İman Esasları

Konu 'İman Esasları' bölümünde Fnd.Mmsgl tarafından paylaşıldı.

 1. Fnd.Mmsgl

  Fnd.Mmsgl Üye

  Katılım:
  12 Haziran 2011
  Mesajlar:
  338
  Beğenileri:
  122
  Ödül Puanları:
  0

  M. Ali KAYA


  İman esasları Allah’ın birliğine, meleklere, kitaplara, peygamberlere, öldükten sonra dirilerek hesap vermek için dirilmeye ve hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna, yani kadere iman etmektir.


  Allah’a iman, allah’ın birliğine, ezelî ve ebedî olduğuna, her şeye kadir olup hiçbir şeye muhtaç olmadığına, mahlûkattan hiçbir şeyin kendisine benzemediğine, ilim, irade ve kudreti ile her şeyi yarattığına, irade sahibi olup onun iradesi olmadan hiçbir şeyin olmayacağına ve Allah’ın mahlûkatı ile konuştuğuna inanmak demektir.

  Meleklere iman, Allah’ın nurdan yarattığı, kendilerinde nefis olmadığı için Allah’a asla isyan etmediklerine, Allah’ın emrine son derece itaatkâr olduğuna ve Allah’a ibadet eden varlıklar olduklarına inanmaktır. Melekler her yerde bulunabilirler. Yüce Allah’ın emir ve iradesinin tecellisi olan kanunların işleyişine nezaret ederler. Malum olduğu gibi “Emir ve İrade” kendi kendine yürürlüğe girmez. Ona işlerlik kazandıran memurlardır. Ancak insanların memurları ile Allah’ın memurları arasında şöyle bir fark vardır. İnsanların memurları işleri bizzat yaparlarken, melekler sadece Allah’ın bizzat her yerde hazır olan ilim, irade ve kudreti ile yaptığı işlerine nezaret ederler. Allah’ın işlerine bir müdahaleleri söz konusu olamaz.

  Kitaplara iman Allah’ın “Kelam” sıfatı ile mahlûkatı ile konuştuğuna, “Vahiy” ile insana konuşarak emir ve iradesini insanlara ulaştırdığına mesajını “Suhuf” ve “Kitaplarla” bildirdiğine inanmaktır. Bu şekilde yüce Allah insanların temsilcileri olan 124 bin peygamber ile konuşmuş ve 314 kitap göndermiştir. Bunlardan zamanımıza kadar gelen Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’ân-ı Kerimdir. Kur’ân-ı Kerim dışındaki kitaplar insanlar tarafından beşer sözü karıştırılarak tahrif edilmiştir. Kur’ân-ı Kerim ise Hz. Muhammed’e (asv) nazil olduğu gibi asliyetini muhafaza ederek zamanımıza kadar gelmiştir. Çünkü yüce Allah “Kur’ân-ı biz inzal ettik ve onu biz koruyacağız” (Hicr, 15:9) buyurmuş, ilim adamları ve hafızlar ile koruyarak gelmiştir. Bu vaat diğer kitaplara yapılmadığı için onlar tahrife uğramışlardır.

  Peygamberlere iman, Allah’ın peygamberlerine vahy ile konuştuğuna ve peygamber ilhamı ile de devamlı peygamberini vahyi tebliğ ve tatbikinde yönlendirdiğine, imanı tebliğ, Allah yolunda cihad, emirlerine uygun ibadet ve itaat konusunda insanlara örnek, önder ve rehber yaptığına inanmak ve peygambere itaat etmek, sünnetine uymak ve yolundan gitmek demektir. Yüce Allah her kavme peygamber göndermiş ve iradesini tebliğ ettirmiştir.

  Ahiret gününe inanmak, kabirde, yani berzah âleminde insanın sorguya çekileceğine, kıyametin kopmasına, sonra yeni bir dünya kurularak cesetlerin dirilmesine, mahşer meydanında mahkeme-i kübranın kurulacağına, adaletin tam olarak tecellisine, insanın amellerinin mizana çekileceğine, amel defterlerinin verileceğine, sırattan geçilerek cennete ve cehenneme gidileceğine ve ahiret hayatının ebedi olacağına inanmaktır.

  Kadere iman ise, her şeyi Allah’ın yarattığına ve bunu bir plan ve program dâhilinde yaptığına iman etmektir. Kader ölçü ve miktar anl***** gelir. Yüce Allah her şeyin ölçüsünü koyan ve sayısını bilendir. Hal böyle olunca neyi, nerede, ne zaman ne sayıda ve nasıl olacağını bilir ve öyle takdir eder. Allah’ın takdir ettiği şey zamanı gelince zuhur eder ki buna da kaza denir. Allah’ın iradesi ile koymuş olduğu kurallar ve kanunların tümüne birden kader denir. Hiçbir şey allah’ın takdiri ve iradesi dışında cereyan etmez.

  Bütün bu sayılan imanın altı esası birbirini tamamlar ve biri birine delil olur, biri birisiz olmaz. Birini kabul eden tümünü kabul etmeye, birini inkâr eden de tümünü birden inkar etmeye mecbur kalır.

  Mü’minlerin inanması gereken iman esasları bunlardır.

Sayfayı Paylaş