ilanen duyurulur:)

Konu 'Türkçe 8. Sınıf' bölümünde iyilik perisi tarafından paylaşıldı.

 1. iyilik perisi

  iyilik perisi Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  1 Aralık 2010
  Mesajlar:
  219
  Beğenileri:
  87
  Ödül Puanları:
  0

  POLİS KOLEJİ BAŞVURU KOŞULLARI

  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  - Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.
  - Ek-2’de yer alan Emniyet Teşkilatı Sağlık ġartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
  - Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak,
  - Öğrenime ara vermemiş olmak,
  - Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
  - Ġlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır)
  - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  - Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.
  - ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak

  DPY BAŞVURU KOŞULLARI:):):)
  Yıllardan bu yana öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı için birtakım başvuru şartları yer alıyor. Bu nedenle sınava girecek adayların bu doğrultularda hareket etmesi gerekiyor.


  Başvuru şartları arasında ilk olarak belirtilen şartlardan biri Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı olmak şeklinde belirtiliyor. Bunun yanında girecek adayların bulundukları sınıfta bir yıldır öğrenim görmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca sınıf statülerinde ilköğretim için 8. sınıfta olmak, ortaöğretim içinse 9., 10. ve 11. sınıflarda yer almak gerekli görülüyor. Bu durum tabiî ki parasız yatılılık bölümü için geçerli oluyor. Diğer yandan burs almak isteyenler için ilköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıfta, ortaöğretimler için de 9., 10. ve 11. sınıflarda yer almak gerekiyor.


  Adayın maddi imkanlardan yoksun olmak ise özellikle belirtilen şartlar arasında yer alıyor. Maddi yoksunluğu biraz genişlettiğimizde ise adayın ailesinin yıllık gelirinin 4.353 TL’nin üzerinde olmaması gerekiyor. Bunun yanında başvuru anında ailenin yıllık gelirini belgeleyen bir beyannamenin öğrencinin velisi tarafından onaylanması ve doldurularak başvuru yapılması isteniyor. Diğer yandan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'na göre yetiştirme yurtlarından gelen öğrencilerin böyle bir beyanname iletmesinin gerekli olmadığı belirtiliyor.


  Adaylardan istenen bazı belgeler ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir okulda görev yapan velinin, görev sırasında şehit olan ve emekli olan velilerin bu durumlarını yansıttığı birtakım beyanname bildirgeleri isteniyor. Ayrıca sınava başvuracak öğrenci adaylarından okuduğu okuldan daha önceki yıllarda herhangi bir uzaklaştırma ya da tasdikname gibi durumlarla karşı karşıya kalmamış olması bekleniyor. Alınan ağır cezalarda bu durumların içerisinde yer alan şartlar arasında bulunuyor.


  Belirlenen sınıf statüleri içerisinde hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin bu sınava başvuramayacağı bildiriliyor. Hazırlık sınıfını geçmiş her öğrencinin sınava hem parasız yatılı hem de burs için başvurabileceği özellikle belirtiliyor. Sınıf statüleri hakkında geniş bilgiyi biraz önce yukarıda açıklamıştık. Tüm bunların yanında diğer koşullara ve şartlara uyan her aday Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavlarına giriş hakkında sahip olabiliyor.

  BİR TEŞEKKÜR:):):):):):):):)

Sayfayı Paylaş