İnkılap tarihi değerlendirme soruları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde aslanhakan tarafından paylaşıldı.

 1. aslanhakan

  aslanhakan Üye

  Katılım:
  6 Şubat 2009
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaşlar değerlendirme sorularını yapan var mı?sayfa 20'deki değerlendirme sorularının cevapları yapan varmı?
 2. __EsiLa__

  __EsiLa__ Üye

  Katılım:
  12 Eylül 2009
  Mesajlar:
  95
  Beğenileri:
  47
  Ödül Puanları:
  0
  sayfa 20 de değerlendirme sorusu yok ki
 3. blackrock

  blackrock Üye

  Katılım:
  13 Ekim 2009
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bu konu bana lazım
 4. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  soruları yazın cevaplayalım
 5. ibret

  ibret Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  1) 1. ve 2. meşrutiyet Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nde idari bakımdan ne gibi yenilikler yapılmıştır?

  2) Meşrutiyet 2. kez neden ilan edilmiştir? 2.Meşrutiyet'in ilanında hangi cemiyet etkili olmuştur?

  3) 31 Mart Olayı niçin çıkmıştır? Nasıl Sonuçlanmıştır?

  4)Hareket Ordusu'nun komutanları kimlerdir?

  5)Uşi Antlaşması'nın ne zaman ve kimler tarafından imzalandığını belirtiniz.

  6) Balkan Savaşları'nın çıkış nedenleri nelerdir? 1. balkan Savaşı'na katılan devletleri belirtiniz?'

  7) 2. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti hangi toprakları geri almıştır?

  8) 1. Dünya Savaşı'nın çıkış nedenleri nelerdir? Yazınız.

  9) Üçlü ittifak ve Üçlü İtilaf Devletlerini belirtip , bu blokların nasıl oluştuğunu açıklayınız.

  10)İngiltere, Osmanlı Devleti'nin, 1. Dünya Savaşı'nda ittifak devletlerinin yanında yer almasını niçin istememiştir ? Açıklayınız.

  11) 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın, Osmanlı Devleti'nin kendi yanında yer almasını istemesinin nedenlerini açıklayınız.

  12) Çanakkale Savaşı'nın sebep ve sonuçlarını açıklayınız.

  13) Çanakkale Zaferi Mustafa Kemal'in hangi yönünü ortaya çıkarmıştır?

  14) M.Kemal Çanakkale Cephesi'nde Türk ordusuna hangi emri vermiştir?

  15) Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı sonunda itilaf devletleri'yle hangi Ateşkes Antlaşmasını imzalamıştır?
  benqiSu bunu beğendi.
 6. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  2.Sorunun Cevabı

  Ravel görüşmesi ve 2. meşrutiyetin ilanı
  •İngiliz kralı ile Rus çarı arasında yapılan görüşmenin ana konusu Makedonya’dır.
  •Makedonya ıslahat yapma koşuluyla Berlin Antlaşmasında Osmanlıya bırakılmıştır.görüşmede burada ıslahat yapılmadığı ileri sürüldü. Bu Osmanlının iç işlerine karışmak demekti.
  •Diğer yandan İngilizlerin Rusları Osmanlı üzerindeki politikalarında serbest bıraktığı iddiaları duyulunca ittihatçılar Makedonya’da isyan çıkarttı.
  •1889da ittihadi Osmanlı cemiyeti kurulmuştu. Daha sonra adı ittihat ve terakki oldu.
  •Onlara göre meşrutiyet ilan edilirse Avrupa içişlerimize karışmaktan vazgeçecekti.(Enver Selanik, resneli Ahmet Niyazi monastınya ayaklandı)
  •İsyanın yayılmasından korkan 2. Abdülhamit 24 temmuz 1908de ilan etti.


  2. meşrutiyet dönemi (1908-1920)

  Siyasal gelişmeler:

  •İttihadi Muhammedi fırkası: resmi yayın organı Volkan (sahibi derviş vahdeti) ayaklanmanın kışkırtıcılığını yaptı.
  •Ahrar fırkası: önce ittihat ve terakki ile beraberken sonra karşılarına geçen prens Sabahattin çevresi kurdu.
  •Avcı taburları: propagandanın etkisinde kalan erler subaylarını tutuklayıp, isyana başladılar. Ordudan atılan alaylı subaylar.
  •Serbesti gazetesi: ittihat terakkiye sert muhalefet olan başyazarı öldürülür.

  2. meşrutiyette yapılan değişiklikler:

  •Padişah mebuslar meclisinde anayasaya bağlılık yemini edecek.(kanun üstünlüğü ilkesi pekiştirilecek)
  •Padişah bakanlar kurulunun yalnızca başkanını seçecek.
  •Bakanlar kurulu mebuslar meclisine sorumludur.
  •Mebuslar meclisi başkanını kendi seçecek.
  •Meclis, padişah izni olmadan yasa önerme hakkına sahiptir.
  •Padişahın veto ettiği bir yasa tasarısını, meclis aynen kabul ederse padişah onaylamak zorundadır.
  •Padişahın meclisi feshi zorlaştırıldı.
  •Ekonomi, ticaret, barış antlaşmaları mebuslar meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

  31 mart olayı (13nisan 1909)

  nedenleri:

  •Meşrutiyetin dış politikada umulan tepkiyi göstermemesi sonucu muhalefetin güçlenmesi.
  •İttihat terakkinin yöntemlerine duyulan tepki.
  •Alman-İngiliz yanlılarının hesaplaşması.
  •Mektepli-Alaylı subay tartışması.
  •İttihatçıların iktidara mesafeli durması, bunun yerine meclisi mebusta etki olması.
  •İttihat karşıtlarının öldürülmesi.
  •Dinsel kışkırtmalar.
  •Avcı taburlarının denetlenememesi, propaganda etkileri altına girmeleri.

  Sonuçları:

  •Avcı taburunun başlattığı ayaklanma kısa sürede yayılır.
  •Padişah isyana askeri müdahalede bulunmaz.
  •İttihatçılar Selanik’ten getirdikleri harekat ordusuyla isyanı bastırır.
  •Ayaklanmada rolü olduğu gerekçesiyle 2. Abdülhamit tahttan indirilir yerine 5. Mehmet Reşat geçirilir.
  •Anayasada yapılan değişiklikle padişahın yetkileri kısıtlanır.
  •Bu isyan mevcut yönetimi değiştirme amacıyla çıkarılmıştır. Mutlakıyete dönüş istediği için irticai bir karakter taşır. (din elden gidiyor propagandası) rejimi değiştirmeye yönelik olan ilk isyandır.
  •Mustafa kemal kurmay. Başkanı kol ağası.

  2. meşrutiyette meydana gelen toprak kayıpları:


  •Bosna-hersek - Avusturya ilhak etmiştir.
  •Girit - Yunanistan’a bağlanmıştır. (1913’te kabul ettik)
  •Doğu Bulgaristan - bağımsızlığını ilan etmiştir. Doğu Rumeli’yi aldı


  3.Sorunun Cevabı

  31 Mart Ayaklanması, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı girişilen büyük bir ayaklanma. Rumi takvimle 31 Mart 1325'te (13 Nisan 1909) çıktığı için bu adla anılmıştır.
  Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı tam olarak geçiremeyerek dolaylı bir denetim kurması, siyasal istikrarsızlığa yol açmış, halk arasında da yaygın çalkantılar doğurmuştu. Bu koşullar bütün muhalefet gruplarının kısa sürede İttihat ve Terakki'ye karşı birleşmelerine zemin hazırladı. Siyasal istikrarsızlık ve çatışmalar, İttihat ve Terakki'ye muhalefet eden tanınmış gazetecilerin öldürülmesiyle daha da şiddetlendi.
  Derviş Vahdeti'nin yayımladığı ve yer yer Prens Sabaheddin'in ademimerkeziyetçi görüşlerine de yer veren Volkan gazetesi, İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin yayın organı durumuna geldikten sonra özellikle din adamları ve İttihat ve Terakki'nin uygulamalarından zarar gören alaylı subaylar üzerinde etkili oldu.  12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece, Taksim Kışlası'ndaki Avcı Taburu'na bağlı askerler subaylarına karşı ayaklanarak kendilerine önderlik eden din adamlarının peşinde Heyet-i Mebusan'ın önünde toplandılar ve ülkenin şeriata göre yönetilmesini istediler. Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti ayaklanmacılarla uzlaşma yolunu seçti ve hükümet üyeleri tek tek istifa etti.
  Ayaklanma Heyet-i Mebusan üzerinde de etkili oldu. O gün İttihat ve Terakki üyesi mebuslar, can güvenlikleri olmadığı için meclise gitmediler. Bazıları İstanbul'dan uzaklaşırken, bazıları da kent içinde gizlendi. Bu arada ayaklanmacılar İttihatçı subaylarla mebusları buldukları yerde öldürüyorlardı. Hükümetin ve meclisin etkisiz kalmasıyla, II. Abdülhamid yeniden duruma egemen oldu. Ayaklanmayı başlatan muhalefet ise, herhangi bir programdan yoksun olduğundan önderliği elde edemedi.
  İstanbul'da denetimi elinden kaçıran İttihat ve Terakki asıl güç merkezi olan Selanik'teki 3. Ordu'yu harekete geçirdi. Böylece ayaklanmayı bastırmak üzere Hareket Ordusu kuruldu.
  O_237.jpg
  Hareket Ordusu

  Ayaklanmacılar 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece İstanbul'a girmeye başlayan Hareket Ordusu'na başarısız bir direniş çabasından sonra teslim oldular. Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan da bir gece önce Yeşilköy'de toplanarak Hareket Ordusu'nun girişiminin meşruluğunu onaylamışlardı.
  Ayaklanmanın bastırılmasından sonra sıkıyönetim ilan edildi ve ayaklanmacıların önderleri divanıharpte yargılanarak ölüm cezasına çarptırıldılar. Muhalefet hareketi önemli kayıplara uğradı. Ama en önemli gelişme, Meclis-i Umumi Milli adı altında birlikte toplanan Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan'ın 27 Nisan'da II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesini, yerine V. Mehmed'in geçirilmesini kararlaştırmasıydı. Ayrıca II. Abdülhamid'in İstanbul'da kalması da sakıncalı bulunarak Selanik'te oturması uygun görüldü. Divanıharp II. Abdülhamid'i yargılamak istediyse de, yeni kurulan Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti bunu kabul etmedi.


  II. Abdülhamit (1876)
  1912'ye kadar Selanik'te ikamet eden Abdülhamit daha sonra Beylerbeyi Sarayı'na getirilecek ve 1918'deki ölümüne kadar burada "kafes hayatı" sürdürmek zorunda kalacaktı.


  4.Sorunun Cevabı

  Başlangıçta ordunun kumandanı hüseyin hüsnü paşa, kurmay başkanı kolağası mustafa kemal'dir. istanbul yakınlarında kumandanlığa mahmut şevket paşa, kurmay başkanlığa enver bey geçer.


  5.Sorunun Cevabı

  Burada Var

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  6.Sorunun Cevabı

  I. Balkan Savaşı'nın Nedenleri

  1. Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan atmak isteyen Rusya'nın Balkanlar'da yeni kurulan devletleri bir araya getirip ittifak kurmalarını sağlaması.
  2. Balkan Devletleri'nin Tarblusgarp Savaşı'nın çıkmasını fırsat bilmeleri.
  3. Osmanlı ordusu ve yönetiminde ikiliklerin yol açtığı iç karışıklıkların Balkan Devletlerince biliniyor olması ve bu devletlerin Osmanlı Devleti'nin zayıf olmasından yararlanmak istemeleri

  II. Balkan Savaşı'nın Nedenleri

  1. Londra Antlaşması'nda en büyük payı Bulgaristan almıştı. Öteki Balkan Devletleri bu duruma itiraz ettiler.
  2. Yunanistan özellikle Bulgaristan'ın Ege Denizi'ne açılmasına karşı çıkıyordu.
  3. Paylaşılamayan yerlerin arasında başta Makedonya geliyordu.
  4. Sonuçta Balkan Devletleri, Bulgaristan'a saldırdı ve II. Balkan Savaşı çıktı.


  7.Sorunun Cevabı

  II. Balkan Savaşı

  Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı'nda yenilince bu bölgede boşluk doğdu.
  Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları paylaşamayan Balkan Devletleri birbirine düştü.
  Sırbistan Makedonya'nın Bulgaristan'a verilmesine itiraz etti.
  Yunanistan Makedonya'dan daha fazla toprak istedi.
  Romanya Bulgaristan'dan Dobruca'yı istedi.
  Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'a savaş açtı.
  Romanya da Bulgaristan'a savaş açtı.
  Osmanlı Edirne'yi geri aldı.
  Bulgaristan barış istedi.  II. Balkan Savaşı'nın Sonuçları

  Balkan Devletleri kendi aralarında savaşa başlayınca Osmanlı Ordusu Midye-Enez hattını aşıp, Edirne ve Kırklareli'yi tekrar aldı.

  İkinci Balkan Savaşının sonucunda şu antlaşmalar yapıldı.

  a) İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)
  b) Atina Antlaşması (14 Kasım 1913)
  c) Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913)

  Osmanlı Devleti, Ege adalarını kaybetti. İmroz, Bozcaada ve Meis dışındaki bütün Ege adaları Yunanistan'da kaldı.
  Arnavutluk bağımsız oldu.
  Makedonya elimizden çıktı.
  Batı Trakya, Bulgaristan'a verildi ve Osmanlı Devleti'nin elinde sadece Doğu Trakya kaldı.


  8.sorunun Cevabı

  Savaşın çıkış nedenlerinin başında,İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik yarış gelir.Fransa'da 1871 de,Alman lara yenilmenin acısını unutamıyor,intikam almayı arzuluyordu.İngilizlerin,Rusları Balkanlar da serbest bırakması,bölgede çıkarı olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu nun işine gelmiyordu.Çünkü,Rusların Panislavizm propagandası,bu imparatorluk içinde yaşayan slavları etkiliyordu.Balkanlar da Rus çıkarlarını koruyan Sırbistan,Avusturya-Macaristan imparatorluğundaki soydaşlarının bulunduğu toprakları kendi ülkesine katmak istiyordu.Bu istek,yeni bir bunalımın doğmasına sebep oldu.Savaşın asıl nedeni,İngiltere'nin başını çektiği bir gruplaşma karşısında,Almanya'nın yarattığı gerilimdir.Yukarıda anlatılan balkan bunalımı ise,bu gerilime sıçrayan bir kıvılcım olmuştur.
  1914 yılı ortalarına doğru,Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtı,Bosna-hersek'in merkezi Saraybosna'yı ziyaret etti.Burası;Avusturya-Macaristan imparatorluğu sınırları içindeydi ama nüfusunun çoğunluğu Slavdı.Ziyaret sırasında veliaht,Sırp milliyetçi bir grup tarafından öldürüldü.Avusturya-Macaristan imparatorluğu,katillerin Sırbistan'a sığındığını ve orada korunduğunu iddia ederek bu devlete savaç ilan etti.Bu kıvılcım,kısa sürede büyüdü.Rusya,Sırbistan'ın yanında savaşa girdi.Fransa'da Rusya'yı destekledi.Bunun üzerine Avusturya-Macaristan imparatorluğunun bağlaşığı olan Almanya,Rusya ve Fransa'ya savaş açtı.Bir süre sonrada İngiltere,Fransa'nın yanında savaşa katıldı.Böylece 1.Dünya savaşı başlamış oldu.


  9.sorunun Cevabı

  Bu linkte ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Bu Linkte

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  YarenLogan ve benqiSu bunu beğendi.
 7. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  12.Sorunun Cevabı

  Çanakkale (Gelibolu) Savaşları Nedenleri
  1-) 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika toprakları olan Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalya’ya bırakmış, 1912-1913 Balkan hezimeti ise, 500 yıldır Türk olan Rumeli’deki son Türk hakimiyetini yok etmişti. Bu yüzden Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemesi

  2-) İngiliz ve Fransızların İstanbul’u ele geçirmek istemesi ve İstanbul’a giden yol ise Çanakkale Boğazı’ndan geçer. Bulgar ordularının İstanbul kapılarını zorlaması, İstanbul ve boğazların güvenliğinin tehlikeye girmesi..

  3-) Ekonomisi kötüye giden Rusya’ya gerekli yardımı götürmek. Ve Anadoludaki petrol yataklarını ele geçirmek.

  4-) Balkan Savaşları’ nda yara almış Osmanlı devleti’ne ikinci hamleyi vurarak tamamen çökertmek. Bu sayede de Avrupa’ya açılabilme emellerini gerçekleştirmek.

  5-) iki Alman gemisinin Akdeniz’de İngiliz ve Fransız donanmasından kaçarak Türk bayrağı altında Rus limanlarını bombalaması.

  6-) Osmanlı Devleti’nin bu sebeplerden dolayı savaşa girmek zorunda kalması ve müttefiği olduğu Almanya’nın savaşı kazanacaklarına inanması


  ÇANAKKALE SAVAŞININ SONUÇLARI

  · Bu zaferle, İngiliz-Fransız donanmalarının Marmara’ya girerek, İmparatorluğun başkenti İstanbul’u bir ay içinde ele geçirme planları suya düşürülmüş, böylece hükümet çevrelerinde beliren ve halka yansıyan İstanbul’u kaybetme korkusu ortadan kalkmıştır.

  · Türk ulusunun tarihini süsleyen çok sayıdaki zaferlerine, Çanakkale’de eklenmiştir.

  · Türk tarihinde yerini alan Çanakkale Muharebeleri, Mustafa Kemal gibi bir lider doğurmuştur.

  · Bu zafer Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminden hemen sonra başlayacak olan Millî Mücadeleye esin kaynağı olmuştur.

  · Çanakkale Zaferi, İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakarak, Almanya’nın güneydoğudan kuşatılmasını amaçlayan stratejisini boşa çıkarmış, böylece savaşın en az iki yıl daha uzamasına neden olmuştur.

  · Çanakkale Boğazı’nın kapatılıp Rusya’ya geçit verilmemesi, onu müttefiklerinin silâh ve malzeme yardımından yoksun etmekle kalmamış, yarım milyonu aşkın İngiliz ve Fransız askerini üzerine çekmekle, bu kuvvet Alman cephesinden uzak tutulmuş ve Almanya’nın doğu cephesindeki harekâtını kolaylaşmıştır.

  · Çanakkale’de Türk savunması aşılabilseydi eğer, Rusların **** Petro’dan beri izledikleri, açık denizlere ulaşma politikası gerçek olacaktı.

  · Çanakkale Zaferi, İngiliz ve Fransızların yardımının Rusya’ya ulaşmasına olanak tanımamış, mahsur kalan Çarlık Rusya’sı içerden çökmüş, ardından Bolşevik ihtilali ortaya çıkmıştır.

  · Çanakkale Cephesi deniz ve kara harekâtıyla birlikte mütalaa edildiğinde görülür ki, bu cephede geçen muharebelerde İngiltere ve Fransa’nın bir yıl boyunca Gelibolu Yarımadası’nda yarım milyondan fazla bir kuvveti tutmak zorunda kalmasına neden olmuştur. Bu şekilde Çanakkale cephesi İtilaf Devletlerinin diğer cephelere kuvvet kaydırmasına engel olmuş dolayısı ile savaşın genel seyri etkilenmiştir.

  · İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’deki başarısızlıkları henüz savaşa katılmamış olan Balkan Devletleri’nin tutumlarını da farklı yönlerde etkilemiştir. Bulgaristan, İttifak Devletlerinin yanında yer alırken, Romanya, Yunanistan ve İtalya bir süre daha savaşa tarafsız kalmıştır.

  · Boğazın aşılamaması İngiltere ve Fransa’nın, siyasi ve askerî prestijini bir hayli sarsmış, özellikle İngiltere’nin denizlerdeki tartışılmaz üstünlüğü imajı ortadan kalkmıştır. Bu durum, adı geçen devletlerin sömürgelerinde bağımsızlık ve özgürlük akımlarının doğuşuna ve dolayısıyla dünya siyasi haritasını değiştiren bazı gelişmelere yol açmıştır.

  · Bu cephedeki savaş yüz binlerce insanın ölümüne ve sakat kalmasına neden olmuştur.  Kaynak :

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  benqiSu bunu beğendi.
 8. _BeYzaa_

  _BeYzaa_ Üye

  Katılım:
  13 Mart 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  11. sınıf 147. sayfadaki değerlendirme soruları

  147. sayfadaki değerlendirme sorularının cevaplarına ihtiyacım var yardımcı olabilirmisiniz acil.
 9. üye insan

  üye insan Üye

  Katılım:
  20 Şubat 2010
  Mesajlar:
  10
  Beğenileri:
  25
  Ödül Puanları:
  0
  11.sınıf inkılap tarihi kitabı 147 sayfa cevapları

  1)kuva'yi milliye=milli kuvvaetler demetir.ilk direniş güney cep. hatay dörtyoldur.
  2)15 mayıs 1919 da yunan ordusunun izmiri işgal etmesi üzerine açılmıştır.
  3)kurtuluş sav. amaç,yöntem ve gerkçesini belirlemiştir.
  4)mebuslar mec.toplanma kararı alınmıltır ve istanbul hük.temsil heyetinin varlığını kabul etmiştir.
  5)29 temmuz 1919 da toplanmıştır.amaç:ermenilere karşı mücadelenin yöntem ve hedeflerini belirlemek.
  6)*ulusal bir kongre olması
  *manda ve himaye kesinlikle reddedildi
  *cemiyetler anadolu ve rumeli müdafaa-ı hukuk cem.olarak toplandı.
  *temsil heyetinin tüm yurdu yönetme kararı alındı
  7)
  8)ankaraya gelme nedenleri;
  *batı cep.gelişmeleri yakından takip etmek
  *mebusan mec.çaışmalarını yakından takip etmek
  *ankara hakına destek vermek
  9)misakımilli kararlarının ilan edilmesiyle emelleri suya düşen itilaf dev.istanbul hük.baskı yapmışlardır.20 mart 1920 mebusan mec bastılar
  10)özelliği;yasama,yürütme,yargıyı bünyesinde toplamıştır.
  dayandığı temel ilke;milli egemenlik
  11)*egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  *yürütme ve kanun yapma TBMM ye aittir
  12)*anadoluda başlayan milli müc.ve liderlerini karalamak
  *MK ve arkadaşlarını ortadan kaldırmak
  *milli mücadeleyi başsız bırakmak
  13)kuva'yı inzibatiye=düzen sağlayan kuvvetler demektir.ingilizlerin desteği ile istanbul hükümetince geyve dolaylarında kurulmuştur.
  14)
  15)TBMM kurulmasına ve ayaklanmaların bastırılmasına yardım etmiştir.
  16)düzenli orduya katılmak istememesi
  17)*kuvayı milliyenin yetersiz olması
  *kuvayı milliyenin emirlere uymaması
  *halktan zorla eşya almaları
  18)TBMM nin iç güvenliğini sağlamak ve etkinliğini sürdürebilmesi için;hiyaneti vataniye kanunlar
  miili müc.çağrıldıkları halde gelmeyen yada ordudna silahları ile kaçan askerler için;istiklal mahkemeleri
  19)
  20)rusya
  21)*boğazlar komisyonu
  *doğuda ermenistan ve kürdistan dev.kurmak
  *osm.dev.sömürge haline getirmek
  22)TBMM nin tepkisi çok büyük olmuştur.bu ant. imzalayanları vatan haini ilan etmiştir.
  23)ermenistan misakımilliyi tanıdı ve gümrü ant imzalandı
  24)*TBMM nin ilk kez adı türkiye olarak geçmiştir
  *TBMM tanınmıştır (ermenistan tarafından)
  *TBMM nin bağımsız bir dev imzaladığı ilk antT
  25)*işgallerin haksızlığını dünya kamuoyuna duyurmak
  *TBMM nin tanınmasını sağlamak
  *misaki milliyi tanıtmak ve kabul ettirmek
  *TBMM nin gerçek temsilcisi old. göstermek
  26)*sovyet rusya ile 16 mart 1921 de imzalandı.
  *rusya TBMM yi tanıdı
  27)
  28)12 mart 1921 mehmet akif ersoy
  29)mudanya ateşkes ant sonra barış konferansını hazırlıkları yapıldığı sırada kaldırıldı.
  *kurtuluş sav.TBMM kazandı ama ist.hük çağırıldı
  *saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayşıya bağdaşmaması
  *ist.hük.ve padişahın,kurtuluş sav.ulusal mücadeleye karşı olmaları saltanatı kaldırmaya neden olmuştur.
  30)*yeni türk dev.uluslararası alanda tanındı
  *sevr ant yerine lozan ant yürürüğe girdi.


  Arkadaşlar umarım işinize yarar ben kendi defterimden yazdım arada boş sorular var diğer sorularıda yaparken isterseniz cevapları bide siz kontrol edin inş yardımcı olabilmişimdir hepinize kolay gelsin:p;)
  benqiSu bunu beğendi.
 10. 08gonul00

  08gonul00 Üye

  Katılım:
  7 Mart 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  sayfa 244.. degerlendırme yardım lutfen.!!

  1)halifelik neden kaldırılmıstır
  2)m.kemal hangı nedenlerle TBMM de bır partı kurma geregını duymuştr?
  3)şeyh sait ayaklanmasını destekleme amacları nelerdır.?
  4)osmanlı ımparatorlugu zamanında hukuk bırlıgının saglanamama nedenlerı nerlerdır.?
  5)ingilizlerın seyh saıt ayaklanmasını destekleme amacları.?
  6)turkıyede devlet yapısının laıklesmesı hangı aşamalardan sonra gerceklesmıstır?
  7)turk medenı kanunun getırdıgı yenılıkler nelerdır?
  8)cumhurıyet öncesı dönemde yurdugumuzdakı baslıca egıtım kurumları hangılerıdır.?
  9)tevhid-i tetirsat kanunun kabul edılmesındekı amac nedır.?
  10)ataturkcu egıtım polıtıkası hangı temellere dayanır .?
  11)turk mıllı egıtım sısmetınde gözetılecek esaslar nelerdır.*
  12) ataturku tarıh arastırılmasına yönelten nedenler nerledır.?
  13)turk dılının gelıstırılmesı amacıyla hangı calısmalar yapılmıstır.?
  14)tekkeler,zavye ve turbeler hangı tarıhte kapatılmıstır nedenlerı nelerdır.?
  15)soyadı kanunun cıkarılması ve eskı unvanların kullanılmasının yasaklanması toplumsal yasamımızda ne gıbı kolaylıklar saglamıstır .?
  16)turk kadının medenı kanunun kabulu ıle hangı hakları kazanmıstır.?
  17)turk kandını sıyası haklarını hangı tarıhlerde cıkarılan kanunlarla kazanmıstır:?
  18)cumhurıyetın ılk yıllarında özel sektör hangi nedenlerden kendisinden beklenilen sanayılesmeyı gerceklestırememıstır?
  19)turkıye ıktısat kongresının toplanma amacı.?
  20)mısakı ıktısadi ve milli ekonomi ilkesi nedir?
  21)ataturkun tarım konusundakı dusunce ve uyarıları nelerdr.?
  22)cumhurıyet yönetımı tarımı gelıstırmek ıcın neler yapmıstır
  23)cumhurıyet dönemnde tıcaretı gelıstırmek amacıyla alınan önlemler neler olmustur.?
  24)sumerbank,etibank ve maden tetkık ve arama enstitüsünn kurulus amacları nerlerdir.?
  25)cumhurıyet dönemınde saglık konusunda alınan önlemler nelerdir.?
  benqiSu bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş