İngilizce Tenses

Konu 'İngilizce 9. Sınıf' bölümünde FaRe_94 tarafından paylaşıldı.

 1. FaRe_94

  FaRe_94 Üye

  Katılım:
  21 Eylül 2010
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  66
  Ödül Puanları:
  0

  İngilizce'de Tensler
  TENSES IN ENGLISH

  1) THE SİMPLE PRESENT TENSE
  * Türkçe anlamı geniş zamandır.
  * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır.
  * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO / He,She,It = DOES alır, fiil ek almaz. (-es, -ies, -s)
  * Olumlu cümlelerde özneden sonra fiile He,She,It için (-es, -ies, -s) ekleri eklenir. I,We,You,They ek almaz.
  - Fiil “ss,sh,ch,x,o” ile bitiyorsa ‘-es’ eklenir. [kisses]
  - Fiil bir sessiz ve ondan sonra ‘y’ ile bitiyorsa ‘y’ düşer, ‘-ies’ eklenir. [studies]
  - Fiil bir sesli ve ondan sonra ‘y’ ile bitiyorsa fiile ‘s’ eklenir. [says]
  - Olumsuz cümlelerde He,She,It’e ‘Does’ eklendiği için yukarıdaki ekleri almaz.
  * Never,Seldom,Rarely gibi zarflar olumsuz anlam taşıdığı için bunların olduğu cümlede Don’t,Doesn’t kullanılmaz.

  KULLANIMI :
  # Her zaman yapılan işleri, alışkanlıkları anlatır.
  [I run everyday]
  # Doğal olaylar ve her zaman geçerliliği olan olayları anlatır.
  [Water boils at 100 C]
  # Gelecek zaman zarflarıyla kullanılırsa gelecek zaman belirtir.
  [The president visits here next month]
  # Şu anı ifade ederken kullanılır.
  [Fatih is very exhausted]
  # Atasözleri için kullanılır.
  [A rolling stone doesn’t gather moss]
  # Öyküleme yaparken kullanılır.
  [Fatih conquers İstanbul in 1453...]
  # Gazete başlıklarında geçmiş zaman belirtir.
  [Trabzonspor beats Fenerbahçe]

  KULLANILAN SIKLIK ZARFLARI :
  -Always : Her zaman, daima.
  -Usally : Genellikle.
  -Often : Sıklıkla.
  -Frequently : Sık sık.
  -Sometimes : Bazen.
  -Occasionally : Ara sıra.
  -Rarely : Nadiren.
  -Seldom : Pek az.
  -Never : Asla.
  KULLANILAN YAYGIN ZAMAN İFADELERİ :
  -Every (day,week,year,…) : Her (gün,hafta,yıl,…)
  -About (1,2,3,…) times a (day,week,year,…) : (günde,haftada,yılda,…) hemen hemen (1,2,3,…) defa.
  -Now and then : Er geç.
  -From time to time : Zaman zaman.
  -Every other day : Her geçen gün.
  -Almost every (day,week,year,…) : Hemen hemen her (gün,hafta,yıl,…)  2) THE PRESENT CONTINUOUS TENSE
  * Türkçe anlamı şimdiki zamandır.
  * Özne + am,is,are + Fiil [ing] + obje şeklinde kullanılır.
  * I = AM , He,She,It = IS , We,You,They = ARE alır.

  KULLANIMI :
  # Konuşma anında devam eden işleri anlatır.
  [They are painting the house]
  # Gelecekte planlanmış bir durum belirtir.
  [We’re going on a holiday next week]
  # Geçici durumlar için kullanılır.
  [He’s unemployed these days]
  # Tekerrür eden olaylar için kullanılır.
  [She is always losing her eyewear]
  # Konuşanın kararlılığını belirtir.
  [You aren’t going anywhere]

  SIK KULLANILAN ZAMAN ZARFLARI :
  -At the moment : Şimdilik
  -At presrnt : Şimdiki.
  -Currently : Halen.
  -Still : Henüz.
  -Now : Şu an.

  3) THE SİMPLE PAST TENSE
  * Türkçe anlamı ’di’li geçmiş zamandır.
  * Özne + Fiil [(+ : 2/-ed)(-,? : 1)] + obje şeklinde kullanılır.
  * Sadece olumlu cümlelerde fiil düzenli ise fiilin 2. hali, düzensiz ise fiile ‘-ed’ eklenerek kullanılır.Olumsuz , Olumlu/Olumsuz Soru cümlelerinde “ DID,DIDN’T ” eklenir ve fiilin 1. hali kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte belli bir anda yapılmış ve tamamlanmış işleri anlatır.
  [He broke the vase yesterday]
  # Geçmişte birbirini izleyen olaylar için kullanılır.
  [He went to İzmir,visited Ephesus and saw the mediterian sea]
  # Geçmişte belli bir süre devam etmiş olayları anlatır.
  [He was the prime minister from ’94 to ‘98]
  # Geçmişteki alışkanlıkları ifade eder.
  [He smoked cigarette since ‘96]
  # Bazı cümlelerde ‘did’ Verb(1)’den önce kullanılarak vurgulama yapılır.
  [She did fall down]

  KULLANILAN YAYGIN ZAMAN ZARFLARI :
  -Last (day,week,year,…) : Geçen (gün,hafta,yıl,…)
  -(a week,a month,a year,…) Ago : (bir hafta,bir ay,bir yıl,…) Önce
  -Yesterday : Dün  4) THE PAST CONTINUOUS TENSE
  * Türkçe karşılığı geçmişte şimdiki zamandır. (-yor du)
  * Özne + Was/Were + Fiil [ing] + obje şeklinde kullanılır.
  * I,He,She,It = WAS , We,You,They = WERE alır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte belli bir anda devametmekte olan işleri anlatır.
  [I was studying lesson at 8 o’clock yesterday]
  # Geçmişte iki zaman noktası arasında devam etmekte olan işleri anlatır.
  [He was swiming from 3 to 5 o’clock]
  # Geçmişte oluş zamanları kesişen iki sürekli olayı anlatır.
  ** bu yapıda WHEN / JUST AS , AS / WHİLE gibi bağlaçlar kullanılır.
  1-When / Just As + Past Tense(yan cümle) , Past Cont. Tense(temel cümle)
  [When / Just as I left home, they were watching tv]
  -Past Cont. Tense(temel cümle) , When / Just As + Past Tense(yan cümle)
  [I was watching tv, when / just as my brother left home]
  2-While / As + Past Cont. Tense(yan cümle) , Past Cont. Tense(temel cümle)
  [While / As I was studying lesson, she was washing dishes]
  - Past Cont. Tense(temel cümle) , While / As + Past Cont. Tense(yan cümle)
  [I was washing dishes, while / as he was studying lesson]

  5) THE PRESENT PERFECT TENSE
  * Türkçe karşılığı yoktur. [Geçmişte başlamış, etkisi halen devam eden işleri anlatır]
  * Özne + Have / Has + Fiil[3] + obje şeklinde kllanılır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte başlayıp halen devam eden işleri anlatır.
  [He has lost his book.(still it’s lost)]
  # Geçmişteki bir olayı zaman belirtmeden ifade etmek için kullanılır.
  [Have you found your book?]
  ** Cevap verirken eylemin ne zaman gerçekleştiğinden eminsek SİMPLE PAST TENSE kullanırız.
  [Yes I found it yesterday]
  # Geçmişte başlamış olmakla birlikte etkisi halen devam eden işlerde kullanılır.
  [He has just finished his homework]
  # Yapılan işin halen aynı zaman dilimi içinde olma durumunda kullanılır.
  [I have sold many computers this week]
  # Tekrarlanan veya alışkanlık haline gelmiş işlei anlatırken kullanılır.
  [He has always visited his aunt]

  KULLANILAN YAYGIN ZAMAN ZARFLARI :
  -So far / Up till now / Up to the present : Şu ana kadar.
  -Before now : Daha önce.
  -Ever / Never : Hiç.
  -Since : -den beri.
  -Yet : Henüz.
  -Still : Halen.
  -Already : Hali hazırda, tamamen.
  -Lately / Recently : Son zamanlarda, Geçenlerde, Kısa zaman öncesine kadar.
  -For : [I lived abroad for 8 years.(Artık değil)]
  [I have been abroad for 8 years.(Halen öyle)]


  6) THE PRESENT PERFECT CONTİNUOUS TENSE
  * Türkçe karşılığı yoktur.
  * Özne + Have / Has Been + Fiil [ing] + obje şeklinde kullanılır.
  * Soru sözcüğü olarak genellikle ‘HOW LONG’ kullanılır ve cevap verirken de ‘FOR’ ve ‘SINCE’ kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte başlamış, konuşma anında da devam eden işleri anlatır.
  [We have been talking over the unemployment problem since this morning]
  # Tekrarlanan eylemler için kullanılır.
  [Workers have been blackmailing their employers every night for a month]
  # Yarıda kalmış veya henüz tamamlanmış işleri anlatırken kullanılır.
  [I’ve been painting this house for a month]

  **COMPARİNG OF PRESENT PERFECT & PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE**
  a) Present Perfect : Eylem bitmiş veya bitmek üzere.
  [I’ve painted this house.(Boyama bitti)]
  b) Present Perfect Continuous : Eylem halen devam etmekte.
  [I’ve been painting this house.(Boyama bitmedi)]

  7) THE PAST PERFECT TENSE
  * Türkçe karşılığı yoktur.
  * Özne + Had + Fiil [3] + Obje şeklinde kullanılır.
  * Tüm özneler ‘HAD’ ile kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte olup bitmiş iki olaydan birincisini anlatır.
  [They had had lunch before I came]
  # Dolaylı anlatımda Present Perfect ve Simple Past yerine kullanılır.
  [Erol said : ‘I have learned English. => Erol said that he had learnt English]
  [Erol said : ‘I learned English. => Erol said that he had learnt English]
  # Geçmişte belli bir ana kadar sürmüş olan işleri anlatır.
  [By the time he set up his own work, he had exper,enced many difficulities]
  #Gerçekleşmemiş umut ve dilek ifadelerinde kullanılır.
  [Ihad expected that he would be able to pass the exam, but he couldn’t]

  **Past Tense’i Past Perfect Tense’e Bağlayan Bağlaçlar**
  -Before : Bu bağlaç Past Tense’li cümleciklerde kullanılırken ana cümle Past Perfect olur.
  [Before the police arrived, the thieves had already gone avay]
  -After : Bu bağlaç Past Perfect’li cümlecikte kullanılırken ana cümle Past Tense olur.
  [After he had revised his book, he sent it to the publisher]
  -As soon as : [We left home, as soon as(olur olmaz) the earthquake had happened]
  -By the time / Till / Untill : -e kadar anlamında kullanılır.
  [By the time / Till / Untill the emergency team came, the man had died]
  -When : [He had married when he won the lottery]  8) THE PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE
  * Türkçe karşılığı yoktur.
  * Özne + Had Been + Fiil [ing] + Obje şeklinde kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte yapılan iki eylemden birincisinin sürekliliğini anlatır.
  [It had been snowing for 5 day so we couldn’t go out]
  # Present Perfect Continuous gibi tekrarlanan eylemleri anlatırken kullanılır.
  [I had been looking for you everyday for a week]
  # Dolaylı anlatımda Past Continuous ve Present Perfect Continuous yerine kullanılır.
  [Mete said : ‘I have been working here for 8 years => Mete said that he had been working there for 8 years]

  9) THE SIMPLE FUTURE TENSE
  * Türkçe karşılığı Gelecek Zaman’dır.
  * Özne + Will + Fiil [1] + Obje şeklinde kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Gelecekte yapılmak istenen eylemleri, niyetleri belirtmek için kullanılır.
  [I’ll have a picnic]
  # Resmi ifadelerde genellikle programlanmış olaylar için kullanılır.
  [The summit will start two weeks later]
  # Tahmin, umut, beklenti ve varsayım ifadelerini belirtmek için kullanılır.
  [I expect the foodstuff will be available next week]
  # Karakteristik özellikleri ifade etmek için kullanılır.
  [She’ll enter the room, find my bookcase and read for two hours]
  # Belirsizlik ifade ederken kullanılır.
  [He won’t need any asistant]
  ** BE GOING TO**
  * Will’e nazaran daha fazla kesinlik belirtir.(Ne yapılacağına önceden karar verilmiş, plan yapılmıştır)
  [They are going to build a garage]
  * Gelecekte bir olayın olacağına dair kesin işaretler varsa kullanılır.
  [Look at those clouds! It’s going to rain]
  * Was / Were Going To ise bunun Past halidir. İşin planlanıp daha sonra yapılmadığını anlatırken kullanılır.
  [He was going to buy a new car but he couldn’t afford it]

  10) THE FUTURE CONTINUOUS TENSE
  * Türkçe karşılığı Gelecekteki Şimdiki Zamandır.
  * Özne + Will be + Fiil [ing] + Obje şeklinde kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Gelecekteki belirli bir zamanda devam edecek olayları anlatır.
  [By this time next month we’ll be swimming]
  # Gelecekte planlanmış olayları anlatır.
  [They’ll be attending English courses next summer]
  # Kibarca soru sorarken kullanılır.
  [Will you be bringing the guitar in here]
  11) THE FUTURE PERFECT TENSE
  * Türkçe karşılığı yoktur.
  * Özne + Will have + Fiil [3] + Obje şeklinde kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Bir eylemin gelecekte belli bir zamandan önce yapılmış olacağını belirtirken kullanılır.
  [By the end of this year we’ll have learnt English]

  KULLANILAN YAYGIN ZAMAN ZARFLARI
  -By, By then, By the time, By this time(next year, month, week...)

  12) FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE
  * Türkçe karşılığı yoktur.(-yor olmuş olacak)
  * Özne + Will have been + Fiil [ing] + Obje şeklinde kullanılır.

  KULLANIMI :
  # Geçmişte başlayıp, gelecekte belirli bir zaman noktasına kadar devam edecek eylemleri ifade etmek için kullanılır.
  [By June, I’ll have been working here for a year]  ***SEQUENCES OF TENSES***
  Karmaşık cümlelerde ve bağlaçkullanılan cümlelerde ana cümle ile yan cümle arasında zaman uyumu olması gerekir.
  Bu zaman uyumu ;

  PRESENT => Present
  Future
  Present Perfect
  Present Continuous

  PAST => Past
  Condıtıonal
  Past Perfect
  Past Contınuous

  PRESENT PERFECT => Present
  PAST PERFECT => Past

Sayfayı Paylaş