ilk islam devletleri ile ilgili sorular

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde asi cadı tarafından paylaşıldı.

 1. asi cadı

  asi cadı Üye

  Katılım:
  20 Mart 2009
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  ilk islam devletleri ile ilgili sorular bulabilir misiniz lütfen
 2. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
 3. mehmet123

  mehmet123 Üye

  Katılım:
  22 Mart 2009
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  lütfen banada lazım bir bakabilir misiniz?
 4. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  bunLarda beLki yardımcı oLabiLir..!!;) cevapLarı yok ama..! öss'de cıkmıs soruLar.?

  1. Dört Halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür.
  Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

  A) Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlamasına
  B) Siyasi kargaşaların doğmasına
  C) Kur'an nüshalarının eyaletlere gönderilmesine
  D) Değişik kültürlerden insanların bir arada yaşamasına
  E) Arap Yarımadasında İslamiyet'in yayılmasına (1995)

  2. İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina'nın "Kanun" adlı eseri Batılılar tarafından onbeş defa
  Latince'ye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
  Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisin! doğrulamaz?

  A) İslam dini bilimsel gelişmelere açıktır.
  B) Pozitif bilimlerde İslam bilginlerinin de hizmetleri vardır,
  C) Tıp alanında da İslam bilgini yetişmiştir.
  D) Pozitif bilimler İslamiyet'le birlikte doğmuştur.
  E) Batı dünyası İslam bilginlerinden yararlanmıştır. (1995)
  3. İslamiyet'i kabul eden Mısır ve Kuzey Afrika'nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmekle kalmayarak zamanla yeni bir kimlik de kazandılar. Türkler ve İranlılar ise din değiştirmelerine karşın kimliklerini korudular.
  Türklerin ve İranlıların kimliklerini korumaları aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

  A) Arapça’yı din dili olarak kabul etmelerinin
  B) İslamiyet’i gruplar halinde kabul etmelerinin
  C) Araplarla siyasal ilişkilerinin geç başlamasının
  D) Ülkelerinin Arabistan’a daha uzak konumda olmasının
  E) Eski ve köklü bir kültüre sahip olmalarının (1996)
  4. Hz. Muhammed döneminde,1slamiyet'i yeni kabul etmiş, puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin anılarım canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler döneminde Kasr-ül Hayr Sarayı, Abbasîler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, İslam Devleti'nin kuruluşundan Abbasîler dönemine kadar
  geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden biridir?

  A) Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiye girilmesi
  B) İslam Devleti'nin ekonomik yönden güçlü olması
  C) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması
  D) İslamiyet'te ayrılıkların başlaması
  E) Emeviler döneminde halifeliğin saltanat haline getirilmesi (1996)
  5. İslamiyet’te dini yaymak için yapılan savaşlar kutsal sayılmış, diğer yandan İslam devletlerinde Müslüman olmayan tebaaya, özel vergiler gibi belli koşullarda, din serbestliği tanınmıştır.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?

  A) Devlet yönetiminde hoşgörü olduğunun
  B) Devlet gelirlerinin artırıldığının
  C) Çeşitli vergilerin alındığının
  D) İslamiyet’in yayılması için çaba harcandığının
  E) Müslüman olmayanların yönetime katıldıklarının (1997)
  6. Emeviler devrinde, Araplar kendilerini soylu ve diğer Müslüman uluslardan üstün görmüşlerdir. Bütün valilik ve komutanlıklara, önemli memurluklara Araplar getirilmiştir, İslam kültür ve uygarlığının oluşmasında büyük katkıları olan, Araplar dışındaki Müslüman kişilere, Arapların kız vermeleri yasaklanmıştır.
  Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

  A) Emeviler devrinde ırkçılık politikası izlenmiştir.
  B) İslam uygarlığında çeşitli kültürlerin katkıları vardır.
  C) Emeviler devrinde toplumda ayrıcalıklı bir kesim vardır.
  D) Emevi yönetimi, halka eşit olanaklar tanımıştır.
  E) Emeviler devrinde askeri ve sivil örgütler kurulmuştur.
  7. İslamiyet’i kabul eden milletler kutsal, kitaplarını okuyabilmek için Arap dilini ve alfabesini öğrenmeye başlamışlardır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?

  A) Bazı toplumlarda, İslamlaşmanın, Araplaşma şeklinde ortaya çıkması
  B) İslamiyet’in İslam ülkeleri arasında farklı algılanması
  C) İslamiyet’in kutsal kitabının, özgün biçimini koruması
  D) Arap kültürünün, diğer kültürleri etkilemesi
  E) Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanılır hale gelmesi (1999)
  8. Emeviler Döneminde,
  I. İlk Arap parasının basılması
  II. Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle)adı verilmesi
  III. Aileler arasında iktidar mücadelesi olması
  IV. Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanılması
  olgularından hangileri, Arap milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız IV
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) III ve IV (1999)
  9. I. Hz. Ebubekir döneminde görevlendirilen bir heyet, Kur'an surelerini toplamıştır,
  II. Hz. Osman zamanında Kur'an ın düzenlemesi yapılmıştır.
  III. Düzenlenen Kur'an, çoğaltılarak çeşitli yerlere gönderilmiştir.
  Yukarıdakilerden hangileri, Kur'an'ın özgün halinin bozulması, değişik biçimlerinin ortaya çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiştir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III (2000)

  10. Emeviler döneminde
  I. İslamiyet’te ayrılıklar artmıştır.
  II. İslamiyette Müslümanlardan alınan öşür ve zekat vergilerinin alınmasına devam edilmiştir.
  III. Arap olmayan halk Arapların diğer milletlerden üstün olmadığını ortaya çıkarmak için gruplar kurmuştur.
  IV. Türkler, Emevilere düşman olan kuruluşlara yardım etmiştir.
  Yukarıda verilerlerden hangileri, Emevilerin yıkılmasına ortam hazırlamıştır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) II ve IV
  D) I, II ve IV
  E) I, III ve IV (2001)

  11. İslam Devleti'nin başkenti önce Medine. Ali zamanında ise Küfe idi Emeviler başkenti Şam'a taşımış, Abbasîler Bağdat'ı kurarak başkent yapmıştır
  Yalnız bu bilgiye dayanarak, İslam Devleti'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Egemen güç değiştikçe yönetim merkezinin de değiştiği
  B) Güçlü bir merkezi otoriteye dayandığı
  C) Siyasi yönden zamanın en güçlü devleti olduğu
  D) Kültürel etkileşim sağlanmak istendiği
  E) Milliyetçilik duygularının güçlü olduğu ( 2002)

  12. Abbasiler, ülkelerinde yaşayan Türklere idari ve mali görevlerin yanısıra askeri alanda da önemli görevler vermişlerdir.
  Yalnız bu bilgilere dayanarak ;
  I. Abbasiler ve Türkler arasında kültür etkileşimi artmıştır.
  II. Türkler askerlik görevi ile tanışmıştır.
  III. Abbasiler, Arap milliyetçiliği politikası uygulamamıştır.
  yargılarından hangisine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  E) I, II ve III ( 2003 )
 5. asi cadı

  asi cadı Üye

  Katılım:
  20 Mart 2009
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bana cevaplı sorular ve tarih kitabındaki konularla ilgili sorular lazım lütfe bir bakar mısınız?

Sayfayı Paylaş