Fransa ile yakınlaşmaları, İngiliz ve Rusları harekete geçirmiş ve sonunda Rusya Eflak ve Boğdan'ı işgal etmişti. Bu savaş sürerken Nizâm-ı Cedit'in Rumeli''ye de kaydırılmasından memnun olmayan isyancılar Şehzade Mustafa'nın tahrik ve teşvikiyle birleşerek İkinci Edirne Vaka’sı denilen büyük bir ayaklanma başlatmışlardı (1806). Neticede İstanbul'da patlak veren Kabakçı Mustafa İsyanı III. Selim'in sonunu hazırladı. Saraya giren isyancılar III. Selim'i tahttan indirerek yerine IV. Mustafa'yı tahta geçirdiler (29 Mayıs 1807). Nizâm-ı Cedid lağvedildi. Fakat III.Selim'e bağlı olan Rusçuk bayraktarı Mustafa, yenilik taraftarlarıyla birleşerek, karşı darbede bulundu. Amacı III. Selim'i yeniden tahta çıkarmaktı. IV. Mustafa'nın, sabık padişahı öldürttüğünün öğrenilmesi üzerine, kardeşi II.Mahmut başa geçirildi (28 Temmuz 1808).
  Alemdar Mustafa Paşa sadareti üslenerek, III. Selim'in başlattığı ıslahatları devam ettirmeye çalıştı. Nizâm-ı Cedit'i,Sekbân-ı Cedit adı ile yeniden canlandırdı. Ancak ulemayı ve yeniçerileri memnun edemeyen Alemdar Mustafa Paşa, 1809'da çıkan bir isyanda öldü.
  · Alemdar Mustafa Paşa, III.Selim’in tahttan indirilip öldürülmesini kabul edememiş ve isyan etmiştir.
  · IV.Mustafa tahttan indirilmiş ve II.Mahmut tahta geçmiştir.
  · Alemdar Mustafa Paşa, sadrazam olmuştur.
  · Alemdar Mustafa Paşa Nizam-ı Cedid Ocağı’nın yerine Sekban-ı Cedid Ocağı’nı kurmuştur.
  · Ayanlarla Sened-i İttifak imzalanmıştır (1808).
  Not: Sened-i İttifak Osmanlı'da padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belgedir ve Osmanlı'da ilk demokratikleşme hareketidir. Bu yönüyle Magna Carta'ya (1215) benzer.


  II.MAHMUT DÖNEMİ
  II.Mahmut dönemini genel olarak ikiye ayırabiliriz.

  Genel olarak II.Mahmut zamanında yapılan ıslahatları sıralayacak olursak;
  İdari Alanda Yapılan Islahatlar
  · Divan Teşkilatı kaldırılmış, yerine nazırlıklar kurulmuştur.
  · Tımar sistemi kaldırılmıştır.
  · Devlet memurlarına maaş bağlanmıştır.
  · Memurlara fes, ceket ve pantolon giyme mecburiyeti getirilmiştir.
  · Memurlar, dahiliye ve hariciye diye ikiye ayrılmıştır
  · Memurların yargılanması için Dar-ı Şura-yı Bab-ı Ali adında bir mahkeme kurulmuştur.
  · Müsadere sistemi kaldırılmış, mülkiyet hakkı tanınmıştır.
  · Osmanlı'da ilk kez posta teşkilatı kurulmuştur.
  · Askeri işleri düzenlemek amacıyla Askeri Şura oluşturulmuştur.
  · İlk kez askeri amaçlı nüfus sayımı yapılmıştır.
  · Taşra Teşkilatı eyalet, liva ve kazalar olarak düzenlenmiştir. İller, merkeze bağlanmıştır.
  · Mahalle ve köylere muhtarlar atanmış, ayanların etkisi kırılmaya çalışılmıştır.
  Askeri Alanda Yapılan Islahatlar
  · Alemdar Mustafa Paşa, Nizam-ı Cedid Ocağı’nın yerine Sekban-ı Cedid Ocağı’nı kurmuştur.
  · II.Mahmut, Sekban-ı Cedid Ocağı’nı kaldırmış, yerine Avrupa tarzında Eşkinci Ocağı’nı kurmuştur.
  · II.Mahmut, halkın desteği ile Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştır (1826). Bu olaya Vaka-i Hayriye denir. Böylece:
  Islahatların önündeki en büyük engel kalkmıştır.
  Halkta yeniçerilere karşı düşmanlık başlamıştır.
  Yeniçeri mezarları tahrip edilmiştir.
  Mehter yasaklanmıştır.
  Padişah yönetime egemen olmuştur.
  Yeniçeri Ocağı’nın yerine Avrupa tarzında Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adı ile yeni bir ordu oluşturmuştur.
  Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar
  · Özel sektör teşvik edilmiştir.
  · Yerli malı kullanılması teşvik edilmiştir.
  · Müslüman tüccarlara gümrük kolaylığı sağlanmıştır.
  · Balta Limanı antlaşması ile İngiltere ve Fransa’ya büyük ekonomik tavizler verilmiştir.

  Eğitim - Kültür Alanında Yapılan Islahatlar
  · İlköğretim zorunlu hale getirilmiştir.
  · Avrupa tarzında eğitim verecek okullar açılmıştır (Mekteb-i Tıbbiye, Mekteb-i Adliye vb.).
  · Avrupa’ya ilk kez öğrenciler gönderilmiştir.
  · Takvim-i Vakayi adlı ilk resmi gazete çıkarılmıştır.
  · Avrupa tarzı müzikler serbest bırakılmıştır.
  · İlk kez karantina sistemi uygulanmıştır.
  · Padişah, resmini devlet dairelerine astırmıştır.
  · II.Mahmut yurdu tanımak için yurt gezilerine çıkmıştır.
 6. _haTicE_

  _haTicE_ Üye

  Katılım:
  16 Eylül 2008
  Mesajlar:
  47
  Beğenileri:
  98
  Ödül Puanları:
  6
  Ben bunları da yazdım:D. Ben ailesi ile ilgili istiyorum bulabilirsen??:)
 7. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  ailesiyle ilgili mi :S yok canım öyle birşey enazından ben bulamadım.
 8. _haTicE_

  _haTicE_ Üye

  Katılım:
  16 Eylül 2008
  Mesajlar:
  47
  Beğenileri:
  98
  Ödül Puanları:
  6
  hmm tmm yinede sağol ;)
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş