inkılap 3. sınav

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde *damla* tarafından paylaşıldı.

 1. *damla*

  *damla* Üye

  Katılım:
  8 Aralık 2010
  Mesajlar:
  83
  Beğenileri:
  61
  Ödül Puanları:
  0

  yarın inkılap'dan 3. sınavım var yazılı soruları örnekleri verir misiniz ?? :p:p:p
 2. Moderatör Yasemin

  Moderatör Yasemin Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2010
  Mesajlar:
  1.833
  Beğenileri:
  1.341
  Ödül Puanları:
  113
 3. Moderatör Yasemin

  Moderatör Yasemin Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2010
  Mesajlar:
  1.833
  Beğenileri:
  1.341
  Ödül Puanları:
  113
  1-Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi devletler arasında imzalandı?
  TBMM, İngiltere, Fransa ve İtalya

  2-Kütahya-Eskişehir Savaşı’nda neden geri çekildik?
  Türk ordusu hazırlık yapabilmek, çember içine düşmemek için


  3-İtilaf Devletleri Londra Konferansı’nı neden düzenlediler?
  İtilaf Devletleri Sevr’i küçük değişikliklerle kabul ettirmek için Londra Konferansını düzenledi..İtilaf Devletlerinin bir amacı da Yunan ordusuna zaman kazanmaktı.

  4- İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na neden TBMM’ni ve İstanbul Hükümeti’ni birlikte çağırdılar?
  İtilaf Devletleri konferansa TBMM ile birlikte İstanbul Hükümetini de çağırdılar. Amaçları iki tarafı birbirine düşürüp Sevr’i kabul ettirmekti

  5-Sevr’in imzalanmasını hızlandırmak için İngiltere ve Yunanistan nereleri işgal ettiler?
  Anlaşmanın imzalanmasını çabuklaştırmak için İngilizler Mudanya ve Bandırmaya asker çıkarırken Yunanlılar Bursa Balıkesir ve Edirne’yi işgal ettiler.

  6-TBMM’ne karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçlarını yazınız.
  1.Zaman, malzeme ve insan kaybı oldu.
  2.TBMM’nin otoritesi arttı
  3.Düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırladı.
  4.İtilaf Devletlerinin ilerlemesi kolaylaştı.

  7-Amasya Görüşmeleri kimler arasında yapıldı? Önemini yazınız.
  Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında yapıldı. * Amasya Görüşmeleri ile İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini , Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararları resmen tanımıştır.

  8-Aşağıdaki cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.
  ( D ) TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma Gümrü’dür.
  ( Y ) Kurtuluş Savaşı, Mudanya Ateşkes Antlaşmasıyla sona ermiştir.
  ( Y ) I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri’nin yanında yer almıştır.
  (D ) Erzurum Kongresi toplanış olarak bölgesel, aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir.
  ( D ) Türklerin 1683 II. Viyana Kuşatması’ndan sonra başlayan geri çekilişleri Sakarya Savaşı ile sona erdi.
  (D ) Tekâlif-i Milliye Emirleri ile ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır.
  ( Y ) İstanbul Hükümeti, İtilaf Devletleri’nin işgallerine karşı sert tedbirler almıştır.
  ( D )Misakı Milli’ye göre halk oylaması yapılacak yerler Kars,Ardahan,Batum,Arap Vilayetleri ve Batı Trakya’dır.
  (Y )Sevr Antlaşması görüşmelerine TBMM, İsmet Paşa başkanlığında bir heyet göndermiştir.
  (D ) TBMM Hükümeti; Doğu Cephesi’nde Ermenilerle, Batı Cephesi’nde Yunanlılarla, Güney Cephesi’nde Fransızlarla savaşmıştır.

  9-Aşağıdaki boşluklara uygun olan kelimeleri yerleştiriniz.(I.İnönü, II. İnönü, Sakarya M. Savaşı, Sovyet
  Rusya, Tevfik Paşa,23 Nisan 1920,29 Ekim 1923,Damat Ferit)
  -Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer. I.İnönü savaşıdır.
  -TBMM, Moskova Antlaşmasını Sovyet Rusya ile imzalamıştır.
  -M. Kemal’e “Mareşal” ve “Gazi” rütbesi Sakarya M. Savaşı savaşından sonra verilmiştir.
  -Milli Mücadeleye en büyük zararı veren ve onu engellemek için çalışan Sadrazam Damat Ferit dir.
  - TBMM 23 Nisan 1920. tarihinde Ankara’ da açılmıştır

  13- İngiltere, 1917 yılına kadar Doğu Akdeniz'de İtalya'yı desteklerken, Ocak 1919'da yapılan Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'ı desteklemiştir. Bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Yunanistan'dan ekonomik olarak yararlanmayı düşünmesi
  B) İtalya'nın Osmanlı Devleti yanlısı olması
  C) Batı Anadolu'da İtalya gibi güçlü bir devletin egemen olmasını istememesi
  D) İngiltere'de Yunanistan taraftarlarının çok olması

  14- Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, İzmir’e çıkarma yapan Yunan kuvvetlerine tek başına ateş açmış ve bu olayın sonucunda şehit edilmiştir.
  Hasan Tahsin’i böyle bir davranışa iten en önemli sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Yunanlılar tarafından aranan bir suçlu olması
  B) Doğum yeri olan Selanik’in işgal edilmiş olması
  C) Yunan askerlerine şahsi kin duyuyor olması
  D) İzmir’in işgaline tahammül edememiş olması

  15- İstanbul Hükümeti’nin işgallere engel olamadıkları bir ortamda Türk milleti, ulusal hak ve çıkarlarını koruyup kollamak, haklı sesini bütün dünyaya duyurmak ve uygulanmaya başlayan kararlara sessiz kalınmayacağını göstermek amacıyla Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmuşlardır.
  Buna göre müdafaa-i hukuk cemiyetleri işgalleri engellemek için hangi faaliyetlerde bulunmuş olamaz?
  A) Kongreler, mitingler ve protesto telgraflarıyla işgallerin haksızlığını duyurmak
  B) Ülke ve devletin bütünlüğünü korumak
  C) Tek kurtuluş yolu olarak İngilizlerin himayesine girerek, devletin varlığını devam ettirmekD) Ulusal hak ve çıkarları koruyup kollamak

  16- Önceleri birbirinden bağımsız ve bölgesel olan yararlı cemiyetlerden, sadece, Doğu Anadolu Bölgesi’ndekiler Erzurum Kongresi’nde birleştirilmiş, Sivas Kongresi’nde ise ülke genelindeki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Cemiyetlerin bir çatı altında birleştirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milli mücadeleyi tek elden yönetmekB) Cumhuriyeti ilan etmek
  C) Halkın bu konuda talebinin olması
  D) Cemiyetlerin kendi aralarında anlaşmaları

  17- Amasya Genelgesinde yer alan “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi ile ne vurgulanmak istenmiştir?
  A) Milli sınırların varlığı
  B) Milli mücadelenin amacı ve yöntemi
  C) Cumhuriyet yönetiminin gerekliliği
  D) Milli bir kongrenin toplanmasının gerekliliği

  18-. TBMM’nin iç isyanlara karşı:
  •Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması
  •İstiklal Mahkemelerini kurması
  •İsyancıların cezalandırılması
  gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) İnsan haklarına saygılı olmadığının
  B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun
  C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığınınD) İnkılâplara zemin hazırladığının

  20-Aşağıda özellikleri verilen Milli Cemiyet hangisidir?
  A)Milli Kongre Cem. B) Reddi-i İlhak Cem.
  C)Kilikyalılar Cem. D)Doğu Anadolu müdafaa-i hukuk cem.

  BİR TEŞEKKÜR YETER :)

Sayfayı Paylaş