inkilap soruları 2.dönem 1.yazılı soruları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde wandeto tarafından paylaşıldı.

 1. wandeto

  wandeto Üye

  Katılım:
  9 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  1. Kuvayi milliyenin önemini açıklayınız?
  2. Kuvayi milliyenin aksayan yönlerini yazınız?
  3. Gümrü anlaşmasının önemini açıklayınız?
  4. Güney cephesinde ingilizlerle mücadele yaşanmazken Fransızlarla halkın mücadele ettiğini görüyoruz sebebi nedir?
  5. I.inönü muharebesinin nedenleri ?
  6. I.inönü muharebesinin sonuçları ?
  7. I.inönü savaşından sonra yeni bir devlet düzeni kurmak için yapılan amaçlar?
  8. I.inönü savaşından sonra yapılan antlaşmalar?
  9. Londra Konferansının toplanma nedeni ?
  10. Londra Konferansının önemi nedir ?
  11. Moskova anlaşmasının tarihi ve önemi ?
  12. Mustafa Kemal'in başkomutanlık seçilmesinin tarihi ve başkomutanlık yetkileri nelerdir ?
  13. Tekalifi milliye emirlerinin amacı nedir ?
  14. Sakarya savaşının sonuçları ve tarihi ?
  15. Kars antlaşması kimlerle yapıldı ve önemi ?
  16. Ankara antlaşmasının önemi ?
  17. Misaki millide verilen tavizler nelerdir ?
  18. Büyük taarruzun önemi ?
  19. Mudanya mütarekesi ateşkes anlaşmasının tarihi ve önemi ?
  20. Saltanatın kaldırılmasının tarihi ve önemi ?
  21. Lozan barışı antlaşmasının tarihi ve Lozana katılan devletler ?
  22. Lozanda taviz verilmeyecek konular?
  23. Lozanda barış anlaşmasına göre sınırlar ?
  24. Lozanda barış anlaşmasına göre boğazlar ?
  25. Lozanda barış anlaşmasına göre azınlıklar ?
  26. Lozanda barış anlaşmasına göre osmanlı borçları ?
  27. Lozan barış anlaşmasının önemini yazınız?
  28. Cumhuriyetin ilanından önce karşılaşılan sorular nelerdir ?
  29. Cumhuriyetin ilanının tarihi ve önemini yazınız?
  30. Halifeliğin kaldırılmasının tarihi ve önemi ?
  31. Halifeliğin kaldırılması ile birlikte yapılan yenilikler?
  32. Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir?
 2. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  cevaplarını mı istiyorsun?
 3. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  1)

  2)Disiplin ve birlikten yoksun oluşları en büyük eksiklikleridir.

  3)GÜMRÜ ANTLAŞMASI’NIN (3 ARALIK1920) ÖNEMİ NEDİR?
  • T.B.M.M’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarıdır.
  • İlk kez Gümrü antlaşmasıyla belirlenen doğu sınırımız , Moskova ve Kars antlaşmalarıyla son şeklini almıştır.
  • Ermeniler barış imzalamakla ilk kez Sevr antlaşmasının geçersizliği onaylamış oldular.
  • Ermeni sorunu çözüme kavuşturuldu


  5)I.İnönü Muharebesi(6-10 Ocak 1921)
  Muharebenin Nedenleri:
  • Yunan ordusunun Çerkes Ethem ayaklanma-sından yararlanmak istemesi
  • Sevr antlaşmasının TBMM’ye kabul ettirilmek istenmesi
  • Yeni kurulan düzenli birliklerin güçlenmesinin önlenmek istenmesi
  • Eskişehir’i alarak demiryollarının en önemli merkezlerinden birinin denetim altına alınmak istenmesi
  • Ankara’yı işgal ederek TBMM’yi ortadan kaldırmak ve böylece Kurtuluş Savaşına son verilmek istenmesi
  • Yunanistan’ın İtilaf devletleri yanında önemini artırmak istemesi  6)Muharebenin Sonuçları:
  • TBMM’nin kurduğu düzenli ordular ilk zaferlerini kazanmışlardır.
  • Düzenli birliklerin gerekliliği görülmüştür.
  • TBMM’ye olan güven artmıştır.
  • Düzenli birliklere katılım artmıştır.
  • 1921 Anayasasının kabul edilmesine zemin hazırlanmıştır.
  • İstiklal Marşı İlan edilmiştir.(12 Mart 1921)
  • Albay İsmet Bey generalliğe yükselmiştir.
  • İtilaf devletleri bu beklenmedik durumu daha iyi değerlendirebilmek için Londra Konferansını toplamışlardır. TBMM bu konferansa katılarak uluslar arası alanda resmi olarak tanımayı başarmıştır.
  • Afganistan ile dostluk antlaşması imzalanmıştır.
  • Sovyet Rusya ile Moskova antlaşması imzalanmıştır.

  8) Afganistan ile dostluk anlaşması
  Sovyet rusya ile moskova anlaşması


  9)yunan ordusuna zaman kazandırmak
  I. inönü zaferinin kazanılması
  anadoludaki yeni durumu değerlendirmek
  servde ufak değişiklikler yapıp türklere kabul ettirmek
  itilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek

  10)İtilaf devletleri TBMMyi hukuken tanıdı
  TBMM nin barış yanlısı olduğu ortaya çıktı
  ynan ordusunun toplanması için zaman kazanıldı
  dürüst bir barış için savaşmaktan başka çare olmadığı anlaşıldı


  11)MOSKOVA ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ NEDİR? ( 16 MART 1921)
  • Rusya Misak-ı Milliyi ve Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa ülkesi olmuştur.
  • Kars, Ardahan Türkiye’de kaldı. Batum ise Gürcistan’a verilmiştir. Batum’un elimizden çıkmasıyla Misak-ı Milli’den ilk taviz verilmiştir

  12)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  13) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak....

  14)Sakarya Savaşının Sonuçları
  1- Sakarya zaferi 1683 II.Viyana bogunundan beri batıda devamlı gerileyen Türk ordusunun, ilerleme hamlesinin başladığı bir savaştır. Sakarya savaşıyla Yunan ordusu karşısında savunma savaşları bitmiş, taarruz savaşları başlamıştır.

  2- Sakarya zaferi sonrasında T.B.M.M 19 Eylül 1921’de çıkardığı bir kanunla M. Kemal Paşa’ya Gazi ünvanını vermiştir. Başkomutanlık kanunundan önce muhalifleri tarafından eleştirilen Mustafa Kemal’in prestiji bu zaferden sonra daha da güçlenmiştir.

  Sakarya savaşı yalnız içerde değil, diplomasi alanında önemli gelişmelere de büyük etki yapmıştır. Bunlar da sırasıyla:

  1- 26 Eylül 1921’de Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve T.B.M.M’nin katıldığı (Kazım Karabekir’in başkanlığında bir hey’et temsil etmiştir) Kars antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayla 16 Mart 1921 Moskova antlaşması pekiştirilmiş, Karadeniz İran arasında kalan Sovyetler Birliği-Türkiye sınırı çizilmiştir.

  2- Sakarya savaşı sonrasında gerçekleştirilen bir başka siyasi başarı da 20 Ekim 1921’de Fransızlarla yapılan Ankara itilafnamesidir.

  Güney cephemizde, milis kuvvetlerimizle savaşan Fransa, Sakarya savaşından önce, 9 Haziran 1921’de Fransız Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı M.Henri Franklin-Boullion’u gayri resmi temas kurmak için Ankara’ya göndermişti. Franklin Boullion’un Ankara ziyareti iki hafta sürmüş ve görüşmeleri bizzat Mustafa Kemal yapmıştı”.

  Fransızların Sevr antlaşması çerçevesinde bir antlaşma isteğine karşılık, Mustafa Kemal Paşa Misak-ı Millî’den ödün verilemeyeceğini kesin bir şekilde ifade etmiştir. Sakarya zaferinden sonra Yunanlıların işe yarayamayacağını anlayan Fransa Türkiye ile dostluk kurmak istemiştir.

  Ankara itilafnamesi, 20 Ekim 1921 tarihinde Türkiye adına Hariciye vekilimiz Yusuf Kemal Bey ve Fransa adına da M.Henri Franklin-Bouillon tarafından imzalanmıştır.

  Bu itilafname ile, Türkiye ile Suriye arasındaki yeni sınırlar tespit edilmiş, Kilikya bölgesi ve Bağdat demiryolunun büyük bir kısmı Türkiye sınırları içinde kalması karara bağlanmıştı.

  Ayrıca Süleyman Şah’ın mezarının bulunduğu Caber kalesinde Türk bayrağı dalgalanacaktı. Yine Antakya Sancağı ve İskenderun Türklerine kültürel muhtariyet tanınmıştır.

  Böylece Misak-ı Millîmiz Fransızlar tarafından resmen tanınıp, uygulanmıştır. Bu antlaşma Fransa’nın İngiltere ve Yunanistan ittifakından ayrılmasına sebep olmuştur. Yine Güney cephesinde savaşan kuvvetlerimiz de batı cephesine gönderilmiş, böylece batı cephemiz daha da güçlendirilmiştir.

  3- Yine Sakarya zaferimiz üzerine 23 Ekim 1921’de İngiltere ile İstanbul’da “Esir Değişimi” antlaşması imzalanmıştır. Böylece İngiltere de zımmen Ankara hükümetini tanımış oluyordu. İngilizler bu antlaşmanın neticesinde 25 Ekim 1921’de Malta’dan getirdikleri Türk esirleri İnebolu’da bize teslim ettiler.

  Sakarya savaşındaki askeri zaferi siyasi başarılar takibetmiş, artık T.B.M.M nihai zafer için çalışmalara başlamıştır


  15)Kars Antlaşmasının Önemi:
  Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile yapılmıştır.
  Kars Antlaşması ile doğu sınırlarımız kesinlik kazanmıştır.

  16)Ankara Antlaşmasının Önemi (20 EKİM 1921)
  Hatay dışında Suriye sınırı çizildi.*
  Fransa yani bir itilaf devleti yeni Türk Devleti’ni TBMM’yi resmen tanıdı.***
  Fransızlar Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti oldular.

  17)Misakı millideb verilen ilk taviz Batum'dur.

  18)Büyük Taarruzun önemi nedir?
  1)Türk Kurtuluş Savaşının askeri safhası bitmiştir.
  2)Miryokefalon ile Anadolu’nun tapusu alınmış Büyük Taarruzla burayı kimsenin alamayacağı belirtilmiştir.

  19)MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ NEDİR? (11 EKİM 1922)
  • Toplantıya İngiltere,Fransa. ve İtalya katılmış, Yunanlılar bir gemide sonucu beklediler. Türkiye adına İsmet paşa katıldı.
  • Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı mücadele sona erdi.
  • Yunanlılar 15 gün içerisinde Doğu Trakya’yı Meriç Irmağı’nın sol kıyısına kadar ,terk edecek.
  • İstanbul ve Boğazlar T.B.M.M ‘ne bırakıldı. Böylece savaşmadan İstanbul , Boğazları ve Doğu Trakya’yı kurtarmış olduk.
  • Kurtuluş Savaşı’nın silahlı safhası bitmiş, diplomatik safhası başlamıştır.
  • Osmanlı Devleti’nin merkezi İstanbul T.B.M.M’ ne bırakılmakla, Osmanlı Devleti hukuken sona erdi.


  20)ÖNEMİ

  1) Birinci TBMM’nin ilk ve tek inkılabıdır.
  2) Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmış temel inkılaptır.
  3) Cumhuriyete geçiş süresi hızlanmış demokratik bir düzenin kurulmasının önündeki en önemli önem kaldırılmıştır.
  4) Halifelik milli egemenliğe bağlı sembolik bir kurum halin getirilmiştir.


  21) Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Lozan Üniversitesi salonunda imzalanmış barış antlaşmasıdır.

  22)-

  23)Türkiye-Suriye Sınırı: Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması'na göre kabul edilmiştir.
  Irak Sınırı: Musul üzerinde antlaşma sağlanamadığı için, bu konuda İngiltere ve Türk Hükümeti kendi aralarında görüşüp anlaşacaklardı.
  Türk-Yunan Sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirlenen şekliyle kabul edildi. Meriç Nehri'nin batısındaki Karaağaç istasyonu ve Bosnaköy, Yunanistan'ın Batı Anadolu'da yaptığı tahribata karşılık, savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verildi. Ayrıca Gökçeada ile Bozcaada Türkiye'de, diğer Ege Adaları Yunanistan'da kaldı. Yunanistan'ın Türk sınırına yakın adaları silahsızlandırması kararlaştırıldı.
  Türkiye-İran Sınırı:Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında 17 Mayıs 1639'da imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması'na göre belirlenmiştir.

  24)Boğazlar: Boğazlar, üzerinde en çok tartışılan konudur. Sonunda geçici bir çözüm getirilmiştir. Buna göre askeri olmayan gemi ve uçaklar barış zamanında boğazlardan geçebilecekti. Boğazların her iki yakası askersizleştirilip, geçişi sağlamak amacıyla başkanı Türk olan uluslararası bir kurul oluşturuldu ve bu düzenlemelerin Milletler Cemiyeti'nin güvencesi altında sürdürülmesine karar verildi. (Bu hüküm, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde değiştirilmiştir.)
  Bu hüküm, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde değiştirilmiştir.)


  25)Azınlıklar: Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi. Batı Trakya'daki Türklerle, İstanbul'daki Rumlar dışında, Anadolu ve Doğu Trakya'daki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler'in mübadele edilmeleri kararlaştırıldı


  26)Osmanlı'nın Borçları: Osmanlı borçları, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan devletler arasında paylaştırıldı. Türkler'e düşen bölümün taksitlendirme ile kâğıt para olarak ödenmesine karar verildi. Düyun-u Umumiye de böylece tarihe karıştı.


  27)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...
  28)rejim adının konmamış olması
  meclisi hükümet sisteminden kaynaklanan sorunlar
  devlet başkanının olmaması
  hükümet bunalımı...

  29)yeni türk devletinin adı konmuş ve rejim tartışmaları sona ermiştir.
  devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir.
  cumhurbaşkanı ve başbakanlık makamları kurulmuştur.
  cumhuriyetçilik ilkesi uygulanmaya başlanmıştır.

  30)HALİFELİĞİN KALDIRILMASININ ÖNEMİ

  Yeni kurulmuş bulunan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Osmanlı Devleti'nden aktarılmış bulunan Halifelik, yalnız dinsel bir kurum değildi. Siyasal bir özellik de gösteriyordu. Ulusal Egemenlik ilkesine dayalı olarak kurulmuş bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nde, Halifeliği, siyasal niteliğinin dışında olan ilkelere göre örgütlendirmeye ve yaşatmaya olanak yoktu. Bu arada, Osmanlı kurumlarından yana olmakta çıkarları olanlar, Halifelik çevresinde toplanarak, uygarlık alanındaki yeni girişimlere, hep karşı geleceklerdi. Bunun yanı sıra, İmparatorluklarında büyük Müslüman toplulukları bulunan devletler de, Halifelik kurumunu koruduğu için, Türkiye ile ilişkilerinde çekingen davranacaklardı.
  Bu nedenlerle, Halifeliğin kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin örgüt bakımından güçlenmesi, Türk toplumunun toplumsal devrimlerle çağdaş uygarlık düzeyine getirilmesi ve dış politika alanında, devletlerle güvenlik ilkelerine dayalı ilişkilerin kurulması bakımından gerekliydi.  31)Tevhidi tedrisat kanunu
  erhanı harbiye nezaretinin kaldırılması
  şeriye ve evkaf ne zaretinin kalkması

  32)DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ NELERDİR? Milli egemenlik, Hürriyet, Eşitlik, Siyasi partiler
  Milli Egemenlik:Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması
  Hürriyet ve Eşitlik: Hürriyet; başkalarına zarar vermeden her şeyi yapmak,
  Eşitlik; Hiçbir ayrım yapılmaksızın herkesin kanun önünde aynı haklara sahip olması
  Siyasi Partiler: Ülke sorunlarının çözüm yollarını paylaşan kişilerin siyasi bir parti kurabilmeleridir.
  Son düzenleyen: Moderatör: 29 Mart 2009
 4. wandeto

  wandeto Üye

  Katılım:
  9 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  1. -Düşman işgalini yavaşlatmış ve yıpratmıştır.
  -İç isyanların bastırılmasında etkili olmuştur.
  -Düzenli ordunun oluşmasında zemin hazırlamıştır.
  -Milli şuurun oluşmasında etkili olmuştur.
  -Köyleri Rum ve Ermeni Çetelere karşı savunmuşlar.
  2.Disiplin ve birlikten yoksun oluşları en büyük eksiklikleridir.
  3.TBMM'nin imzalandığı ilk anlaşmadır. 3 aralık 1920
  4.ingilizler halkın duygularını rencide etmemiştir. Fransızlar milli ve manevi değerlerine saldırınca halk tepki göstermiştir.
  5. -Ankara'yı alarak TBMM'yi dağıtmak,sevr'i Türk halkına zorla kabul ettirmek istemeleri,
  -Türk ordusunu henüz kuruluş aşamasında iken ortadan kaldırmak istemeleri
  6. -Yunanlılar Anadoluda düzenli ordu karşısında ilk yenilgisini aldı.
  -Halkın morali ve TBMM'ye olan güveni arttı.
  -TBMM'nin otaritesi arttı.
  7. -Egemenlik kayıtsız,şartsız milletindir.
  -Seçimler 2 yılda bir yapılır.
  8. Londra konferansı, Afganistan ile Dostluk anlaşması ve Sovyet rusya ile moskova anlaşması.
 5. wandeto

  wandeto Üye

  Katılım:
  9 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  9.İtilaflar TBMM'nin güçlendiğini görünce biran önce Osmanlı'yı barışa zorlayarak savaşı bitirmeye çalıştırlar.Bunun için Osmanlı'nın Sevr taslağını kabul etmesi gerekiyordu.İtilaflar Sevr Anlaşması'nın maddelerini yumuşatmak bahanesi ile İstanbul Hükümetini Londra'ya konferansa çağırdılar.
  10. TBMM Londra konferansına davet edilmesi ile itilaf devletleri resmen tanındı.
  11. TBMM'nin büyük bir devletle yaptığı ilk anlaşma. 16 Mart 1921.
  12. Meclis bütün yetkilerini üç ay süreyle kendisine verdi. 5 Ağustos 1921.
  13. Yeni kurulan ordunun acil ihtiyaçlarını karşılamaktır.
  14. 23 Ağustos-13 Eylül 1921
  -Türk ordularının II. Viyana kuşatması'ndan bu yana devam eden geri çekilişi sona erdi.1693
  -Yunan ordusu taarruzdan savunmaya çekildi.
  -Meclis Mustafa Kemal'e gazilik şanı ile mareşallık rütbesi verdi.
  -Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı.
  -Sovyetler teşviki ile Ermenistan,Gürcistan ve Azerbeycan ile Kars antlaşması imzalandı.
  15.Türk ordusunun Sakarya Savaşı'nı kazanması üzerine Ermenistan,Gürcistan ve Azerbeycan'ın TBMM hükümeti ile yakınlaşma isteği.
  Doğu sınırımız bugün kü biçimini aldı.
  16. İtilaf devletleri ile yapılan ilk anlaşmadır. Bu anlaşmayla Fransızlar hatay hariç Anadoluyu boşaltmıştır.
  17. -Batum gürcistana bırakılmıştır.
  -Hatay Fransızlara Bırakıldı.
  -Musul-Kerkük Irak'a bırakıldı.
  18. -Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesi gerçekleşti.
  -Milli mücadele kazanıldı.
  -Anadolu düşmandan temizlendi.
  -Milli müadelenin savaş kısmı kapandı diplomatik mücadele dönemi başladı.
  19. 11 Ekim 1922.
  -Savaş dönemi sona erdi.Barış dönemi başladı.
  -Doğu Trakya, Edirne ve İstanbul savaş yapılmadan kurtarılmıştır.
  20. 1 Kasım 1922 Devlet rejiminin Cumhuriyet olması yolunda büyük bir adım atılmış oldu.
  -Laikliği ilk aşaması gerçekleşti.
  21. 20 Kasım 1922'de başlayan Konferansa şu devletler katıldı. İngiltere, Fransa,İtalya, Japonya;Yugoslavya,Romanya,Yunanistan, ABD konferansa gözlemci gönderdi. SSCB, bogazlar konusundaki görüşmelere Bulgaristan ise Trakya ve Boğazlar konusundaki görüşmelere katılacaktı.
 6. wandeto

  wandeto Üye

  Katılım:
  9 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  22. Türk heyeti konferansta kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu projesinde kesinlikle taviz vermeyecekti.
  23. Suriye sınırı: 20 Ekim 1921 Ankara anlaşmasına göre çözümlenecektir.
  24. Türkiye'deki bütün azınlıkların Türk vatandaşı oldukları kabul edildi. Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Türkler karşılıklı olarak değiştirilecekti. İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler bu değişimin dışında tutulacak. Patrikhane İstanbul'da kalacaktı.
  25. Osmanlı borçlarıi Osmanlı Devletinden ayrılan devletler arasında bölüştürüldü. Türkiye kendisine düşen borcu Fransız Frangı olarak ödemeyi kabul etti.
  26. Boğazlar başkanı Türk olan uluslar arası bir komisyonca idare edilecekti. Boğazların her iki yanında 15 km'lik alan silahsızlandırılacaktı. Savaş zamanında ve Barış zamanında savaş gemileri boğazlardan geçişi belli esaslara bağlandı.
  27. -Ulusal sınırlar içinde bağımsız bir Türk Devleti'nin varlığı tüm dünya devletlerince onaylandı.
  - Ermeni yurdu ile ilgili düşünceler kesin olarak ortadan kalktı.
  - Lozan antlaşması'nın imzalanmasıyla Sevr'in geçersizliği belgelenmiştir.
  28. Devlet başkanının olmaması, rejimin adının konulmaması ve hükümetin kurulmaması cumhuriyetin ilanından önce yeni Türk devletinin karşılaştığı 3 önemli sorundu.
  29. 29 Ekim 1923
  -Cumhuriyetin ilanı ile yeni Türk Devleti'nin ismi konulmuştur ve rejim konusundaki tartışmalar sona ermişti.
  -Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Meclis Hükümeti Sisteminden kabine sistemine geçmiştir.
  -Devlet başkanlığı problemi çözüldü.
  30. Layik devlet üzerine geçişte önemli bir aşama kaydedildi.
  31. Şeriye ve evkal vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet işleri başkanlığı ve vekaller genel müdürlüğü kuruldu.
  -Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet işleri başkanlığı kuruldu.
  -Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkarıldı. Eğitim ve öğretim kurumları birleştirildi.
  32. -Milli egemenlik
  - Eşitlik ve hürriyet
  -Siyasi partiler
  piuulay bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş