İman Nedir?

Konu 'İman Esasları' bölümünde blackbat tarafından paylaşıldı.

 1. blackbat

  blackbat Üye

  Katılım:
  18 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  12
  Ödül Puanları:
  0

  İman, bildirilen altı esasa inanmak ve Allahü teâlâ tarafından
  bildirilen, Muhammed aleyhisselamın Allahü teâlâ tarafından
  getirdiği emir ve yasakların hepsine inanmak ve inandığını dil ile
  söylemek demektir.
  Amentü şöyledir:
  Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel
  yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel
  ba'sü ba'del mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü
  enne Muhammeden abdühü ve resülühü.
  [Yani, Allah’a, meleklerine, gönderdiği kitaplarına,
  peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan
  olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. Allah’tan başka ilah
  olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın da Allah’ın kulu ve son
  Peygamberi olduğuna şehadet ediyorum.]
  İman, Muhammed aleyhisselamın, Peygamber olarak bildirdiği
  dini, akla, tecrübeye ve felsefeye uygun olup olmadığına bakmadan
  tasdik etmek yani kabul edip, beğenip, inanmaktır. Akla uygun
  olduğu için tasdik etmek, aklı tasdik etmek olur, Resulü tasdik etmek
  olmaz. Yahut Resulü ve aklı birlikte tasdik etmek olur ki, o zaman
  Peygambere itimat tam olmaz. Tam olmayınca, iman olmaz. Allahü
  teâlâ, (Onlar gayba [görmedikleri halde Resulümün bildirdiği her
  şeye] iman ederler) buyuruyor. (Bekara 3) Resulü de, (Dini
  [hükümleri, dinde bildirilenleri] aklı ile ölçenden daha zararlısı
  yoktur) buyurdu. (Taberani)
  Nazara yani göz değmesine inanmayan bir kimse, (Bugün fen,
  gözle görülemeyen şuaların iş yaptığını açıklıyor. Mesela bir
  kumanda ile TV’yi, radyoyu veya arabamızı açıp kapatabiliyoruz.
  Bunun için gözlerden çıkan şuanın zarar verebileceğine artık
  inanıyorum) dese bunun kıymeti olmaz. Çünkü bu insan dine değil,
  kumandadan çıkan şuaya inanıyor. Yahut şua ile birlikte
  Peygambere inanıyor. Yani fen kabul ettiği için, şuaların etkisini
  gözü ile gördüğü için inanıyor ki bu iman olmaz. Dinde bildirilen her
  şeyi, fen ispat edemese de, fayda veya zararını gözü ile görmese
  de, yine inanmak lazımdır. Hakiki iman gayba inanmaktır yani
  görmeden inanmaktır. Gördükten sonra artık o iman olmaz.
  Gördüğünü itiraf etmek olur. Bekara suresinin 3. âyetinde, gayba
  inanmak, görmeden inanmak övülüyor. İmanın altı şartı da gayba
  inanmayı gerektirmektedir. Çünkü hiç birisini görmüş değiliz.
  Peygamber efendimiz, aşağıda bildirilen iman ile ilgili âyetleri
  açıklayarak imanı şöyle tarif etti:
  (İman; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret
  gününe, [yani Kıyamete, Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana],
  kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, ölüme, öldükten
  sonra dirilmeye, inanmaktır. Allah’tan başka ilah olmadığına ve
  benim Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir.)
  [Buhari, Müslim, Nesai]
  Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Asıl iyilik; Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara, nebilere
  inanmaktır.) [Bekara 177]
  (Onlar gayba [Allah'a, meleklere, kıyamete, cennete,
  cehenneme görmedikleri halde] inanırlar.) [Bekara 3]
  (Onlar, sana indirilene, senden önceki kitaplara ve ahirete
  iman ederler.) [Bekara 4]
  Bu üç âyette, Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara,
  peygamberlere ve gayba inanmak bildiriliyor.
  (Allah, onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir.) [Bekara
  255]
  (Ölümü Allah’ın iznine bağlı olmayan hiç kimse yoktur.) [Al-i
  İmran 145]
  (Ölüm zamanını takdir eden ancak Allah’tır.) [Enam 2]
  Bu üç âyet, takdirin Allah tarafından olduğunu bildirmekte,
  kadere iman etmeyi göstermektedir.
  (Kendilerine bir iyilik dokununca, "Bu Allah’tan" derler;
  başlarına bir kötülük gelince de "Bu senin yüzünden" derler.
  "Küllün min indillah" [Hepsi Allah’tandır] de, bunlara ne oluyor ki
  bir türlü laf anlamıyorlar.) [Nisa 78]
  Bu âyet, hayır ve şerrin Allah’tan olduğunu bildirmektedir.
  (Muhammed [aleyhisselam], Allah’ın Resulü ve nebilerin
  sonuncusudur.) [Ahzab 40]
  Bu âyet de, Resulullahın peygamber olduğunu bildirmektedir.
  Amentü’nün manası
  Allah’a inanmak:
  Allahü teâlânın varlığına, birliğine, Ondan başka ilah
  olmadığına, her şeyi yoktan yarattığına, Ondan başka yaratıcı
  olmadığına kalben inanmak, kabul etmek demektir. Âlemlere rahmet
  olarak gönderdiği son Peygamberi Muhammed aleyhisselam
  vasıtasıyla bildirdiği dinin hepsini kabul etmek, beğenmek demektir.
  Bir âyet-i kerime meali:
  (Allah’a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin!) [Araf 158]
  Meleklere inanmak:
  Melekler nurani cisimlerdir. Hiçbirinde erkeklik dişilik yoktur.
  Hepsinin günahsız, emin olduğunu kabul etmek, tasdik etmek,
  yaptıkları işleri beğenmek şarttır. Bir âyet-i kerime meali:
  (Asıl iyilik; Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara, nebilere
  inanmaktır.) [Bekara 177]
  Kitaplara inanmak:
  Zebur, Tevrat, İncil, Kur’an ve diğer kitapların Allahü teâlâ
  tarafından gönderildiğine, hepsinin hak olduğuna inanmak lazımdır.
  Ancak, Kur’an-ı kerimden önceki kitapların insanlar tarafından
  değiştirildiğini, Allah kelamı olmaktan çıktıklarını bilmek, bunu kabul
  ve tasdik etmek demektir. Önceki kitapların hiç birisi değişmemiş
  bile olsa, Allahü teâlâ tarafından nesh edildiğine yani yürürlükten
  kaldırıldığına iman etmek gerekir. Bir âyet-i kerime meali:
  (Onlar, sana indirilene [Kur’an-ı kerime], senden önceki
  indirilen kitaplara iman ederler.) [Bekara 4]
  Peygamberlere inanmak:
  Peygamberlerin hepsinin Allahü teâlâ tarafından seçilmiş olup,
  sadık, doğru sözlü, günahtan masum olduklarını kabul ile tasdik
  etmek demektir. Onlardan birini bile kabul etmeyen, beğenmeyen
  kimse, kâfir olur. Peygamberlerin ilkinin Âdem aleyhisselam ve
  sonuncusunun, Muhammed aleyhisselam olduğuna iman etmek,
  kabul ve tasdik etmek demektir. Peygamber efendimizin bildirdiği
  dini hükümlerin hepsini, en güzel şekilde ve eksiksiz tebliğ ettiğine
  inanmak, bu emir ve yasakların hepsini kabul edip, hepsini
  beğenmek demektir. Bir âyet-i kerime meali:
  (Bütün Peygamberlere iman edip, hiçbirini diğerinden
  ayırmayanlar Allah’ın mükafatına kavuşacaktır.) [Nisa 152]
  Kaza ve kadere inanmak:
  Allahü teâlânın insanlara cüzi irade verdiğini, insanların bu cüzi
  iradeye göre tercih ettikleri ve yaptıkları her şeyi Allahü teâlânın
  yarattığına iman etmek demektir. Hayır ve şer, her şeyi kulların talep
  ettiklerini, Allah’ın da bunu dilediği takdirde yarattığını bilmek, bunu
  kabul ile tasdik etmek ve beğenmek demektir. Bir âyet-i kerime
  meali:
  (Allah’ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir
  kaderdir.) [Ahzab 38]
  Ahirete inanmak:
  İnsanların kıyamet kopunca, dirileceklerine, hesap ve mizandan
  sonra, Müslümanların Cennete, kâfirlerin Cehenneme gideceklerine
  ve orada ebedi kalacaklarına iman etmek, bunu kabul etmek ve
  beğenmek demektir. Bir âyet-i kerime meali:
  (Onlar [Müslümanlar], ahiret gününe iman ederler.) [Bekara 4]
  Kelime-i şehadete inanmak şöyle olmalı:
  Ben şehadet ederim ki, yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki,
  Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed
  aleyhisselam Onun kulu, resulü ve son Peygamberidir. İki âyet-i
  kerime meali:
  (Muhammed [aleyhisselam], Allah’ın Resulü ve nebilerin
  sonuncusudur.) [Ahzab 40]
  (Allah’a ve resulüne inananlara, rableri katında nurları ve
  ecirleri vardır.) [Hadid 19]


  Bir TEŞEKKÜR Yeter...
  Son düzenleyen: Moderatör: 6 Ocak 2011
 2. !!emine!!

  !!emine!! Üye

  Katılım:
  20 Ağustos 2010
  Mesajlar:
  532
  Beğenileri:
  629
  Ödül Puanları:
  94
  Yer:
  Istanbul
  Allah razı olsun...

Sayfayı Paylaş